XS
SM
MD
LG
Государственный Университет Телекоммуникаций

Адрес:
03110, Украина
г. Киев, ул. Соломенская, 7
Контактная информация:
Государственный Университет Телекоммуникаций

Общая информация

детальніше

Шановний абітурієнт!

До Вас звертається член приймальної комісії кафедри Систем інформаційного та кібернетичного захисту Державного університету телекомунікацій.

Ви подали заяву для вступу на спеціальність Технічні системи інформаційного та кібернетичного захисту за якою здійснюється підготовка на нашій кафедрі.

Дана спеціальність є однією з найбільш затребуваних та популярних спеціальностей на ринку праці.

Ми пропонуємо якісну освіту за помірною ціною. Вартість підготовки за спеціальністю Кібербезпека складає 21800 грн. на рік, що значно нижче ніж у КПІ (26800 грн. на рік) та НАУ (24000 грн. на рік).

Якщо Вами до приймальної комісії будуть надані оригінали документів та сплачено за навчання, Ви гарантовано станете студентом нашої кафедри.

На кафедрі зроблено все можливе для того щоб збулися мрії студента та його батьків:

Кафедра Систем інформаційного та кібернетичного захисту готує висококваліфікованих і затребуваних на ринку праці фахівців по одній із найбільш престижних спеціальностей для галузі інформаційних технологій.

Кафедрою укладено вісім договорів про співпрацю з компаніями, які є потенційними роботодавцями наших випускників.

В освітньо-професійній програмі кафедри в межах навчального процесу сплановано отримання сертифікатів компаній-партнерів CISCO, ІНФОЗАХИСТ, IBM, ESET, що надає право нашому випускнику отримати перше високооплачуване робоче місце в компанії, по якій отримано сертифікат, як в нашій країні, так і за кордоном.

Втілений на кафедрі інноваційний зміст навчання забезпечує навчання нашого студента тому, що потрібно і як потрібно, теоретично і практично, відповідно до компетенцій компаній-партнерів кафедри – потенційних роботодавців. Це дозволяє нашому студенту мати фахову перевагу на ринку  праці.

Для повноцінного оволодіння теоретичними знаннями та практичними уміннями і навиками майбутньої професії, навчання по спеціальності на нашій кафедрі починається з 1-го курсу, а не з 3-го, як на аналогічних кафедрах інших університетів.

Половина навчальних занять, відповідно до вимог компаній-партнерів кафедри, проводиться практично з використанням сучасного програмного забезпечення на апаратно-програмних комплексах та обладнанні останнього покоління, які використовуються компаніями-партнерами кафедри у своїй роботі. Це дозволяє нашому студенту оволодіти сучасними практичними уміннями і навиками, які необхідні для успішної роботи в компаніях.

В компаніях ІТ галузі велика увага приділяється знанню англійської мови. Для оволодіння англійською мовою на кафедрі втілена система її поглибленого вивчення, яка забезпечує засвоєння англійської мови за час навчання на рівня міжнародного стандарту В2.

На нашій кафедрі посилено вивчається англійська мова, яка необхідна для успішної роботи за спеціальністю. На 1-му та 2-му курсах заняття по англійській мові проводяться 3 пари на тиждень з урахуванням термінології кафедри. На 3-му, 4-му, 5-му курсах по всім дисциплінам, які викладаються на кафедрі 20% занять проводяться англійською мовою, що надає конкурентну перевагу нашим випускникам.

Відповідно до вимог науково-технічного прогресу та компетенцій компаній для оволодіння практичними уміннями і навиками на кафедрі створена сучасна навчально-матеріальна база. Вона укомплектована програмним забезпеченням, апаратно-програмними комплексами та сучасним обладнанням компаній- партнерів кафедри Систем інформаційного та кібернетичного захисту. Навчально-матеріальна база кафедри визнана однією з найкращих в Україні, про це свідчить гран-прі у номінації «Інноваційний розвиток навчально-лабораторної бази», яким нагороджена кафедра у 2019 році Міністерством освіти і науки України та Президентом Національної академії педагогічних наук України.

