XS
SM
MD
LG
 Рекомендації з профілактики COVID-19
Государственный Университет Телекоммуникаций

Адрес:
03110, Украина
г. Киев, ул. Соломенская, 7
Контактная информация:
Государственный Университет Телекоммуникаций

Общая информация

детальніше

Шановний абітурієнт!

До Вас звертається член приймальної комісії кафедри Мобільних та відеоінформаційних технологій Державного університету телекомунікацій.

Ви подали заяву для вступу на спеціальність Телекомунікації та радіотехніка за якою здійснюється підготовка на нашій кафедрі.

Дана спеціальність є однією з найбільш затребуваних та популярних спеціальностей на ринку праці.

Ми пропонуємо якісну освіту за помірною ціною. Вартість підготовки за спеціальністю Телекомунікації та радіотехніка складає 15 000 грн. на рік, що значно нижче ніж у КПІ (19 900 грн. на рік) та НАУ (18 000 грн. на рік).

Якщо Вами до приймальної комісії будуть надані оригінали документів та сплачено за навчання, Ви гарантовано станете студентом нашої кафедри.

На кафедрі зроблено все можливе для того щоб збулися мрії студента та його батьків:

Кафедра Мобільних та відеоінформаційних технологій готує висококваліфікованих і затребуваних на ринку праці фахівців по одній із найбільш престижних спеціальностей для галузі інформаційних технологій.

Кафедрою укладено 15 договорів про співпрацю з компаніями, які є потенційними роботодавцями наших випускників.

В освітньо-професійній програмі кафедри в межах навчального процесу сплановано отримання сертифікатів компаній-партнерів Lifecell, Viatec, Giraffe, що надає право нашому випускнику отримати перше високооплачуване робоче місце в компанії, по якій отримано сертифікат, як в нашій країні, так і за кордоном.

Втілений на кафедрі інноваційний зміст навчання забезпечує навчання нашого студента тому, що потрібно і як потрібно, теоретично і практично, відповідно до компетенцій компаній-партнерів кафедри – потенційних роботодавців. Це дозволяє нашому студенту мати фахову перевагу на ринку праці.

Для повноцінного оволодіння теоретичними знаннями та практичними уміннями і навиками майбутньої професії, навчання по спеціальності на нашій кафедрі починається з 1-го курсу, а не з 3-го, як на аналогічних кафедрах інших університетів.

Половина навчальних занять, відповідно до вимог компаній-партнерів кафедри, проводиться практично з використанням сучасного програмного забезпечення на апаратно-програмних комплексах та обладнанні останнього покоління, які використовуються компаніями-партнерами кафедри у своїй роботі. Це дозволяє нашому студенту оволодіти сучасними практичними уміннями і навиками, які необхідні для успішної роботи в компаніях.

В компаніях ІТ галузі велика увага приділяється знанню англійської мови. Для оволодіння англійською мовою на кафедрі втілена система її поглибленого вивчення, яка забезпечує засвоєння англійської мови за час навчання на рівня міжнародного стандарту В2.

На нашій кафедрі посилено вивчається англійська мова, яка необхідна для успішної роботи за спеціальністю. На 1-му та 2-му курсах заняття по англійській мові проводяться 3 пари на тиждень з урахуванням термінології кафедри. На 3-му, 4-му, 5-му курсах по всім дисциплінам, які викладаються на кафедрі 20% занять проводяться англійською мовою, що надає конкурентну перевагу нашим випускникам.

Відповідно до вимог науково-технічного прогресу та компетенцій компаній для оволодіння практичними уміннями і навиками на кафедрі створена сучасна навчально-матеріальна база. Вона укомплектована програмним забезпеченням, апаратно-програмними комплексами та сучасним обладнанням компаній-партнерів кафедри Мобільних та відеоінформаційних технологій. Навчально-матеріальна база кафедри визнана однією з найкращих в Україні, про це свідчить гран-прі у номінації «Інноваційний розвиток навчально-лабораторної бази», яким нагороджена кафедра у 2019 році Міністерством освіти і науки України та Президентом Національної академії педагогічних наук України.

