XS
SM
MD
LG
Государственный Университет Телекоммуникаций

Адрес:
03110, Украина
г. Киев, ул. Соломенская, 7
Контактная информация:
Государственный Университет Телекоммуникаций

Общая информация

детальніше

Шановний абітурієнт!

До Вас звертається член приймальної комісії, завідувач кафедри Інформаційних систем та технологій Державного університету телекомунікацій Сторчак Каміла Павлівна.

Ви подали заяву для вступу на спеціальність 126 Інформаційні системи та технології, за якою здійснюється підготовка на нашій кафедрі.

Дана спеціальність є однією з найбільш затребуваних та популярних спеціальностей на ринку праці.

Ми пропонуємо якісну освіту за помірною ціною. Вартість підготовки за спеціальністю 126 Інформаційні системи та технології складає 21000 грн. на рік, що значно нижче ніж у КПІ (33300 грн. на рік) та НАУ (26000 грн. на рік).

Якщо Вами до приймальної комісії будуть надані оригінали документів та сплачено за навчання, Ви гарантовано станете студентом нашої кафедри.

На кафедрі зроблено все можливе для того щоб збулися мрії студента та його батьків:

Кафедра Інформаційних систем та технологій готує висококваліфікованих і затребуваних на ринку праці фахівців по одній із найбільш престижних спеціальностей для галузі інформаційних технологій.

Кафедрою укладено 7 договорів про співпрацю з компаніями, які є потенційними роботодавцями наших випускників.

В освітньо-професійній програмі кафедри в межах навчального процесу сплановано отримання сертифікатів компаній-партнерів Cisco, Hewlett-Packard, що надає право нашому випускнику отримати перше високооплачуване робоче місце в компанії, по якій отримано сертифікат, як в нашій країні, так і за кордоном.

Втілений на кафедрі інноваційний зміст навчання забезпечує навчання нашого студента тому, що потрібно і як потрібно, теоретично і практично, відповідно до компетенцій компаній-партнерів кафедри – потенційних роботодавців. Це дозволяє нашому студенту мати фахову перевагу на ринку праці.

Для повноцінного оволодіння теоретичними знаннями та практичними уміннями і навиками майбутньої професії, навчання по спеціальності на нашій кафедрі починається з 1-го курсу, а не з 3-го, як на аналогічних кафедрах інших університетів.

Половина навчальних занять, відповідно до вимог компаній-партнерів кафедри, проводиться практично з використанням сучасного програмного забезпечення на апаратно-програмних комплексах та обладнанні останнього покоління, які використовуються компаніями-партнерами кафедри у своїй роботі. Це дозволяє нашому студенту оволодіти сучасними практичними уміннями і навиками, які необхідні для успішної роботи в компаніях.

В компаніях ІТ галузі велика увага приділяється знанню англійської мови. Для оволодіння англійською мовою на кафедрі втілена система її поглибленого вивчення, яка забезпечує засвоєння англійської мови за час навчання на рівня міжнародного стандарту В2.

На нашій кафедрі посилено вивчається англійська мова, яка необхідна для успішної роботи за спеціальністю. На 1-му та 2-му курсах заняття по англійській мові проводяться 3 пари на тиждень з урахуванням термінології кафедри. На 3-му, 4-му, 5-му курсах по всім дисциплінам, які викладаються на кафедрі 20% занять проводяться англійською мовою, що надає конкурентну перевагу нашим випускникам.

Відповідно до вимог науково-технічного прогресу та компетенцій компаній для оволодіння практичними уміннями і навиками на кафедрі створена сучасна навчально-матеріальна база. Вона укомплектована програмним забезпеченням, апаратно-програмними комплексами та сучасним обладнанням компаній-партнерів кафедри Інформаційних систем та технологій. Навчально-матеріальна база кафедри визнана однією з найкращих в Україні, про це свідчить гран-прі у номінації «Інноваційний розвиток навчально-лабораторної бази», яким нагороджена кафедра у 2019 році Міністерством освіти і науки України та Президентом Національної академії педагогічних наук України.

Навчальні класи та навчальні лабораторії укомплектовані сучасним обладнанням останнього покоління, програмно-апаратними комплексами та програмним забезпеченням компаній-партнерів кафедри. Це дозволяє нашим студентам навчатися по компетенціям компаній-партнерів кафедри – потенційних роботодавців. Всі приміщення кафедри забезпечені безкоштовним доступом до швидкісної мережі Інтернет, що дозволяє нашим студентам користуватись у навчанні ресурсом електронної бібліотеки Університету, періодичними світовими виданнями у галузі інформаційних технологій, використовувати дистанційне навчання Moodle та електронний розклад занять.

