XS
SM
MD
LG
 Рекомендації з профілактики COVID-19
Государственный Университет Телекоммуникаций

Адрес:
03110, Украина
г. Киев, ул. Соломенская, 7
Контактная информация:
Государственный Университет Телекоммуникаций

Учебные дисциплины

детальніше

Шановний абітурієнт!

До Вас звертається член приймальної комісії кафедри Мобільних та відеоінформаційних технологій Державного університету телекомунікацій.

Ви подали заяву для вступу на спеціальність Телекомунікації та радіотехніка за якою здійснюється підготовка на нашій кафедрі.

Дана спеціальність є однією з найбільш затребуваних та популярних спеціальностей на ринку праці.

Ми пропонуємо якісну освіту за помірною ціною. Вартість підготовки за спеціальністю Телекомунікації та радіотехніка складає 15 000 грн. на рік, що значно нижче ніж у КПІ (19 900 грн. на рік) та НАУ (18 000 грн. на рік).

Якщо Вами до приймальної комісії будуть надані оригінали документів та сплачено за навчання, Ви гарантовано станете студентом нашої кафедри.

На кафедрі зроблено все можливе для того щоб збулися мрії студента та його батьків:

Кафедра Мобільних та відеоінформаційних технологій готує висококваліфікованих і затребуваних на ринку праці фахівців по одній із найбільш престижних спеціальностей для галузі інформаційних технологій.

Кафедрою укладено 15 договорів про співпрацю з компаніями, які є потенційними роботодавцями наших випускників.

В освітньо-професійній програмі кафедри в межах навчального процесу сплановано отримання сертифікатів компаній-партнерів Lifecell, Viatec, Giraffe, що надає право нашому випускнику отримати перше високооплачуване робоче місце в компанії, по якій отримано сертифікат, як в нашій країні, так і за кордоном.

Втілений на кафедрі інноваційний зміст навчання забезпечує навчання нашого студента тому, що потрібно і як потрібно, теоретично і практично, відповідно до компетенцій компаній-партнерів кафедри – потенційних роботодавців. Це дозволяє нашому студенту мати фахову перевагу на ринку праці.

Для повноцінного оволодіння теоретичними знаннями та практичними уміннями і навиками майбутньої професії, навчання по спеціальності на нашій кафедрі починається з 1-го курсу, а не з 3-го, як на аналогічних кафедрах інших університетів.

Половина навчальних занять, відповідно до вимог компаній-партнерів кафедри, проводиться практично з використанням сучасного програмного забезпечення на апаратно-програмних комплексах та обладнанні останнього покоління, які використовуються компаніями-партнерами кафедри у своїй роботі. Це дозволяє нашому студенту оволодіти сучасними практичними уміннями і навиками, які необхідні для успішної роботи в компаніях.

В компаніях ІТ галузі велика увага приділяється знанню англійської мови. Для оволодіння англійською мовою на кафедрі втілена система її поглибленого вивчення, яка забезпечує засвоєння англійської мови за час навчання на рівня міжнародного стандарту В2.

На нашій кафедрі посилено вивчається англійська мова, яка необхідна для успішної роботи за спеціальністю. На 1-му та 2-му курсах заняття по англійській мові проводяться 3 пари на тиждень з урахуванням термінології кафедри. На 3-му, 4-му, 5-му курсах по всім дисциплінам, які викладаються на кафедрі 20% занять проводяться англійською мовою, що надає конкурентну перевагу нашим випускникам.

Відповідно до вимог науково-технічного прогресу та компетенцій компаній для оволодіння практичними уміннями і навиками на кафедрі створена сучасна навчально-матеріальна база. Вона укомплектована програмним забезпеченням, апаратно-програмними комплексами та сучасним обладнанням компаній-партнерів кафедри Мобільних та відеоінформаційних технологій. Навчально-матеріальна база кафедри визнана однією з найкращих в Україні, про це свідчить гран-прі у номінації «Інноваційний розвиток навчально-лабораторної бази», яким нагороджена кафедра у 2019 році Міністерством освіти і науки України та Президентом Національної академії педагогічних наук України.

Навчальні класи та навчальні лабораторії укомплектовані сучасним обладнанням останнього покоління, програмно-апаратними комплексами та програмним забезпеченням компаній-партнерів кафедри. Це дозволяє нашим студентам навчатися по компетенціям компаній-партнерів кафедри – потенційних роботодавців. Всі приміщення кафедри забезпечені безкоштовним доступом до швидкісної мережі Інтернет, що дозволяє нашим студентам користуватись у навчанні ресурсом електронної бібліотеки Університету, періодичними світовими виданнями у галузі інформаційних технологій, використовувати дистанційне навчання Moodle та електронний розклад занять.