Навчальні класи та навчальні лабораторії укомплектовані сучасним обладнанням останнього покоління, програмно-апаратними комплексами та програмним забезпеченням компаній-партнерів кафедри. Це дозволяє нашим студентам навчатися по компетенціям компаній-партнерів кафедри – потенційних роботодавців. Всі приміщення кафедри забезпечені безкоштовним доступом до швидкісної мережі Інтернет, що дозволяє нашим студентам користуватись у навчанні ресурсом електронної бібліотеки Університету, періодичними світовими виданнями у галузі інформаційних технологій, використовувати дистанційне навчання Moodle та електронний розклад занять.

Кафедрою організовуються і проводяться навчальні практики на виробничих базах в компанія-партнерах кафедри Viatec, 3Mob на 2-му курсі – ознайомча практика, для отримання первинних знань про професію; на 3-му курсі – виробнича практика, для набуття студентом практичних умінь виконання майбутніх службових обов’язків; на 4-му курсі переддипломна практика, для практичного застосування та удосконалення набутих теоретичних знань. Це дає можливість студенту краще зрозуміти суть спеціальності, за якою він навчається, та набути практичного досвіду роботи у компаніях і показати себе з кращого боку, щоб компанія була зацікавлена взяти його на роботу. Під час практик кращим студентам пропонується працевлаштування в цих компаніях.

Навчаючись за спеціальністю кафедри, Ви за доступною ціною отримаєте якісну вищу освіту, і що особливо важливо, отриманий під час навчання сертифікат компанії-партнера кафедри, гарантує Вам перше високооплачуване робоче місце.

Увага! Шановні абітурієнти!
В нашому університеті за зверненням студента з 1 курсу дозволяється помісячна оплата за навчання!

 Преимущества обучения на кафедре Мобильных и видеоинформационных технологий


Уважаемые посетители!

Приветствуем Вас на странице кафедры «Мобильных и видеоинформационных технологий»

Коллектив кафедры приветствует креативную и целеустремленную молодежь. Если ты хочешь развиваться, готов добросовестно работать и получать за свой труд высокое вознаграждение, кафедра МВТ - это твой билет в востребованное и высокооплачиваемое информационное будущее!

Кафедра МВТ готовит бакалавров за специализацией "Мобильные телекоммуникации и системы цифрового телевидения" и магистров по специальности "Аппаратура радиосвязи, радиовещания и телевидения".

Уже с первого курса наши студенты кафедры получают теоретические и практические знания, которые направлены на подготовку по специализации “Мобильные и видеоинформационные технологии”, что осуществляется на основе современных технологий и компетенций компаний-партнеров кафедры, к которым принадлежат:

 • Понимание процессов и моделирования и расчет спектра сигнала, модуляции и кодирования. (Vodafone)
 • Свободное ориентирование среди современных телекоммуникационных технологий и тех, которые появляются на рынке связи, или рекомендованные Международным союзом электросвязи (МСЕ) или другими международными организациями для применения. (Lifecell)
 • Уметь распределить задачу проектирования мультисервисной сети на взаимоувязанные составляющие, определять порядок проектирования сети, определять совокупность нормативных документов, что необходимо использовать при проектировании сети, определять роли и взаимодействие организаций, которые принимают участие в проектировании сети, использовать системы автоматизированного проектирования. (Киевстар)
 • Планировать инновационные виды услуг, внедрять новые информационные технологии, работать с новым программным обеспечение этих дополнительных видов услуг. (Lifecell, Vodafone, Киевстар)

За содействием ведущих мировых компаний ZTE, ERICSSON, NOKIA и отечественных операторов мобильной связи Киевстар, Vodafone и lifecell  в учебных лабораториях кафедры развернутое оборудование мобильной связи 4-го и 5-го поколения и современные аппаратно-программные видеоинформационные комплексы.

Кафедра Мобильных и видеоинформационных технологий, ориентируясь на современные потребности отрасли телекоммуникаций и соответственно работодателей, осуществляет учебу исключительно по требованиям работодателей, чтоб позволяет студентам осваивать знания, как в теоретическом так и в практическом русле для получения высокооплачиваемой работы.

