XS
SM
MD
LG
Государственный Университет Телекоммуникаций

Адрес:
03110, Украина
г. Киев, ул. Соломенская, 7
Контактная информация:
Государственный Университет Телекоммуникаций

Работа со студентами

детальніше

Шановний абітурієнт!

До Вас звертається член приймальної комісії, завідувач кафедри Інформаційних систем та технологій Державного університету телекомунікацій Сторчак Каміла Павлівна.

Ви подали заяву для вступу на спеціальність 126 Інформаційні системи та технології, за якою здійснюється підготовка на нашій кафедрі.

Дана спеціальність є однією з найбільш затребуваних та популярних спеціальностей на ринку праці.

Ми пропонуємо якісну освіту за помірною ціною. Вартість підготовки за спеціальністю 126 Інформаційні системи та технології складає 21000 грн. на рік, що значно нижче ніж у КПІ (33300 грн. на рік) та НАУ (26000 грн. на рік).

Якщо Вами до приймальної комісії будуть надані оригінали документів та сплачено за навчання, Ви гарантовано станете студентом нашої кафедри.

На кафедрі зроблено все можливе для того щоб збулися мрії студента та його батьків:

Кафедра Інформаційних систем та технологій готує висококваліфікованих і затребуваних на ринку праці фахівців по одній із найбільш престижних спеціальностей для галузі інформаційних технологій.

Кафедрою укладено 7 договорів про співпрацю з компаніями, які є потенційними роботодавцями наших випускників.

В освітньо-професійній програмі кафедри в межах навчального процесу сплановано отримання сертифікатів компаній-партнерів Cisco, Hewlett-Packard, що надає право нашому випускнику отримати перше високооплачуване робоче місце в компанії, по якій отримано сертифікат, як в нашій країні, так і за кордоном.

Втілений на кафедрі інноваційний зміст навчання забезпечує навчання нашого студента тому, що потрібно і як потрібно, теоретично і практично, відповідно до компетенцій компаній-партнерів кафедри – потенційних роботодавців. Це дозволяє нашому студенту мати фахову перевагу на ринку праці.

Для повноцінного оволодіння теоретичними знаннями та практичними уміннями і навиками майбутньої професії, навчання по спеціальності на нашій кафедрі починається з 1-го курсу, а не з 3-го, як на аналогічних кафедрах інших університетів.

Половина навчальних занять, відповідно до вимог компаній-партнерів кафедри, проводиться практично з використанням сучасного програмного забезпечення на апаратно-програмних комплексах та обладнанні останнього покоління, які використовуються компаніями-партнерами кафедри у своїй роботі. Це дозволяє нашому студенту оволодіти сучасними практичними уміннями і навиками, які необхідні для успішної роботи в компаніях.

В компаніях ІТ галузі велика увага приділяється знанню англійської мови. Для оволодіння англійською мовою на кафедрі втілена система її поглибленого вивчення, яка забезпечує засвоєння англійської мови за час навчання на рівня міжнародного стандарту В2.

На нашій кафедрі посилено вивчається англійська мова, яка необхідна для успішної роботи за спеціальністю. На 1-му та 2-му курсах заняття по англійській мові проводяться 3 пари на тиждень з урахуванням термінології кафедри. На 3-му, 4-му, 5-му курсах по всім дисциплінам, які викладаються на кафедрі 20% занять проводяться англійською мовою, що надає конкурентну перевагу нашим випускникам.

Відповідно до вимог науково-технічного прогресу та компетенцій компаній для оволодіння практичними уміннями і навиками на кафедрі створена сучасна навчально-матеріальна база. Вона укомплектована програмним забезпеченням, апаратно-програмними комплексами та сучасним обладнанням компаній-партнерів кафедри Інформаційних систем та технологій. Навчально-матеріальна база кафедри визнана однією з найкращих в Україні, про це свідчить гран-прі у номінації «Інноваційний розвиток навчально-лабораторної бази», яким нагороджена кафедра у 2019 році Міністерством освіти і науки України та Президентом Національної академії педагогічних наук України.

Навчальні класи та навчальні лабораторії укомплектовані сучасним обладнанням останнього покоління, програмно-апаратними комплексами та програмним забезпеченням компаній-партнерів кафедри. Це дозволяє нашим студентам навчатися по компетенціям компаній-партнерів кафедри – потенційних роботодавців. Всі приміщення кафедри забезпечені безкоштовним доступом до швидкісної мережі Інтернет, що дозволяє нашим студентам користуватись у навчанні ресурсом електронної бібліотеки Університету, періодичними світовими виданнями у галузі інформаційних технологій, використовувати дистанційне навчання Moodle та електронний розклад занять.

Кафедрою організовуються і проводяться навчальні практики на виробничих базах в компанія-партнерах кафедри Pipl, Kyivstar, Ес Енд Бі Систем. На 2-му курсі – ознайомча практика, для отримання первинних знань про професію; на 3-му курсі – виробнича практика, для набуття студентом практичних умінь виконання майбутніх службових обов’язків; на 4-му курсі переддипломна практика, для практичного застосування та удосконалення набутих теоретичних знань. Це дає можливість студенту краще зрозуміти суть спеціальності, за якою він навчається, та набути практичного досвіду роботи у компаніях і показати себе з кращого боку, щоб компанія була зацікавлена взяти його на роботу. Під час практик кращим студентам пропонується працевлаштування в цих компаніях.

Навчаючись за спеціальністю кафедри, Ви за доступною ціною отримаєте якісну вищу освіту, і що особливо важливо, отриманий під час навчання сертифікат компанії-партнера кафедри, гарантує Вам перше високооплачуване робоче місце.

