XS
SM
MD
LG
Государственный Университет Телекоммуникаций

Адрес:
03110, Украина
г. Киев, ул. Соломенская, 7
Контактная информация:
Государственный Университет Телекоммуникаций
Ученый совет

Состав ученого совета

Основные положения, структура и организация работы
Нормативные документи
Контактная информация
Решения Ученого совета

Состав ученого совета

Состав Ученого совета Государственного университета телекоммуникаций

(в соответствии с приказом по Государственному университету телекоммуникаций от 11.10.2018 р. №.462, від 29.11.2018 № 563, від 12.12.2018 р. №.589, від 28.01.2019 № 33, від 04.02.2019 № 58, від 03.04.2019 № 174, від 08.04.2019 № 178, від 27.05.2019 № 242, від 03.06.2019 № 268, від 18.06.2019 № 296, від 02.09.2019 № 377, від 30.09.2019 № 428, від 21.10.2019 № 480, від 28.10.2019 № 491, від 17.02.2020 № 41, від 24.02.2020 № 48, від 24.06.2020 № 140, від 28.08.2020 № 184, від 08.09.2020 № 194, від 21.09.2020 № 205, від 15.12.2020 № 248, від 15.12.2020 № 249,  від 12.01.2021 № 9, від 01.02.2021 № 32, від 15.02.2021 № 47, від 22.02.2021 № 52 від 09.03.2021 № 62, від 16.03.2021 № 59-к, від 16.03.2021 № 60-к, від 12.04.2021 № 83, від 26.04.2021 № 89, від 05.05.2021 № 95-к, від 07.05.2021 № 96, від 17.05.2021 № 103, від 17.06.2021 № 118, від 28.07.2021 № 134, від 30.08.2021 №144, від 02.09.2021 №153)

1

ТОЛУБКО Володимир Борисович.

Ректор Університету, д.т.н., професор – голова Вченої ради

2

БЕРКМАН Любов Наумівна

Проректор з науково-педагогічної роботи, д.т.н., професор, заступник голови Вченої ради

3

ОЛЬХОВАЯ Ірина Олексанрівна

Проректор з навчальної роботи, к.е.н.

4

СТРЕЛЬНІКОВА Світлана Юріївна

Проректор з навчально-виховної, фінансово-економічної роботи та соціальних питань, к.е.н.

5

ОЛЬХОВОЙ Ігор Олександрович

Проректор з міжнародної діяльності та роботи з іноземними студентами, к.н., доцент

6

САЛО Анатолій Якович

Проректор з навчально-виховної та адміністративно-господарської роботи, к.істор.н.

7

БАРАБАШ-ЗВОЛЬ Ілона Миколаївна

Учений секретар Державного університету телекомунікацій

8

КРАВЧЕНКО Владислав Ігорович

Директор ННІ телекомунікацій, к.т.н., доцент

9

ГОЛУБЕНКО Олександр Іванович

Заступник директора ННІ телекомунікацій, к.т.н.

10

ЗАЇКА Віктор Федорович

Завідувач кафедри Телекомунікаційних систем та мереж, д.т.н., професор

11

ВЛАСОВ Олександр Миколайович

Професор кафедри Телекомунікаційних систем та мереж, д.т.н., професор

12

ВАРФОЛОМЕЄВА Оксана Григорівна

Доцент кафедри Телекомунікаційних систем та мереж, к.т.н., доцент

13

РУДЕНКО Наталія Вікторівна

Завідувач кафедри мобільних та відеоінформаційних технологій, к.т.н.

14

ЗОЛОТУХІНА Оксана Анатоліївна

Завідувач кафедри Системного аналізу, к.т.н., доцент

15

ГУСЄВА Ольга Юріївна

Завідувач кафедри Економіки, д.е.н., професор

16

ЗАХАРЖЕВСЬКА Аліна Анатоліївна

Завідувач кафедри Іноземних мов

17

БОНДАРЧУК Андрій Петрович

Директор Навчально-наукового інституту інформаційних технологій, д.т.н., професор

18

ТЯЖИНА Анжеліка Михайлівна

Заступник директора Навчально-наукового інституту інформаційних технологій

19

ВИШНІВСЬКИЙ Віктор Вікторович.

