XS
SM
MD
LG
Государственный Университет Телекоммуникаций

Адрес:
03110, Украина
г. Киев, ул. Соломенская, 7
Контактная информация:
Государственный Университет Телекоммуникаций

Подготовка магистров

детальніше

Шановний абітурієнт!

До Вас звертається член приймальної комісії кафедри Мобільних та відеоінформаційних технологій Державного університету телекомунікацій.

Ви подали заяву для вступу на спеціальність Телекомунікації та радіотехніка за якою здійснюється підготовка на нашій кафедрі.

Дана спеціальність є однією з найбільш затребуваних та популярних спеціальностей на ринку праці.

Ми пропонуємо якісну освіту за помірною ціною. Вартість підготовки за спеціальністю Телекомунікації та радіотехніка складає 15 000 грн. на рік, що значно нижче ніж у КПІ (19 900 грн. на рік) та НАУ (18 000 грн. на рік).

Якщо Вами до приймальної комісії будуть надані оригінали документів та сплачено за навчання, Ви гарантовано станете студентом нашої кафедри.

На кафедрі зроблено все можливе для того щоб збулися мрії студента та його батьків:

Кафедра Мобільних та відеоінформаційних технологій готує висококваліфікованих і затребуваних на ринку праці фахівців по одній із найбільш престижних спеціальностей для галузі інформаційних технологій.

Кафедрою укладено 15 договорів про співпрацю з компаніями, які є потенційними роботодавцями наших випускників.

В освітньо-професійній програмі кафедри в межах навчального процесу сплановано отримання сертифікатів компаній-партнерів Lifecell, Viatec, Giraffe, що надає право нашому випускнику отримати перше високооплачуване робоче місце в компанії, по якій отримано сертифікат, як в нашій країні, так і за кордоном.

Втілений на кафедрі інноваційний зміст навчання забезпечує навчання нашого студента тому, що потрібно і як потрібно, теоретично і практично, відповідно до компетенцій компаній-партнерів кафедри – потенційних роботодавців. Це дозволяє нашому студенту мати фахову перевагу на ринку праці.

Для повноцінного оволодіння теоретичними знаннями та практичними уміннями і навиками майбутньої професії, навчання по спеціальності на нашій кафедрі починається з 1-го курсу, а не з 3-го, як на аналогічних кафедрах інших університетів.

Половина навчальних занять, відповідно до вимог компаній-партнерів кафедри, проводиться практично з використанням сучасного програмного забезпечення на апаратно-програмних комплексах та обладнанні останнього покоління, які використовуються компаніями-партнерами кафедри у своїй роботі. Це дозволяє нашому студенту оволодіти сучасними практичними уміннями і навиками, які необхідні для успішної роботи в компаніях.

В компаніях ІТ галузі велика увага приділяється знанню англійської мови. Для оволодіння англійською мовою на кафедрі втілена система її поглибленого вивчення, яка забезпечує засвоєння англійської мови за час навчання на рівня міжнародного стандарту В2.

На нашій кафедрі посилено вивчається англійська мова, яка необхідна для успішної роботи за спеціальністю. На 1-му та 2-му курсах заняття по англійській мові проводяться 3 пари на тиждень з урахуванням термінології кафедри. На 3-му, 4-му, 5-му курсах по всім дисциплінам, які викладаються на кафедрі 20% занять проводяться англійською мовою, що надає конкурентну перевагу нашим випускникам.

Відповідно до вимог науково-технічного прогресу та компетенцій компаній для оволодіння практичними уміннями і навиками на кафедрі створена сучасна навчально-матеріальна база. Вона укомплектована програмним забезпеченням, апаратно-програмними комплексами та сучасним обладнанням компаній-партнерів кафедри Мобільних та відеоінформаційних технологій. Навчально-матеріальна база кафедри визнана однією з найкращих в Україні, про це свідчить гран-прі у номінації «Інноваційний розвиток навчально-лабораторної бази», яким нагороджена кафедра у 2019 році Міністерством освіти і науки України та Президентом Національної академії педагогічних наук України.

