XS
SM
MD
LG
Государственный Университет Телекоммуникаций

Адрес:
03110, Украина
г. Киев, ул. Соломенская, 7
Контактная информация:
Государственный Университет Телекоммуникаций

Научная деятельность

детальніше

Шановний абітурієнт!

До Вас звертається член приймальної комісії кафедри Комп’ютерних наук Державного університету телекомунікацій.

Ви подали заяву для вступу на спеціальність Комп’ютерні науки за якою здійснюється підготовка на нашій кафедрі.

Дана спеціальність є однією з найбільш затребуваних та популярних спеціальностей на ринку праці.

Ми пропонуємо якісну освіту за помірною ціною. Вартість підготовки за спеціальністю Комп’ютерні науки складає 21000 грн. на рік, що значно нижче ніж у КПІ 25900 грн. на рік та НАУ 23000 грн. на рік.

Якщо Вами до приймальної комісії будуть надані оригінали документів та сплачено за навчання, Ви гарантовано станете студентом нашої кафедри.

На кафедрі зроблено все можливе для того щоб збулися мрії студента та його батьків:

Кафедра Комп’ютерних наук готує висококваліфікованих і затребуваних на ринку праці фахівців по одній із найбільш престижних спеціальностей для галузі інформаційних технологій.

Кафедрою укладено 11 договорів про співпрацю з компаніями, які є потенційними роботодавцями наших випускників.

В освітньо-професійній програмі кафедри в межах навчального процесу сплановано отримання сертифікатів компаній-партнерів CIKLUM, EPAM HEWLETT PACKARD ENTERPRISE, Київ ІТ Кластер, що надає право нашому випускнику отримати перше високооплачуване робоче місце в компанії, по якій отримано сертифікат, як в нашій країні, так і за кордоном.

Втілений на кафедрі інноваційний зміст навчання забезпечує навчання нашого студента тому, що потрібно і як потрібно, теоретично і практично, відповідно до компетенцій компаній-партнерів кафедри – потенційних роботодавців. Це дозволяє нашому студенту мати фахову перевагу на ринку праці.

Для повноцінного оволодіння теоретичними знаннями та практичними уміннями і навиками майбутньої професії, навчання по спеціальності на нашій кафедрі починається з 1-го курсу, а не з 3-го, як на аналогічних кафедрах інших університетів.

Половина навчальних занять, відповідно до вимог компаній-партнерів кафедри, проводиться практично з використанням сучасного програмного забезпечення на апаратно-програмних комплексах та обладнанні останнього покоління, які використовуються компаніями-партнерами кафедри у своїй роботі. Це дозволяє нашому студенту оволодіти сучасними практичними уміннями і навиками, які необхідні для успішної роботи в компаніях.

В компаніях ІТ галузі велика увага приділяється знанню англійської мови. Для оволодіння англійською мовою на кафедрі втілена система її поглибленого вивчення, яка забезпечує засвоєння англійської мови за час навчання на рівня міжнародного стандарту В2.

На нашій кафедрі посилено вивчається англійська мова, яка необхідна для успішної роботи за спеціальністю. На 1-му та 2-му курсах заняття по англійській мові проводяться 3 пари на тиждень з урахуванням термінології кафедри. На 3-му, 4-му, 5-му курсах по всім дисциплінам, які викладаються на кафедрі 20% занять проводяться англійською мовою, що надає конкурентну перевагу нашим випускникам.

Відповідно до вимог науково-технічного прогресу та компетенцій компаній для оволодіння практичними уміннями і навиками на кафедрі створена сучасна навчально-матеріальна база. Вона укомплектована програмним забезпеченням, апаратно-програмними комплексами та сучасним обладнанням компаній-партнерів кафедри Комп’ютерних наук. Навчально-матеріальна база кафедри визнана однією з найкращих в Україні, про це свідчить гран-прі у номінації «Інноваційний розвиток навчально-лабораторної бази», яким нагороджена кафедра у 2019 році Міністерством освіти і науки України та Президентом Національної академії педагогічних наук України.

Навчальні класи та навчальні лабораторії укомплектовані сучасним обладнанням останнього покоління, програмно-апаратними комплексами та програмним забезпеченням компаній-партнерів кафедри. Це дозволяє нашим студентам навчатися по компетенціям компаній-партнерів кафедри – потенційних роботодавців. Всі приміщення кафедри забезпечені безкоштовним доступом до швидкісної мережі Інтернет, що дозволяє нашим студентам користуватись у навчанні ресурсом електронної бібліотеки Університету, періодичними світовими виданнями у галузі інформаційних технологій, використовувати дистанційне навчання Moodle та електронний розклад занять.

