XS
SM
MD
LG
Государственный Университет Телекоммуникаций

Адрес:
03110, Украина
г. Киев, ул. Соломенская, 7
Контактная информация:
Государственный Университет Телекоммуникаций

Общая информация

детальніше

Шановний абітурієнт!

До Вас звертається член приймальної комісії кафедри Комп’ютерної інженерії Державного університету телекомунікацій.

Ви подали заяву для вступу на спеціальність Комп’ютерна інженерія за якою здійснюється підготовка на нашій кафедрі.

Дана спеціальність є однією з найбільш затребуваних та популярних спеціальностей на ринку праці.

Ми пропонуємо якісну освіту за помірною ціною. Вартість підготовки за спеціальністю Комп’ютерна інженерія складає 19 800 грн. на рік, що значно нижче ніж у КПІ (33 300 грн. на рік) та НАУ (28 000 грн. на рік).

Якщо Вами до приймальної комісії будуть надані оригінали документів та сплачено за навчання, Ви гарантовано станете студентом нашої кафедри.

На кафедрі зроблено все можливе для того щоб збулися мрії студента та його батьків:

Кафедра Комп’ютерної інженерії готує висококваліфікованих і затребуваних на ринку праці фахівців по одній із найбільш престижних спеціальностей для галузі інформаційних технологій.

Кафедрою укладено 6 договорів про співпрацю з компаніями, які є потенційними роботодавцями наших випускників.

В освітньо-професійній програмі кафедри в межах навчального процесу сплановано отримання сертифікатів компанії-партнера CISCO, що надає право нашому випускнику отримати перше високооплачуване робоче місце в компанії, по якій отримано сертифікат, як в нашій країні, так і за кордоном.

Втілений на кафедрі інноваційний зміст навчання забезпечує навчання нашого студента тому, що потрібно і як потрібно, теоретично і практично, відповідно до компетенцій компаній-партнерів кафедри – потенційних роботодавців. Це дозволяє нашому студенту мати фахову перевагу на ринку праці.

Для повноцінного оволодіння теоретичними знаннями та практичними уміннями і навиками майбутньої професії, навчання по спеціальності на нашій кафедрі починається з 1-го курсу, а не з 3-го, як на аналогічних кафедрах інших університетів.

Половина навчальних занять, відповідно до вимог компаній-партнерів кафедри, проводиться практично з використанням сучасного програмного забезпечення на апаратно-програмних комплексах та обладнанні останнього покоління, які використовуються компаніями-партнерами кафедри у своїй роботі. Це дозволяє нашому студенту оволодіти сучасними практичними уміннями і навиками, які необхідні для успішної роботи в компаніях.

В компаніях ІТ галузі велика увага приділяється знанню англійської мови. Для оволодіння англійською мовою на кафедрі втілена система її поглибленого вивчення, яка забезпечує засвоєння англійської мови за час навчання на рівня міжнародного стандарту В2.

На нашій кафедрі посилено вивчається англійська мова, яка необхідна для успішної роботи за спеціальністю. На 1-му та 2-му курсах заняття по англійській мові проводяться 3 пари на тиждень з урахуванням термінології кафедри. На 3-му, 4-му, 5-му курсах по всім дисциплінам, які викладаються на кафедрі 20% занять проводяться англійською мовою, що надає конкурентну перевагу нашим випускникам.

Відповідно до вимог науково-технічного прогресу та компетенцій компаній для оволодіння практичними уміннями і навиками на кафедрі створена сучасна навчально-матеріальна база. Вона укомплектована програмним забезпеченням, апаратно-програмними комплексами та сучасним обладнанням компаній-партнерів кафедри Комп’ютерної інженерії. Навчально-матеріальна база кафедри визнана однією з найкращих в Україні, про це свідчить гран-прі у номінації «Інноваційний розвиток навчально-лабораторної бази», яким нагороджена кафедра у 2019 році Міністерством освіти і науки України та Президентом Національної академії педагогічних наук України.

Навчальні класи та навчальні лабораторії укомплектовані сучасним обладнанням останнього покоління, програмно-апаратними комплексами та програмним забезпеченням компаній-партнерів кафедри. Це дозволяє нашим студентам навчатися по компетенціям компаній-партнерів кафедри – потенційних роботодавців. Всі приміщення кафедри забезпечені безкоштовним доступом до швидкісної мережі Інтернет, що дозволяє нашим студентам користуватись у навчанні ресурсом електронної бібліотеки Університету, періодичними світовими виданнями у галузі інформаційних технологій, використовувати дистанційне навчання Moodle та електронний розклад занять.

