XS
SM
MD
LG
Государственный Университет Телекоммуникаций

Адрес:
03110, Украина
г. Киев, ул. Соломенская, 7
Контактная информация:
Государственный Университет Телекоммуникаций

Материальная база

детальніше

Шановний абітурієнт!

До Вас звертається член приймальної комісії кафедри Економіки підприємств та соціальних технологій Державного університету телекомунікацій.

Ви подали заяву для вступу на спеціальність Економіка чи Соціологія за якою здійснюється підготовка на нашій кафедрі.

Дана спеціальність є однією з найбільш затребуваних та популярних спеціальностей на ринку праці.

Ми пропонуємо якісну освіту за помірною ціною. Вартість підготовки за спеціальністю Економіка складає 18600 грн. на рік, що значно нижче ніж у КПІ (32700 грн. на рік) та НАУ (27000 грн. на рік).

Ми пропонуємо якісну освіту за помірною ціною. Вартість підготовки за спеціальністю Соціологія складає 17950 грн. на рік, що значно нижче ніж у КПІ (29000 грн. на рік) та НАУ (21000 грн. на рік).

Якщо Вами до приймальної комісії будуть надані оригінали документів та сплачено за навчання, Ви гарантовано станете студентом нашої кафедри.

На кафедрі зроблено все можливе для того щоб збулися мрії студента та його батьків:

Кафедра Економіки підприємств та соціальних технологій готує висококваліфікованих і затребуваних на ринку праці фахівців по одній із найбільш престижних спеціальностей для галузі інформаційних технологій.

Кафедрою укладено (12) договорів про співпрацю з компаніями, які є потенційними роботодавцями наших випускників.

В освітньо-професійній програмі кафедри в межах навчального процесу сплановано отримання сертифікатів компаній-партнерів («Miratech Corporation», аудиторська фірма Аудит Сервіс Груп, Навчально-тренувальний центр «SIONAS», телеканал «Прямий»), що надає право нашому випускнику отримати перше високооплачуване робоче місце в компанії, по якій отримано сертифікат, як в нашій країні, так і за кордоном.

Втілений на кафедрі інноваційний зміст навчання забезпечує навчання нашого студента тому, що потрібно і як потрібно, теоретично і практично, відповідно до компетенцій компаній-партнерів кафедри – потенційних роботодавців. Це дозволяє нашому студенту мати фахову перевагу на ринку праці.

Для повноцінного оволодіння теоретичними знаннями та практичними уміннями і навиками майбутньої професії, навчання по спеціальності на нашій кафедрі починається з 1-го курсу, а не з 3-го, як на аналогічних кафедрах інших університетів.

Половина навчальних занять, відповідно до вимог компаній-партнерів кафедри, проводиться практично з використанням сучасного програмного забезпечення на апаратно-програмних комплексах та обладнанні останнього покоління, які використовуються компаніями-партнерами кафедри у своїй роботі. Це дозволяє нашому студенту оволодіти сучасними практичними уміннями і навиками, які необхідні для успішної роботи в компаніях.

В компаніях ІТ галузі велика увага приділяється знанню англійської мови. Для оволодіння англійською мовою на кафедрі втілена система її поглибленого вивчення, яка забезпечує засвоєння англійської мови за час навчання на рівня міжнародного стандарту В2.

На нашій кафедрі посилено вивчається англійська мова, яка необхідна для успішної роботи за спеціальністю. На 1-му та 2-му курсах заняття по англійській мові проводяться 3 пари на тиждень з урахуванням термінології кафедри. На 3-му, 4-му, 5-му курсах по всім дисциплінам, які викладаються на кафедрі 20% занять проводяться англійською мовою, що надає конкурентну перевагу нашим випускникам.

Відповідно до вимог науково-технічного прогресу та компетенцій компаній для оволодіння практичними уміннями і навиками на кафедрі створена сучасна навчально-матеріальна база. Вона укомплектована програмним забезпеченням, апаратно-програмними комплексами та сучасним обладнанням компаній-партнерів кафедри Економіки підприємств та соціальних технологій. Навчально-матеріальна база кафедри визнана однією з найкращих в Україні, про це свідчить гран-прі у номінації «Інноваційний розвиток навчально-лабораторної бази», яким нагороджена кафедра у 2019 році Міністерством освіти і науки України та Президентом Національної академії педагогічних наук України.

Навчальні класи та навчальні лабораторії укомплектовані сучасним обладнанням останнього покоління, програмно-апаратними комплексами та програмним забезпеченням компаній-партнерів кафедри. Це дозволяє нашим студентам навчатися по компетенціям компаній-партнерів кафедри – потенційних роботодавців. Всі приміщення кафедри забезпечені безкоштовним доступом до швидкісної мережі Інтернет, що дозволяє нашим студентам користуватись у навчанні ресурсом електронної бібліотеки Університету, періодичними світовими виданнями у галузі інформаційних технологій, використовувати дистанційне навчання Moodle та електронний розклад занять.

