XS
SM
MD
LG
Государственный Университет Телекоммуникаций

Адрес:
03110, Украина
г. Киев, ул. Соломенская, 7
Контактная информация:
Государственный Университет Телекоммуникаций

Общая информация

детальніше

Шановний абітурієнт!

До Вас звертається член приймальної комісії кафедри Телекомунікаційних систем та мереж Державного університету телекомунікацій.

Ви подали заяву для вступу на спеціальність 172 «Телекомунікації та радіотехніка» за якою здійснюється підготовка на нашій кафедрі.

Дана спеціальність є однією з найбільш затребуваних та популярних спеціальностей на ринку праці.

Ми пропонуємо якісну освіту за помірною ціною. Вартість підготовки за спеціальністю 172 «Телекомунікації та радіотехніка» складає 15000 грн. на рік, що значно нижче ніж у КПІ (19900 грн. на рік) та НАУ (18000 грн. на рік).

Якщо Вами до приймальної комісії будуть надані оригінали документів та сплачено за навчання, Ви гарантовано станете студентом нашої кафедри.

На кафедрі зроблено все можливе для того щоб збулися мрії студента та його батьків:

Кафедра Телекомунікаційних систем та мереж готує висококваліфікованих і затребуваних на ринку праці фахівців по одній із найбільш престижних спеціальностей для галузі інформаційних технологій.

Кафедрою укладено 16 договорів про співпрацю з компаніями, які є потенційними роботодавцями наших випускників.

В освітньо-професійній програмі кафедри в межах навчального процесу сплановано отримання сертифікатів компаній-партнерів Cisco, Huawei та Juniper, що надає право нашому випускнику отримати перше високооплачуване робоче місце в компанії, по якій отримано сертифікат, як в нашій країні, так і за кордоном.

Втілений на кафедрі інноваційний зміст навчання забезпечує навчання нашого студента тому, що потрібно і як потрібно, теоретично і практично, відповідно до компетенцій компаній-партнерів кафедри – потенційних роботодавців. Це дозволяє нашому студенту мати фахову перевагу на ринку праці.

Для повноцінного оволодіння теоретичними знаннями та практичними уміннями і навиками майбутньої професії, навчання по спеціальності на нашій кафедрі починається з 1-го курсу, а не з 3-го, як на аналогічних кафедрах інших університетів.

Половина навчальних занять, відповідно до вимог компаній-партнерів кафедри, проводиться практично з використанням сучасного програмного забезпечення на апаратно-програмних комплексах та обладнанні останнього покоління, які використовуються компаніями-партнерами кафедри у своїй роботі. Це дозволяє нашому студенту оволодіти сучасними практичними уміннями і навиками, які необхідні для успішної роботи в компаніях.

В компаніях ІТ галузі велика увага приділяється знанню англійської мови. Для оволодіння англійською мовою на кафедрі втілена система її поглибленого вивчення, яка забезпечує засвоєння англійської мови за час навчання на рівня міжнародного стандарту В2.

На нашій кафедрі посилено вивчається англійська мова, яка необхідна для успішної роботи за спеціальністю. На 1-му та 2-му курсах заняття по англійській мові проводяться 3 пари на тиждень з урахуванням термінології кафедри. На 3-му, 4-му, 5-му курсах по всім дисциплінам, які викладаються на кафедрі 20% занять проводяться англійською мовою, що надає конкурентну перевагу нашим випускникам.

Відповідно до вимог науково-технічного прогресу та компетенцій компаній для оволодіння практичними уміннями і навиками на кафедрі створена сучасна навчально-матеріальна база. Вона укомплектована програмним забезпеченням, апаратно-програмними комплексами та сучасним обладнанням компаній-партнерів кафедри Телекомунікаційних систем та мереж. Навчально-матеріальна база кафедри визнана однією з найкращих в Україні, про це свідчить гран-прі у номінації «Інноваційний розвиток навчально-лабораторної бази», яким нагороджена кафедра у 2019 році Міністерством освіти і науки України та Президентом Національної академії педагогічних наук України.

Навчальні класи та навчальні лабораторії укомплектовані сучасним обладнанням останнього покоління, програмно-апаратними комплексами та програмним забезпеченням компаній-партнерів кафедри. Це дозволяє нашим студентам навчатися по компетенціям компаній-партнерів кафедри – потенційних роботодавців. Всі приміщення кафедри забезпечені безкоштовним доступом до швидкісної мережі Інтернет, що дозволяє нашим студентам користуватись у навчанні ресурсом електронної бібліотеки Університету, періодичними світовими виданнями у галузі інформаційних технологій, використовувати дистанційне навчання Moodle та електронний розклад занять.