Кафедрою організовуються і проводяться навчальні практики на виробничих базах в компанія-партнерах кафедри Pipl, Kyivstar, Ес Енд Бі Систем. На 2-му курсі – ознайомча практика, для отримання первинних знань про професію; на 3-му курсі – виробнича практика, для набуття студентом практичних умінь виконання майбутніх службових обов’язків; на 4-му курсі переддипломна практика, для практичного застосування та удосконалення набутих теоретичних знань. Це дає можливість студенту краще зрозуміти суть спеціальності, за якою він навчається, та набути практичного досвіду роботи у компаніях і показати себе з кращого боку, щоб компанія була зацікавлена взяти його на роботу. Під час практик кращим студентам пропонується працевлаштування в цих компаніях.

Навчаючись за спеціальністю кафедри, Ви за доступною ціною отримаєте якісну вищу освіту, і що особливо важливо, отриманий під час навчання сертифікат компанії-партнера кафедри, гарантує Вам перше високооплачуване робоче місце.

Увага! Шановні абітурієнти!
В нашому університеті за зверненням студента з 1 курсу дозволяється помісячна оплата за навчання!

ПОЛОЖЕНИЕ О КАФЕДРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ТА ТЕХНОЛОГИЙ

   Преимущества обучения на кафедре Информационных систем и технологий


Кафедра Информационных систем и технологий осуществляет обучение студентов по специальности 126 - Информационные системы и технологии.

Область знаний – 12 Информационные технологии.

Кафедру возглавляет доктор технических наук, доцент Сторчак Камилла Павловна.

Основным направлением специальности "126 - Информационные системы и технологии" являются: разработка и практическое использование информационных технологий с акцентом на системах Internet of things, Robotics, Cloud сервисах, Big Data.

Выпускник по направлению подготовки Информационные системы и технологии может работать:

 1. Специалист по проектированию и поддержке информационных систем и технологий (Specialist in the design and support of information systems and technologies).
 2. Техник-программист (Technician Programmer).
 3. Аналитик данных "Интернет вещей" (IoT) (Data Analyst "Internet of Things" (IoT)).
 4. Программист Java Backend (Frontend Developer).
 5. Разработчик IoT Python C Developer.
 6. Разработчик C++ \ C# Software Developer.
 7. Программист БД (разработчик SQL).
 8. Специалист DevOps Engeneer (Cloud).
 9. Архитектор интернета вещей (IoT architect).
 10. Специалист по установке устройств и обслуживанию оборудования.

Сферы дальнейшего трудоустройства:

 1. Телекоммуникационные компании;
 2. ІТ-компании, которые внедряют и поддерживают работу информационных систем предприятий;
 3. Государственные и коммерческие ІТ-предприятия и компании;
 4. Банковские и финансовые учреждения;
 5. Органы государственного управления;
 6. Проектные, конструкторские и научно-исследовательские учреждения.
   

Актуальность специальности 126 - Информационные системы и технологии обусловлена спросом работодателей на специалистов, обладающих навыками программирования и работы с техникой, которых готовит данная специальность.

Специальность «Информационные системы и технологии» дает возможность получить достаточный уровень знаний по работе с современными информационными системами и технологиями и найти высокооплачиваемую работу в ИТ-сфере!

 

Компетенції роботодавців та рівень заробітної плати

Фахівець з проектування та підтримки інформаційних систем та технологій

(рівень заробітної плати 13-15 тис. грн.)

 • створення та супровід інформаційних систем;
 • збирання інформації для моделювання предметної області проекту та вимог системи;
 • складання технічного завдання на розробку інформаційної системи;
 • розробка інформаційної системи;
 • встановлення та налаштування прикладного програмного забезпечення;
 • настройка технічного обладнання, що бере участь в роботі системи;
 • інтегрування інформаційної системи та технологій з технічним забезпеченням;
 • проведення внутрішнього тестування системи з налаштуванням параметрів;
 • ліквідація претензій користувачів системи після дослідної експлуатації;
 • виявлення та усунення помилок в процесі роботи, а також кодування ПЗ в певних рамках поставлених завдань;
 • розробка інструкцій по експлуатації та технічної документації;
 • вільне володіння технічною англійською мовою.

Технік-програміст

(рівень заробітної плати 15-17 тис. грн.)

Аналітик даних

“Інтернет речей” (IoT)

(рівень заробітної плати 15-20 тис. грн.)