Кафедрою організовуються і проводяться навчальні практики на виробничих базах в компанія-партнерах кафедри («Miratech Corporation», аудиторська фірма Аудит Сервіс Груп, Навчально-тренувальний центр «SIONAS», телеканал «Прямий») на 2-му курсі – ознайомча практика, для отримання первинних знань про професію; на 3-му курсі – виробнича практика, для набуття студентом практичних умінь виконання майбутніх службових обов’язків; на 4-му курсі переддипломна практика, для практичного застосування та удосконалення набутих теоретичних знань. Це дає можливість студенту краще зрозуміти суть спеціальності, за якою він навчається, та набути практичного досвіду роботи у компаніях і показати себе з кращого боку, щоб компанія була зацікавлена взяти його на роботу. Під час практик кращим студентам пропонується працевлаштування в цих компаніях.

Навчаючись за спеціальністю кафедри, Ви за доступною ціною отримаєте якісну вищу освіту, і що особливо важливо, отриманий під час навчання сертифікат компанії-партнера кафедри, гарантує Вам перше високооплачуване робоче місце.

Увага! Шановні абітурієнти!
В нашому університеті за зверненням студента з 1 курсу дозволяється помісячна оплата за навчання!

Кафедра экономики предприятий и социальных технологий обеспечивает постоянное обновление учебно-материальной базы. Сейчас в учебной аудитории № 418 функционирует «Лаборатория социально-экономических исследований», которая позволяет овладеть современными программными продуктами по бизнес-планированию (1С, Project Expert) и социологическим и рыночным исследованиям (IBM SPSS statistics, ОСА).

Презентация лекционных и тренинговых материалов осуществляется на современном компьютерном оборудовании с использованием интерактивной доски «GAOKE GK-880H / 82S-Z» и мультимедийного проектора «Optoma Х341 +».

При поддержке главного партнера кафедры - компании «Miratech» в аудитории установлены современные компьютеры, которые позволяют пользоваться наиболее современными программными продуктами для проведения социально-экономической диагностики развития Украины, отраслей и предприятий.

Также в Лаборатории социально-экономических исследований студенты могут провести профессиональные расчеты прогнозной эффективности и срока окупаемости собственных бизнес-проектов.

На кафедре Экономики предприятий и социальных технологий используется современное программное обеспечение SPSS Statistics, которое с 1968 года развивается для статистического анализа и обработки данных.

Продукт IBM SPSS Statistics (ранее известный просто как «SPSS») предоставляет широкие возможности для анализа данных. Понятный интерфейс программного обеспечения включает в себя все функции управления данными, статистические процедуры и средства создания отчетов для проведения анализа любой степени сложности.

IBM SPSS Statistics и продукты IBM SPSS Amos, Sample Power, VizDesigner, Data Collection, Collaboration and Deployment Services образуют модульный, полностью интегрированный программный комплекс, охватывающий все этапы аналитического процесса:

 • планирование исследования;
 • сбор данных;
 • доступ и управление данными;
 • всесторонний анализ (от базовых процедур вывода итогов и классической статистики к моделированию с применением новейших алгоритмов);
 • создание отчетов;
 • хранение и распространение результатов.

Интеграция продуктов IBM SPSS в единую линейку позволяет уверенно работать, не сталкиваясь с проблемами перехода от одного программного продукта к другому.

Большой выбор процедур в базовом модуле IBM SPSS Statistics дает широкие возможности анализа данных различных типов. Встроенные дополнительные модули расширяют аналитические возможности настолько, насколько это необходимо.

Специалисты в области анализа данных ценят логичность, продуманность и взаимосвязанность компонентов программного обеспечения IBM SPSS.

Также кафедра работает с программным продуктом ОСА.

ОСА - это программное обеспечение для обработки и анализа данных социологических и маркетинговых исследований, была создана в 2001 году при поддержке Института социологии НАН Украины.

В 2001 году была написана первая версия OCA для Windows. Компьютерная составляющая технологии стала использоваться по всей территории Украины. Маркетинговые компании Украины используют технологию системы ОСА в своей работе. Появление ПО ОСА качественно изменило содержание курсов по обработке данных в социологии. В 2004 году авторы проекта выводят на рынок новую технологию - ОСА New Line.

На платформе ОСА существуют следующие программные технологии:

Сбор и ввод данных:

 • OCA MakeForm - модуль ввода данных в компьютер.
 • OCA CATI - набор программ позволяют проводить телефонные опросы с помощью компьютера.
 • OCA MakeFormPsy - программа для проведения различного рода тестов (например, психологических тестов).

Работа с данными:

 • OCA for Windows - программа предназначена для статистического анализа результатов социологических и маркетинговых опросов.

Передача данных заказчику:

 • OCA New Line - оболочка для работы с проектами различной структуры (мониторинга, трекинга, панели, дневников и т.д.), обладает возможностью генерировать отчеты по предварительно описанным шаблонам, поддержка не только формата данных ОСА, но и формата SPSS, возможность отражения результатов на интерактивных картах-схемах.
 • OCA New Line Technology - набор программ для подготовки данных для их последующего анализа в оболочке OCA New Line.

Публикация данных в Internet:

 • OCA Online - система, позволяющая размещать данные в сети Internet и анализировать их, используя обычный браузер.

Прочее:

 • SPSS to OCA - конвертор из формата статистического пакета SPSS (sav-файла) в формат ОСА (frm-файл).

Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактная информация

Государственный университет телекоммуникацй (ГУТ)
03680, г. Киев, вул. Соломенская, 7, каб. 509
тел. 249-25-16
e-mail: sociology_dut@ukr.net

Получить консультацию

Ваш запрос на обратный звонок получит заведующий кафедрой
Отправить запрос

Новини

Все новости
Просмотров: 6 427