XS
SM
MD
LG
Государственный Университет Телекоммуникаций

Адрес:
03110, Украина
г. Киев, ул. Соломенская, 7
Контактная информация:
Государственный Университет Телекоммуникаций

Общая информация

детальніше

Шановний абітурієнт!

До Вас звертається член приймальної комісії кафедри Управління інформаційною та кібернетичною безпекою Державного університету телекомунікацій.

Ви подали заяву для вступу на спеціальність Управління інформаційною та кібернетичною безпекою за якою здійснюється підготовка на нашій кафедрі.

Дана спеціальність є однією з найбільш затребуваних та популярних спеціальностей на ринку праці.

Ми пропонуємо якісну освіту за помірною ціною. Вартість підготовки за спеціальністю Управління інформаційною та кібернетичною безпекою складає 21800 грн. на рік, що значно нижче ніж у КПІ (26800 грн. на рік) та НАУ (24000 грн. на рік).

Якщо Вами до приймальної комісії будуть надані оригінали документів та сплачено за навчання, Ви гарантовано станете студентом нашої кафедри.

На кафедрі зроблено все можливе для того щоб збулися мрії студента та його батьків.

Кафедра Управління інформаційною та кібернетичною безпекою готує висококваліфікованих і затребуваних на ринку праці фахівців по одній із найбільш престижних спеціальностей для галузі інформаційних технологій.

Кафедрою укладено 8 договорів про співпрацю з компаніями, які є потенційними роботодавцями наших випускників.

В освітньо-професійній програмі кафедри в межах навчального процесу сплановано отримання сертифікатів компаній-партнерів ІТ-спеціаліст, Smart technologies, «Агенство активного аудиту», що надає право нашому випускнику отримати перше високооплачуване робоче місце в компанії, по якій отримано сертифікат, як в нашій країні, так і за кордоном.

Втілений на кафедрі інноваційний зміст навчання забезпечує навчання нашого студента тому, що потрібно і як потрібно, теоретично і практично, відповідно до компетенцій компаній-партнерів кафедри – потенційних роботодавців. Це дозволяє нашому студенту мати фахову перевагу на ринку праці.

Для повноцінного оволодіння теоретичними знаннями та практичними уміннями і навиками майбутньої професії, навчання по спеціальності на нашій кафедрі починається з 1-го курсу, а не з 3-го, як на аналогічних кафедрах інших університетів.

Половина навчальних занять, відповідно до вимог компаній-партнерів кафедри, проводиться практично з використанням сучасного програмного забезпечення на апаратно-програмних комплексах та обладнанні останнього покоління, які використовуються компаніями-партнерами кафедри у своїй роботі. Це дозволяє нашому студенту оволодіти сучасними практичними уміннями і навиками, які необхідні для успішної роботи в компаніях.

В компаніях ІТ галузі велика увага приділяється знанню англійської мови. Для оволодіння англійською мовою на кафедрі втілена система її поглибленого вивчення, яка забезпечує засвоєння англійської мови за час навчання на рівня міжнародного стандарту В2.

На нашій кафедрі посилено вивчається англійська мова, яка необхідна для успішної роботи за спеціальністю. На 1-му та 2-му курсах заняття по англійській мові проводяться 3 пари на тиждень з урахуванням термінології кафедри. На 3-му, 4-му, 5-му курсах по всім дисциплінам, які викладаються на кафедрі 20% занять проводяться англійською мовою, що надає конкурентну перевагу нашим випускникам.

Відповідно до вимог науково-технічного прогресу та компетенцій компаній для оволодіння практичними уміннями і навиками на кафедрі створена сучасна навчально-матеріальна база. Вона укомплектована програмним забезпеченням, апаратно-програмними комплексами та сучасним обладнанням компаній-партнерів кафедри Управління інформаційною та кібернетичною безпекою. Навчально-матеріальна база кафедри визнана однією з найкращих в Україні, про це свідчить гран-прі у номінації «Інноваційний розвиток навчально-лабораторної бази», яким нагороджена кафедра у 2019 році Міністерством освіти і науки України та Президентом Національної академії педагогічних наук України.

Навчальні класи та навчальні лабораторії укомплектовані сучасним обладнанням останнього покоління, програмно-апаратними комплексами та програмним забезпеченням компаній-партнерів кафедри. Це дозволяє нашим студентам навчатися по компетенціям компаній-партнерів кафедри – потенційних роботодавців. Всі приміщення кафедри забезпечені безкоштовним доступом до швидкісної мережі Інтернет, що дозволяє нашим студентам користуватись у навчанні ресурсом електронної бібліотеки Університету, періодичними світовими виданнями у галузі інформаційних технологій, використовувати дистанційне навчання Moodle та електронний розклад занять.