Кафедрою організовуються і проводяться навчальні практики на виробничих базах в компанія-партнерах кафедри CIKLUM, EPAM HEWLETT PACKARD ENTERPRISE, Київ ІТ Кластер, на 2-му курсі – ознайомча практика, для отримання первинних знань про професію; на 3-му курсі – виробнича практика, для набуття студентом практичних умінь виконання майбутніх службових обов’язків; на 4-му курсі переддипломна практика, для практичного застосування та удосконалення набутих теоретичних знань. Це дає можливість студенту краще зрозуміти суть спеціальності, за якою він навчається, та набути практичного досвіду роботи у компаніях і показати себе з кращого боку, щоб компанія була зацікавлена взяти його на роботу. Під час практик кращим студентам пропонується працевлаштування в цих компаніях.

Навчаючись за спеціальністю кафедри, Ви за доступною ціною отримаєте якісну вищу освіту, і що особливо важливо, отриманий під час навчання сертифікат компанії-партнера кафедри, гарантує Вам перше високооплачуване робоче місце.

Увага! Шановні абітурієнти!
В нашому університеті за зверненням студента з 1 курсу дозволяється помісячна оплата за навчання!

Темпы и уровень научно-технического, экономического прогресса , быстрые изменения техники и технологии в области связи, определяют потребности в специалистах с разным уровнем образовательной квалификации. Коллектив кафедры направляет работу на обеспечение практической подготовки бакалавров, специалистов, магистров, аспирантов, поиск новых эффективных форм обучения, совершенствования и ориентацию учебного процесса на формирование образованной, гармонично развитой личности, способной к постоянному обновлению знаний, профессиональной мобильности.

На кафедре работает 2 доктора и 8 кандидатов технических наук.

Кафедра Компьютерных наук действует согласно законам Украины "О высшем образовании", " О научной и научно-технической деятельности", "О телекоммуникациях" и согласно постановлений и распоряжений КМУ.

ВЕТЕРАНЫ-УЧЕНЫЕ КАФЕДРЫ:

http://www.dut.edu.ua/uploads/n_118_70916393.jpg

СТЕКЛОВ ВАСИЛИЙ КУПРИЯНОВИЧ - доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины, заслуженный связист Украины, лауреат Государственной премии, академик Академии связи Украины и академик Международной академии информатизации исследовательских работ, проводимых в Государственном университете телекоммуникаций.

 

ЛУЧУК АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ - доктор технических наук, профессор, Заслуженный деятель науки Украины 

ГНИДЕНКО НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ - профессор кафедры, кандидат технических наук, доцент, академик Украинской академии наук

ХОРУНЖИЙ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ - доцент кафедры, кандидат технических наук , доцент 

На протяжении многих лет научно-педагогический персонал (НПП) кафедры проводил значительную организационную, воспитательную, научную и методическую работу по внедрению научного материала по новейшим образовательным технологиям в учебный процесс по специальностям: 172 Телекоммуникации и радиотехника, 123 Компьютерная инженерия, 121 Инженерия программного обеспечения, 125 Кибербезопасность, выпуску современных специалистов в отрасли информационных технологий.

Ежегодно научно-педагогический персонал, аспиранты, которые закреплены за кафедрой, магистры, студенты старших курсов принимают участие в научно - исследовательской работе. Выбранное направление научных исследований непосредственно связано с направлением научно - исследовательских работ, проводимых в Государственном университете телекоммуникаций.

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ:

- «Исследование средств диагностирования телекоммуникационных сетей»;

 - «Исследование надежности телекоммуникационных сетей»;

- «Методика разработки беспроводной сети высокой плотности на базе технологии ARUBA INSTANS»;

- «Методика повышения эффективности систем управления беспроводными сетями на основе векторного синтеза»

НА КАФЕДРЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ ПРОВОДИТСЯ НАУЧНАЯ РАБОТА ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:

Гниденко М.П. Исследование перспектив развития конвергентной сетевой инфраструктуры.

Катков Ю.И. Разработка и исследование моделей и методов предотвращения критическим ситуациям в информационных и информационно-управляющих системах.

Ильин О.А. Исследование проблем управления в социально-технических системах.

