XS
SM
MD
LG
Государственный Университет Телекоммуникаций

Адрес:
03110, Украина
г. Киев, ул. Соломенская, 7
Контактная информация:
Государственный Университет Телекоммуникаций

Научная деятельность

детальніше

Шановний абітурієнт!

До Вас звертається член приймальної комісії кафедри Системного аналізу Державного університету телекомунікацій.

Ви подали заяву для вступу на спеціальність 124, Системний аналіз за якою здійснюється підготовка на нашій кафедрі.

Дана спеціальність є однією з найбільш затребуваних та популярних спеціальностей на ринку праці.

Ми пропонуємо якісну освіту за помірною ціною. Вартість підготовки за спеціальністю 124, Системний аналіз на контрактній основі складає 16500 грн. на рік, що значно нижче ніж у КПІ (24 600 грн. на рік), КНЕУ (27 200 грн. на рік) та КНУ ім. Т.Шевченка (35 300 грн. на рік).

Якщо Вами до приймальної комісії будуть надані оригінали документів та сплачено за навчання, Ви гарантовано станете студентом нашої кафедри.

На кафедрі зроблено все можливе для того щоб збулися мрії студента та його батьків:

Кафедра Системного аналізу готує висококваліфікованих і затребуваних на ринку праці фахівців по одній із найбільш престижних спеціальностей для галузі інформаційних технологій.

Кафедрою укладено 12 договорів про співпрацю з компаніями, які є потенційними роботодавцями наших випускників.

В освітньо-професійній програмі кафедри в межах навчального процесу сплановано отримання сертифікатів компаній-партнерів IBM, Oracle, Inter Systems, Lifecell, Hewlett Packard, Cisco, що надає право нашому випускнику отримати перше високооплачуване робоче місце в компанії, по якій отримано сертифікат, як в нашій країні, так і за кордоном.

Втілений на кафедрі інноваційний зміст навчання забезпечує навчання нашого студента тому, що потрібно і як потрібно, теоретично і практично, відповідно до компетенцій компаній-партнерів кафедри – потенційних роботодавців. Це дозволяє нашому студенту мати фахову перевагу на ринку праці.

Для повноцінного оволодіння теоретичними знаннями та практичними уміннями і навиками майбутньої професії, навчання по спеціальності на нашій кафедрі починається з 1-го курсу, а не з 3-го, як на аналогічних кафедрах інших університетів.

Половина навчальних занять, відповідно до вимог компаній-партнерів кафедри, проводиться практично з використанням сучасного програмного забезпечення на апаратно-програмних комплексах та обладнанні останнього покоління, які використовуються компаніями-партнерами кафедри у своїй роботі. Це дозволяє нашому студенту оволодіти сучасними практичними уміннями і навиками, які необхідні для успішної роботи в компаніях.

В компаніях ІТ галузі велика увага приділяється знанню англійської мови. Для оволодіння англійською мовою на кафедрі втілена система її поглибленого вивчення, яка забезпечує засвоєння англійської мови за час навчання на рівня міжнародного стандарту В2.

На нашій кафедрі посилено вивчається англійська мова, яка необхідна для успішної роботи за спеціальністю. На 1-му та 2-му курсах заняття по англійській мові проводяться 3 пари на тиждень з урахуванням термінології кафедри. На 3-му, 4-му, 5-му курсах по всім дисциплінам, які викладаються на кафедрі 20% занять проводяться англійською мовою, що надає конкурентну перевагу нашим випускникам.

Відповідно до вимог науково-технічного прогресу та компетенцій компаній для оволодіння практичними уміннями і навиками на кафедрі створена сучасна навчально-матеріальна база. Вона укомплектована програмним забезпеченням, апаратно-програмними комплексами та сучасним обладнанням компаній-партнерів кафедри Системного аналізу. Навчально-матеріальна база кафедри визнана однією з найкращих в Україні, про це свідчить гран-прі у номінації «Інноваційний розвиток навчально-лабораторної бази», яким нагороджена кафедра у 2019 році Міністерством освіти і науки України та Президентом Національної академії педагогічних наук України.

Навчальні класи та навчальні лабораторії укомплектовані сучасним обладнанням останнього покоління, програмно-апаратними комплексами та програмним забезпеченням компаній-партнерів кафедри. Це дозволяє нашим студентам навчатися по компетенціям компаній-партнерів кафедри – потенційних роботодавців. Всі приміщення кафедри забезпечені безкоштовним доступом до швидкісної мережі Інтернет, що дозволяє нашим студентам користуватись у навчанні ресурсом електронної бібліотеки Університету, періодичними світовими виданнями у галузі інформаційних технологій, використовувати дистанційне навчання Moodle та електронний розклад занять.