Завідувач кафедри Комп’ютерних наук, д.т.н., професор

20

КАТКОВ Юрій Ігорович

Доцент кафедри Комп’ютерних наук, к.т.н., доцент

21

СЄРИХ Сергій Олександрович

Доцент кафедри Комп’ютерних наук, к.т.н., доцент

22

ЗІНЧЕНКО Ольга Валеріївна

Завідувач кафедри Штучного інтелекту, к.т.н., доцент

23

СТОРЧАК Каміла Павлівна

Завідувач кафедри Інформаційних систем та технологій, д.т.н., професор

24

ТКАЛЕНКО Оксана Миколаївна

Доцент кафедри Інформаційних систем та технологій, к.т.н., доцент

25

ТКАЧЕНКО Ольга Михайлівна

Завідувач кафедри Комп’ютерної інженерії, д.т.н., професор.

26

БОРИСЕНКО Ірина Ігорівна

Доцент кафедри Комп’ютерної інженерії, к.т.н.

27

НЕГОДЕНКО Олена Василівна

Завідувач кафедри Інженерії програмного забезпечення, к.т.н., доцент

28

ЗАМРІЙ Ірина Вікторівна

 

Завідувач кафедри Вищої математики, к.ф-м.н., доцент.

29

СТЕЖКО Світлана Орестівна

Завідувач кафедри Української мови, к.філол.н., доцент

30

САВЧЕНКО Віталій Анатолійович

Директор Навчально-наукового інституту захисту інформації, д.т.н., професор

31

БЄЛЯЄВ Дмитро Васильович

Заступник директора Навчально-наукового інституту захисту інформації

32

ГАЙДУР Галина Іванівна

Завідувач кафедри Інформаційної та кібернетичної безпеки, д.т.н., професор

33

ШУКЛІН Герман Вікторович

Завідувач кафедри Систем інформаційного та кібернетичного захисту, к.т.н., доцент

34

КОТЕНКО Андрій Миколайович

Доцент кафедри Систем інформаційного та кібернетичного захисту, к.т.н., доцент

35

ЛЕГОМІНОВА Світлана Володимирівна

Завідувач кафедри Управління інформаційною та кібернетичною безпекою, д.е.н., професор

36

СИДОРЕНКО Тетяна Михайлівна

Завідуюча кафедри документознавства та інформаційної діяльності Навчально-наукового інституту менеджменту та підприємництва,  Кандидат філол. наук, доцент

37

ВАЛЬЧЕНКО Олександр Іванович

Завідувач кафедри Безпеки життєдіяльності та фізичного виховання, к.в.н., доцент

38

ГУДЗЬ Олена Євгенівна

Директор Навчально-наукового інституту менеджменту та підприємництва, д.е.н., професор

39

ВАЩЕНКО Олександр Петрович

Заступник директора з науково-педагогічної роботи Навчально-наукового інституту менеджменту та підприємництва, д.т.н., професор

40

ЛАЗОРЕНКО Лариса Віталіївна

Завідувач кафедри Менеджменту, д.е.н., доцент

41

СТЕЦЮК Петро Антонович

Професор кафедри Менеджменту, д.е.н., професор

42

ВИНОГРАДОВА Олена Володимирівна

Завідувач кафедри Маркетингу, д.е.н., професор

43

ГОРДІЄНКО Тетяна Богданівна

Завідувач кафедри системного аналізу Навчально-наукового інституту телекомунікацій, д.т.н., професор

44

ПЕТЬКУН Світлана Михайлівна

Завідувач кафедри Документознавства та інформаційної  діяльності, к.філ.н., доцент

45

КЛИМЕНКО Олена Юріївна

Завідувач кафедри Соціології, д.соціол.н., професор

46

АНДРЕЄВА  Наталія Олексіївна

Завідувач кафедри Фізики Навчально-наукового інституту гуманітарних та  природничих дисциплін, к.т.н., доцент

47

КОРСАКОВ Дмитро Олексійович

Директор Харківського коледжу ДУТ, к.е.н.