Серых С.А. Исследование способов повышения надежности развернутых телекоммуникационных сетей и направлений их совершенствования.

Зинченко А.В. Исследование особенностей внедрения облачных вычислений в современную информационную инфраструктуру.

Василенки В.В. SDN как платформа повышения безопасности в телекоммуникационных сетях.


Подготовка научно-педагогических и научных кадров высшей квалификации.

На кафедре компьютерных наук ведется активная работа по подготовке научно-педагогических кадров. Регулярными стали семинары по совершенствованию методического мастерства педагогических работников, где преподаватели кафедры делятся навыками и умениями в проведении занятий со студентами первых - пятых курсов университета. Активно ведется подготовка аспирантов и докторантов соискателей по специальностям телекоммуникационные системы и сети, радиотехнические устройства и средства телекоммуникаций, информационные технологии. Выпускники аспирантуры могут защищать диссертации в специализированных ученых советах Университета.

Научный потенциал кафедры постоянно растет. Так, в 2017 году старшим преподавателем кафедры  Василенко В.В. успешно защищена диссертация на соискание степени кандидата технических наук, научный руководитель - доктор технических наук, профессор  Вишневский Виктор Викторович; в 2019 г. старшим преподавателем кафедры  Прилеповым Е.В. успешно защищена диссертация на соискание степени кандидата технических наук, научный руководитель - доктор технических наук, доцент Гайдур Галина Ивановна.

Выпускник Государственного университета телекоммуникаций ассистент кафедры, аспирант Косминский  РОМАН ВИТАЛЬЕВИЧ

http://www.dut.edu.ua/uploads/p_162_20882893.png

Все соискатели и аспиранты прошли заслушивания на кафедре за этот год обучения. Каждый доклад сопровождался обсуждением и предоставлением рекомендаций по направлениям дальнейшей работы. В целом работу аспирантов признано «удовлетворительным» и рекомендовано к следующему году обучения. Кроме работы над диссертацией аспиранты проходят практику по учебной работе. Так, Прилепов Евгений Валерьевич проводит практические занятия по дисциплине «Облачные технологии» (4 курс), а Косьминський Роман Витальевич «Программирование мобильных устройств» (ПО).

За последние 3 года на кафедре компьютерных наук подготовлено 2 доктора технических наук - Вишневский В.В., Ильин О.А., 2 кандидата технических наук - Василенко В.В., Прилепов Е.В.

Кафедра тесно сотрудничает с предприятиями отрасли, с Украинским научно-исследовательским институтом связи, ОАО "Укртелеком", ОАО "Инфоком", Научным центром компании «Watson-Telecom», компанией Hewlett-Packard, ООО «Ситес», что положительно влияет на подготовку специалистов связи и их практи ческую деятельность на производстве в условиях рыночных отношений.

Преподаватели кафедры получили сертификаты и готовят высококвалифицированных специалистов, совершенствуют знания и навыки студентов и преподавателей Государственного университета телекоммуникаций с использованием современных программ обучения на базе учебно-научного центра технологий Hewlett-Packard Государственного университета связи. Это - первый Центр в Украине, в котором основной акцент сделан на изучении сетевых технологий по программе Hewlett-Packard Accredited Technical Associate.

Научная работа студентов - одна из главных составляющих учебного процесса кафедры. Студенты университета, начиная с 2-3 курсов привлекаются к научной работе в научных кружках:

Под руководством профессора кафедры, к.т.н., доцента Гниденко Николая Петровича действует студенческий научный кружок «Перспективы развития конвергентной сетевой инфраструктуры».

Научно-педагогический персонал кафедры компьютерных наук уделяет большое внимание воспитанию и адаптации молодежи в стенах университета. Деятельность преподавателей направлена ​​на повышение уровня знаний студентов, усвоения ими учебного материала, привитие умений анализировать, мыслить и развивать творческие способности, необходимые для формирования высокого уровня будущего специалиста в сфере информационных и телекоммуникационных технологий.

Под руководством доцента кафедры, к.т.н., Щербины Ирины Сергеевны действует студенческий кружок- «Introduсtion to Artifitial Intelligentп», в которой студенты смогут приобрести опыт и необходимые навыки для дальнейшей профессиональной деятельности под руководством специалистов-менторов. Кружок предназначен для выполнения проектов в области искусственного интеллекта.