Навчальні класи та навчальні лабораторії укомплектовані сучасним обладнанням останнього покоління, програмно-апаратними комплексами та програмним забезпеченням компаній-партнерів кафедри. Це дозволяє нашим студентам навчатися по компетенціям компаній-партнерів кафедри – потенційних роботодавців. Всі приміщення кафедри забезпечені безкоштовним доступом до швидкісної мережі Інтернет, що дозволяє нашим студентам користуватись у навчанні ресурсом електронної бібліотеки Університету, періодичними світовими виданнями у галузі інформаційних технологій, використовувати дистанційне навчання Moodle та електронний розклад занять.

Кафедрою організовуються і проводяться навчальні практики на виробничих базах в компанія-партнерах кафедри CISCO, ІНФОЗАХИСТ, IBM, ESET на 2-му курсі – ознайомча практика, для отримання первинних знань про професію; на 3- му курсі – виробнича практика, для набуття студентом практичних умінь виконання майбутніх службових обов’язків; на 4-му курсі переддипломна практика, для практичного застосування та удосконалення набутих теоретичних знань. Це дає можливість студенту краще зрозуміти суть спеціальності, за якою він навчається, та набути практичного досвіду роботи у компаніях і показати себе з кращого боку, щоб компанія була зацікавлена взяти його на роботу. Під час практик кращим студентам пропонується працевлаштування в цих компаніях.

Навчаючись за спеціальністю кафедри, Ви за доступною ціною отримаєте якісну вищу освіту, і що особливо важливо, отриманий під час навчання сертифікат компанії-партнера кафедри, гарантує Вам перше високооплачуване робоче місце.

Увага! Шановні абітурієнти!
В нашому університеті за зверненням студента з 1 курсу дозволяється помісячна оплата за навчання!

ПОЛОЖЕНИЕ о кафедре Систем информационной и кибернетической защиты

 Преимущества обучения на кафедре Систем информационной и кибернетической защиты


Бурное развитие современной электронной техники и информационных технологий даёт возможность создавать всё больше современных устройств несанкционированного получения информации. Закладное устройство, которое тайно установлено на объекте информационной деятельности является техническим средством негласного получения информации, которое создаёт угрозу её утечки. Закладные устройства монтируются в разные приборы, которые обеспечивают работу компьютерных систем и сетей и представляют собой большую опасность от хакеров, чем угроза от компьютерных вирусов. С помощью этих устройств осуществляется снятие информации, использование которой может привести к банкротству банков, компаний, физических лиц, и создавать дестабилизацию в обществе или в стране. Чтобы выявлять и локализовать такие опасные устройства, необходимо обладать огромным количеством компетенций, которые приобретаются студентами нашей кафедры в течение всего времени обучения. Университет и кафедра имеют лицензию ГСТЗИ на проведение работ по выявлению и блокированию средств негласного получения информации. Обучение студентов направлено на разработку и практическое овладение методиками выявления и блокирования средств негласного получения информации.

Кроме того, на нашей кафедре студенты изучают и проектируют разнообразные беспроводные технические системы защиты, такие как: системы видео наблюдения и системы ограниченного доступу, в которых связь между оборудованием осуществляется на базе беспроводных технологий.

Изучаются и проектируются разнообразные системы охранной и пожарной сигнализаций, включая и автомобильные сигнализации. Изучаются физические принципы их защиты от несанкционированного доступа.

Мы учим студентов проводить аудит, проектировать и внедрять комплексные системы технической защиты информации. Поэтому, потребность в специалистах специализации «Технические системы информационной и кибернетической защиты» имеет огромный спрос как в специализированные государственные организации, которые обеспечивают защиту информационного и киберпространства, так и в отечественные и зарубежные компании.

Для подготовки высококвалифицированных специалистов мы разработали и воплотили в образовательный процесс инновационное содержание обучения кафедры, которое обеспечивает обучение студентов тому, что необходимо и как необходимо на сегодняшний день и тому, что требует современное развитие науки и технологий, а также компетенции компаний-партнеров кафедры – потенциальных работодателей, теоретически и практически.

Инновационное содержание обучения, при добросовестном отношении, гарантирует 100% получение первого высокооплачиваемого рабочего места после окончания университета.