Сегодня современные мобильные телекоммуникации и системы цифрового телевидения характеризуются стремительным развитием и постоянным внедрением инновационных технологий. Персонал таких компаний должен быть подготовлен к стремительному динамическому развитию, а, соответственно, к внедрению новейших решений, расширению сетей и рынка услуг. Эти факты устанавливают высокие требования к специалистам, которые занимаются технической эксплуатацией и управлением сетями сотовой связи и цифрового телевидения. Для практической реализации данного направления подготовки специалистов кафедра МВТ сделана ставка на стратегическую заинтересованность ряда наибольших зарубежных фирм и отечественных операторов сотовой связи и производителей оборудования цифрового телевидения для их продуктов и услуг, в первую очередь - программные средства, мобильные и безпроводние широкополосные технологии, мобильные и мультимедийные услуги. К которым в частности относятся:

Test Automation Engineer (Инженер автоматизации тестирований)

 • Участие в определении тестовых спецификаций LTE оборудования;
 • Участие в тестовом выполнении и отчетности об ошибках выявленных во время тестирования;
 • Участие в анализе и диагностике регулярных системных регрессионных тестов;
 • Участие в анализе, поиске и устранении неисправностей сложного программного обеспечения / систем управления;
 • Разработка и создание новых сценариев автоматизации тестирований;
 • Принятие участия в совершенствовании стратегии автоматизации тестирования и внутренних средств автоматизации.

System Integration Engineer (Инженер из системной интеграции)

 • Интеграция LTE решений на разных платформах;
 • Участие у интеграции кода и пересмотра кода интеграции LTE решений;
 • Сотрудничество с командами разработки и тестирования, чтобы следить за решением ошибок;
 • Участие в выборе спецификаций и критериев принятия интеграции LTE решений;
 • Анализировать и разрешать любые возможные проблемы в рамках комплексного решения внедрения LTE.

Radio Network Optimization Engineer (Инженер из оптимизации радио сетей)

 • Улучшение производительности сети путем изменения параметров сети (частоты, коды скремблирования, списки соседних сотов, коды зон покрытия, наклоны антенн, азимуты, мощность);
 • Определение не работающих сотов;
 • Определение сотов где спрос клиентов является плохим;
 • Определение сотов где качество обслуживания клиентов является неудовлетворительным;
 • Участвовать в номинальном планировании сети, определении приоритетов при планировании сети, определении прибыльности сети;
 • Выполнение управления емкостью сети;
 • Внедрение и оценка новых функций радио в сети;
 • Изучение заявок VIP-клиентов по жалобами;
 • Анализ тестовых драйвов радио оборудования.

Кафедра Мобильных и видеоинформационных технологий Государственного университета телекоммуникаций учит студентов тому, что нужно и так как нужно, теоретически и практически.

 

Теоретическая подготовка осуществляется на основе современного развития науки и техники в отрасли телекоммуникаций, и, бесспорно, ориентированна на компетенции наших компаний-партнеров.

Но залог успеха не только в качественной теоретической подготовке, но и в практической составляющей учебы. Все практические занятия на кафедре Мобильных и видеоинформационных технологий проходят с использованием учебно-материальной базы единого в Украине центра инфокоммуникационных технологий на базе оборудования компаний Ericsson, Siemens, ZTE, Radwin, HIKVISION последнего поколения.

С целью удовлетворения растущего спроса украинского общества на подготовку специалистов высшей квалификации, которые не только владеют теоретическими знаниями, но и имеют практические навыки эффективно их применять в процессе эксплуатации современного оборудования, на кафедре МВТ создана и постоянно обновляется лабораторная база. Отметим, что половина занятий проводятся практически.

При подготовке бакалавров из специализации “Мобильные и видеоинформационные технологии” распределение часов учебного плана осуществляется из расчета — 25% на дисциплины общей подготовки и 75% на дисциплины профессиональной подготовки, к которым относятся системы мобильной связи,  генерирования и формирования сигналов, сети кабельного телевидения и беспроводние телекоммуникационные сети.

Дисциплины профессиональной подготовки распределяются 37,5% за специальностью и 37,5% за специализацией, к которым относятся планирование и проектирование информационных систем, радиотехнологии следующего поколения, сетевое планирование систем беспроводной связи, радиосвязи и радиодоступа и др.