Навчальні класи та навчальні лабораторії укомплектовані сучасним обладнанням останнього покоління, програмно-апаратними комплексами та програмним забезпеченням компаній-партнерів кафедри. Це дозволяє нашим студентам навчатися по компетенціям компаній-партнерів кафедри – потенційних роботодавців. Всі приміщення кафедри забезпечені безкоштовним доступом до швидкісної мережі Інтернет, що дозволяє нашим студентам користуватись у навчанні ресурсом електронної бібліотеки Університету, періодичними світовими виданнями у галузі інформаційних технологій, використовувати дистанційне навчання Moodle та електронний розклад занять.

Кафедрою організовуються і проводяться навчальні практики на виробничих базах в компанія-партнерах кафедри Viatec, 3Mob на 2-му курсі – ознайомча практика, для отримання первинних знань про професію; на 3-му курсі – виробнича практика, для набуття студентом практичних умінь виконання майбутніх службових обов’язків; на 4-му курсі переддипломна практика, для практичного застосування та удосконалення набутих теоретичних знань. Це дає можливість студенту краще зрозуміти суть спеціальності, за якою він навчається, та набути практичного досвіду роботи у компаніях і показати себе з кращого боку, щоб компанія була зацікавлена взяти його на роботу. Під час практик кращим студентам пропонується працевлаштування в цих компаніях.

Навчаючись за спеціальністю кафедри, Ви за доступною ціною отримаєте якісну вищу освіту, і що особливо важливо, отриманий під час навчання сертифікат компанії-партнера кафедри, гарантує Вам перше високооплачуване робоче місце.

Увага! Шановні абітурієнти!
В нашому університеті за зверненням студента з 1 курсу дозволяється помісячна оплата за навчання!

Підготовка фахівців

другого (магістерського) рівня вищої освіти

 

 

В стенах Государственного университета телекоммуникаций прошла встреча представителя компании lifecell со студентами группы АТДМ-51. Повод для встречи более чем радостный – студенты получают свой заслуженный сертификат от одного из лидеров рынка мобильных телекоммуникаций.

Полученный сертификат не только подтверждает умение владельца работать в программной среде Atoll, но и демонстрировать высокие профессиональные качества как настоящий специалист!

Данное событие значимо не только для каждого студента, но и для кафедры в целом. Каждый из преподавателей внес свой персональный вклад в формирование компетенций будущих специалистов.

Надеемся, что данное событие послужит мотивацией для достижения новых профессиональных и личностных целей!

    

    

    


Аннотация

Образовательно-профессиональной программы

«Аппаратура радиосвязи, радиовещания и телевидения»

второго (магистерского) уровня высшего образования

область знаний 17 «Электроника и телекоммуникации»

специальность 172 «Телекоммуникации и радиотехника»

образовательная квалификация «Магистр с телекоммуникаций и радиотехники»

 

Образовательно-профессиональная программа подготовки магистров с специальности 172 «Телекоммуникации и радиотехника» в Учебно-научном  институте телекоммуникаций и информатизации Государственного университета телекоммуникаций предусматривает обучение длительностью 1 (один) год 6 (шесть) месяцев:

 • за дневной и заочной формой;
 • на контрактной основе;
 • на базе степени бакалавра.

Целью магистерской программы является  формирование и развитие общих и профессиональных компетентностей за образовательной степенью «магистр», специальности 172 «Телекоммуникации и радиотехника», что направлены на получение студентом свойств и качеств выпускников высшего учебного заведения как социальных личностей, способных разрешать определенные проблемы и задачи деятельности, при условии овладения компетенциями относительно решения определенных проблем и задач социальной деятельности, инструментальных, общенаучных и профессиональных компетенций и системы умений, которые обеспечивают наличие этих компетенций, решения комплексных проблем в отрасли профессиональной и исследовательско-инновационной деятельности, овладения методологией научной и педагогической деятельности, а также проведение собственного научного исследования, результаты которого имеют научную новизну, теоретическое и практическое значение.

Форма аттестации - устные и письменные экзамены, зачеты, защита отчета по практике, защита курсовых работ (проектов), комплексный экзамен, защита магистерской работы и тому подобное.

