XS
SM
MD
LG
Государственный Университет Телекоммуникаций

Адрес:
03110, Украина
г. Киев, ул. Соломенская, 7
Контактная информация:
Государственный Университет Телекоммуникаций

Партнеры кафедры

детальніше

Шановний абітурієнт!

До Вас звертається член приймальної комісії кафедри Системного аналізу Державного університету телекомунікацій.

Ви подали заяву для вступу на спеціальність 124, Системний аналіз за якою здійснюється підготовка на нашій кафедрі.

Дана спеціальність є однією з найбільш затребуваних та популярних спеціальностей на ринку праці.

Ми пропонуємо якісну освіту за помірною ціною. Вартість підготовки за спеціальністю 124, Системний аналіз на контрактній основі складає 16500 грн. на рік, що значно нижче ніж у КПІ (24 600 грн. на рік), КНЕУ (27 200 грн. на рік) та КНУ ім. Т.Шевченка (35 300 грн. на рік).

Якщо Вами до приймальної комісії будуть надані оригінали документів та сплачено за навчання, Ви гарантовано станете студентом нашої кафедри.

На кафедрі зроблено все можливе для того щоб збулися мрії студента та його батьків:

Кафедра Системного аналізу готує висококваліфікованих і затребуваних на ринку праці фахівців по одній із найбільш престижних спеціальностей для галузі інформаційних технологій.

Кафедрою укладено 12 договорів про співпрацю з компаніями, які є потенційними роботодавцями наших випускників.

В освітньо-професійній програмі кафедри в межах навчального процесу сплановано отримання сертифікатів компаній-партнерів IBM, Oracle, Inter Systems, Lifecell, Hewlett Packard, Cisco, що надає право нашому випускнику отримати перше високооплачуване робоче місце в компанії, по якій отримано сертифікат, як в нашій країні, так і за кордоном.

Втілений на кафедрі інноваційний зміст навчання забезпечує навчання нашого студента тому, що потрібно і як потрібно, теоретично і практично, відповідно до компетенцій компаній-партнерів кафедри – потенційних роботодавців. Це дозволяє нашому студенту мати фахову перевагу на ринку праці.

Для повноцінного оволодіння теоретичними знаннями та практичними уміннями і навиками майбутньої професії, навчання по спеціальності на нашій кафедрі починається з 1-го курсу, а не з 3-го, як на аналогічних кафедрах інших університетів.

Половина навчальних занять, відповідно до вимог компаній-партнерів кафедри, проводиться практично з використанням сучасного програмного забезпечення на апаратно-програмних комплексах та обладнанні останнього покоління, які використовуються компаніями-партнерами кафедри у своїй роботі. Це дозволяє нашому студенту оволодіти сучасними практичними уміннями і навиками, які необхідні для успішної роботи в компаніях.

В компаніях ІТ галузі велика увага приділяється знанню англійської мови. Для оволодіння англійською мовою на кафедрі втілена система її поглибленого вивчення, яка забезпечує засвоєння англійської мови за час навчання на рівня міжнародного стандарту В2.

На нашій кафедрі посилено вивчається англійська мова, яка необхідна для успішної роботи за спеціальністю. На 1-му та 2-му курсах заняття по англійській мові проводяться 3 пари на тиждень з урахуванням термінології кафедри. На 3-му, 4-му, 5-му курсах по всім дисциплінам, які викладаються на кафедрі 20% занять проводяться англійською мовою, що надає конкурентну перевагу нашим випускникам.

Відповідно до вимог науково-технічного прогресу та компетенцій компаній для оволодіння практичними уміннями і навиками на кафедрі створена сучасна навчально-матеріальна база. Вона укомплектована програмним забезпеченням, апаратно-програмними комплексами та сучасним обладнанням компаній-партнерів кафедри Системного аналізу. Навчально-матеріальна база кафедри визнана однією з найкращих в Україні, про це свідчить гран-прі у номінації «Інноваційний розвиток навчально-лабораторної бази», яким нагороджена кафедра у 2019 році Міністерством освіти і науки України та Президентом Національної академії педагогічних наук України.

Навчальні класи та навчальні лабораторії укомплектовані сучасним обладнанням останнього покоління, програмно-апаратними комплексами та програмним забезпеченням компаній-партнерів кафедри. Це дозволяє нашим студентам навчатися по компетенціям компаній-партнерів кафедри – потенційних роботодавців. Всі приміщення кафедри забезпечені безкоштовним доступом до швидкісної мережі Інтернет, що дозволяє нашим студентам користуватись у навчанні ресурсом електронної бібліотеки Університету, періодичними світовими виданнями у галузі інформаційних технологій, використовувати дистанційне навчання Moodle та електронний розклад занять.