Кафедрою організовуються і проводяться навчальні практики на виробничих базах в компанія-партнерах кафедри Центр Бізнес-Технологій, Інститут проблем штучного інтелекту, Центральний державний електронний архів України, Інформаційні судові системи та інших приватних та державних підприємствах і організаціях на 2-му курсі – ознайомча практика, для отримання первинних знань про професію; на 3-му курсі – виробнича практика, для набуття студентом практичних умінь виконання майбутніх службових обов’язків; на 4-му курсі переддипломна практика, для практичного застосування та удосконалення набутих теоретичних знань. Це дає можливість студенту краще зрозуміти суть спеціальності, за якою він навчається, та набути практичного досвіду роботи у компаніях і показати себе з кращого боку, щоб компанія була зацікавлена взяти його на роботу. Під час практик кращим студентам пропонується працевлаштування в цих компаніях.

Навчаючись за спеціальністю кафедри, Ви за доступною ціною отримаєте якісну вищу освіту, і що особливо важливо, отриманий під час навчання сертифікат компанії-партнера кафедри, гарантує Вам перше високооплачуване робоче місце.

Увага! Шановні абітурієнти!
В нашому університеті за зверненням студента з 1 курсу дозволяється помісячна оплата за навчання!

В составе кафедры работают 9 высококвалифицированных преподавателей, среди которых 4 кандидата наук

 

Научно-исследовательские работы

Кафедра системного анализа Государственного университета телекоммуникаций проводит научные исследования в области системного анализа совместно с предприятиями бизнес-сектора и научно-исследовательскими учреждениями.

На кафедре выполняются НДР:

 • "Применение прикладного програмного обеспечения и информационных технологий в решении проблем системного анализа эмпирических данных" (номер госрегистрации 0117U002720)
 • "Разработка системы поддержки принятия решения для управления эксплуатацией местных линейно-кабельных сооружений телекоммуникационных сетей" (Научный руководитель Ярцев В.П., номер госрегистрации 0117U004441)

Хоздоговорные темы кафедры:

 • "Анализ соответствия функциональных возможностей информационной системы odoo потребностям предприятий в области розничной торговли лекарственными средствами" (Руководитель Шушура А.Н.)
 • "Анализ и спецификация требований к информационной системе контроля расхода топлива автомобильным транспортом предприятия" (Руководитель Шушура А.Н.)
 • "Анализ программного обеспечения для раскроя материалов" (Руководитель Шатохина Н.К.)

 

Подготовка кадров высшей квалификации

Аспиранты:

 • Худик Богдан Александрович
 • Кузмич Михаил Юрьевич

 

Защита научных работ за последний период

1. Зав. кафедрой Системного анализа ЗОЛОТУХИНА Оксана Анатольевна

Дисертационная работа на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.13.06 – «информационные технологии». Защита состоялась 06.12.2018 г.

Тема: «Информационная технология контроля качества затрат ресурсов на основе нечеткой логики».

Научный руководитель – д.т.н., доцент Шушура Алексей Николаевич

 

2. Заведующий кафедры Системного анализа (2017-2019 гг.) ШУШУРА Алексей Николаевич

Дисертационная работа на соискание ученой степени доктора технических наук по специальности 05.13.06 – «информационные технологии». Защита состоялась 08.11.2018 г.

Тема: «Методологические основы построения информационных технологий для автоматизации управления сложными системами на принципах нечеткой логики».

Научный консультант – д.т.н., профессор Козелков Сергей Викторович, директор учебно-начного института телекоммуникаций и информатизации.

 

3. Доцент кафедры Системного анализа (2017-2018 гг.) ТИТОВА Анастасия Юрьевна

Дисертационная работа на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.13.06 – «информационные технологии». Защита состоялась 14.09.2017 г.

Тема: «Методы и модели информационной технологии для автоматизированных систем переработки диагностической информации на основе термограмм».

Научный руководитель – д.т.н., доцент Шушура Алексей Николаевич

 

Научные кружки

1. «Проектный практикум системного аналитика» - руководители кружка: к.т.н., заведующий кафедрой «Системного анализа» Золотухина Оксана Анатольевна; к.т.н., доцент, доцент кафедры «Системного анализа» Шатохина Наталия Константиновна. План проведения кружка

Название (тема) занятия

Вид занятия

Место проведения

Время проведения

Дата проведения

Особенности определения ключевых проблем предметной области. Формирование и оформление плана работы над системой

Кабинетное исследование. Обсуждение в формате 6-3-5, обратной мозговой штурм.