Кафедрою організовуються і проводяться навчальні практики на виробничих базах в компанія-партнерах кафедри ІТ-спеціаліст, Smart technologies, «Агенство активного аудиту» на 2-му курсі – ознайомча практика, для отримання первинних знань про професію; на 3-му курсі – виробнича практика, для набуття студентом практичних умінь виконання майбутніх службових обов’язків; на 4-му курсі переддипломна практика, для практичного застосування та удосконалення набутих теоретичних знань. Це дає можливість студенту краще зрозуміти суть спеціальності, за якою він навчається, та набути практичного досвіду роботи у компаніях і показати себе з кращого боку, щоб компанія була зацікавлена взяти його на роботу. Під час практик кращим студентам пропонується працевлаштування в цих компаніях.

Навчаючись за спеціальністю кафедри, Ви за доступною ціною отримаєте якісну вищу освіту, і що особливо важливо, отриманий під час навчання сертифікат компанії-партнера кафедри, гарантує Вам перше високооплачуване робоче місце.

Увага! Шановні абітурієнти!
В нашому університеті за зверненням студента з 1 курсу дозволяється помісячна оплата за навчання!

 Положение о кафедре Управления информационной и кибернетической безопасностью

 Преимущества обучения на кафедре Управления информационной и кибернетической безопасностью


Кафедра Управление информационной и кибернетической безопасностью
осуществляет подготовку специалистов в области знаний
12 «Информационные технологии»
по специальности
125 - «Кибербезопасность»
по образовательным уровням:

БАКАЛАВР
Образовательная квалификация: Бакалавр по информационной и кибернетической безопасности

МАГИСТР
Образовательная квалификация: Магистр по кибернетической безопасности

ДОКТОР ФИЛОСОФИИ
Образовательная квалификация: Доктор философии кибербезопасности

Чтобы быть успешным и самореализоваться в условиях быстро меняющегося динамичного современного мира важно выбрать правильное направление деятельности.

Это направление должно быть актуальным, поскольку от этого зависит успешность собственного бизнеса или вероятность трудоустройства и приличная заработная плата.

Это направление должно быть перспективным и авторитетным, поскольку в развитии собственной карьеры положительные факторы формируются только в профессиональных сферах деятельности.

Это направление должно быть интересным, так как каждому чрезвычайно важно заниматься любимым делом.

Кафедра управления информационной и кибернетической безопасности предлагает каждому студенту обучение именно такому направлению в их дальнейшей деятельности.

Актуальность деятельности в сфере кибербезопасности сегодня очевидна, потому что мир, в котором информация и знания уже стали основой производства и общественных отношений, не может обойтись без решения проблемы обеспечения собственной безопасности от новых актуальных угроз. Эта деятельность в университете изучается по специальности «125 - Кибербезопасность», специализации: «Управление информационной и кибербезопасностью».

Образовательно-профессиональные программы

Управление информационной и кибербезопасностью - это сочетание профессиональных знаний, умений и навыков с реализацией мер обеспечения кибербезопасности с применением знаний, умений и навыков информационного менеджмента. Наша цель - подготовка менеджеров (управленцев), топ-менеджеров, способных не только самостоятельно отреагировать на киберинциденты, защитить сетевой периметр, защитить конфиденциальную информацию, но и организовать соответствующую систему обеспечения кибербезопасности, подобрать и научить соответствующий персонал, качественно управлять работой организованной системы, обеспечивая при этом достижение результатов фирмой (организацией) или реализацию национальных интересов, если деятельность осуществляется в интересах государства.

В подготовке студентов мы не сосредотачиваемся исключительно на технических аспектах кибербезопасности и обучаем всем сторонам управленческой деятельности в этой области: управлению информационным пространством; мониторингу, выявлению и активному противодействию угрозам, включая имиджевыми потери; формированию и реализации безопасной информационной политики государства (организации, фирмы).

Содержание обучения полностью инновационное

В процессе обучения мы знакомим студентов с примерами реализации успешных проектов, изучаем изнутри практические вопросы организации работы наших партнеров. Официальное участие Государственного университета телекоммуникаций в образовательных программах Международного Союза Электросвязи позволяет кафедре реализовывать лучшие образовательные новации, а нашим студентам - иметь доступ ко всем мировым новинкам в области информационной и кибербезопасности.

Подготовка по специальности, в отличие от других университетов, начинается не с третьего, а с первого курса.

На 1 курсе преподаётся дисциплина «Применение информационно-телекоммуникационных средств», целью которой является обучение студента настройке  и эксплуатации современных гаджетов и в полной мере использованию возможностей  современных ИТ в повседневной жизни.

Преподаются дисциплины, которые учат работе в команде и с командой, открытию и ведению собственного бизнеса, дают знания о перспективах развития ИТ, что позволяет студенту идти в ногу с жизнью и отвечать современным запросам развития общества:

 • на 1 курсе - «Групповая динамика и телекоммуникации»;
 • на 2 курсе - «Деловые коммуникации»;
 • на 4 курсе - «Основы открытия собственного бизнеса», «Облачные технологии», «Искусственный интеллект».

