XS
SM
MD
LG
 Рекомендації з профілактики COVID-19
Государственный Университет Телекоммуникаций

Адрес:
03110, Украина
г. Киев, ул. Соломенская, 7
Контактная информация:
Государственный Университет Телекоммуникаций

Отзывы работодателей

детальніше

Шановний абітурієнт!

До Вас звертається член приймальної комісії кафедри маркетингу Державного університету телекомунікацій.

Ви подали заяву для вступу на спеціальність Маркетинг за якою здійснюється підготовка на нашій кафедрі.

Дана спеціальність є однією з найбільш затребуваних та популярних спеціальностей на ринку праці.

Ми пропонуємо якісну освіту за помірною ціною. Вартість підготовки за спеціальністю Маркетинг  складає 18 600 грн. на денній формі навчання  на рік, що значно нижче ніж у КПІ (30 600 грн. на рік) та НАУ (23 000 грн. на рік).

Якщо Вами до приймальної комісії будуть надані оригінали документів та сплачено за навчання, Ви гарантовано станете студентом нашої кафедри.

На кафедрі зроблено все можливе для того щоб збулися мрії студента та його батьків:

Кафедра маркетингу готує висококваліфікованих і затребуваних на ринку праці фахівців по одній із найбільш престижних спеціальностей, при цьому не просто маркетологів, як в класичних вузах, а найсучасніших ІТ – маркетологів, Інтернет-маркетологів.

Кафедрою укладено договори про співпрацю з провідними компаніями, які є потенційними роботодавцями наших випускників: ТОВ «UDS CONSULTING» ; ТОВ «МЕДІАСАППОРТ»; ТОВ «СТРІЧКА НОВИН»; ВЕБ-СТУДІЯ «UPWAY»; ТОВ «ADPARTNER».  

В освітньо-професійній програмі кафедри в межах навчального процесу сплановано отримання сертифікатів компаній-партнерів (міжнародна компанія UDS CONSULTING, срібний партнер компанії Microsoft, у рамках дисципліни «CRM-системи в маркетингу»; Веб-студія «UpWay» у  рамках дисципліни «Електронний бізнес»; провідна рекламна агенція «ADPARTNER» у рамках дисципліни «Інтернет-маркетинг»  тощо), що надає право нашому випускнику отримати перше високооплачуване робоче місце в компанії, по якій отримано сертифікат, як в нашій країні, так і за кордоном.

Втілений на кафедрі інноваційний зміст навчання забезпечує навчання нашого студента тому, що потрібно і як потрібно, теоретично і практично, відповідно до компетенцій компаній-партнерів кафедри – потенційних роботодавців. Це дозволяє нашому студенту мати фахову перевагу на ринку праці.

Для повноцінного оволодіння теоретичними знаннями та практичними уміннями і навиками майбутньої професії, навчання по спеціальності на нашій кафедрі починається з 1-го курсу, а не з 3-го, як на аналогічних кафедрах інших університетів.

Половина навчальних занять, відповідно до вимог компаній-партнерів кафедри, проводиться практично з використанням сучасного програмного забезпечення на обладнанні останнього покоління, які використовуються компаніями-партнерами кафедри у своїй роботі. Це дозволяє нашому студенту оволодіти сучасними практичними уміннями і навиками, які необхідні для успішної роботи в компаніях.

В сучасних компаніях велика увага приділяється знанню англійської мови. Для оволодіння англійською мовою на кафедрі втілена система її поглибленого вивчення, яка забезпечує засвоєння англійської мови за час навчання на рівня міжнародного стандарту В2. На нашій кафедрі посилено вивчається англійська мова, яка необхідна для успішної роботи за спеціальністю. На 1-му та 2-му курсах заняття по англійській мові проводяться 3 пари на тиждень з урахуванням термінології кафедри. На 3-му, 4-му, 5-му курсах по всім дисциплінам, які викладаються на кафедрі 20% занять проводяться англійською мовою, що надає конкурентну перевагу нашим випускникам.