Теоретическая подготовка осуществляется на основе современного развития науки и технологий и компетенций компаний-партнеров кафедры. В отличие от других университетов у нас подготовка по специальности начинается не с третьего, а уже с первого курса. Также, начиная с первого курса углубленно изучается технический английский язык, а с третьего курса 20% дисциплин преподаётся на английском.

В ходе подготовки мы обучаем студентов решать важные и сложные вопросы технической защиты информации. Наши студенты изучают каналы утечки информации, учатся проектировать комплексные системы защиты систем и сетей, применять программные средства кибербезопасности.

Подробно ознакомиться с перечнем изучаемых дисциплин можно просмотрев образовательно-профессиональную программу «Технические системы информационной и кибернетической защиты», которая находится на этой странице по ссылке.

Мы качественно обучаем студентов не только теоретически, но и практически с использованием современной учебно-материальной базы, созданной на оборудовании последнего поколения, современных прогрессивных программно-аппаратных комплексах и программном обеспечении.

 

В процессе осуществления инновационного содержания обучения наша кафедра заключила договора с компаниями, которые являются потенциальными заказчиками выпускников специальности подготовки кафедры. 

 

Во время обучения наши студенты имеют возможность получить международные сертификаты компаний партнеров, которые в дальнейшем гарантируют получение рабочего места с заработной платой от 15000 до 45000 грн.

 
 
 
 

Только нашей системе обучения заложено:

КТО ДОБРОСОВЕСТНО УЧИТСЯ - ГАРАНТИРОВАННО ПОЛУЧАЕТ РАБОЧЕЕ МЕСТО!

30% поступающих будут учиться за государственные средства!

По сравнению с другими университетами мы обеспечиваем высокое качество образования за умеренную цену.
 

  Стоимость обучения

БАКАЛАВР (дневная форма обучения) – 21 800 грн. в год

БАКАЛАВР (заочная форма обучения) –  14 700 грн. в год

МАГИСТР (дневная форма обучения) –  27 500 грн. в год

МАГИСТР (заочная форма обучения) – 14 700 грн. в год
 

  Для поступления на 1-й курс необходимо предоставить сертификаты ВНО по следующим предметам:

БЮДЖЕТ-КОНТРАКТ

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО КОНТРАКТ

1

2

3

1

2

3

Укр. язык и литература

Математика

Физика или Иностранный язык

Укр. язык и литература

История Украины

Иностранный язык или География

 

На первый курс количество лицензионных мест – 100. Принимаются желающие на основе полного общего среднего образования и которые имеют соответствующие сертификаты ВНО.
 

  Для поступления на 2-й курс (дневная) или 3-й курс (заочно) необходимо иметь диплом младшего специалиста (любой специальности) и сдать вступительный экзамен.

На второй курс количество лицензионных мест – 58. Принимаются выпускники колледжей и техникумов (на базе образовательно-квалификационного уровня младшего специалиста) по любой специальности.

На третий курс количество лицензионных мест – 78. Принимаются выпускники колледжей и техникумов (на базе образовательно-квалификационного уровня младшего специалиста) по любой специальности в пределах направления подготовки 12 Информационные технологии.
 

   Для поступления в магистратуру:

1. ВНО по иностранному языку;

2. Экзамен по специальности.

В магистратуру количество лицензионных мест – 66. Принимаются лица, которые имеют степень бакалавра или магистра, полученные по любой специальности.

 

Только с нами Вы станете профессионалом по технической защите информации!

ВАШЕ БУДУЩЕЕ – перспективная и высокооплачиваемая профессия в сфере ИТ-технологий и кибербезопасности!

ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА ОБУЧЕНИЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ!

 

Адрес приемной комиссии: 03110 г. Киев, ул. Соломенская, 7

Заведующий кафедрой, к.т.н., Шуклин Герман Викторович
(044)2492530, (097)8242242

Приемная комиссия: (044) 2488593; 2492591

Адрес сайта: www.dut.edu.ua

 
Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактная информация

Государственный университет телекоммуникаций
Украина, 03680, Киев
ул. Соломенская, 7, каб. 302
тел. (044) 249-25-30
email: 
stzi@dut.edu.ua

Получить консультацию

Ваш запрос на обратный звонок получит заведующий кафедрой
Отправить запрос
Просмотров: 74 590