326, ГУТ

15.30

19.02.2020

Особенности исследования требований к системе методом протоколирования.

Включенное и невключенное наблюдения.

Предприятие проблемной области

15.30

05.03.2020

Анализ протоколов.

Обсуждение методом обыгрывания пользовательских ролей.

326, ГУТ

15.30

19.03.2020

Особенности анализа аналогов при разработке компьютерных и информационных систем.

Обратный мозговой штурм.

326, ГУТ

15.30

02.04.2020

Определение структуры системы, анализ внешней среды и элементов системы. Анализ ресурсов для реализации компьютерной информационной системы.

Мозговой штурм. Обсуждение с использованием методики Delphi.

326, ГУТ

15.30

16.04.2020

Анализ и оценка рисков системы. Оценка пользовательских историй и распределение задач.

Мозговой штурм. Обсуждение с использованием методики Delphi.

дистанционно

15.30

30.04.2020

Анализ выполнения проекта.

Scrum-meeting

326, ГУТ

15.30

14.05.2020

Анализ выполнения проекта.

Scrum-meeting

дистанционно

18.00

21.05.2020

Анализ выполнения проекта.

Scrum-meeting

326, ГУТ

15.30

28.05.2020

2. «Системы автоматизированного проектирования изделий электронной техники» - руководитель кружка к.т.н., доцент кафедры «Системного анализа» Ярцев Владимир Петрович. План проведения кружка

Название (тема) занятия

Вид занятия

Место проведения

Время проведения

Дата проведения

Структура, свойства и настройки параметров интерфейса MicroCAP 11. Методика схемотехнического моделирования и анализа параметров схемы аналогового ВЕТ в MicroCAP 11.

Лекция, презентация и практическая работа

205, ГУТ

15.15

06.03.2020

Методика схемотехнического моделирования и анализа параметров схемы цифрового ВЕТ в MicroCAP 11. Анализ результатов моделирования работы цифрового ВЕТ

Лекция, презентация и практическая работа

205, ГУТ

15.15

13.03.2020

Методика выполнения операций вариации и оптимизации компонентов схем электронных устройств в MicroCAP 11.

Лекция, презентация и практическая работа

205, ГУТ

15.15

20.03.2020

Разработка нового аналогового и цифрового компонента в Model MicroCAP 11.

Лекция, презентация и практическая работа

205, ГУТ

15.15

27.03.2020

Проектирование печатных плат ВЕТ средствами САПР PCAD2006. Разработка схемы электрической принципиальной в Schematic

Лекция, презентация и практическая работа

205, ГУТ

15.15

03.04.2020

Разработка печатной платы ВЕТ в PCB P-CAD.

Лекция, презентация и практическая работа

205, ГУТ

15.15

10.04.2020

Разработка символа нового аналогового компонента в Simbol Editor. Разработка корпуса нового аналогового компонента в Pattern Editor

Лекция, презентация и практическая работа

205, ГУТ

15.15

17.04.2020

Изготовление печатных плат. Размещение и монтаж компонентов на печатных платах.

Лекция, презентация и практическая работа

205, ГУТ

13.30

24.04.2020

Разработка элементов схем принципиальных электрических ВЕТ в САПР AutoCAD 2017. Блоки УГП.

Лекция, презентация и практическая работа

205, ГУТ

15.15

08.05.2020

Методика выполнения команд построения трехмерных тел в AutoCAD 2017. Команды редактирования тела.

Лекция, презентация и практическая работа

205, ГУТ

15.15

15.05.2020

Моделирование модели и разрезов деталей ВЕТ в AutoCAD 2017. Тонировка, назначения материалов детали

Лекция, презентация и практическая работа

205, ГУТ

15.15

22.05.2020

Создание информационных систем для автоматизации расчета технических и экономических показателей.