Практикуется усиленное изучение английского языка, что обеспечивает возможность студенту свободно владеть техническим английским языком и усвоению его на уровне В2: на 1-2 курсе - 3 пары занятий в неделю на 3-4-5 курсе - по всем дисциплинам, которые преподаются кафедрой, 20% занятий проводятся на английском языке.

Подробнее о дисциплинах кафедры

Для качественной реализации инновационного содержания обучения кафедра заключила договора с компаниями-партнерами, которые являются потенциальными работодателями для студентов.

Подробнее о партнерах кафедры

Преподаватели кафедры качественно обучают студентов не только теоретически, но и практически с использованием учебно-материальной базы, созданной на оборудовании последнего поколения, современных прогрессивных программно-аппаратных комплексах и программном обеспечении.

Подробнее о материальной базе кафедры

Студенты во время обучения имеют возможность получить международные сертификаты компаний-партнеров кафедры, которые гарантируют получение рабочего места с достойной заработной платой от 15000 до 45000 гривен.

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО СОДЕРЖАНИЯ ОБУЧЕНИЯ: выпускник со специализацией кафедры Управления информационной и кибернетической безопасностью для выполнения требований компаний-работодателей по компетенциям овладевает необходимыми теоретическими знаниями и практическими умениями и навыками их осуществления. Реализация такой концептуально новой образовательной модели обеспечивает подготовку конкурентоспособных специалистов в области управления информационной и кибернетической безопасностью, которые в полной мере отвечают потребностям современного рынка труда и при добросовестном обучении гарантированно получают высокооплачиваемое рабочее место.

ДОЛЖНОСТИ, КОТОРЫЕ МОГУТ ЗАНИМАТЬ ВЫПУСКНИКИ КАФЕДРЫ УПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ И КИБЕРНЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ

 • Руководитель предприятия в сфере безопасности ИТ
 • Руководитель департамента информационной безопасности
 • Руководитель отдела информационной безопасности
 • Руководитель функциональных подразделений
 • Научный сотрудник по информационной безопасности
 • Аналитик по вопросам информационной безопасности
 • Советник по информационной безопасности
 • Менеджер по информационной безопасности
 • Менеджер-управляющий по исследованиям и разработкам
 • Профессионал по безопасности ИТ
 • Аналитик информационной безопасности
 • Специалист по организации информационной безопасности
 • Специалист по организации киберзащиты
 • Специалист по организации защиты информации ограниченного доступа
 • Главный специалист / специалист по информационной безопасности
 • Оператор систем информационной безопасности
   

По сравнению с другими университетами Государственный университет телекоммуникаций обеспечивает высокое качество образования за умеренную цену.

Стоимость обучения

БАКАЛАВР (Дневная форма обучения) - 21800 грн. в год

БАКАЛАВР (Заочная форма обучения) - 14700 грн. в год
 

МАГИСТР (Дневная форма обучения) - 27500 грн. в год

МАГИСТР (Заочная форма обучения) - 14700 грн. в год
 

ВНИМАНИЕ АБИТУРИЕНТАМ

Если Вы приняли решение для овладения одной из самых престижных специальностей - Кибербезопасность, спецализации Управление информационной и кибернетической безопасностью, Вам потребуется:

  Для поступления на 1-й курс необходимо предоставить сертификаты ВНО по следующим предметам:

БЮДЖЕТ-КОНТРАКТ

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО КОНТРАКТ

1

2

3

1

2

3

Укр. язык и литература

Математика

Физика или иностранный  язык

Укр. язык и литература

История Украины

Иностранный  язык или география

 

Для поступления на 2-й курс (дневное обучение) принимаются абитуриенты после колледжа любой специальности.

Для дневной формы обучения необходимо иметь диплом младшего специалиста (любой специальности) и пройти вступительный экзамен.

Для поступления на 3-й курс (дневное обучение) принимаются абитуриенты после колледжа - по родственным направлениям.

Для этого надо иметь диплом младшего специалиста (по родственным направлениям) и пройти вступительный экзамен.
 

    Для поступления в магистратуру:

1. ВНО по иностранному языку.

2. Экзамен по специальности.
 

Не один процесс настоящего не происходит
без управления и подготовленного управленца.

 

Примечание:
В связи с общенациональным карантином сроки вступительной кампании 2020 корректируются Министерством образования и науки Украины. (https://www.mon.gov.ua).
 

Адрес приемной комиссии: 03110 г. Киев, ул. Соломенская, 7

Заведующий кафедрой д.э.н., доцент Легоминова Светлана Владимировна
 (044)2492522

Приемная комиссия: (044) 2488593, 2492591

Адрес сайта: www.dut.edu.ua

Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактная информация

Государственный университет телекоммуникаций
Украина, 03680,  г. Киев,
ул. Соломенская, 7, каб. 327
Тел. (044)249-25-22

Получить консультацию

Ваш запрос на обратный звонок получит заведующий кафедрой
Отправить запрос

Новини

Все новости
Просмотров: 45 383