Кафедрою організовуються і проводяться навчальні практики на виробничих базах в компанія-партнерах кафедри Viatec, 3Mob на 2-му курсі – ознайомча практика, для отримання первинних знань про професію; на 3-му курсі – виробнича практика, для набуття студентом практичних умінь виконання майбутніх службових обов’язків; на 4-му курсі переддипломна практика, для практичного застосування та удосконалення набутих теоретичних знань. Це дає можливість студенту краще зрозуміти суть спеціальності, за якою він навчається, та набути практичного досвіду роботи у компаніях і показати себе з кращого боку, щоб компанія була зацікавлена взяти його на роботу. Під час практик кращим студентам пропонується працевлаштування в цих компаніях.

Навчаючись за спеціальністю кафедри, Ви за доступною ціною отримаєте якісну вищу освіту, і що особливо важливо, отриманий під час навчання сертифікат компанії-партнера кафедри, гарантує Вам перше високооплачуване робоче місце.

Увага! Шановні абітурієнти!
В нашому університеті за зверненням студента з 1 курсу дозволяється помісячна оплата за навчання!

Учебные дисциплины, закрепленные за кафедрой, относятся к циклу дисциплин базовой профессиональной и практической подготовки на образовательные степени бакалавр по специализации "Мобильные и видеоинформационные технологии" и магистр по специализации "Аппаратура радиосвязи, радиовещания и телевидения":

СИСТЕМЫ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ. Изучение дисциплины предусматривает овладение стандартами мобильной связи в разрезе поколений от второго к четвертому. Особенный акцент делается на причинно-следственного связи перехода от одной генерации предоставления услуги к другой. Детально рассматривается за счет каких технических решений обеспечивается рост качества и пропускной способности систем связи. Овладение дисциплиной неразрывно связано с практическими вопросами применения студентами всего спектра мобильных услуг.

ГЕНЕРИРОВАНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ СИГНАЛОВ. Во время прохождения дисциплины студенты изучают процессы возникновения колебаний, перенесения информативных сигналов на рабочие частоты, их усиление и согласованная передача к антенным устройствам. Особенное внимание уделяется изучению физических принципов что закладывают фундаменты вышеприведенных процессов. Все вышеуказанные превращения сигналов рассматриваются с позиции их приложения в существующих системах мобильной связи и радиовещания.

СИСТЕМЫ ЦИФРОВОГО ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ. Целью изучения учебной дисциплины является: овладение студентами основ построения систем цифрового радиовещания и цифрового телевидения; овладение студентами методов сжимания и декодирования цифровой видео и аудиоинформации; изучение принципов оптимальной организации ЦРМ и ЦТВ; освоения методами организации цифровых потоков, модуляции и формирования сигналов, цифровой фильтрации и защиты информации от ошибок; знакомство с основными стандартами ЦР и ЦТВ а именно DVB, Eureka 147/DAB, DRM; овладение знаниями относительно современной элементной базы цифрового телевидения и радиовещания; создание цифровых радио- и телеприемников на основе микропроцессорной элементной базы, а именно чипов, микроконтроллеров и специализированных процессоров.

СИСТЕМЫ ЦИФРОВОЙ РАДИОСВЯЗИ И РАДИОДОСТУПА являются курсом углубленной подготовки студентов и предназначается для ускорения адаптации молодых специалистов в структурах мобильной радиосвязи. Целью курса является обеспечение студентов знаниями и принципами, которые заложены в методы и методики технического обслуживания средств цифровой радиосвязи и радиодоступа. Получение практических навыков в подходах и выполнения новых видов радиосвязи. Ознакомление с измерениями технических характеристик оборудования и контроль этих технических параметров.

СЕТИ КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ. Целью преподавания учебной дисциплины является: обеспечение студентов комплексными знаниями принципов функционирования сетей кабельного телевидения, методов формирования передачи сигналов; ознакомление студентов с особенностями построения глобального и локальных сетей кабельного телевидения; формирование у студентов активной позиции (по требованиям к современным специалистам), направленной на практическое использование полученных в процессе изучения дисциплины знаний для разработки курсовых, дипломных работ и проектов, на реализацию заданий информатизации государства и вхождения ее к глобальной информационной инфраструктуре; способность к широкому использованию средств компьютерной графики в учебной и профессиональной деятельности.

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ. Учебная дисциплина «Цифровые технологии видеонаблюдения» является теоретической основой совокупности знаний и умений, формируют базовые знания специалиста для понимания техники передачи и приема информации о текущем состоянии охраняемого объекта (технологического процесса) путем сбора, обработки, архивирования, хранения, отображения и анализа этой информации.

Целью преподавания дисциплины является: исследование современных систем видеонаблюдения на основе IP-технологий, рассматриваются основные технические характеристики цифровых камер, основные требования к системе IP-видеонаблюдения за объектом безопасности и выбор оборудования для ее проектирования.

