XS
SM
MD
LG
Государственный Университет Телекоммуникаций

Адрес:
03110, Украина
г. Киев, ул. Соломенская, 7
Контактная информация:
Государственный Университет Телекоммуникаций
Кафедра Менеджмента

Образовательно-профессиональные программы

Общая информация
Преподавательский состав
Учебные дисциплины
Методическая работа
Научная деятельность
Работа со студентами
Издательская деятельность
Материальная база
Библиотека
Сотрудничество
Новости и события
Контактная информация
Приглашаем к обучению
Информация по дипломным, курсовым работам и практикам
Профессиональные компетенции
Получить консультацию
Международная деятельность
Инновационное содержание обучения

Образовательно-профессиональные программы

 Інноваційний зміст навчання кафедри


 Освітньо-професійна програма «Менеджмент»

першого (бакалаврського) рівня вищої освітигалузь знань 07 Управління та адміністрування

спеціальність 073 Менеджмент

освітня кваліфікація: бакалавр з менеджменту

професійна кваліфікація: 3436 «Помічники керівників підприємств»
 

Перелік компонент ОП

Цикл загальної підготовки

 Вища математика

 Управлінські рішення в процесі українського державотворення
 

Цикл професійної та практичної підготовки  

Менеджмент і адміністрування

 Операційний менеджмент

 Стратегічне управління

 Управління бізнес-процесами в ТК

 Управління інноваціями

 Управління технологічним розвитком

 Управління фінансовою діяльністю
 

Диcципліни вільного вибору студента 

 Бізнес-адміністрування

 Бізнес-інформатика

 Державно-приватне партнерство

 Менеджмент в ТК

 Ризик-менеджмент

 Управління економічною безпекою підприємств ТК


 Освітньо-професійна програма «Менджмент організацій та адміністрування»

другого (магістерського) рівня вищої освіти

галузь знань 07 «Управління та адміністрування»

спеціальність 073 «Менеджмент»

освітня кваліфікація «Магістр менеджменту»
 

Перелік компонент ОП

Цикл загальної підготовки

 Організація проведення наукових досліджень
 

Цикл професійної та практичної підготовки

 Інформаційні системи і технології в управлінні та адмініструванні

 Сучасні технології операторської діяльності в галузі ТК

 Управління проектами та програмами
 

Диcципліни вільного вибору студента

 Методологія вироблення та прийняття управлінських рішень

 Управління змінами

 Фінансовий менеджмент


 Освітньо-професійна програма «Управління інноваційною діяльністю»

другого (магістерського) рівня вищої освіти

галузь знань 07 «Управління та адміністрування»

спеціальність 073 «Менеджмент»

освітня кваліфікація «Магістр менеджменту»
 

Перелік компонент ОП

Цикл загальної підготовки

 Організація проведення наукових досліджень
 

Цикл професійної та практичної підготовки

 Інноваційний менеджмент

 Провайдинг інновацій в галузі ТК

 Управління проектами та програмами
 

Диcципліни вільного вибору студента

 Управління венчурним бізнесом

 Фінансовий менеджмент


 Освітньо-наукова програма «Менеджмент»

третього освітньо-наукового рівня вищої освіти (доктор філософії)

галузь знань 07 Управління та адміністрування

спеціальність 073 Менеджмент

освітня кваліфікація: доктор філософії менеджменту
 

 Стандарт 073 МН ДФ тимчасовий
 

Перелік компонент ОП

Цикл загальної підготовки

 Іноземна мова

 Основи наукових досліджень та організації науки

 Філософія
 

Цикл професійної та практичної підготовки

 Інноваційні технології у менеджменті підприємства

 Креативний менеджмент

 Менеджмент комунікацій

 Управління ризиками та кризами

 Управління стратегічними змінами

 Педагогічна практика
 

Диcципліни вільного вибору

 Організаційно-економічне прогнозування діяльності підприємства

 Освітньо-наукові технології у вищій школі

 Методи наукових досліджень в менеджменті

 Міжнародні наукові товариства та програми в менеджменті

 Провайдинг інновацій у менеджменті

 Прогнозування управлінської діяльності підприємства

 Розвиток управлінської думки

 Сучасні методи викладання у вищій школі

 Сучасні технології бізнес-менеджменту і адміністрування

 Сучасні управлінські теорії

Надати пропозицію до освітньої програми
Заповніть анкету та ваші пробозиції будуть надіслані до завідуючого кафедрою
Зауваження та пропозиції до освітньої програми
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:

Контактная информация

Государственный университет телекоммуникаций
Украина, 03680,  г. Киев,
ул. Соломенская, 7, каб. 328
Тел. (044) 249-25-59
E-mail: management@dut.edu.ua

Получить консультацию

Ваш запрос на обратный звонок получит заведующий кафедрой
Отправить запрос

Новини

Все новости
Просмотров: 7 858