Кафедрою організовуються і проводяться навчальні практики на виробничих базах в компанія-партнерах кафедри «Розумний будинок», «VEGA» на 2-му курсі – ознайомча практика, для отримання первинних знань про професію; на 3-му курсі – виробнича практика, для набуття студентом практичних умінь виконання майбутніх службових обов’язків; на 4-му курсі переддипломна практика, для практичного застосування та удосконалення набутих теоретичних знань. Це дає можливість студенту краще зрозуміти суть спеціальності, за якою він навчається, та набути практичного досвіду роботи у компаніях і показати себе з кращого боку, щоб компанія була зацікавлена взяти його на роботу. Під час практик кращим студентам пропонується працевлаштування в цих компаніях.

Навчаючись за спеціальністю кафедри, Ви за доступною ціною отримаєте якісну вищу освіту, і що особливо важливо, отриманий під час навчання сертифікат компанії-партнера кафедри, гарантує Вам перше високооплачуване робоче місце.

Увага! Шановні абітурієнти!
В нашому університеті за зверненням студента з 1 курсу дозволяється помісячна оплата за навчання!

Положение про кафедру Компьютерной инженерии


Кафедра Компьютерной инженерии предназначена для осуществления подготовки специалистов в области 12 "Информационные технологии" по специальности 123 "Компьютерная инженерия", дневной и заочной формы обучения.

Суть специальности: кафедра Компьютерной инженерии готовит компьютерных инженеров по проектированию, построению и настройке компьютерных систем.

Должности, которые могут занимать выпускники кафедры Компьютерной инженерии:

 • системный администратор;
 • руководитель подразделения компьютерных услуг;
 • инженер по компьютерным системам;
 • руководитель проектов в области ИТ;
 • инженер по обслуживанию компьютерных сетей.

Сферы дальнейшего трудоустройства:

 • компании IT сферы;
 • телекоммуникационные компании;
 • государственное управление;
 • силовые структуры;
 • коммерческие организации и учреждения;
 • отрасль инфокоммуникаций и информационных технологий.

Кафедра Компьютерной инженерии сотрудничает с ведущими компаниями в сфере ИТ (Cisco, NG Serv, Vega, Bakotech, Датагруп, Vega, ООО «Интернет Инвест», ООО «НашНет", ООО "Стабитек", ООО "Дабл-Ю", ОТП банк, Альтеа Групп). Все эти компании предлагают как стажировки, так и трудоустройства нашим студентам. Так что наши выпускники всегда трудоустроены!!!

Компании-партнеры кафедры Компьютерной инженерии постоянно размещают актуальные вакансии на работу на сайте нашего университета.

 

Чему учит кафедра Компьютерной инженерии

Кафедра Компьютерной инженерии формирует и развивает общие и профессиональные компетентности у выпускника по специальности 123 «Компьютерная инженерия», который будет способен обеспечить решение сложных задач и практических проблем проектирования, построения и настройки компьютерных систем, использовать и внедрять технологии компьютерной инженерии.

Теоретическая и практическая подготовки студентов осуществляется на основе современного развития науки и техники, и проводятся на основании компетенций наших партнеров-работодателей, с которыми кафедра заключила договоры о сотрудничестве (Cisco, NG Serv, Vega, Bakotech, Датагруп, Vega, ООО «Интернет Инвест», ООО "НашНет", ООО "Стабитек", ООО "Дабл-Ю", ОТП банк, Альтеа Групп).

Основные компетенции компаний-партнеров:

 • знание принципов проектирования и применения современных компьютерных систем;
 • знание принципов проектирования и применения интеллектуальных систем;
 • знание принципов объектно-ориентированного программирования;
 • знание особенностей функционирования гибридных компьютерных систем;
 • знание особенностей построения системного программного обеспечения с целью оптимальной организации вычислительных процессов;
 • знание систем автоматизированного проектирования компьютерных систем;
 • подготовка в области разработки программного обеспечения для компьютерных систем с параллельной или распределенной архитектурой;
 • знание основ теории планирования эксперимента;
 • знания алгоритмических и других методов компьютерного моделирования;
 • знание современных технологий создания программных систем;
 • знание принципов построения и функционирования систем реального времени;
 • знание языков логического программирования;
 • знание основ теории надежности.
 

Практическая направленность обучения на кафедре Компьютерной инженерии

Уже с первого курса, первого семестра, первой недели обучения студенты нашей кафедры начинают изучать дисциплины по специальности в следующей последовательности: лекция -> практическое занятие -> лабораторная работа. Процент практических занятий по каждой дисциплине составляет более 60%.  Больше ни в одном университете Украины нет такого подхода.