 • підтримка сучасних інформаційних систем;
 • розробка та підтримка програмного забезпечення;
 • прокладання та налаштування локальних мереж;
 • базові знання та досвід по установці системних програм;
 • налаштування IP-телефонії;
 • налаштування Wi-Fi мереж (ubiguti, tp-link);
 • сертифікати з володіння мовами Java, Python, C#, C++.
 • збір, обробка та систематизація даних, які генеруються ІоТ-рішеннями;
 • прийняття ефективних рішень на основі аналізу роботи пристроїв ІоТ;
 • проектування, розгортання та підтримка мережних сервісів;
 • моніторинг ресурсів для вирішення апаратних та програмних задач.


На кафедре Информационных систем и технологий в содержании учебного плана внедрено инновационное обучения,  которое заключается в следующем:

Кафедра обучает: разрабатывать и поддерживать информационные системы и технологии, для чего предоставляет достаточный уровень знаний по программированию (Java, JavaScript, C++, C#, Python, Swift) и технике (создание роботизированной техники, 3D-устройств, устройств Интернет вещей, устройств на основе Arduino, IP-телефонии).

 

Теоретическая подготовка осуществляется на основе современного развития науки и технологий и компетенций компаний-партнеров, а именно: разработка информационной системы, поддержка современных информационных систем, сбор, обработка и систематизация данных, генерируемые ІоТ -решениями; принятие эффективных решений на основе анализа работы устройств ІоТ и др.

Практическая подготовка осуществляется с помощью программного обеспечения (MATLAB/Simulink, MathCad, Cisco Packet Tracer, MS Visio, Rational Rose, IT project management, Notepad ++, Xcode) и оборудования (различные комплектующие Arduino для конструирования схем и написания программ для построения сложных систем, механизмов и роботов; программируемые роботы-конструкторы, с помощью которых можно сконструировать несколько моделей программируемого робота, который открывает двери в мир науки, технологии, инженерии, математики; 3D-принтеры для изучения навыков моделирования; наборы «Умный дом» и его комплектующие, для изучения технологии Интернет вещей; виртуальная АТС для получения студентами практических навыков и умений по работе с современными системами коммутации).

Практическая подготовка составляет 75% для того чтобы выпускник овладел практическими умениями, чего требует работодатель!

 

На кафедре 62,5% преподавателей имеют ученые степени докторов и кандидатов и 37,5% на пути к их получению. Также, к учебному процессу привлекаются специалисты IT-компаний для того, чтобы предоставлять актуальную и реальную информацию и повысить уровень практических знаний и навыков!

На кафедре ИСТ под руководством инструкторов Cisco доцента Полоневич Ольги Владимировны и старшего преподавателя Тушич Алины Николаевны, Микроайчук Веры Романовны студенты получают сертификаты Cisco Networking Academy по направлениям:

 1. «Introduction to the Internet of Everything» в пределах дисциплины «Использование информационно-телекоммуникационных устройств» и «Основы информационных технологий».
 2. «Introduction to IoT» в пределах дисциплины «Технологии Интернет вещей».
 3. «IoT Fundamentals: Connecting Things» в пределах дисциплины «Моделирование ІоТ».
 
 

Проведение практик и оплачиваемых стажировок студентов проводится в компаниях-партнерах кафедры: компания Kyivstar, компания Vodafone, компания GMS, компания Binotel, компания Pipl и др. Во время прохождения в марте 2019 практики студенты 3го курса реализовали стартап по созданию сенсорной сети, за что получили вознаграждение от компании!

 
 
 
 

На 1 и 2 курсах наши студенты усиленно изучают английский язык, а на 3 и 4 курсах на английском языке излагаются технические дисциплины: «Робототехника», «Моделирование информационных систем», «Технология VoIP», что дает возможность усвоить ее на международном уровне В2 и быть конкурентоспособным специалистом.

На 1 курсе студенты изучают дисциплину «Применение информационно телекоммуникаци-онных средств», в которой они могут настраивать и эксплуатировать современные электронные устройства и гаджеты и в полной мере использовать возможности современных информационных технологий при обучении в Университете и в повседневной жизни.

Планом предусматривается преподавание дисциплин: на 1 курсе - «Групповая динамика», на 2 курсе - «Деловые коммуникации», на 4 курсе - «Основы открытия собственного бизнеса», «Облачные технологии», «Искусственный интеллект», направленных на умение работать в команде и с командой, уметь открыть и вести собственный бизнес, знать перспективы развития информационных технологий, позволит нашему студенту идти в ногу с жизнью и отвечать современным запросам развития общества.