Кафедрою організовуються і проводяться навчальні практики на виробничих базах в компанія-партнерах кафедри Центр Бізнес-Технологій, Інститут проблем штучного інтелекту, Центральний державний електронний архів України, Інформаційні судові системи та інших приватних та державних підприємствах і організаціях на 2-му курсі – ознайомча практика, для отримання первинних знань про професію; на 3-му курсі – виробнича практика, для набуття студентом практичних умінь виконання майбутніх службових обов’язків; на 4-му курсі переддипломна практика, для практичного застосування та удосконалення набутих теоретичних знань. Це дає можливість студенту краще зрозуміти суть спеціальності, за якою він навчається, та набути практичного досвіду роботи у компаніях і показати себе з кращого боку, щоб компанія була зацікавлена взяти його на роботу. Під час практик кращим студентам пропонується працевлаштування в цих компаніях.

Навчаючись за спеціальністю кафедри, Ви за доступною ціною отримаєте якісну вищу освіту, і що особливо важливо, отриманий під час навчання сертифікат компанії-партнера кафедри, гарантує Вам перше високооплачуване робоче місце.

Увага! Шановні абітурієнти!
В нашому університеті за зверненням студента з 1 курсу дозволяється помісячна оплата за навчання!

Список компаний-партнеров кафедры Системного анализа, с которыми заключены договоры о сотрудничестве

 • ОДОО Украина - договор о сотрудничестве № 12/1 от 29 августа 2017 года.
 • ООО «Центр Бизнес-Технологий» - договор о сотрудничестве № 3/18 от 24 января 2018 года.
 • Институт проблем искусственного интеллекта МОН и НАН Украины - договор о сотрудничестве № 12/18 от 2 апреля 2018 года.
 • Oracle - соглашение о членстве образовательного учреждения в академии ОРАКЛ от 10 июня 2019 года.
 • Государственное научное учреждение «Институт образовательной аналитики» - договор о сотрудничестве
 • Центральный государственный электронный архив Украины - договор о сотрудничестве № 24/18 от 28 сентября 2018 года.

 

Основными заказчиками специалистов специальности системный анализ, является прежде всего компании партнеры, с которыми заключены договоры от кафедры системного анализа и от других кафедр университета:

 • ODOO Украина
 • Институт проблем искусственного интеллекта МОН и НАН Украины
 • ООО «Центр Бизнес-Технологий»
 • Центральный государственный электронный архив Украины
 • ORACLE
 • Государственное научное учреждение «Институт образовательной аналитики»
 • InterSystems
 • lifecell
 • Киевстар
 • EPAM
 • Укртелеком

 

В результате сотрудничества:

 • компании предоставили компетенции, которыми должны обладать студенты по специальности Системный анализ для назначения на должность в компании.
 • компетенции компаний определяют, которые работник должен знать теоретически и должен уметь делать на практике;
 • каждый научно-педагогический работник кафедры, на основе компетенций компании, которые определяют теоретические знания и практические умения и навыки, разработал рабочие учебные программы дисциплин, которые он преподает, определил темы, вопросы лекций, практических и лабораторных занятий для усвоения студентом теоретических знаний и получения практических умений и навыков, определенных компетенция мы компаний партнеров кафедры - потенциальных работодателей.
 • для того, чтобы научить студента практическим умениям и навыкам компании-партнеры Oracle, IBM и ODOO предоставили современное программное обеспечение.
 • компании-партнеры предоставляют возможность студентам получить практические навыки по специальности непосредственно на предприятиях во время прохождения практик.

Для формирования компетенций работодателей используются требования к позициям, которые отвечают профессиональным ролям системного аналитика, предоставленные компаниями-партнерами, а также соответствующие вакансии различных предприятий, представленные в сети интернет.

 

Перечень требований, выдвинутых компаниями-партнерами в позиции, соответствующие профессиональным ролям системного аналитика

 • Умение проектировать, создавать и сопровождать бизнес-ориентированные информационные системы
 • Умение собирать и анализировать информацию о потребителях, поставщиках, партнерах, а также о внутренних процессах компании
 • Знание современных архитектур информационных систем и умение разрабатывать архитектуру информационной системы с учетом требований бизнеса
 • Умение работать с базами данных и хранилищами данных
 • Умение работать с распределенными системами
 • Умение строить математические модели сложных процессов и применять результаты моделирования для решения бизнес-задач
 • Навыки создания web-приложений
 • Аналитическое мышление и умение разрабатывать аналитические подсистемы
 • Умение проектировать интерфейсы систем с учетом пользовательского опыта
 • Умение визуализировать аналитические данные
 • Способность к систематизации, анализа и визуализации информации, поступающей из различных источников и в разных формах