Для чего это нужно:

 • после первого курса наш студент мог решать легкие бытовые задачи (подключить и настроить принтер, установить Windows и др.);
 • после второго курса наш студент мог самостоятельно решать более сложные задачи (полностью собрать, настроить и протестировать персональный компьютер и др.);
 • после третьего курса наш студент уже достаточно на высоком уровне разбирается в современном оборудовании, умеет с ним работать и настраивать (на этом этапе большинство студентов уже трудоустроены)
 • после четвертого курса наш студент - это конкурентоспособной специалист ИТ отрасли с сертификатами международных образцов (на этом этапе 50% наших студентов уже имеют свои ИТ фирмы или высокооплачиваемую работу).

Такое качество обучения на сегодняшний день может предложить только наш университет!

№ з/п

Дисциплина

Общ. обс.

Лекций

Практ.
занятий

Лаб.
занятий

Процент практ. занятий

Выдача сертификатов

Использование англ. языка

1 курс

1.

Основы компьютерной инженерии

54

18

18

18

67 %

+

+

2.

Архитектура компьютеров

126

36

54

36

72 %

 

 

3.

Аппаратные и программные средства компьютерной инженерии

126

36

54

36

72 %

+

+

4.

Применение информационно-телекоммуникационных средств

90

36

54

 

60 %

+

+

2 курс

5.

Компьютерная логика

54

18

18

18

67 %

 

 

6.

Компьютерное моделирование

54

18

18

18

67 %

 

 

7.

Системное программирование

54

18

18

18

67 %

 

+

8.

Компьютерная электроника

54

18

18

18

67 %

 

 

9.

Периферийные устройства

54

18

18

18

67 %

+

+

3 курс

10.

Технологии проектирования компьютерных систем

54

18

18

18

67 %

 

 

11.

Системное программное обеспечение

54

18

18

18

67 %

+

 

12.

Компьютерные системы

108

36

36

36

67 %

+

+

4 курс

13.

Параллельные и распределенные вычисления

72

36

18

18

50 %

 

 

14.

Современные компьютерные системы и сети

90

36

36

18

60 %

+

 

Общая практическая подготовка по специальности составляет - 67%.

Обучение на кафедре Компьютерной инженерии проходят в современных специализированных лабораториях Академии Cisco на оборудовании последнего поколения и с использованием современных программно-аппаратных комплексов, которые были предоставлены компаниями-партнерами кафедры.

Кто учит на кафедре компьютерной инженерии

Кадровое обеспечение кафедры Компьютерной инженерии

Должность

ФИО

Научная степень, ученое звание

Уровень знания иностранного языка

1.

Зав. каф.

Ткаченко Ольга Николаевна

д.т.н., доц.

Хорошо

2.

Доц.

Торошанко Ярослав Иванович

к.т.н., доц.

Хорошо

3.

Доц.

Черевик Вячеслав Михайлович

к.т.н., доц.

Отлично

4.

Ст. преп.

Руденко Наталья Викторовна

 

Хорошо

5.

Ст. преп.

Танцюра Людмила Ивановна

 

Отлчино

6.

Ст. преп. 0,5

Лемешко Андрей Викторович

 

Отлично

7.

Ст. преп.

Куфтерина Светлана Ростиславовна

 

Хорошо

 

Участие представителей потенциальных работодателей в учебном процессе

Компания

ФИО сотрудника

Дисциплина

1.

NG Serv

Деревянко Е.М.

Администрирование компьютерных сетей

2.

Vega

Сорокин Д.В.

Диагностика и тестирование сетевой инфраструктуры

3.

ООО «НашНет»

Глущук А.В.

Современные компьютерные системы и сети

4.

ООО «Умный Дом»

Кращенко Д.В.

Технологии проектирования компьютерных систем

5.

Альтея Групп

Биленко Е.В.

Компьютерные сети

 

Получение сертификатов компаний-партнеров кафедры Компьютерной инженерии

На кафедре Компьютерной инженерии открыта Академия Cisco и проводятся сертифицированные курсы как в рамках учебного процесса, так и вне его. Сертификат международного образца дает нашему студенту возможность трудоустроиться в любой компании мира и получать высокую заработную плату.

Курсы Cisco в учебном процессе

Курсы Cisco вне учебного процесса

 1. Cisco Всеобъемлющий Интернет.
 2. Основы IT.
 3. CCNA.
 4. Mobility.
 5. Introduction to Cybersecurity.
 6. Linux Essentials.
 7. Введение в кибербезопасность Cisco.
 1. Get Connected.
 2. Be Your Own Boss.
 3. Enterpreneurship.
 4. CCNP CCNP Маршрутизация и коммутация. Часть 1: Расширенные технологии IP-маршрутизации.
 5. CCNP Маршрутизация и коммутация. Часть 2: Дополнительные технологии коммутации.
 6. CCNP Маршрутизация и коммутация. Часть 3: Технологии поиска и исправления. неисправностей.
 