Лекция, презентация и практическая работа

205, ГУТ

15.15

22.05.2020

3. «Цифровые компьютерные системы системного аналитика» - руководитель кружка к.т.н., доцент, доцент кафедры «Системного анализа» Самощенко Александр Викторович. План проведения кружка

Название (тема) занятия

Вид занятия

Место проведения

Время проведения

Дата проведения

Структура компьютерных устройств

Лекция, презентация и практическая работа

205, ГУТ

11.45

21.02.2020

Синтез типовых функциональных элементов

Лекция, презентация и практическая работа

205, ГУТ

11.45

13.03.2020

Моделирование и наладка работы функциональных элементов

Лекция, презентация и практическая работа

325, ГУТ

13.30

03.04.2020

Исследование устройств в различных базисах

Лекция, презентация и практическая работа

325, ГУТ

11.45

24.04.2020

Анализ параметров работы по разной критериальной совокупности

Лекция, презентация и практическая работа

325, ГУТ

11.45

15.05.2020

Исследование особенностей использования устройств

Лекция, презентация и практическая работа

325, ГУТ

11.45

29.05.2020

4. «Фотографии, видео и мультимедиа» - руководитель кружка старший преподаватель кафедры «Системного анализа» Котомчак Александр Юрьевич. План проведения кружка

Название (тема) занятия

Вид занятия

Место проведения

Время проведения

Дата проведения

История фотографии, кино, графики.

Современная цифровая графика

Лекция, презентация, дискуссия и работа с техническими средствами фото и видео.

202, ГУТ

13:30

17.04.2020

Разновидности и типы объективов для фото-видео съемки

Лекция, презентация, дискуссия и работа с техническими средствами фото и видео.

202, ГУТ

13.30

24.04.2020

Типы освещения объекта при фото- кино съемке в помещении и снаружи.

Лекция, презентация, дискуссия и работа с техническими средствами фото и видео.

202, ГУТ

13.30

01.05.2020

Съемка портрета

Практическое занятие.

202, ГУТ

13.30

08.05.2020

Композиция в фото-видео съемке

Лекция, презентация, дискуссия и работа с техническими средствами фото и видео.

202, ГУТ

13.30

15.05.2020

Практическая фотография - портретная съемка на открытом пространстве

Практическое занятие.

Съемка на открытом пространстве

13.30

22.05.2020

Микро, макро и панорамная съемка.

Лекция, презентация, дискуссия и работа с техническими средствами фото и видео.

202, ГУТ

13.30

29.05.2020

Практическая фотография - пейзажная и ландшафтная съемка на открытом пространстве

Практическое занятие.

Съемка на открытом пространстве

11.45

Дата проведения зависит от погодных условий

5. «Инструментальные средства работы в команде» - руководитель кружка старший преподаватель кафедры «Системного анализа» Штиммерман Аксения Николаевна. План проведения кружка

Название (тема) занятия

Вид занятия

Место проведения

Время проведения

Дата проведения

Существующие методологии и инструменты для успешного управления проектами и работы в команде разработчиков.

Обзорная лекция с элементами эвристической беседы.

326, ГУТ

15.30

17.03

Набор определений, принципов и практик Agile Modelling, которые позволяют быстро и просто выполнять моделирование и документирование в проектах.

Лекция-дискуссия.

326, ГУТ

15.30

24.03

Особенности инструмента управления проектами для agile-команд Jira Software.

Обратный мозговой штурм.

326, ГУТ

15.30

31.03

Основы методологии управления процессом разработки - Scrum.

Scrum-meeting.

326, ГУТ

15.30

28.04

Инструменты Jira Software для планирования спринтов, объем работы из беклога, истории, приоритеты в задачах, совещания по планированию спринтов.

Урок коммуникативной направленности.

дистанционно

15.30

05.05

Ежедневные scrum-совещания - стендап. Улучшение ретроспективных совещаний благодаря scrum-отчетам.

Уроки деловой и ролевой игры.

326, ГУТ

15.30

12.05

Отслеживание и управление своими спринтами. Возможности управления правами доступа к спринту. Настройка типов задач.

Лекция-консультация.

дистанционно

15.30

19.05

Анализ выполнения проекта.

Отчеты по спринту. Сводная диаграмма процесса.

Контрольный график.

Scrum-meeting.

326, ГУТ

15.30

26.05

6. «Инструментальные средства системного анализа. Power BI» - руководитель кружка ассистент кафедры «Системного анализа» Резник Сергей Юрьевич. План проведения кружка

Название (тема) занятия

Вид занятия

Место проведения

Время проведения

Дата проведения

Изучение возможностей Power BI.

Лекция, презентация и практическая работа

205, ГУТ

16:50

02.04.2020

Анализ данных с помощью Power BI.

Лекция, презентация и практическая работа

205, ГУТ

16:50

07.04.2020

Сборка данных с помощью Power BI. Получение данных с помощью Power BI Desktop.