Кафедрою організовуються і проводяться навчальні практики на виробничих базах в компанія-партнерах кафедри (Huawei, Укртелеком, DEPS Україна, Data Group та інш.) на 2-му курсі – ознайомча практика, для отримання первинних знань про професію; на 3-му курсі – виробнича практика, для набуття студентом практичних умінь виконання майбутніх службових обов’язків; на 4-му курсі переддипломна практика, для практичного застосування та удосконалення набутих теоретичних знань. Це дає можливість студенту краще зрозуміти суть спеціальності, за якою він навчається, та набути практичного досвіду роботи у компаніях і показати себе з кращого боку, щоб компанія була зацікавлена взяти його на роботу. Під час практик кращим студентам пропонується працевлаштування в цих компаніях.

Навчаючись за спеціальністю кафедри, Ви за доступною ціною отримаєте якісну вищу освіту, і що особливо важливо, отриманий під час навчання сертифікат компанії-партнера кафедри, гарантує Вам перше високооплачуване робоче місце.

Увага! Шановні абітурієнти!
В нашому університеті за зверненням студента з 1 курсу дозволяється помісячна оплата за навчання!

   Преимущества обучения на кафедре Телекоммуникационных систем и сетей


Хочешь получать самую высокую зарплату не напрягая мышцы?

Свяжи свое будущее со сферой ІТ- технологий!

Мы ищем умных лентяев!

Лень - двигатель прогресса...
А. Вознесенский

Для того чтобы меньше работать, люди делают научные открытия и внедряют современные технологии.

Внимание! Абитуриентам 2020 года!

Для поступления на обучение по специальности «172 - Телекоммуникации и радиотехника» за средства государственного бюджета в 2020 году необходимо предоставить следующие сертификаты ВНО:

 1. I - украинский язык (обязательно)
 2. II - Математика (обязательно)
 3. III - Иностранный язык или физика (на выбор один из них).

Для поступления на обучение по специальности «172 - Телекоммуникации и радиотехника» за средства физических и юридических лиц в 2020 году необходимо предоставить следующие сертификаты ВНО:

 1. I - украинский язык (обязательно)
 2. II - история Украины (обязательно)
 3. III - математика или география (на выбор один из них).

Во вступительной кампании 2020 будут приниматься сертификаты ВНО 2018, 2019 и 2020, кроме сертификатов по английскому, французскому, немецкому и испанскому языкам, которые будут приниматься только по 2019-2020 лет.

 

Для вступления на 2-й курс (дневная форма обучения) или 3-й курс (заочная форма обучения) необходимо иметь диплом младшего специалиста и составить вступительное испытание

Для вступления на 2 курс нужно составить следующие профессиональные испытания:

 • Экзамен по специальности
 • ВНО по украинскому языку
 • Количество лицензионных мест: 129

Для вступления в 3-й курс (дневная форма обучения) необходимо иметь диплом младшего специалиста (по родственной специальности) и составить вступительное испытание.

Для вступления на 3 курс нужно составить следующие профессиональные испытания:

 • Экзамен по специальности
 • ВНО по украинскому языку
 • Количество лицензионных мест: 121

 

Подготовка по специальности начинается не с третьего, а с первого курса.

На первом курсе для всех студентов преподается дисциплина «Применение информационно-телекоммуникационных средств». Целью этой дисциплины является обучение студента настраивать и эксплуатировать современные электронные устройства и гаджеты и в полной мере использовать возможности современных информационных технологий при обучении в Университете и в повседневной жизни.

Для всех студентов преподаются дисциплины: на 1 курсе - «Групповая динамика и коммуникации», на 2 курсе - «Деловые коммуникации», на 4 курсе - «Основы открытия собственного бизнеса», «Облачные технологии», «Искусственный интеллект», направленные на умение работать в команде, уметь открыть и вести собственный бизнес, знать перспективы развития информационных технологий, что позволит студенту идти в ногу с жизнью и отвечать современным запросам развития общества.

На кафедре телекоммуникационных систем и сетей усиленно изучения английского языка на протяжении всех лет обучения на 1-2 курсе - 3 пары занятий в неделю, на 3-4-5 курсах - по всем дисциплинам, которые преподаются кафедрой 20% занятий проводятся на английском языке. Это обеспечивает возможность студенту свободно владеть техническим английским языком и усвоить ее на уровне международного стандарта В2.

Половина занятий на кафедре проводиться практически.

 
 

В 1988 году на базе секции многоканальной электросвязи, которая входила в состав кафедры Передачи дискретных сообщений, была организована кафедра многоканальной электросвязи. Первым заведующим кафедрой был назначен кандидат технических наук, доцент П. С. Ещенко.

С 1989 по 1999 год кафедру возглавлял к.т.н., профессор Бондаренко Василий Григорьевич.

В течение этого времени кафедра достигла значительного успеха в сотрудничестве с эксплуатационными, научными и проектными организациями Украины и стран СНГ по вопросам технической эксплуатации систем и сетей связи и их построения.

На кафедре был постоянно действующий семинар «Проектирование электронных устройств и систем связи» института Электроники и моделирования АН Украины.

Под научным руководством В. К.Стеклова, В. Г.Бондаренко и др. защитили диссертации на ученое звание канд. техн. наук 5 сотрудников кафедры.