Требования относительно получения квалификации: документ о высшем образовании выдается личности, которая успешно освоила образовательную программу и прошла аттестацию. Выпускная аттестация магистров осуществляется в форме сдачи комплексного экзамена и защиты магистерской работы. Аттестация осуществляется открыто и гласно.

Магистерская работа проверяется на плагиат согласно «Положения о предотвращении академического плагиата в Государственном университете телекоммуникаций».

Учебный план подготовки магистров по образовательно-профессиональной программе специальностью 172 «Телекоммуникации и радиотехника»  предусматривает формирование общих и профессиональных компетентностей объемом 90 кредитов ЄКТС.

При составлении учебного плана учтены требования компаний-работодателей, которые берут участие в дальнейшем трудоустройстве выпускников. Программой предвидено углубленное изучение иностранного языка и повышение часов на практические занятия.

Для приобретения магистром профессиональных компетенций из телекоммуникационных систем и сетей в учебном плане предвидено изучение таких дисциплин:

 

Шифр

Дисциплина

ЗК.2.1.01

Защита профессиональной деятельности в отрасли

ЗК.2.1.02

Педагогика и психология в высшей школе

ЗК.2.1.03

Организация проведения научных исследований

ЗК.2.1.04

Моделирование и оптимизация систем и сетей телекоммуникаций

ПП.2.2.01

Сети кабельного телевидения

ПП.2.2.02

Сети и системы цифровой радиосвязи и радиодоступа нового поколения

ПП.2.2.03

Сетевое планирование систем беспроводной связи, радиосвязи и радиодоступа

ПП.2.2.04

Административное управление радиочастотным ресурсом

ПП.2.2.05

Сети беспроводного широкополосного доступа

ПП.2.2.06

Научно-исследовательская практика

ПП.2.2.07

Научно-педагогическая практика

ПП.2.2.08

Преддипломная практика

ПП.2.2.09

Дипломное проектирование, Защита магистерской работы

ППк.2.3.1.01

Иностранный язык (профессиональная)

ППк.2.3.2.01

Мобильные мультисервисные платформы

ППк.2.3.2.02

Спутниковые информационные технологии

ППк.2.3.2.03

Интеллектуальная собственность

ППк.2.3.2.04

Цифровые системы телевидения и радиовещания

ППк.2.3.2.05

Метрологическое обеспечение видеоинформационных систем

ППк.2.3.2.06

Компьютерное моделирование систем радиосвязи, мобильной связи и радиодоступа

ППк.2.3.2.07

Технология облачных вычислений

ППк.2.3.2.08

Методы адаптивной обработки сигналов в радиоэлектронных устройствах, системах и комплексах

ППк.2.3.2.09

Методы и технические средства радиомониторинга

ППк.2.3.2.10

Радиотехнологии последующего поколения

 

Сфера трудоустройства выпускников: предприятия, организации, учреждения разных форм собственности, общественные, отраслевые и бизнес объединения и публичные общества

Профессиональные названия работ за классификатором профессий (ДК 003:2010):

2144.2: Инженер информационно-телекоммуникационных систем,

а также дополнительно:

 • Инженер электросвязи
 • Инженер антенно-мачтовых сооружений
 • Инженер информационно-телекоммуникационных технологий
 • Инженер с организации производственных процессов электросвязи
 • Инженер с радионавигации и радиолокации
 • Инженер средств радио и телевидения
 • Инженер линейных сооружений электросвязи и абонентских устройств
 • Инженер сети сотовой связи

2310.2 – Преподаватель высшего учебного заведения.

Доступ к дальнейшей учебе: магистр по специальности 172 «Телекоммуникации и радиотехника»  может продолжить образование за третьим (образовательно-научным) уровнем высшего образования - за первой научной степенью «доктор философии».

Выпускная кафедра: Мобильных и видеоинформационных технологий.

Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактная информация

Государственный университет телекоммуникаций
Украина, 03680,  г. Киев,
ул. Соломенская, 7, каб. 136
Тел. (044) 249-25-04

Получить консультацию

Ваш запрос на обратный звонок получит заведующий кафедрой
Отправить запрос

Новини

Все новости
Просмотров: 1 870