 

В результате сотрудничества с компаниями-партнерами и на основе требований современного рынка сформирован перечень дополнительных профессиональных компетенций для будущих системных аналитиков

 • Способность использовать современные информационные технологии для компьютерной реализации конкретных систем, а именно: объектно-ориентированный подход при проектировании сложных систем различной природы, прикладные математические пакеты, проектировать базы данных и знаний.
 • Способность организовывать и выполнять работу по анализу и проектированию сложных систем, формирования и анализа требований, разработки технической документации, создание, тестирование и внедрение соответствующих информационных технологий и программного обеспечения.
 • Способность понимания законов и категорий экономики, закономерностей функционирования и развития экономических систем, сущности рыночной экономики, способов и методов эффективного использования ограниченных экономических ресурсов и проблем, связанных с переходом украинского общества к социально-ориентированной рыночной экономике
 • Способность использования систем искусственного интеллекта для решения прикладных задач, овладения средствами проектирования и разработки систем искусственного интеллекта.
 • Способность использования мультимедийной обработки информации, графических изображений, звука, анимации.
 • Способность использования WEB-технологии и WEB-дизайна, основных инструментальных средств создания WEB-ресурсов, возможностей подготовки базовых элементов WEB.
 • Способность использовать современные инфокоммуникационные системы и технологии.

 

Таким образом, благодаря сотрудничеству с компаниями-партнерами реализуется инновационное содержание обучения, суть которого заключается в том, что студентов учат, как нужно, и тому, что нужно согласно компетенций компаний-партнеров для гарантированного получения первого высокооплачиваемого рабочего места.

 

InterSystems – международная компания с более, чем 30-летним стажем, находится в группе лидеров производителей программного обеспечения информационных систем.

Изучаемые технологии и платформы.  СУБД Caché, система бизнес-анализа в реальном времени DeepSee, среда разработки объєктной БД Ensemble, технология разработки WEB-клиента Caché Server Pages и Zen.

              

Ежедневная летняя школа проходит в формате интенсивного изучения с применением современных проектных и практико-ориентированных методов. Участники школы получают уникальный опыт работы в команде под руководством наставников, изучая необходимые для разработки современных веб-приложений технологии. Каждому участнику или команде выдаются индивидуальные задания и прикрепляется индивидуальный наставник. Результатом обучения есть веб-приложение, созданное участником или командой.

В InterSystems открыт набор на летнюю стажировку. Стажерами могут стать студенты или аспиранты. Стажеры проходят обучение и выполняют задачи по разработке программного обеспечения под руководством менторов. Стажировка оплачиваемая, зарплата на уровне младшего инженера InterSystems. Стажировка проходит в Москве и штаб-квартире InterSystems в США. Открываются стажировки в Европе и Китае.

Для стажировки в США, Европе и Китае необходим уровень знания английского языка Upper Intermediate.

Для проходжения стажировки достаточно пройти тесты и собеседование (возможна онлайн-форма собеседования). Знания и опыт по технологиям InterSystems приветствуются, но не обязательны.

Направления сотрудничества с кафедрой Системного анализа:

 • Сервер БД Caché,
 • Система бизнес-анализа DeepSee,
 • Технология разработки web-клиента Zen.

IBM – один из крупнейших в мире производителей и поставщиков аппаратного и программного обеспечения и IT-сервисов.

IBM сотрудничает с ведущими вузами по всему миру, содействуя накоплению знаний и развитию навыков работы с ведущими технологиями. Выделяя лучших студентов, компания привлекает их непосредственно к работе – не только в IBM, но и в компаниях, которые являются ее клиентами и бизнес-партнерами.

На Украине успешно запущены несколько программ IBM. Они предусматривают предоставление грантов ведущим профессорам мира, которые сотрудничают с IBM в области продвижения технологий, современного обучения и исследований.

В рамках этой программы IBM сотрудничает также со студентами и аспирантами, для которых предусмотрена програма – IBM Academic Initiative.

Она доступна для преподавателей и студентов, которые зарегистрировались на сайте, где могут бесплатно получить доступ ко многим программным продуктам и документам IBM. Существует возможность загрузить полные дистрибутивы программ, получить все необходимые материалы на английском или русском языке.

