XS
SM
MD
LG
Государственный Университет Телекоммуникаций

Адрес:
03110, Украина
г. Киев, ул. Соломенская, 7
Контактная информация:
Государственный Университет Телекоммуникаций

Подготовка магистров

детальніше

Шановний абітурієнт!

До Вас звертається член приймальної комісії кафедри Систем інформаційного та кібернетичного захисту Державного університету телекомунікацій.

Ви подали заяву для вступу на спеціальність Технічні системи інформаційного та кібернетичного захисту за якою здійснюється підготовка на нашій кафедрі.

Дана спеціальність є однією з найбільш затребуваних та популярних спеціальностей на ринку праці.

Ми пропонуємо якісну освіту за помірною ціною. Вартість підготовки за спеціальністю Кібербезпека складає 21800 грн. на рік, що значно нижче ніж у КПІ (26800 грн. на рік) та НАУ (24000 грн. на рік).

Якщо Вами до приймальної комісії будуть надані оригінали документів та сплачено за навчання, Ви гарантовано станете студентом нашої кафедри.

На кафедрі зроблено все можливе для того щоб збулися мрії студента та його батьків:

Кафедра Систем інформаційного та кібернетичного захисту готує висококваліфікованих і затребуваних на ринку праці фахівців по одній із найбільш престижних спеціальностей для галузі інформаційних технологій.

Кафедрою укладено вісім договорів про співпрацю з компаніями, які є потенційними роботодавцями наших випускників.

В освітньо-професійній програмі кафедри в межах навчального процесу сплановано отримання сертифікатів компаній-партнерів CISCO, ІНФОЗАХИСТ, IBM, ESET, що надає право нашому випускнику отримати перше високооплачуване робоче місце в компанії, по якій отримано сертифікат, як в нашій країні, так і за кордоном.

Втілений на кафедрі інноваційний зміст навчання забезпечує навчання нашого студента тому, що потрібно і як потрібно, теоретично і практично, відповідно до компетенцій компаній-партнерів кафедри – потенційних роботодавців. Це дозволяє нашому студенту мати фахову перевагу на ринку  праці.

Для повноцінного оволодіння теоретичними знаннями та практичними уміннями і навиками майбутньої професії, навчання по спеціальності на нашій кафедрі починається з 1-го курсу, а не з 3-го, як на аналогічних кафедрах інших університетів.

Половина навчальних занять, відповідно до вимог компаній-партнерів кафедри, проводиться практично з використанням сучасного програмного забезпечення на апаратно-програмних комплексах та обладнанні останнього покоління, які використовуються компаніями-партнерами кафедри у своїй роботі. Це дозволяє нашому студенту оволодіти сучасними практичними уміннями і навиками, які необхідні для успішної роботи в компаніях.

В компаніях ІТ галузі велика увага приділяється знанню англійської мови. Для оволодіння англійською мовою на кафедрі втілена система її поглибленого вивчення, яка забезпечує засвоєння англійської мови за час навчання на рівня міжнародного стандарту В2.

На нашій кафедрі посилено вивчається англійська мова, яка необхідна для успішної роботи за спеціальністю. На 1-му та 2-му курсах заняття по англійській мові проводяться 3 пари на тиждень з урахуванням термінології кафедри. На 3-му, 4-му, 5-му курсах по всім дисциплінам, які викладаються на кафедрі 20% занять проводяться англійською мовою, що надає конкурентну перевагу нашим випускникам.

Відповідно до вимог науково-технічного прогресу та компетенцій компаній для оволодіння практичними уміннями і навиками на кафедрі створена сучасна навчально-матеріальна база. Вона укомплектована програмним забезпеченням, апаратно-програмними комплексами та сучасним обладнанням компаній- партнерів кафедри Систем інформаційного та кібернетичного захисту. Навчально-матеріальна база кафедри визнана однією з найкращих в Україні, про це свідчить гран-прі у номінації «Інноваційний розвиток навчально-лабораторної бази», яким нагороджена кафедра у 2019 році Міністерством освіти і науки України та Президентом Національної академії педагогічних наук України.

Навчальні класи та навчальні лабораторії укомплектовані сучасним обладнанням останнього покоління, програмно-апаратними комплексами та програмним забезпеченням компаній-партнерів кафедри. Це дозволяє нашим студентам навчатися по компетенціям компаній-партнерів кафедри – потенційних роботодавців. Всі приміщення кафедри забезпечені безкоштовним доступом до швидкісної мережі Інтернет, що дозволяє нашим студентам користуватись у навчанні ресурсом електронної бібліотеки Університету, періодичними світовими виданнями у галузі інформаційних технологій, використовувати дистанційне навчання Moodle та електронний розклад занять.

Кафедрою організовуються і проводяться навчальні практики на виробничих базах в компанія-партнерах кафедри CISCO, ІНФОЗАХИСТ, IBM, ESET на 2-му курсі – ознайомча практика, для отримання первинних знань про професію; на 3- му курсі – виробнича практика, для набуття студентом практичних умінь виконання майбутніх службових обов’язків; на 4-му курсі переддипломна практика, для практичного застосування та удосконалення набутих теоретичних знань. Це дає можливість студенту краще зрозуміти суть спеціальності, за якою він навчається, та набути практичного досвіду роботи у компаніях і показати себе з кращого боку, щоб компанія була зацікавлена взяти його на роботу. Під час практик кращим студентам пропонується працевлаштування в цих компаніях.

Навчаючись за спеціальністю кафедри, Ви за доступною ціною отримаєте якісну вищу освіту, і що особливо важливо, отриманий під час навчання сертифікат компанії-партнера кафедри, гарантує Вам перше високооплачуване робоче місце.