ПРИЕМ И ОБРАБОТКА СИГНАЛОВ. Дисциплина является базовой для специалиста в отрасли телекоммуникаций. Освещает общие характеристики радиоприемных устройств (как бытового, так и узконаправленного назначение), основные меры безопасности из эксплуатации мобильных гаджетов (мобильные телефоны, смартфоны, планшетные компьютеры и т. п.), их конструкцию и основные функции, которые требует пользователь вышеупомянутого устройства.

БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ СЕТИ являются одной из фундаментальных дисциплин профессиональной подготовки специалистов-связистов. Учебная дисциплина знакомит с основами построения современных радиотелекоммуникационных систем и основными тенденциями их развития. Особенное внимание уделено изучению условий функционирования радиосистем, методам оценки эффективности радиолиний при разнообразных способах ведения радиосвязи, анализа помехоустойчивости радиосистем, путям повышения эффективности радиотехнических систем передачи информации за счет адаптации к условиям ведения радиосвязи, структурам систем адаптивного управления, методам и устройствам контроля качества радиосвязи, общим вопросам проектирования систем и комплексов радиосвязи. Студенты приобретают навыки проводить анализ архитектуры современных радиотелекоммуникационных сетей, отдельных технических решений сетей радиосвязи; обосновывать технические характеристики средств и комплексов радиосвязи и проводить выбор рациональных путей повышения их эффективности.

ОСНОВЫ ТЕЛЕВИДЕНИЯ И РАДИОВЕЩАНИЯ входит в цикл дисциплин профессиональной подготовки специалистов-связистов. При изучении дисциплины студенты приобретают знания относительно физических основ телевидения, принципов действия и характеристик фотоэлектрических преобразователей, стандартов цветного телевидения, способов формирования и передачи сигналов изображения большой четкости, принципов построения систем передачи изображения и основных узлов телевизионного оборудования. Особенное внимание предоставляется методам оценки качества передачи изображений и изучению перспективных систем телевизионного вещания.

СЕТИ БЕСПРОВОДНОГО ШИРОКОПОЛОСНОГО ДОСТУПА входит в цикл дисциплин профессиональной и практической подготовки специалистов-связистов и принадлежит к дисциплинам выбора ВУЗА. Учебная дисциплина обеспечивает знаниями относительно принципов построения, логической и физической структуры беспроводных систем передачи информации, включая персональные системы (стандарты Bluetоoth, IEEE 802.15.1, локальные беспроводные системы (стандарты IEEE 802.11 и DECT), региональные системы стандарта широкополосного вещания IEEE 802.16, соту телефоне сети, системы цифрового теле- но радиовещание, спутниковые системы и оптические атмосферные системы связи; принципов построения и реализации антенных систем широкополосных систем связи; новейших технологий построения широкополосных беспроводных сетей с использованием высотных платформ; тенденций, динамике, перспектив и основных направлений развития систем беспроводного доступа, развития отечественных беспроводных сетей. Дисциплина формирует умение студентов экономически и оперативно проектировать телекоммуникационные инфраструктуры и вибирать програмние средства комплектации широкополосных беспроводных сетей (высокоскоростные радиомодемы, управляемые антенные устройства) отечественного и зарубежного производства; оценивать эффективность и проектировать локальные и региональные беспроводные сети под руководством протоколов IEEE 802.11(16).

ТЕХНОЛОГИИ И ПРОТОКОЛЫ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ принадлежат к нормативным учебным дисциплинам профессиональной и практической подготовки специалистов-связистов. Учебная дисциплина сконцентрирована на архитектуре и принципах функционирования сетей операторского класса на базе стеку протоколов TCP/IP и архитектуре и принципах функционирования сетей операторского класса на базе технологии IP/MPLS. Рассматриваются архитектура и принципы функционирования алгоритмов обеспечения QoS в сетях на базе стека протоколов TCP/IP и в сетях на базе технологии IP/MPLS.

ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ входит в цикл дисциплин профессиональной и практической подготовки специалистов-связистов. Учебная дисциплина сконцентрирована на особенностях информационных систем в ІТ отрасли, вопросах планирования и проектирования информационных систем. Предоставляются знание и навыки по вопросам внедрения и управления информационными системами в течение их всего жизненного цикла.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ входит в цикл дисциплин профессиональной и практической подготовки специалистов-связистов. Учебная дисциплина сконцентрирована на общих характеристиках цифровых сетей; архитектуре сети на базе стека протоколов TCP/IP и технологии IP/MPLS; протоколах и алгоритмах функционирования цифровых сетей за данными технологиями; использование методов обеспечения необходимого качества обслуживания (QoS) в сетях на базе соответствующих технологий; математических моделях описания характеристик производительности протоколов TCP/IP и IP/MPLS, в том числе с учетом политик QoS и алгоритмы выравнивания траффика.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ И СРЕДСТВА ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ предметом учебной дисциплины являются - технологии обработки информации в телекоммуникация и операции технологического процесса обработки информации. Целью изучения учебной дисциплины является - формирование базовых знаний, необходимых для понимания широкого круга реальных проблем в сфере телекоммуникаций и радиотехники; изучение общих принципов построения систем обработки информации, информационного и телекоммуникационного оборудования, в котором происходит обработка информации, принципов кодировки и сжатия информации.