Лекция, презентация и практическая работа

205, ГУТ

16:50

14.04.2020

Моделирование данных в Power BI.

Лекция, презентация и практическая работа

205, ГУТ

16:50

21.04.2020

Использование визуальных элементов в Power BI

Лекция, презентация и практическая работа

205, ГУТ

16:50

28.04.2020

Введение в DAX.

Лекция, презентация и практическая работа

205, ГУТ

16:50

05.05.2020

Результаты научно-исследовательских работ, диссертаций и научных кружков кафедры внедряются в учебный процесс путем использования их при формировании основ теоретической подготовки, тематик дипломных и курсовых работ и т.д.

 

Основные научные и практические результаты:

 • в рамках научно-исследовательской работы «Применение прикладного программирования и информационных технологий в решении проблем системного анализа эмпирических данных» разработан метод определения вида и параметров функций принадлежности термов лингвистических переменных при формализации характеристик термограмм и нечеткая модель для поддержки принятия решений относительно предыдущего диагноза при анализе термограмм, усовершенствован метод автоматизации визуальной обработки термограмм;
 • в рамках научно-исследовательской работы кафедры разработаны модели и методы информационной системы предприятия отрасли розничной торговли лекарственными средствами на основе системы управления предприятием ODOO (ООО ODOO-Украина, Киев);
 • в рамках научно-исследовательской работы кафедры проведен анализ и спецификация требований к информационной системе контроля расхода топлива автомобильным транспортом предприятия (ЧП «Миллион +», г. Борзна, Черниговская область);
 • в рамках научно-исследовательской работы кафедры выполнен анализ программного обеспечения для раскроя материалов и предложены решения задачи раскроя материалов с использованием генетических алгоритмов (ООО "Мебельный ателье КАРБЕД»).

 

В рамках диссертационных исследований соискателей кафедры системного анализа получены следующие результаты:

 1. Разработана структура и программно-алгоритмические средства информационной технологии для автоматизированных систем переработки диагностической информации на основе термограмм с высокими показателями информативности средства диагностики (чувствительности, специфичности и точности), что является определяющим в диагностике на основе термографии. Контрольная проверка на фактических данных показала, что использование результатов исследования позволяет частично автоматизировать визуальную обработку термограмм молочных желез и повысить эффективность их анализа, снизив затраты времени на установку предварительного диагноза. Результаты исследования внедрены на базе медико-диагностического центра «МедЭрбис» г. Киев.
 2. Разработана структура и алгоритмы информационной системы контроля расхода ресурсов, включающие в себя средства обработки несовершенных данных о характеристиках ресурсов и производственных процессах, в которых используются указанные ресурсы, средства определения текущего состояния ресурсов для дальнейшего планирования мероприятий по их управления и формирования управляющих решений для контроля расхода ресурсов. Использование результатов работы позволяет повысить точность оценки затрат ресурсов в условиях несовершенства входных данных. Указанные методы апробированы на предприятии ООО «Миллион +» г. Борзна, Черниговская область.
 3. Достигнута повышение качества функционирования сложных технических и организационных систем благодаря построению и применению информационных технологий для автоматизации обработки информации и управления, учитывающих сложную структуру этих систем и ограничения на управляющие переменные на основе нечеткой логики. Результаты исследования внедрены в организациях: в ООО «Центр Бизнес Технологий» для моделирования предметных областей и разработки информационных систем управления персоналом и ресурсами предприятий, что позволило сократить затраты времени на выполнение работ; на предприятии "Институт радиолокационных технологий" в научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах и при создании радиоэлектронных устройств информационных систем, что обеспечило повышение качества распознавания воздушных объектов; для автоматизации управления процессом очистки воды ТМ «Первинна», что позволило улучшить качество воды; в Аэрокосмическом обществе Украины для разработки информационных технологий с целью решения задач управления сложными системами с нелинейными ограничениями, возникающих при разработке авиационной и космической техники; в ООО «Агентство медицинской информации «Архи-Мед»» для разработки модели поддержки принятия решений относительно предварительного диагноза во время термографического обследования, что позволило уменьшить затраты времени на выполнение работ.
Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактная информация

Государственный университет телекоммуникаций
Украина, 03680, г. Киев,
ул. Соломенская 7, каб. 202
Тел. (044) 249–25–67, 5–67
E-mail: kafedra_sa@dut.edu.ua
Страница в Facebook

Получить консультацию

Ваш запрос на обратный звонок получит заведующий кафедрой
Отправить запрос

Новини

Все новости
Просмотров: 10 907