XS
SM
MD
LG
 Рекомендації з профілактики COVID-19
Государственный Университет Телекоммуникаций

Адрес:
03110, Украина
г. Киев, ул. Соломенская, 7
Контактная информация:
Государственный Университет Телекоммуникаций

Материальная база

детальніше

Шановний абітурієнт!

До Вас звертається член приймальної комісії, завідувач кафедри Інформаційних систем та технологій Державного університету телекомунікацій Сторчак Каміла Павлівна.

Ви подали заяву для вступу на спеціальність 126 Інформаційні системи та технології, за якою здійснюється підготовка на нашій кафедрі.

Дана спеціальність є однією з найбільш затребуваних та популярних спеціальностей на ринку праці.

Ми пропонуємо якісну освіту за помірною ціною. Вартість підготовки за спеціальністю 126 Інформаційні системи та технології складає 21000 грн. на рік, що значно нижче ніж у КПІ (33300 грн. на рік) та НАУ (26000 грн. на рік).

Якщо Вами до приймальної комісії будуть надані оригінали документів та сплачено за навчання, Ви гарантовано станете студентом нашої кафедри.

На кафедрі зроблено все можливе для того щоб збулися мрії студента та його батьків:

Кафедра Інформаційних систем та технологій готує висококваліфікованих і затребуваних на ринку праці фахівців по одній із найбільш престижних спеціальностей для галузі інформаційних технологій.

Кафедрою укладено 7 договорів про співпрацю з компаніями, які є потенційними роботодавцями наших випускників.

В освітньо-професійній програмі кафедри в межах навчального процесу сплановано отримання сертифікатів компаній-партнерів Cisco, Hewlett-Packard, що надає право нашому випускнику отримати перше високооплачуване робоче місце в компанії, по якій отримано сертифікат, як в нашій країні, так і за кордоном.

Втілений на кафедрі інноваційний зміст навчання забезпечує навчання нашого студента тому, що потрібно і як потрібно, теоретично і практично, відповідно до компетенцій компаній-партнерів кафедри – потенційних роботодавців. Це дозволяє нашому студенту мати фахову перевагу на ринку праці.

Для повноцінного оволодіння теоретичними знаннями та практичними уміннями і навиками майбутньої професії, навчання по спеціальності на нашій кафедрі починається з 1-го курсу, а не з 3-го, як на аналогічних кафедрах інших університетів.

Половина навчальних занять, відповідно до вимог компаній-партнерів кафедри, проводиться практично з використанням сучасного програмного забезпечення на апаратно-програмних комплексах та обладнанні останнього покоління, які використовуються компаніями-партнерами кафедри у своїй роботі. Це дозволяє нашому студенту оволодіти сучасними практичними уміннями і навиками, які необхідні для успішної роботи в компаніях.

В компаніях ІТ галузі велика увага приділяється знанню англійської мови. Для оволодіння англійською мовою на кафедрі втілена система її поглибленого вивчення, яка забезпечує засвоєння англійської мови за час навчання на рівня міжнародного стандарту В2.

На нашій кафедрі посилено вивчається англійська мова, яка необхідна для успішної роботи за спеціальністю. На 1-му та 2-му курсах заняття по англійській мові проводяться 3 пари на тиждень з урахуванням термінології кафедри. На 3-му, 4-му, 5-му курсах по всім дисциплінам, які викладаються на кафедрі 20% занять проводяться англійською мовою, що надає конкурентну перевагу нашим випускникам.

Відповідно до вимог науково-технічного прогресу та компетенцій компаній для оволодіння практичними уміннями і навиками на кафедрі створена сучасна навчально-матеріальна база. Вона укомплектована програмним забезпеченням, апаратно-програмними комплексами та сучасним обладнанням компаній-партнерів кафедри Інформаційних систем та технологій. Навчально-матеріальна база кафедри визнана однією з найкращих в Україні, про це свідчить гран-прі у номінації «Інноваційний розвиток навчально-лабораторної бази», яким нагороджена кафедра у 2019 році Міністерством освіти і науки України та Президентом Національної академії педагогічних наук України.

Навчальні класи та навчальні лабораторії укомплектовані сучасним обладнанням останнього покоління, програмно-апаратними комплексами та програмним забезпеченням компаній-партнерів кафедри. Це дозволяє нашим студентам навчатися по компетенціям компаній-партнерів кафедри – потенційних роботодавців. Всі приміщення кафедри забезпечені безкоштовним доступом до швидкісної мережі Інтернет, що дозволяє нашим студентам користуватись у навчанні ресурсом електронної бібліотеки Університету, періодичними світовими виданнями у галузі інформаційних технологій, використовувати дистанційне навчання Moodle та електронний розклад занять.

Кафедрою організовуються і проводяться навчальні практики на виробничих базах в компанія-партнерах кафедри Pipl, Kyivstar, Ес Енд Бі Систем. На 2-му курсі – ознайомча практика, для отримання первинних знань про професію; на 3-му курсі – виробнича практика, для набуття студентом практичних умінь виконання майбутніх службових обов’язків; на 4-му курсі переддипломна практика, для практичного застосування та удосконалення набутих теоретичних знань. Це дає можливість студенту краще зрозуміти суть спеціальності, за якою він навчається, та набути практичного досвіду роботи у компаніях і показати себе з кращого боку, щоб компанія була зацікавлена взяти його на роботу. Під час практик кращим студентам пропонується працевлаштування в цих компаніях.

