XS
SM
MD
LG
Государственный Университет Телекоммуникаций

Адрес:
03110, Украина
г. Киев, ул. Соломенская, 7
Контактная информация:
Государственный Университет Телекоммуникаций

Материальная база

детальніше

Шановний абітурієнт!

До Вас звертається член приймальної комісії кафедри Комп’ютерних наук Державного університету телекомунікацій.

Ви подали заяву для вступу на спеціальність Комп’ютерні науки за якою здійснюється підготовка на нашій кафедрі.

Дана спеціальність є однією з найбільш затребуваних та популярних спеціальностей на ринку праці.

Ми пропонуємо якісну освіту за помірною ціною. Вартість підготовки за спеціальністю Комп’ютерні науки складає 21000 грн. на рік, що значно нижче ніж у КПІ 25900 грн. на рік та НАУ 23000 грн. на рік.

Якщо Вами до приймальної комісії будуть надані оригінали документів та сплачено за навчання, Ви гарантовано станете студентом нашої кафедри.

На кафедрі зроблено все можливе для того щоб збулися мрії студента та його батьків:

Кафедра Комп’ютерних наук готує висококваліфікованих і затребуваних на ринку праці фахівців по одній із найбільш престижних спеціальностей для галузі інформаційних технологій.

Кафедрою укладено 11 договорів про співпрацю з компаніями, які є потенційними роботодавцями наших випускників.

В освітньо-професійній програмі кафедри в межах навчального процесу сплановано отримання сертифікатів компаній-партнерів CIKLUM, EPAM HEWLETT PACKARD ENTERPRISE, Київ ІТ Кластер, що надає право нашому випускнику отримати перше високооплачуване робоче місце в компанії, по якій отримано сертифікат, як в нашій країні, так і за кордоном.

Втілений на кафедрі інноваційний зміст навчання забезпечує навчання нашого студента тому, що потрібно і як потрібно, теоретично і практично, відповідно до компетенцій компаній-партнерів кафедри – потенційних роботодавців. Це дозволяє нашому студенту мати фахову перевагу на ринку праці.

Для повноцінного оволодіння теоретичними знаннями та практичними уміннями і навиками майбутньої професії, навчання по спеціальності на нашій кафедрі починається з 1-го курсу, а не з 3-го, як на аналогічних кафедрах інших університетів.

Половина навчальних занять, відповідно до вимог компаній-партнерів кафедри, проводиться практично з використанням сучасного програмного забезпечення на апаратно-програмних комплексах та обладнанні останнього покоління, які використовуються компаніями-партнерами кафедри у своїй роботі. Це дозволяє нашому студенту оволодіти сучасними практичними уміннями і навиками, які необхідні для успішної роботи в компаніях.

В компаніях ІТ галузі велика увага приділяється знанню англійської мови. Для оволодіння англійською мовою на кафедрі втілена система її поглибленого вивчення, яка забезпечує засвоєння англійської мови за час навчання на рівня міжнародного стандарту В2.

На нашій кафедрі посилено вивчається англійська мова, яка необхідна для успішної роботи за спеціальністю. На 1-му та 2-му курсах заняття по англійській мові проводяться 3 пари на тиждень з урахуванням термінології кафедри. На 3-му, 4-му, 5-му курсах по всім дисциплінам, які викладаються на кафедрі 20% занять проводяться англійською мовою, що надає конкурентну перевагу нашим випускникам.

Відповідно до вимог науково-технічного прогресу та компетенцій компаній для оволодіння практичними уміннями і навиками на кафедрі створена сучасна навчально-матеріальна база. Вона укомплектована програмним забезпеченням, апаратно-програмними комплексами та сучасним обладнанням компаній-партнерів кафедри Комп’ютерних наук. Навчально-матеріальна база кафедри визнана однією з найкращих в Україні, про це свідчить гран-прі у номінації «Інноваційний розвиток навчально-лабораторної бази», яким нагороджена кафедра у 2019 році Міністерством освіти і науки України та Президентом Національної академії педагогічних наук України.

Навчальні класи та навчальні лабораторії укомплектовані сучасним обладнанням останнього покоління, програмно-апаратними комплексами та програмним забезпеченням компаній-партнерів кафедри. Це дозволяє нашим студентам навчатися по компетенціям компаній-партнерів кафедри – потенційних роботодавців. Всі приміщення кафедри забезпечені безкоштовним доступом до швидкісної мережі Інтернет, що дозволяє нашим студентам користуватись у навчанні ресурсом електронної бібліотеки Університету, періодичними світовими виданнями у галузі інформаційних технологій, використовувати дистанційне навчання Moodle та електронний розклад занять.

Кафедрою організовуються і проводяться навчальні практики на виробничих базах в компанія-партнерах кафедри CIKLUM, EPAM HEWLETT PACKARD ENTERPRISE, Київ ІТ Кластер, на 2-му курсі – ознайомча практика, для отримання первинних знань про професію; на 3-му курсі – виробнича практика, для набуття студентом практичних умінь виконання майбутніх службових обов’язків; на 4-му курсі переддипломна практика, для практичного застосування та удосконалення набутих теоретичних знань. Це дає можливість студенту краще зрозуміти суть спеціальності, за якою він навчається, та набути практичного досвіду роботи у компаніях і показати себе з кращого боку, щоб компанія була зацікавлена взяти його на роботу. Під час практик кращим студентам пропонується працевлаштування в цих компаніях.