 

Организация и проведение практик в компаниях-партнерах кафедры Компьютерной инженерии

Компании-партнеры кафедры Компьютерной инженерии обеспечивают наших студентов местами для проведения практик.

В этом году мы отправили на практику 57 человек второго курса и 77 человек третьего курса. В общем 134 студента. Компании-партнеры взяли всех наших студентов.

Так что наши студенты обеспечены местами для прохождения практики на 100%.

По результатам прохождения практики компании предлагают трудоустройство лучшим студентам - это всегда стимул для других!

Позтивный опыт 2018:

 • 3 студента трудоустроились в компании Cisco (Польша);
 • 5 студентов трудоустроились в компании Vega (Киев);
 • 17 студентов трудоустроились в компании NG Serv (Киев);
 • 2 студента трудоустроились в компанию Bakotech (Киев).

Реализация обучения на английском языке и преподавания групп дисциплин для всех специальностей

На кафедре Компьютерной инженерии с 3 курса по 2 пары в неделю преподаются дисциплины по специальности на английском языке:

 •  «Современные компьютерные системы и сети», преподаватель д.т.н., с.н.с. Степанов Н.Н. (Сертификат В2)
 • «Периферийные устройства», преподаватель к.т.н., доц. Черевик В.М.
 • «Компьютерные сети», преподаватель ассистент Лосев Н.А.

Это обеспечит возможность нашему студенту свободно владеть техническим английским языком и усвоить его на уровне международного стандарта В2.

В государственном университете телекоммуникаций, в отличие от других высших учебных заведений, излагается группа дисциплин для всех специальностей, которые помогают сформировать всесторонне развитого специалиста в своей области.

Для студентов кафедры Компьютерной инженерии, согласно компетенций работодателей, необходимы знания по следующим дисциплинам:

 • «Групповая динамика и коммуникации» - эта дисциплина учит нашего студента управлять и работать в команде, находить различные подходы и направления общения в различных средах.
 • «Деловые коммуникации» - эта дисциплина учит нашего студента языковой и иноязычной деловой деятельности, в частности в разноязычной среде. Учит деловому общению и способностью решать задачи руководителя.
 • «Основы открытия собственного бизнеса» - эта дисциплина учит нашего студента использовать закономерности политологических, экономико-правовых и социально-экономических процессов. Поможет разобраться с применением государственной и международной документации в отношении сферы информационных технологий, в частности компьютерной инженерии.
 • «Облачные технологии» и «Искусственный интеллект» - научат нашего студента владеть основами конструирования программного обеспечения для автоматизации компьютерных систем и сетей, учит проектировать, строить и настраивать компьютерные системы и сети различного вида и назначения и предоставит базовые представления об основах моделирования программного обеспечения, типы моделей, основные концепции унифицированного языка моделирования.

Перечень ВНО, вступительных экзаменов для поступления на специальность 123 - Компьютерная инженерия

Для поступления на 1 курс на специальность - 123 Компьютерная инженерия необходимо сдать ЗНО по следующим предметам:

На бюджетную форму обучения

На контрактную форму обучения

1.

Украинский язык и литература

Украинский язык и литература

2.

Математика

Математика

3.

Физика или иностранный язык

История Украины или география

Если вы не прошли на бюджетную форму обучения - ВНО пересчитывается для контрактной формы обучения.

Согласно правилам приема и лицензированного объема на кафедре Компьютерной инженерии есть 100 мест для приема на обучение на 1 курс.

Необходимые документы:

 • копия документа, удостоверяющего личность (паспорт гражданина Украины, временное удостоверение гражданина Украины, удостоверение на постоянное или временное проживание)
 • копия военно-учетного документа для военнообязанных (военный билет или приписное свидетельство)
 • 4 цветные фотографии размером 3 х 4 см
 • копия идентификационного кода
 • копии документов, которые удостоверяют основания для получения специальных условий зачисления
 • копия диплома младшего специалиста и приложения к нему
 • при подаче копий оригиналы предъявляются обязательно

 

За более подробной информацией о поступлении на специальность 123 - Компьютерная инженерия можно обратиться по телефонам:

(044) 248-85-93

(044) 249-25-11

(044) 249-25-58

Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Получить консультацию

Ваш запрос на обратный звонок получит заведующий кафедрой
Отправить запрос

Контактная информация

Государственный университет телекоммуникаций
Украина, 03680, г. Киев,
ул. Соломенская, 7, ауд. 206-207
Тел. (044) 249-25-88
Email: okar@ukr.net

Новини

Все новости
Просмотров: 63 658