Навчаючись за спеціальністю кафедри, Ви за доступною ціною отримаєте якісну вищу освіту, і що особливо важливо, отриманий під час навчання сертифікат компанії-партнера кафедри, гарантує Вам перше високооплачуване робоче місце.

Увага! Шановні абітурієнти!
В нашому університеті за зверненням студента з 1 курсу дозволяється помісячна оплата за навчання!

В лаборатории кафедры № 225 создан новейший компьютерный класс для изучения современных информационных систем и технологий. Заведует лабораторией Маркина Елена Анатольевна.

Лаборатория оборудована современными ПК с установленным лицензионным программным обеспечением: MATLAB / Simulink, MathCad, NS-2, MS Project, SiteSputnik, ATLAS.ti, Copernic Agent, BPWin, PowerDesigner, SilverRun и др.

 
 
 
 
 
 

Для проведения практических занятий по дисциплинам «Технологии Интернет вещей», «Моделирование систем ІоТ» используются наборы Arduino. Данный набор предназначен для разработки различных электронных устройств. Arduino может получать данные об окружающем мире благодаря датчикам и реагировать, управляя светом, моторчиками и другими приборами. Микроконтроллер на плате программируется с помощью языка программирования Arduino и среды разработки Arduino.

Изучив особенности моделирования и реализации систем Интернет вещей, основные технические характеристики устройств, применяемых для построения систем IoT, студенты приобретают умения работать с микроконтроллерами и основными наладочными платами; разбираться в существующих IoT-технологиях и применять их к конкретным сценариям; проектировать цельные IoT-системы (включая конечные устройства, сетевое соединение, обмен данными). Ведь в будущем «вещи» станут активными участниками бизнеса, информационных и социальных процессов, где они смогут взаимодействовать и общаться между собой, обмениваясь информацией об окружающей среде, реагируя и влияя на процессы, происходящие в окружающем мире, без вмешательства человека.

 
 

Также для изучения дисциплин «Технологии Интернет вещей» и «Моделирование систем ІоТ» используют системы «умный дом» производителей Ajax и Orvibo.

Под системой «умный дом» понимаем систему управления и автоматизации, которая представляет собой комплекс устройств, предназначенных для автоматизации процессов и операций, происходящих во время эксплуатации.

 

Целью преподавания дисциплины «Робототехника» является приобретение студентами навыков проектирования, конструирования и программирования роботизированной техники, является актуальным вопросом в сфере IT. Для изучения дисциплины необходимо специальное оборудование, включая конструкторский комплект материалов, сенсоров, моторов и процессорного блока.

Для этого на кафедре Информационных систем и технологий используют оборудование для проведения практических и лабораторных занятий, а именно наборы mBot и mBot Ranger, а также 3D принтеры, которые позволяют создавать современные 3D модели различных объектов и «Портативный сканер 3D XYZprinting».

 
 

Портативный сканер 3D XYZprinting - это совместимое с ноутбуками или настольными компьютерами портативное устройство высокого разрешения для сканирования объектов и получения 3D-файлов, которые в дальнейшем можно распечатать на 3D принтере.

 

Для специальности «Телекоммуникации» кафедрой преподаются дисциплины «Системы коммутации и распределения информации» и «Технологии программной коммутации». С целью получения студентами практических навыков и умений, по работе с современными системами коммутации в лаборатории кафедры установлено АТСФ, Alcatel-lucent OmniPCX Office, ЭМВ универсальная система абонентского уплотнения, многослотовий мультиплексор доступа. На ПК установлено программное обеспечение, которое имитирует рабочее место инженера системы коммутации EWSD, АТСФ, а также ПО Asterisk, для получения студентами практических навыков работы с виртуальными АТС.

Схема сети оборудования кафедры Информационных систем и технологий

Багатослотовый мультиплексор доступа

Багатослотовый мультиплексор доступа на практике применяется на:

  • сетях доступа в качестве банка каналов доступа, несущих различные сервисы;
  • в корпоративных сетях для соединения технологических площадок, подключение к сети центрального офиса и т.п.

IP-АТС Alcatel OmniPCX Office

Alcatel-lucent OmniPCX Office - офисная АТС, может объединить в одном устройстве: телефонную станцию, коммутатор ЛВС, голосовую и электронную почту, шлюз VoIP, Firewall, DNS, DHCP, Proxy сервер, развернуть беспроводную систему DECT или WIFI, CTI программы.

При работе с данным оборудованием студенты приобретают навыки:

  1. Работы с виртуальными IP-АТС, подключение абонентов.
  2. Построения корпоративных сетей с помощью IP-АТС.
  3. Организация дополнительных видов обслуживания.
 
Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактная информация

Государственный университет телекоммуникаций
Украина, 03680, Киев
ул. Соломенская, 7, каб. 203
тел. (044) 249-25-81

Получить консультацию

Ваш запрос на обратный звонок получит заведующий кафедрой
Отправить запрос

Новини

Все новости
Просмотров: 8 131