48

ДРОБИК Олександр Васильович

Директор Наукового центру, к.т.н., професор

49

ЛАЗОРЕНКО Людмила Михайлівна

Завідувач відділу організації проведення підготовки та атестації аспірантів та докторантів НЦ

50

ВЛАСЕНКО Вадим Олександрович

Директор Навчально-методичного центру, к.т.н.

 

51

СРІБНА Ірина Миколаївна

Начальник навчально-методичного відділу освітньої діяльності Навчально-наукового інституту інформаційних технологій Навчально-методичного центру, к.т.н., доцент

52

РОМАЩЕНКО Ольга Сергіївна

завідувач кафедри Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Навчально-наукового інституту менеджменту та підприємництва; к. е. н.

53

ГОРПИНИЧ ОльгаВалеріївна

Начальник навчально-методичного відділу освітньої діяльності Навчально-наукового інституту менеджменту та підприємництва Навчально-методичного центру, к.філос.н., доцент

 

 

54

САЗОНОВ Олег Олександрович

Директор Організаційно-методичного центру новітніх технологій навчання

 

 

55

ДЕНИСЕНКО Наталія Олександрівна

Головний бухгалтер

56

ПЛЕВАКО Наталія Олегівна.

Заступник головного бухгалтера, к.е.н.

57

ЛЬВОВСЬКИЙ Сергій Миколайович

Начальник відділу кадрів

58

СМАЛЬ Людмила Леонідівна

Заступник начальника відділу кадрів

59

ТИЩЕНКО Ілля Іванович

Директор Редакційно-видавничого центру

60

ПОЛОНСЬКА Наталія Юріївна

Начальник відділу внутрішнього контролю і аудиту.

61

НЕДУГА Л.В.

Начальник юридичного відділу (декретна відпустка)

62

АДАМЕНКО Костянтин Костянтинович

Начальник юридичного відділу

63

КІЛЬМЕНІНОВ Олексій Анатолійович

Помічник Ректора з загальних питань

64

ЛЕВЧЕНКО Наталія Миколаївна

Начальник відділу моніторингу якості освіти, ліцензування та акредитації

65

СУХОМЛІН Максим Анатолійович

Начальник інформаційно-обчислювального відділу, к.т.н.

66

ІЩЕНКО Наталія Дмитрівна

Завідувач бібліотеки

67

ГОРДІЙЧУК Наталія Вікторівна

Начальник відділу з питань соціальних та навчальних проблем студентів

68

ІПАТОВ Гліб Геннадійович

Студент, Голова Студентської ради Університету

69

ЦІПОВ’ЯЗ Катерина Дмитрівна

Студент, Голова студентської ради  Навчально-наукового інституту телекомунікацій

70

ЛАПТІНОВ Ярослав Борисович

Студент, член студентської ради  Навчально-наукового інституту телекомунікацій

71

ОЖИГІН Нікіта Валерійович

Студент,  Голова студентської ради Навчально-наукового інституту інформаційних технологій 

72

ПАРФЕНЮК Тетяна Миколаївна

Студент,  Голова студентської ради Навчально-наукового інституту захисту інформації

73

ГРАБАР Валерія Олександрівна

Студент, член студентської ради Навчально-наукового інституту захисту інформації

74

ЛЕВАНДОВСЬКА Валентина Андріївна

Студент, голова студентської ради Навчально-наукового інституту менеджменту та підприємництва

75

ЛУЧКІНА Вероніка Василівна

Студент, член студентської ради Навчально-наукового інституту менеджменту та підприємництва

 

Контактная информация

Адрес: 03680, Украина, Киев,
ул. Соломенская 7, ГУТ, комн. 305

Тел.: (38044) 249-25-51,
(+38044) 248-85-97
Факс: (38044) 248-85-97

Ученый секретарь:
Барабаш-Зволь
Илона Николаевна

Просмотров: 24 244
Додатковий набір до магістратури
Строки прийому заяв та документів додаткового конкурсного відбору для здобуття вищої освіти ступеня
Дізнатись більше