Наша кафедра тесно сотрудничает с отечественными операторами мобильной связи Киевстар, Vodafone и lifecell, которые являются потенциальными заказчиками наших выпускников из специальности 172 «Телекоммуникации и радиотехника» (специализация «Аппаратура радиосвязи, радиовещания и телевидения»).

В пределах учебного процесса по всем курсам подготовки студентов из специальности 172 «Телекоммуникации и радиотехника» студентам выдаются сертификаты компаний-партнеров lifecell, Giraffe и Radwin, HIKVISION.

 

Только в Государственном университете телекоммуникаций ректором университета разработана концептуально новая образовательная модель, котороя обеспечивает подготовку конкурентоспособных специалистов, которые в полной мере будут отвечать потребностям современного рынка труда.

Активное сотрудничество кафедры МВТ с ведущими мировыми телекоммуникационными компаниями способствовала созданию Центра высоких инфокоммуникационных технологий университета, в состав которого входят три учебных лаборатории.

Не так давно кафедра МВТ заключила договор с компанией HIKVISION, которая также как преподаватели кафедры заинтересована в формировании молодых и ответственных специалистов в отрасли телекоммуникаций и систем цифрового телевидения. Руководство компании положительно оценило лабораторные и практические занятия, какие преподаватели подготовили для учебы студентов, и в этой связи кафедре было предоставлено соответствующее оборудование под тематику подготовленных инновационных методических материалов.

На площадях лаборатории развернуто современное базовое оборудование мобильной связи компаний Ericsson, Nokia, техническое и программное обеспечение для которого поставлено оператором  Киевстар.  Возможности программно-аппаратного комплекса лаборатории позволяют: практически отрабатывать вопрос инсталляции и конфигурации базовых станций и радиорелейных радиосистем; овладевать знанием из сотовой связи на базе курса тренинга Ericsson; исследовать особенности современных сетей цифровой подвижной радиосвязи  и тому подобное. Планируется в ближайшее время вместе со специалистами компании ВОЛЯ развертывание кабельной сети мультисервисных  услуг по изучению принципов предоставления услуг цифрового кабельного телевидения и широкополосного доступа к Интернет. Это даст возможность с действующим на кафедре радиотехнологий аппаратно-техническим комплексом  цифрового телевидения компании DekTec поднять  на новый уровень возможности образовательного процесса и существенно повысить эффективность и практическую направленность подготовки специалистов для отрасли.

 

В состав кафедры входят высококвалифицированные специалисты в отрасли связи, которые имеют значительный опыт практической работы и многолетний опыт преподавания в высших учебных заведениях.

НПР кафедры МВТ принимают активное участие в подготовке кандидатов и докторов наук из соответствующих специальностей. В аспирантуре Университета по кафедре МВТ за специальностями 05.12.13 - радиотехнические устройства и средства телекоммуникаций и 05.12.02 - телекоммуникационные системы и сети учатся Грищенко О.О. и Дударева А.А., который свидетельствует о высоком научном авторитете и потенциале научно-педагогического персонала кафедры.

Благодаря этому защитили докторские диссертации Отрох С.И., Недашковский О.Л. и Макаренко А.О. И получили научную степень кандидата технических наук Кравченко В.І. и Дакова Л. В.

Кафедра тесно сотрудничает с компаниями Киевстар, Vodafone и lifecell, благодаря сотрудничеству с которыми, студенты имеют возможность проходить международную сертификацию, практику, участвовать в конференциях, конкурсах, получать ценные призы.

 

В пределах учебного процесса по всем курсам подготовки студентов из специальности 172 «Телекоммуникации и радиотехника» студентам выдаются сертификаты компаний-партнеров lifecell, Giraffe и Radwin, HIKVISION.

Недавно ведущий инженер кафедры МВТ Калинин Денис был приглашен в главный офис Виатек, в Украине, для официального вручения сертификата от Hikvision уровня HCSA. Вручение сертификата провела директор из развития бизнеса Пащенко Татьяна.