Відповідно до вимог науково-технічного прогресу та компетенцій компаній для оволодіння практичними уміннями і навиками на кафедрі маркетингу створена сучасна навчально-матеріальна база. Лабораторія Digital-маркетингу та Google – аналітики функціонує на базі програмних комплексів та інструментів WordPress, Google forms, Google analytics, Google Trends, Google Tag Manager, Moqups, Asana, Wonderlist, Wonderlist, MS Dynamics CRM, CRM  Bitrix24, MS Power BI.  Це дозволяє нашим студентам навчатися по компетенціям компаній-партнерів кафедри – потенційних роботодавців.

Всі приміщення кафедри забезпечені безкоштовним доступом до швидкісної мережі Інтернет, що дозволяє нашим студентам користуватись у навчанні ресурсом електронної бібліотеки Університету, періодичними світовими виданнями у галузі інформаційних технологій, використовувати дистанційне навчання Moodle та електронний розклад занять.

Кафедрою організовуються і проводяться навчальні практики на виробничих базах в компанія-партнерах кафедри (ТОВ «UDS CONSULTING»; ТОВ «МЕДІАСАППОРТ»; ВЕБ-СТУДІЯ «UPWAY»; ТОВ «ADPARTNER») на 2-му курсі – ознайомча практика, для отримання первинних знань про професію; на 3-му курсі – виробнича практика, для набуття студентом практичних умінь виконання майбутніх службових обов’язків; на 4-му курсі переддипломна практика, для практичного застосування та удосконалення набутих теоретичних знань. Це дає можливість студенту краще зрозуміти суть спеціальності, за якою він навчається, та набути практичного досвіду роботи у компаніях і показати себе з кращого боку, щоб компанія була зацікавлена взяти його на роботу. Під час практик кращим студентам пропонується працевлаштування в цих компаніях.

Навчаючись за спеціальністю МАРКЕТИНГ, Ви за доступною ціною отримаєте якісну вищу освіту, і що особливо важливо, отриманий під час навчання сертифікат компанії-партнера кафедри, гарантує Вам перше високооплачуване робоче місце.

Увага! Шановні абітурієнти!
В нашому університеті за зверненням студента з 1 курсу дозволяється помісячна оплата за навчання!

Современная подготовка будущих высококвалифицированных кадров в сфере маркетинга обусловливает интеграцию теоретической и практической составляющей, которая является составляющей учебного плана подготовки бакалавров профессионального направления «Маркетинг».

Инновационный подход к подготовке специалистов по маркетингу выдвигает на первый план формирование практических навыков и умений на базе современных теоретических знаний в соответствии с требованиями работодателей, которые позволят студентам чувствовать преимущества обучения в ДУТ и получить уверенность в будущем трудоустройстве, а именно:

  • способность использовать современный маркетинговый инструментарий для решения стратегических, текущих и оперативных задач;
  • проведения аналитических маркетинговых исследований, разработки программ управления товарной, ценовой и коммуникационной политики, товародвижением.
  • способность оценить экономическую и маркетинговую деятельность предприятия и отдельных ее составляющих (экономических и финансовых показателей, состав и структуру ассортимента товаров и услуг, эффективности ценовой и коммуникационной политики, логистики и т.д.), найти проблемы и предложить и экономически обоснованные пути их решения.
  • способность разрабатывать маркетинговую стратегию, программы развития предприятий
  • умение применять в работе основные методы маркетинговых исследований и маркетингового анализа, обрабатывать и представлять результаты проведенных исследований и анализа;
  • генерация идей, нестандартных подходов и решений, творческой деятельности, контруитивного мышления; способность к формированию рекламных обращений, инновационных маркетинговых предложений
  • умение использовать в работе программное обеспечение (как общего профиля, так и специализированное), навыки ведения электронной коммерции и электронного документооборота;
  • способность к использованию информационных и коммуникационных технологий, пакетов прикладных программ, экономико-математических методов и моделей;
  • способность к инновационному мышлению, инициирование, регулирования и стимулирования инновационной маркетинговой деятельности предприятия, разработки и реализации инновационных маркетинговых проектов; демонстрировать понимание маркетингового обеспечения инновационной деятельности.