Увага! Шановні абітурієнти!
В нашому університеті за зверненням студента з 1 курсу дозволяється помісячна оплата за навчання!

Обучение в высшей школе должно иметь не только образовательную ориентацию, но и обязательную воспитательную направленность. Учебно-воспитательный процесс призван формировать у студентов высокую культуру, высокие моральные качества, воспитывать их гражданами - творческими и целенаправленными специалистами.

Кафедра является важным звеном реализации воспитательного потенциала высшего учебного заведения. Профессорско-преподавательский состав кафедры проводит работу со студентами с целью повышения эффективности процесса обучения, а также подготовки высококвалифицированных специалистов в области информационных систем и технологий.

Для обеспечения выполнения требований ректора по осуществлению инновационного содержания обучения по дисциплинам специальности 126 Информационные системы и технологии студенты усиленно изучают английский язык с первого курса обучения.

В марте 2019 была проведена студенческая олимпиада «THE INTERNET ENGLISH-MATHEMATICS OLYMPIAD».

Благодаря усиленному изучению английского языка наша студентка заняла первое место. Кафедра Информационных систем и технологий приветствует студентку группы ИСД-11 Горбенко Анастасию с победой в олимпиаде!

http://www.dut.edu.ua/uploads/n_7109_19512506.png http://www.dut.edu.ua/uploads/n_7109_73265911.png

Научная работа студентов - одна из главных составляющих учебного процесса кафедры. Студенты активно привлекаются к научной работе. Преподаватели кафедры подготовили студентов к участию во Всеукраинском конкурсе студенческих научных работ по направлению «Информатика и кибернетика»:

  • доцент Ткаленко О.Н. Научная работа: Заруцкий Р.В., Зарицкая О.Н. «Исследование методов обработки статистической информации в корпоративных VoIP сетях».
  • старший преподаватель Тушич А.Н. Научная работа: Кульчицкий А.Е., Хоменчук В.О. «Разработка модели обмена пакетов между виртуальными маршрутизаторами на основе NAT трансляций».

Одной из важнейших составляющих работы со студентами является кураторская работа в группах. Ее целью является помощь студентам в адаптации к обучению в университете, развитие самостоятельной и творческой работы студентов, создание всех условий для того, чтобы студенты могли найти свое место в студенческом коллективе и в социальной жизни.

Кураторы проводят собрания с группами по вопросам, касающимся учебно-воспитательного процесса и научной деятельности, регулярные беседы со студентами на актуальные для украинской молодежи темы, посещают культурные мероприятия.

http://www.dut.edu.ua/uploads/n_6424_51513383.pngНа кафедре Информационных систем и технологий проводятся кружки "Интернет вещей своими руками", "Уроки фотошоп». В работе кружков принимают участие студенты факультета Иформационных технологий, стремятся овладеть знаниями в области информационных систем и технологий, технологий разработки и эксплуатации Интернет вещей. В рамках проведения занятий кружка рассматриваются основные инструменты и принципы быстрой работы с программой, современные тренды и направления работы с различными графическими изображениями.

http://www.dut.edu.ua/uploads/p_188_71877061.jpgБлагодаря этим занятиям студенты будут уметь создавать, редактировать, ретушировать любые изображения и делать современные коллажи.

Студенты первого и третьего курса специальности Информационные системы и технологии успешно прошли курс под руководством старшего преподавателя кафедры ИСТ Тушич Алины Николаевны и получили сертификаты Cisco Networking Academy по направлению  «Introduction to the Internet of Everything».

Навыки работы с IoT (Интернет вещей) помогают превратить бизнес в любой отрасли - от производства до хранения информации. Благодаря глобальному доступу в Интернет и возрастающему количеству устройств, подключаемых к нему, возникают поистине неограниченные возможности.

http://www.dut.edu.ua/uploads/n_6647_96519969.pngПредставьте себе, что к 2020 году 26 миллиардов  людей, систем и физических объектов будут совместно использовать данные через Интернет. Это не один из возможных сценариев, а настоящая реальность, которая приближается к нам уже сейчас.

Наши студенты не только узнали, как Интернет вещей меняет мир, но  и какие навыки необходимы для получения хорошо оплачиваемой работы в этом новом мире.

Студенты кафедры Информационных систем и технологий активно участвуют в учебном процессе. Практическая подготовка осуществляется с помощью программного обеспечения (MATLAB / Simulink, MathCad, Cisco Packet Tracer, MS Visio, Rational Rose, IT project management, Notepad ++, Xcode) и оборудования (различные комплектующие Arduino для конструирования схем и написания программ для построения сложных систем, механизмов и роботов; программируемые роботы-конструкторы с помощью которых можно сконструировать несколько моделей программируемого робота, который открывает двери в мир науки, технологии, инженерии, математики; 3D-принтеры для изучения навыков моделирования; наборы «Умный дом» и его комплектация, для изучения технологии Интернет вещей; виртуальная АТС для получения студентами практических навыков и умений, по работе с современными системами коммутации).

http://www.dut.edu.ua/uploads/n_6647_63124694.png

Уважаемый абитуриент! Присоединяйся к дружному коллективу студенчества специальности 126 - Информационные системы и технологии.

 

Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактная информация

Государственный университет телекоммуникаций
Украина, 03680, Киев
ул. Соломенская, 7, каб. 203
тел. (044) 249-25-81

Получить консультацию

Ваш запрос на обратный звонок получит заведующий кафедрой
Отправить запрос

Новини

Все новости
Просмотров: 6 797