 

В этом году много студентов проходили практику на различных телекоммуникационных предприятиях: «Виатек», «UNTC», телеканал CNL, «СЕА ЕЛЕКТРОНІКС Украина», Дата-центр, ПАТ «Укртелеком», «Киевские телекоммуникационные сети», «Датагруп», «Ukrlife TV», ООО «Национальные информационные системы» и др.

Таким образом студенты получали практические навыки в Интернет провайдеров, провайдеров IP-телефонии, операторов цифровых систем телевидения, спутниковое телевидение, мобильной связи.

В частности, студенты, которые проходили практику на предприятии ООО «Национальные информационные системы» ознакомились с видео и аудио аппаратурой аппаратно студийного блока телестудии, со студией новостей и студией программы «Черное зеркало», с программной обработкой декораций и освещения, с изготовлением программ (монтажным комплексом), со спутниковой аппаратурой.

Было проведено заслушивание каждого студента относительно процесса прохождения практики, приобретенных знаний и навыков.

 

На 1-2 курсе - 3 пары занятий на неделю нацеленных на изучения коммуникативных и практических знаний, которые помогают студентам в освоении современного аппарата отрасли телекоммуникаций, на 3-5 курсах - по 2 пары на неделю. На этих парах студенты осваивают на профессиональном уровне принципы специализации "Аппаратура радиосвязи, радиовещания и телевидения". Среди разделов отрасли телекоммуникаций изучаются такие инновационные направления: Wireless Communications; Cellular Systems; Fading, Shadowing, and Link Budgets; Microwave and Higher Frequencies; Practical Aspects of Wireless Systems; OFDM; MIMO; Wireless System Performance; Core Network Evolution; 4G Networks; 5G Networks. Что обеспечивает возможность студенту владеть техническим английским языком на уровне международного стандарта В2.

Компании партнеры кафедры Киевстар, Vodafone, lifecell, Giraffe и Radwin при условии знания английского языка студентами на уровне международного стандарта В2 принимают выпускников кафедры Мобильных и видеоинформационных технологий вне конкурса.


С условиями вступления в магистратуру Вы можете ознакомиться по ссылке (Профессиональное испытания: Экзамен по специальности, ВНО по иностранному языку).

С условиями вступления на 1, 2 и 3 курс на дневную и заочную формы обучения Вы можете ознакомиться по ссылке. (Профессиональное испытания: Экзамен по специальности, ВНО по украинскому языку).

 

Перечень ЗНО для вступления на 1 курс:

Первий предмет

Второй предмет

Третий предмет

За государственным заказом

За средства физических или юридических лиц

За государственным заказом

За средства физических или юридических лиц

За государственным заказом

За средства физических или юридических лиц

Укр. язык

Укр. язык

Математика

История Украины

Физика или иностр. язык

Математика или  география

 

Стоимость обучения за степенью образования и формами обучения:

 • “Мобильные и видеоинформационные технологии" на образовательном уровне бакалавр (стоимость обучения 15 000 грн., для заочной формы  11 000 грн.);
 • “Аппаратура радиосвязи, радиовещания и телевидения" на образовательном уровне магистр (стоимость обучения 19 900 грн., для заочной формы 11 000 грн.).
   

Как подготовиться к вступлению в магистратуру, где взять вопрос для подготовки Вы можете ознакомиться по ссылке.

Как подготовиться к вступлению на 2 и 3 курса, где взять вопрос для подготовки Вы можете ознакомиться по ссылке.

На кафедре Мобильных и видеоинформационных технологий количество мест по госбюджету на 1 курс составляет 100 мест (перечень предметов, которые должны быть включены в сертификат ВНО смотрите выше в таблице).

На 2 курс 65 студентов любой специальности, а на 3 курс 46 студентов родственной специальности.

 

Если у Вас возникли вопросы обращайтесь к заведующему кафедры
Кравченка Владислава Игоревича по тел. (044) 249-25-04
Моб: (063) 801 81 16

Приглашаем на обучение!

Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактная информация

Государственный университет телекоммуникаций
Украина, 03680,  г. Киев,
ул. Соломенская, 7, каб. 136
Тел. (044) 249-25-04

Получить консультацию

Ваш запрос на обратный звонок получит заведующий кафедрой
Отправить запрос

Новини

Все новости
Просмотров: 52 692