В результате осуществления инновационного содержания обучения по дисциплинам специальности 126 Информационные системы и технологии наш выпускник будет обладать теоретическими знаниями и практическими навыками выполнения требований работодателей, обеспечит подготовку конкурентоспособных специалистов, которые в полной мере будут отвечать потребностям современного рынка труда!


Кафедра Информационных систем и технологий осуществляет набор на 1-й, 2-й, 3-й и 5-й курсы.
Есть бюджетные места!

Для поступления на 1-й курс для обучения по специальности 126 - Информационные системы и технологии необходимо сдать ВНО по следующим предметам:

Специальность

Перечень конкурсных предметов

126 – Информационные системы и технологии

Первый предмет

Второй предмет

Третий предмет

По государственному заказу

За средства физических или юридических лиц

По государственному заказу

За средства физических или юридических лиц

По государственному заказу

За средства физических или юридических лиц

Укр. язык и литература

Укр. язык и литература

Математика

История Украины

Физика или иностр.
язык

Иностранный язык или георгафия

Для поступления на 2-й курс или 3-й курс для обучения по специальности 126 - Информационные системы и технологии необходимо иметь диплом младшего специалиста (любой специальности), ВНО по украинскому языку и литературе и сдать:

Специальность

Перечень конкурсных предметов

126 – Информационные системы и технологии

За средства физических или юридических лиц

Экзамен по специальности

ВНО по украинскому языку и литературе

Особенности вступительной кампании 2020:

Внешнее независимое оценивание в 2020 году пройдет с соблюдением социального дистанцирования и с использованием средств индивидуальной защиты. Соответствующая информация Министерство образования и науки опубликовало на своем информационном ресурсе об изменениях в образовании во время карантина.

Даты проведения ВНО будут зависеть от завершения карантина. Если карантин завершится до начала июня, основная сессия тестирования пройдет между 25 июня и 17 июля. Если карантин продлится до начала августа, ВНО состоится с 17 августа по 4 сентября. Вступительная кампания в университете также соответственно изменится.

 1. Подача заявок только в электронной форме. В 2020 году, поступающие на основе полного общего среднего образования по дневной и заочной формам обучения, будут подавать заявления только в электронной форме.
 2. Общее количество заявлений - 5. Согласно с утвержденными Условиями приема, абитуриенты смогут подать до 5-ми заявлений на места бюджетного и регионального заказа на любые специальности. (Подача заявлений на контракт не ограничивается).
 3. Принимаются сертификаты ВНО 2017, 2018, 2019 и 2020, кроме оценок с английского, французского, немецкого и испанского языков. Оценки по этим иностранным языкам будут приниматься только с сертификатов внешнего оценивания 2018 года.
 4. Минимальное количество баллов для допуска к участию в конкурсе должна составлять не менее 100 баллов по каждому предмету.
 5. Подробнее о правилах приема в 2020 году на странице.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ

Поступление на 1й курс по результатам ВНО

Специальность 126 – Информационные системы и технологии

Форма обучения

Дневна

Заочная

Бюджетных мест

11

-

Контрактных мест

79

30

Стоимость обучения (в 2020 году)

21000 грн.

(с возможностью посеместровой или помесячной оплаты)

14300 грн.

(с возможностью посеместровой или помесячной оплаты)

Минимальный проходной балл на бюджетную форму обучения в 2019 году составил 172,5!

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ

Поступление на базе диплома младшего специалиста (после окончания техникума или колледжа)

Специальность 126 – Информационные системы и технологии

Форма обучения

Дневна

Заочная

На 2й курс, Контрактных мест

-

-

На 3й курс, Контрактных мест

-

-

Стоимость обучения (в 2020 году)

21000 грн.

(с возможностью посеместровой или помесячной оплаты)

14300 грн.

(с возможностью посеместровой или помесячной оплаты)

Поступление по результатам ВНО по украинскому языку и литературы и вступительного экзамена. Программа вступительного экзамена


По вопросам поступления на специальность 126 – Информационные системы и технологии можно обращаться к заведующей кафедры Информационных систем и технологий Сторчак Камилле Павловне

(044) 249-25-42

(097) 946-08-09

КАФЕДРА ИСТ ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 126-ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ!

Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактная информация

Государственный университет телекоммуникаций
Украина, 03680, Киев
ул. Соломенская, 7, каб. 203
тел. (044) 249-25-81

Получить консультацию

Ваш запрос на обратный звонок получит заведующий кафедрой
Отправить запрос

Новини

Все новости
Просмотров: 55 028