Увага! Шановні абітурієнти!
В нашому університеті за зверненням студента з 1 курсу дозволяється помісячна оплата за навчання!

Аннотация

Образовательно-профессиональной программы

«Технические системы информационной и кибернетической защиты»

второго (магистерского) уровня высшего образования

отрасль знаний 12 «Информационные технологии»

специальность 125 «Кибербезопасность»

образовательная квалификация «Магистр кибернетической безопасности»

профессиональная квалификация «2149.2 Профессионал по организации защиты информации с ограниченным доступом, преподаватель высшего учебного заведения»

Образовательно-профессиональная программа «Технические системы информационной и кибернетической защиты» подготовки соискателей высшего образования (второго) магистерского) образовательного уровня по специальности 125 «Кибербезопасность» в Учебно-научном институте защиты информации Государственного университета телекоммуникаций предусматривает обучение продолжительностью 1 (один) год 6 (шесть ) месяцев::

  • на дневной и заочной форме;
  • на контрактной основе;
  • на базе степени бакалавра

Целью магистерской программы является подготовка высококвалифицированных специалистов - магистров в сфере защиты информации с ограниченным доступом, которые способны проводить научные исследования, описывать и объяснять процессы, происходящие в сфере кибербезопасности и технической защиты информации, формировать понимание закономерностей процессов защиты информации в информационных и телекоммуникационных системах. Кроме того, указанные специалисты должны быть способны осуществлять апробацию и практическое внедрение научных результатов исследований, владеть инновационным способом мышления и иметь компетентности, необходимые для эффективной защиты информации в информационных и телекоммуникационных системах, на объектах информационной деятельности.

Особенности программы: в программу внедрены результаты проекта Европейского союза Tempus №544455-TEMPUS-1-2013-1-SE-TEMPUS-JPCR «Образование экспертов следующего поколения в области кибербезопасности: новая программа магистерской программы ЕС».

Форма аттестации - устные и письменные экзамены, зачеты, защита отчета по практике, защита курсовых работ (проектов), защита магистерськои роботы тому подобное.

Требования по получению квалификации документ о высшем образовании выдается лицу, успешно усвоила образовательную программу и прошла аттестацию. Выпускная аттестация магистривздийснюеться в форме публичной защиты магистерской работы. Аттестация осуществляется открыто и гласно.

Магистерская работа проверяется на плагиат согласно «Положению о предотвращении академического плагиата в Государственном университете телекоммуникаций».

Учебный план подготовки магистров по специальности 125 «Кибербезопасность» рассчитан на 1 год 6 месяцев обучения и предполагает формирование общих и профессиональных компетенций объемом 90 кредитов ЕКТС.

При составлении учебного плана учтены требования компаний-работодателей, которые принимают участие в дальнейшем трудоустройстве выпускников. Программой предусмотрено углубленное изучение иностранного языка и увеличение количества часов на практические занятия.

Для получения магистром профессиональных компетенций по организации защиты информации с ограниченным доступом в учебном плане предусмотрено изучение таких дисциплин:

І. ЦИКЛ ОБЩЕЙ ПОДГОТОВКИ:

Защита профессиональной деятельности в области

Математические методы моделирования и оптимизации

Организация проведения научных исследований

Педагогика и психология

ІІ. ЦИКЛ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

Лицензирование, аттестация и сертификация в сфере безопасности объектов информационной деятельности

Теория защиты информационных ресурсов ограниченного доступа

Автоматизация обработки информации с ограниченным доступом

Технология создания и применения комплексов защиты информации с ограниченным доступом и охраны объектов информационной деятельности

Радиомониторинг и радиопротиводействие на об҆ьектах информационной деятельности

Организация и проведение специальных исследований на объекте информационной деятельности

Научно-педагогическая практика

Научно-исследовательская практика

Преддипломная практика

ДИПЛОМНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ІІІ. ДИСЦИПЛИНЫ СВОБОДНОГО ВЫБОРА СТУДЕНТА

3.1. Дисциплины цикла общей подготовки

Иностранный язык (по профессиональному направлению

3.2. Дисциплины цикла профессиональной підготовки

Системы контроля и управления доступом на объекте информационной деятельности

Технологии обнаружения уязвимостей и противодействия злокачественному программному обеспечению

Влияние мощных полей на электронные средства и методы их защиты

Технологии обнаружения уязвимостей и обеспечения безопасности Web-ресурсов

Организация защиты конфиденциальной информации

Управление инцидентами информационной безопасности

Анализ и оптимизация процессов и систем технической защиты информации

Технология обнаружения уязвимостей сетевых ресурсов

 

  • 1495 - Менеджеры (управляющие) систем по информационной безопасности; Дополнительные профессиональные названия работ по классификатору профессий (ДК 003: 2010) Сфера трудоустройства выпускников: предприятия, организации, учреждения различных форм собственности, общественные, отраслевые и деловые объединения и публичные общества.
  • 2149.2 – Професионал по организации информационной безопасности;
  • 2310.2 – Преподаватель высшего учебного заведения

Доступ к дальнейшему обучению: магистр по специальности 125 «Кибербезопасность» может продолжить образование по третьему (образовательно-научным) уровнем высшего образования - по первому ученой степенью «доктор философии».

Выпускающая кафедра: систем информационной и кибернетической защиты.

Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактная информация

Государственный университет телекоммуникаций
Украина, 03680, Киев
ул. Соломенская, 7, каб. 302
тел. (044) 249-25-30
email: 
stzi@dut.edu.ua

Получить консультацию

Ваш запрос на обратный звонок получит заведующий кафедрой
Отправить запрос
Просмотров: 2 057