Кафедра маркетинга имеет договоры с компаниями, которые являются потенциальными заказчиками выпускников-маркетологов, а именно с ООО «СП Капри», ООО «Автопродажа Украины», ООО «Инфолига», ООО «Новая Почта», ООО «ДЦ Украина», ООО «Интерфом-Консалтинг», ООО ТЦ «Анкомтех», Веб-студией «UpWay», ООО «МедиаСАППОРТ», ООО «Ламизол», ООО «VENCON и др.

В рамках этих договоров на базе предприятий проводится практика для студентов, семинары, практические курсы и встречи. Такое взаимодействие студентов с представителями компаний-партнеров кафедры маркетинга обеспечивает подготовку конкурентоспособных квалифицированных специалистов-маркетологов, которые в полной мере отвечают потребностям современного рынка труда.

 

«Маркетолог - это тот, кто может найти для бизнеса ответы на самые главные вопросы: «Кто наш клиент?» «Где искать клиентов?» «Как им представить наш продукт?» «Как убедить купить?» «Как сделать клиентов постоянными покупателями?». Кроме того, именно маркетолог формирует цену продукта, отвечает за его визуальную и текстовую презентацию для целевой аудитории, которую он сам и собрал. Маркетолог тесно взаимодействует с отделом продаж и с кол-центром, фактически отслеживает весь цикл жизни продукта: от создания концепции и производства до рекламы, продаж и пост-продажного сервиса. Получить все эти умения можно только на реальной практике. Поэтому, работа UDS Consulting с кафедрой дает студентам возможность усовершенствовать профессиональные компетенции, приблизиться к мировым требованиям в профессиональной специализации в соответствии с запросами рынка и вызовов современности, разбираться с инновационными направлениями деятельности компаний».

Руководитель отдела маркетинга UDS Consulting Кацы Светлана

 

«Те, кто профессионально занимается маркетингом - это люди с совокупностью знаний (овладели теоретическими основами профессии маркетолога), умений (научились применять полученные знания на практике) и навыков (имеют опыт применения маркетинговых решений), присущих маркетологу. Методы маркетинговой деятельности требуют глубоких знаний правил ведения бизнеса, стратегического мышления, постоянной аналитической работы. Маркетинг кроме специальных знаний, предусматривает практические навыки в различных смежных областях, на что следует направить подготовку современного специалиста. Современная подготовка специалистов по маркетингу на кафедре, проведение практики на предприятиях сферы, организация встреч позволяет вооружить студентов знаниями теории и методики маркетинга, проведения маркетинговых исследований, оценивать рынки, потенциальные возможности и угрозы для конкретного предприятия, разрабатывать программу маркетинговой деятельности по товарной, ценовой, сбытовой, коммуникационной, в частности рекламной политики предприятия».

Директор по маркетингу Sales House Adpartner Иртлач Михаил

 

«Именно от маркетолога зависит, насколько прибыльным будет предприятие на рынке. На кафедре маркетинга используется гибкая система подготовки специалистов основана на практико-ориентированном подходе. Образовательно-профессиональная программа кафедры учитывает требования рынка труда, обеспечиваются предоставлением компетенций на базе дисциплин, обеспечивающих способность выпускника выполнять профессиональную деятельность на первичной должности в управленческой, образовательной, медийно-коммуникативной, бизнес и других дисциплинарно-профессиональных полях. Сотрудничество веб-студии «UpWay» с кафедрой маркетинга однозначно способствует квалифицированной маркетинговой подготовки, требует предоставления будущим специалистам знаний, необходимых для исследования и прогнозирования рынка, его возможностей и рисков для конкретного предприятия, возможности формировать инвестиционно-инновационной деятельности предприятий телекоммуникаций».

Директор веб-студии «UpWay» Яблонский Георгий

Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактная информация

Государственный университет телекоммуникаций
Украина, 03680,  г. Киев,
ул. Соломенская, 7

телефон: (044) 242-29-02
E-mail: marketing@dut.edu.ua

Получить консультацию

Ваш запрос на обратный звонок получит заведующий кафедрой
Отправить запрос

Новини

Все новости
Просмотров: 7 704