РАДИОТЕХНОЛОГИИ СЛЕДУЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ входит в цикл дисциплин профессиональной и практической подготовки специалистов-связистов и принадлежит к нормативным дисциплинам. Учебная дисциплина знакомит с особенностями построения и функционирования сетевых технологий цифровых сотовых систем стандартов GSM и CDMA, системой UMTS и системой LTE Advanced Pro. В систематизированном виде раскрытии принципы организации радиосетей и основные технические характеристики радиоинтерфейсов и оборудования систем цифровой радиосвязи нового поколения. Рассматриваются перспективные технологии и особенности реализации цифровых систем радиосвязи следующего поколения : новые алгоритмы формирования и обработки сигналов в системах радиосвязи, принципы обработки сигналов в системах MIMO, принципы цифрового, системы и сети цифровой радиосвязи с ортогональными несущими, с пространственно-временной кодировкой и стандарту 4-го поколения LTE, фемтосот в сетях мобильной связи нового поколения, сенсорные сети связи, технические аспекты построения мобильных сетей цифрового мультимедийного интерактивного вещания. Отдельный раздел посвящен аспектам определения влияния электромагнитного излучения современных беспроводных средств связи на здоровье человека. Особенное внимание уделено вопросам архитектуры этих систем, протоколам и основным алгоритмам их работы, методам многостанционного доступа. Детально рассматриваются принципы кодировки, вопроса построения и использования полосово-эффективных и широкополосных сигналов, протоколы сигнализации, новые инновационные решения. Студенты приобретают навыки проводить анализ архитектуры современных сетевых технологий мобильной связи, отдельных технических решений сетей современных систем сотовой связи, выбора рациональных вариантов при внедрении новых сетевых решений в современных и перспективных системах мобильной наземной и спутниковой связи.

СИСТЕМЫ ДОСТУПА - относится к нормативным дисциплинам высшего учебного заведения, профессионально-ориентированная дисциплина. Предметом учебной дисциплины является система знаний теоретических основ, основных характеристик и особенностей реализации платформ доступа, сети систем доступа к телекоммуникационным услугам, технические, экономические, организационные проблемы реализации сетей доступа, состоит из следующих основных блоков:

  • основные характеристики и особенности реализации платформы и сети систем доступа
  • применение цифровых методов передачи в системах абонентского доступа
  • основы технологии построения систем доступа
  • технологии багатоапаратного доступа к услугам электросвязи;
  • многофункциональные системы доступа
  • модернизация и проектирование линий передачи систем доступа.

Целью изучения учебной дисциплины является формирование системы понятий, определенной совокупности знаний и умений по технологий повышения эффективности сетей доступа к телекоммуникационным услугам различных пользователей, изучение теоретических основ и принципов построения цифровых систем доступа и модернизации сети связи в полностью цифровую на базе перспективных технологий телекоммуникаций.

Задачами учебной дисциплины является формирование следующих умений: лично или в группе специалистов готовить задания на поисково-исследовательские работы для подготовки проектирования (модернизации) систем, сетей, сооружений и средств электросвязи и проводить поисково-исследовательские работы, используя технические характеристики оборудования, нормативные документы и инструкции; осваивать и внедрять новую аппаратуру и оборудование телекоммуникационных систем и сетей, используя приобретенные знания по системам передачи в телекоммуникациях, рекомендации и стандарты ISO, ITU и национальные стандарты Украины, знать принципы действия систем доступа и современных цифровых систем связи (технологий xDSL, ISDN, WLL и др.) оптимизировать технико-экономические параметры проектных вариантов построения (модернизации) систем, сетей, сооружений и средств электросвязи, используя технические характеристики оборудования, современные методы проектирования и оптимизации, вычислительную технику.

Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактная информация

Государственный университет телекоммуникаций
Украина, 03680,  г. Киев,
ул. Соломенская, 7, каб. 136
Тел. (044) 249-25-04

Получить консультацию

Ваш запрос на обратный звонок получит заведующий кафедрой
Отправить запрос

Новини

Все новости
Просмотров: 11 535