Наибольший интерес для украинских вузов сегодня представляют следующие семьи продуктов компании:

 • IBM DB2 – средства управления данными;
 • IBM Rational – средства разработки;
 • IBM WebSphere – продукты для интеграции и выполнения приложений;
 • IBM Tivoli – средства для управления IТ-инфраструктурой и безопасностью.

В добавок, IBM активно организовывает и принимает участие в разных конкурсах для студентов. Хорошо известной инициативой, в которой IBM принимает наиактивнейшее участие, является чемпионат мира по программированию среди студентов (ACM Contest). Задачи, которые решаются там, изображают реально существующие бизнес-задачи. Студенты из Украины, России, Беларуси являются традиционными участниками этого соревнования и регулярно занимают на нем призовые места. ACM Contest также является отличной стартовой площадкой для студентов в выборе места своей будущей работы.

Направление сотрудничества с кафедрой Системного анализа:

 • Сертификация специалистов СУБД DB2 Express;
 • CASE Rational Rose.

Odoo – это Open Source программное обеспечение для бизнеса, модульная ERP система. Поставщик системы – бельгийская компания Odoo S.A. Она была основана в 2002 году, сегодня в Odoo S.A. работает более 250 співробітників, 6 ее офисов размещены в Бельгии, США, Люксембурге, Индии и Гонконге. Благодаря сети из более 550 партнеров, компания и система Odoo представлены в 120 странах мира и имеют 2,5 млн пользователей. В 2012 году компания получила высший рейтинг "Deloitte Technology Fast50 Benelux" по оценке самых быстро растущих компаний. В 2013 году Odoo получила приз «L’Entreprise Prometteuse» от Ernst & Young.

Компания ODOO предлагает для украинского бизнеса адаптированные решения в отрасли ERP- и CRM-систем. Использование программных продуктов ODOO за последнее время на Украине набирает обороты исходя из необходимости предприятий работать в правовом поле с использованием легального программного обеспечения. Среди пользователей системы много предприятий большого, среднего и малого бизнеса, например, Приват-банк, Новая почта и Auchan. Но существует проблема подготовки специалистов, которые б могли обеспечивать использование и разработку приложений ODOO.

Исходя из потребности рынка, в Государственном университете телекомуникаций на базе кафедры Системного анализа создан Учебно-научный Центр Технологий ODOO. Главная цель деятельности Центра – осуществление комплексной поддержки развития, использования и распространения новых информационных технологий компании ODOO в сфере образования, науки и производства.

Направление сотрудничества с кафедрой Системного анализа:

 • Осуществление комплексной поддержки информационных технологий компании ODOO в разных сферах,
 • Повышение уровня студентов, аспирантов, научно-педагогических сотрудников и сотрудников университета, других учебных заведений, государственных и негосударственных организаций, промышленных предприятий и частных лиц в использовании и разработке программных средств ODOO.

Институт проблем искусственного интеллекта НАН Украины - научно-исследовательское учреждение в Украине. К 2011 году назывался «Институт проблем искусственного интеллекта НАН и МОН Украины» и подчинялся Государственному университету информатики и искусственного интеллекта.

Основные направлениями научной деятельности института являются:

 • создание интеллектуальных интерфейсов и компьютеров нового поколения;
 • опытно-конструкторские разработки;
 • создание робототехнических систем и компьютеров нового поколения;
 • решения общетеоретических и прикладных проблем искусственного интеллекта;
 • компьютерная обработка и распознавание речевых и зрительных образов;
 • создание естественно-интерфейсов современных компьютеров и распознавание речевых образов;
 • внедрение элементов искусственного интеллекта при создании интеллектуальных роботов;
 • внедрение современных компьютерных технологий: в медико-биологические исследования функциональных возможностей человеческого мозга; в сферу образования (создания интеллектуальных информационно-обучающих систем и разработка компьютерных учебников и учебных пособий) в сферу психофизиологических исследований интеллектуальной деятельности человека (разработка тестов для определения общего уровня и количественной оценки интеллекта).
  • проведение конференций и выставок, практика студентов, стажировка преподавателей

   Направления сотрудничества с кафедрой Системного анализа:

   • Совместные научные исследования,
   • Повышение уровня студентов, аспирантов, научно-педагогических сотрудников и сотрудников кафедры,
   • Проведениея конференций и выставок.
Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактная информация

Государственный университет телекоммуникаций
Украина, 03680, г. Киев,
ул. Соломенская 7, каб. 202
Тел. (044) 249–25–67, 5–67
E-mail: kafedra_sa@dut.edu.ua
Страница в Facebook

Получить консультацию

Ваш запрос на обратный звонок получит заведующий кафедрой
Отправить запрос

Новини

Все новости
Просмотров: 8 457