XS
SM
MD
LG
Государственный Университет Телекоммуникаций

Адрес:
03110, Украина
г. Киев, ул. Соломенская, 7
Контактная информация:
Государственный Университет Телекоммуникаций

Научное общество студентов и аспирантов

Научная и научно-техническая деятельность
Положение о научной и научно-технической деятельности
Ученый совет
Специализированные советы
Разовые специализированные ученые советы
Технический комитет ТК 107 "Техническая защита информации"
Конференции и семинары
Аспирантура и докторантура
Периодические издания
Изобретательская деятельность
Совет молодых ученых
Всеукраинские конкурсы студенческих научных работ

Научное общество студентов и аспирантов

Наукове товариство студентів та аспірантів (НТСА) Державного університету телекомунікацій сприяє розвитку наукового мислення та навичок дослідницької роботи у студентів та аспірантів Університету та заохочує студентів до наукового життя.

Основною метою діяльності НТСА є підвищення рівня якості вищої освіти та інтелектуального рівня студентів, магістрантів, аспірантів та здобувачів Університету, розширення їхнього світогляду.

Основні завдання діяльності НТСА Університету:

  • популяризація та залучення до наукової роботи та виконання наукових досліджень студентів, аспірантів та молодих вчених університету;
  • сприяння формуванню умов для розкриття наукового і творчого потенціалу студентів, магістрантів, наукових співробітників, аспірантів та здобувачів;
  • сприяння удосконаленню та підвищенню інтелектуального рівня, розширенню світогляду студентів, магістрантів, аспірантів, наукових співробітників, та здобувачів, набуття студентами навичок майбутньої професії, а також навичок самостійного проведення ними наукових досліджень;
  • пошук і підтримка талановитих дослідників серед студентів та аспірантів, надання їм всебічної допомоги;
  • підготовка з числа студентів та магістрантів університету майбутнього аспірантського складу.

Наукова робота студентів – одна з головних складових навчального процесу ДУТ. Студенти університету, починаючи з 2-3 курсів, залучаються до наукової роботи на кафедрах, займаються науковою роботою у наукових гуртках на кафедрах, беруть активну участь в організації та проведені наукових студентських конференцій, семінарів, приймають участь і досягли вагомих результатів у Всеукраїнських студентських олімпіадах.

 

Просмотров: 17 497