Было организовано сотрудничество со Специальной высшей школой немецкого телекома в г. Дибург и проведен обмен студентами-дипломниками, которые писали проекты на английском языке.

Следует также упомянуть таких талантливых преподавателей кафедры как: Лев Ю. А., Щочкин Е. С., Скрипченко А. Н., Гитман Н. С., Власов А. Н. и другие.

Кафедра существенно влияла на развитие связи независимой Украины с помощью активного проведения республиканских и международных семинаров и конференций через общества НТОРЕС и ЗНАНИЯ Украины для эксплуатационных, научных и проектных организаций по современным, актуальным проблемам развития и построения систем и сетей связи.

Кафедрой был разработан, согласован и выпущен для применения первичной сетью связи Украины следующие нормативные документы:

Правила технической эксплуатации первичной сети ЕНСС Украины.

Часть первая. "Основные принципы построения и организации технической эксплуатации", КНД-45-140-99 К. ГКС - 2001 80с.

Часть вторая. Правила технической эксплуатации аппаратуры, оборудования, трактов и каналов передачи, КНД-45-162-2000 К. ГКС - 2002 108с.

Бондаренко В.Г. Руководящий технический материал по применению систем и аппаратуры синхронной цифровой иерархии на сетях связи Украины. – М .: 1998.

В ноябре 1999 года заведующим кафедрой была назначена доктор технических наук, профессор Беркман Любовь Наумовна.

В 2002 году кафедру многоканальной электросвязи переименована в кафедру телекоммуникационных систем, которую с сентября 2013 возглавил доктор технических наук, доцент Хращевский Римвидас Вилимович.

С сентября 2014 кафедрой руководит кандидат военных наук, доцент Заика Виктор Федорович.

В состав кафедры входят высококвалифицированные специалисты в области связи – доктора технических наук, профессора, кандидаты технических наук, доценты, старшие преподаватели и другие.

Изменения в технике связи и в вычислительной технике требуют от преподавателей кафедры постоянного усовершенствования учебного процесса.

Ранее на кафедре преподавались дисциплины, актуальные для того времени: Основы теории систем связи, Теория многоканальной электросвязи, Аналоговые и цифровые системы передачи.

Сейчас, согласно современным требованиям работодателей, в учебный процесс введены новые дисциплины: Моделирование и оптимизация систем и сетей телекоммуникаций, Проектирование телекоммуникационных систем и сетей, Синхронизация в инфокоммуникационных сетях, Основы сетевых технологий, Техническая эксплуатация телекоммуникационных систем и сетей и др., содержание учебного материала которых постоянно обновляется.

Попытки обеспечить качественное формирование профессионально ориентированных компетенций выпускников Университета, которые обеспечат их гарантированное трудоустройство, требует дальнейшего уточнения учебных планов, предвидение возможности изложения новых учебных дисциплин (Сети, программно конфигурируемые Программирование сетевых услуг и т.п.) и усовершенствования их методического обеспечения.

Для проведения практических и лабораторных занятий кафедра имеет лабораторию, которая укомплектована действующей аппаратурой связи и измерительным оборудованием. Ряд лабораторных работ проводится с использованием компьютерной техники.

Кафедра уделяет большое внимание технологической практике и научно-исследовательской работе студентов на предприятиях связи. Практику студенты проходят в городских и областных дирекциях, дирекции первичных сетей "Укртелекома" и центрах информационных технологий.

Кафедра активно занимается научно-исследовательской работой, привлекая активных, успешных и одаренных студентов и аспирантов.

Профессорско-преподавательский состав кафедры постоянно работает над обновлением и совершенствованием учебной и учебно-методической литературы, что позволяет студентам лучше осваивать выбранную профессию.

Все кафедральные издание в библиотеке Университета, на кафедре, а также размещены в электронном виде на сайте кафедры в сети учебного процесса.

Ежегодно кафедра руководит курсовым и дипломным проектированием, написанием и защитой квалификационных магистерских работ и дипломных работ (проектов), выпуская в среднем около 130 специалистов для отрасли связи.

Научно-педагогические работники кафедры принимают участие в подготовке аспирантов, в основном, выпускников учебно-научного института телекоммуникаций и информатизации, и работают над диссертационным исследованием на соискание научных степеней кандидата и доктора технических наук.

Преподаватели и сотрудники кафедры всегда искренне и доброжелательно относятся к студентам и создают надлежащие условия для получения знаний, необходимых для дальнейшей плодотворной работы на предприятиях связи.

Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактная информация

Государственный университет телекоммуникаций
Украина, 03680,  г. Киев,
ул. Соломенская, 7, каб. 208

Тел. (044)249-25-83
E-mail: tsm.dut@ukr.net

Получить консультацию

Ваш запрос на обратный звонок получит заведующий кафедрой
Отправить запрос

Новини

Все новости
Просмотров: 2 047 746