Деловая, эрудированная, хорошо по специальности подготовленная ​​молодежь всегда желательна на рынке труда. Экономика страны нуждается в специалистах высокого уровня, активных, таких, которые являются не только исполнителями а творческие, которые привносят новые идеи и могут их реализовать. Наше учебное заведение и кафедра готовит таких специалистов и прикладывает значительные усилия, чтобы адаптировать их к самостоятельной работы в жестких условиях конкуренции.

Студенты принимают активное участие в организации и проведении научных студенческих конференций, семинаров, принимают участие и достигли весомых результатов во Всеукраинских студенческих олимпиадах. Ежегодно научно-педагогический персонал кафедры готовит студентов к участию во Всеукраинском конкурсе студенческих научных работ по техническим наукам.

 

Научно - педагогический персонал кафедры, аспиранты, с целью повышения своего профессионального уровня, получения дополнительных научных знаний и совершенствования практических навыков, посещают научные курсы, тренинги и учебно-научные центры современных технологий:

- тренинги в области коммуникаций в учебном центре "Астелит" ТМкомпании Life :);

- сетевые технологии в учебно-научном центре технологии Hewlett- Packard.

    

 


 
Преподаватели кафедры систематически публикуют научные статьи, тезисы, выступают с докладами и сообщениями на научно-теоретических, научно-технических семинарах, конференциях, научно-методических конференциях, видео конференциях Учебно-научного института телекоммуникаций и информатизации Государственного университета телекоммуникаций и на международных научно практических конференциях.

    

Реализация и внедрение научных результатов
За последний учебный год учебно-педагогическим персоналом кафедры опубликовано 24 тезисы докладов. 
В профессиональных изданиях Украины и за рубежом опубликовано:
 • учебных пособий - 2;
 • конспектов лекций - 2;
 • публикаций (статей) - 35;
 • материалов до 5 научных работ. 

Работниками кафедры получено 4 акта реализации от УНИИС и научного центра компании «Watson-Telecom».

НАУЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАФЕДРЫ

Кафедра компьютерных наук принимает участие в ежегодных конференциях, среди которых стоит отметить следующие:

Международная X Научно-техническая конференция «Проблемы информатизации», на которой выступил доктор технических наук, профессор Вишневский Виктор Викторович.

Международная научно-техническая конференция «Цифровое будущее на базе 4G / 5G»

От кафедры компьютерных наук с докладом выступили:

• доктор технических наук, профессор Вишневский В. В.

• профессор кафедры, к.т.н., доцент Гниденко М. П. 

  VI Международная научно-техническая конференция студентов и молодежи «Мир телекоммуникации и информатизации»

               От кафедры компьютерных наук с докладами выступили:

• доктор технических наук, профессор Вишневский В. В.

• профессор кафедры, к.т.н., доцент Гниденко М. П.

• доцент кафедры, к.т.н., Щербина И.С.  

  

Конференция "ПОДГОТОВКА ІТ-СПЕЦІАЛІСТІВ В ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ НА ОСНОВЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ HEWLETT - PACKARD", на которой были врученные сертификаты слушателям курсов, которые прошли учебу в центре сертификации HEWLETT, - PACKARD.

От кафедры Компьютерных наук с докладами выступили:

-        профессор кафедры, к.т.н., доцент Гниденко Н.П. (Доклад: "Особенности подготовки и развития карьеры и управления кадрами в отрасли информационно-телекоммуникационных технологий")

-        профессор кафедры, к.т.н., доцент Щербина И.С. (Доклад: "Как найти дорогу в информационные технологии")

   

Збірник тез студентів кафедри КН до Міжнародної науково-практичної конференції «СУЧАСНІ ДОСЯГНЕННЯ КОМПАНІЇ HEWLETT PACKARD ENTERPRISE В ГАЛУЗІ ІТ ТА НОВІ МОЖЛИВОСТІ ЇХ ВИВЧЕННЯ І ЗАСТОСУВАННЯ»

 

 Тезисы в иностранному ВУЗ

Фотографии

Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактная информация

Государственный университет телекоммуникаций 
Украина, 03680, г. Киев, ул. Соломенская 7, каб. 214, 222 
Тел. (044) 249–25–64 
E-mail: dut_k_it@ukr.net 

Учебный сайт кафедры

Получить консультацию

Ваш запрос на обратный звонок получит заведующий кафедрой
Отправить запрос

Новини

Все новости
Просмотров: 10 756