Навчаючись за спеціальністю кафедри, Ви за доступною ціною отримаєте якісну вищу освіту, і що особливо важливо, отриманий під час навчання сертифікат компанії-партнера кафедри, гарантує Вам перше високооплачуване робоче місце.

Увага! Шановні абітурієнти!
В нашому університеті за зверненням студента з 1 курсу дозволяється помісячна оплата за навчання!

На кафедре Компьютерных наук учебная и научная работа проводится в следующих лабораториях: - Учебно-научный центр технологий Hewlett - Packard (лаб. 132); - Компьютерных наук (лаб. 216); - Информационных технологий в учебном процессе (лаб. 221). В лабораториях кафедры (№132, №216, №221) проводятся лабораторные, практические и лекционные занятия, преимущественно из дисциплин, которые закреплены за кафедрой. Лабораторные работы охватывают значительные разделы учебных дисциплин :, "Современные информационные технологии в науке и образовании", "Информационные ресурсы и сервисы в инфокоммуникациях",, "Основы теории надежности и диагностики телекоммуникационных систем", "Прикладное программирование - JAVA", " Конвергентная сетевая инфраструктура", "Серверные платформы НРЕ", "Настройка работы планшетного ПК", "Серверные операционные системы", " Искусственный інтелек", "Облачные технологии". Для работы студентов за компьютером создании рабочие места. Компьютеры укомплектованы пакетом программ, в соответствии с требованиями учебных дисциплин

Учебно-научный центр технологий Hewlett - Packard №132

http://www.dut.edu.ua/uploads/n_5253_33277617.png

Лаборатория кафедры № 312 " Учебно-научный центр технологий Hewlett - Packard"

18 ноября в 2014 г. в пределах программы "Институт Технологий Hewlett - Packard" открыт Учебно-научный центр технологий Hewlett - Packard (ННЦ технологий НР, ауд. 132). ННЦ технологий НР в Государственном университете телекоммуникаций - первый Центр в Украине, в котором основной акцент сделан на изучение сетевых технологий по программе Hewlett, - Packard Accredited Technical Associate.

Основное задание ННЦ технологий НР в Государственном университете телекоммуникаций - подготовка высококвалифицированных специалистов, совершенствования знаний и навыков студентов и преподавателей с использованием современных программ учебы на базе технологий Hewlett - Packard.

Центр оснащен самым современным оборудованием и программным обеспечением Hewlett - Packard для проведения курсов из сетевых технологий (включая оборудование для беспроволочных сетей).

Сертифицированные курсы внедренные в программах подготовки всех курсов Навчально-наукового інституту інформаційних технологій. Hewlett - Packard Accredited Technical Associate - новая академическая программа сертификации Hewlett - Packard. Программа разработана сообща с компанией Certiport специально для академического сектора, чтобы предоставить возможность дальнейшего роста студентам, которые учатся на ИТ-специальности или планируют свою карьеру в ИТ-сфере. Программа Hewlett - Packard Accredited Technical Associate знакомит студентов с профессионально значимыми навыками специалиста информационной сферы, которые понадобятся им при приеме на работу. Учебно-научный центр технологий Hewlett - Packard в Государственном университете телекоммуникаций стал одним из 39 Центров ИТ Hewlett - Packard, расположенных в ведущих университетах Центральной и Восточной Європи. Компания Hewlett - Packard создает новые возможности для того, чтобы технологии приносили максимальную пользу людям, компаниям, государственным учреждениям и обществу в целом. Владея самым широким портфелем технологий, который включает у себя устройства печати, персональные системы, программное обеспечение, услуги и IT - инфраструктуру, Hewlett - Packard предоставляет решение самих комплексных заданий клиентов в любом регионе мира. С дополнительной информацией о компании Hewlett - Packard (NYSE:HPQ) можно ознакомиться на сайте http://www.hp.ua

В учебно-научном центре технологий Hewlett - Packard проводятся преподавание учебного курса "Разработка и внедрение сетевых решений" на английском языке.

 Также проводятся платные курсы для всех желающих для изучения технологий HP и "Основы объектных технологий Java SE" .

Лаборатория оснащена: компьютерами НР, интерактивной доской, проектором Epson. Телекоммуникационным оборудованием Hewlett-Packard: коммутаторами НР- 2600 - 6;  маршрутизатором НР- 3500-1.

Лаборатория кафедры № 216 оснащена компьютерами для учебы, плазменным телевизором, проектором Epson и экраном. В лаборатории, кроме занятий по дисциплинам, проходят презентации, защити дипломов и перед защита диссертаций.

http://www.dut.edu.ua/uploads/p_168_64329438.pnghttp://www.dut.edu.ua/uploads/news_thumb/n_4123_48762586.png

 

Лаборатория кафедры № 216 "Компьютерных наук"

Лаборатория кафедры № 221 оснащена компьютерами для учебы, интерактивной доской, проектором Epson.

В лаборатории, кроме занятий по дисциплинам, проходят презентации, защити дипломов и перед защита диссертаций.

 

http://www.dut.edu.ua/uploads/p_168_39393954.pnghttp://www.dut.edu.ua/uploads/p_168_34418692.png

Лаборатория кафедры 221 Лаборатория "Информационных технологий в учебном процессе"

 

Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактная информация

Государственный университет телекоммуникаций 
Украина, 03680, г. Киев, ул. Соломенская 7, каб. 214, 222 
Тел. (044) 249–25–64 
E-mail: dut_k_it@ukr.net 

Учебный сайт кафедры

Получить консультацию

Ваш запрос на обратный звонок получит заведующий кафедрой
Отправить запрос

Новини

Все новости
Просмотров: 7 553