XS
SM
MD
LG
 Рекомендації з профілактики COVID-19
Государственный Университет Телекоммуникаций

Адрес:
03110, Украина
г. Киев, ул. Соломенская, 7
Контактная информация:
Государственный Университет Телекоммуникаций

Учебная работа

детальніше

Шановний абітурієнт!

До Вас звертається член приймальної комісії кафедри Інформаційної та кібернетичної безпеки Державного університету телекомунікацій.

Ви подали заяву для вступу на спеціальність 125 Кібербезпека за якою здійснюється підготовка на нашій кафедрі.

Дана спеціальність є однією з найбільш затребуваних та популярних спеціальностей на ринку праці.

Ми пропонуємо якісну освіту за помірною ціною. Вартість підготовки за спеціальністю 125 Кібербезпека складає 21800 грн. на рік, що значно нижче ніж у КПІ (26800 грн. на рік) та НАУ (24000 грн. на рік).

Якщо Вами до приймальної комісії будуть надані оригінали документів та сплачено за навчання, Ви гарантовано станете студентом нашої кафедри.

На кафедрі зроблено все можливе для того щоб збулися мрії студента та його батьків:

Кафедра Інформаційної та кібернетичної безпеки готує висококваліфікованих і затребуваних на ринку праці фахівців по одній із найбільш престижних спеціальностей для галузі інформаційних технологій.

Кафедрою укладено 10 договорів про співпрацю з компаніями, які є потенційними роботодавцями наших випускників.

В освітньо-професійній програмі кафедри в межах навчального процесу сплановано отримання сертифікатів компаній-партнерів IBM, CISCO, ESET що надає право нашому випускнику отримати перше високооплачуване робоче місце в компанії, по якій отримано сертифікат, як в нашій країні, так і за кордоном.

Втілений на кафедрі інноваційний зміст навчання забезпечує навчання нашого студента тому, що потрібно і як потрібно, теоретично і практично, відповідно до компетенцій компаній-партнерів кафедри – потенційних роботодавців. Це дозволяє нашому студенту мати фахову перевагу на ринку праці.

Для повноцінного оволодіння теоретичними знаннями та практичними уміннями і навиками майбутньої професії, навчання по спеціальності на нашій кафедрі починається з 1-го курсу, а не з 3-го, як на аналогічних кафедрах інших університетів.

Половина навчальних занять, відповідно до вимог компаній-партнерів кафедри, проводиться практично з використанням сучасного програмного забезпечення на апаратно-програмних комплексах та обладнанні останнього покоління, які використовуються компаніями-партнерами кафедри у своїй роботі. Це дозволяє нашому студенту оволодіти сучасними практичними уміннями і навиками, які необхідні для успішної роботи в компаніях.

В компаніях ІТ галузі велика увага приділяється знанню англійської мови. Для оволодіння англійською мовою на кафедрі втілена система її поглибленого вивчення, яка забезпечує засвоєння англійської мови за час навчання на рівня міжнародного стандарту В2.

На нашій кафедрі посилено вивчається англійська мова, яка необхідна для успішної роботи за спеціальністю. На 1-му та 2-му курсах заняття по англійській мові проводяться 3 пари на тиждень з урахуванням термінології кафедри. На 3-му, 4-му, 5-му курсах по всім дисциплінам, які викладаються на кафедрі 20% занять проводяться англійською мовою, що надає конкурентну перевагу нашим випускникам.

Відповідно до вимог науково-технічного прогресу та компетенцій компаній для оволодіння практичними уміннями і навиками на кафедрі створена сучасна навчально-матеріальна база. Вона укомплектована програмним забезпеченням, апаратно-програмними комплексами та сучасним обладнанням компаній-партнерів кафедри Інформаційної та кібернетичної безпеки. Навчально-матеріальна база кафедри визнана однією з найкращих в Україні, про це свідчить гран-прі у номінації «Інноваційний розвиток навчально-лабораторної бази», яким нагороджена кафедра у 2019 році Міністерством освіти і науки України та Президентом Національної академії педагогічних наук України.

Навчальні класи та навчальні лабораторії укомплектовані сучасним обладнанням останнього покоління, програмно-апаратними комплексами та програмним забезпеченням компаній-партнерів кафедри. Це дозволяє нашим студентам навчатися по компетенціям компаній-партнерів кафедри – потенційних роботодавців. Всі приміщення кафедри забезпечені безкоштовним доступом до швидкісної мережі Інтернет, що дозволяє нашим студентам користуватись у навчанні ресурсом електронної бібліотеки Університету, періодичними світовими виданнями у галузі інформаційних технологій, використовувати дистанційне навчання Moodle та електронний розклад занять.

Кафедрою організовуються і проводяться навчальні практики на виробничих базах в компанія-партнерах кафедри IBM, ESET, EUROTELECOM, INTRASISTEM на 2-му курсі – ознайомча практика, для отримання первинних знань про професію; на 3-му курсі – виробнича практика, для набуття студентом практичних умінь виконання майбутніх службових обов’язків; на 4-му курсі переддипломна практика, для практичного застосування та удосконалення набутих теоретичних знань. Це дає можливість студенту краще зрозуміти суть спеціальності, за якою він навчається, та набути практичного досвіду роботи у компаніях і показати себе з кращого боку, щоб компанія була зацікавлена взяти його на роботу. Під час практик кращим студентам пропонується працевлаштування в цих компаніях.

Навчаючись за спеціальністю кафедри, Ви за доступною ціною отримаєте якісну вищу освіту, і що особливо важливо, отриманий під час навчання сертифікат компанії-партнера кафедри, гарантує Вам перше високооплачуване робоче місце.

Увага! Шановні абітурієнти!
В нашому університеті за зверненням студента з 1 курсу дозволяється помісячна оплата за навчання!

ОСОБЕННОСТИ ИННОВАЦИОННОГО СОДЕРЖАНИЯ ОБУЧЕНИЯ

Основной задачей кафедры является подготовка студентов по специальности 125 «Кибербезопасность». Для этого в рамках учебного процесса подготовка по специальносни начинается с первого курса.

 • Для студентов первого курса излагается дисциплина «Применение информационно-телекоммуникационных средств», целью которой является научить наших студентов настраивать и эксплуатировать современные электронные устройства и гаджеты и в полной мере использовать возможности современных информационных технологий.
 • Для студентов нашей специальности обязательны такие дисциплины как «Групповая динамика» - 1 курс, «Деловые коммуникации» - 2 курс, «Основы открытия собственного бизнеса», «Искусственный интеллект», «Облачные технологии» - 4 курс, направленные на умение студентов работать в команде, уметь вести собственный бизнес, знать перспективы развития информационных технологий.
 • Изучение английского языка проводится в течение всех лет обучения: 1-2 курс по 3 пары в неделю, а 3-5 курсах по всей дисциплинам кафедры 20% проводится на английском языке. Это позволит нашим студентам свободно владеть техническим английским языком и усвоить его на уровне международного стандарта В2.
 • На протяжении обучения по специальности студенты получают сертификаты от компний партнеров кафедр.
 • Для повышения практических навыков в будущей профессии - 50% занятий провиться в виде практических и лабораторных занятий.
 • К каждой лекции  есть занятия подкрепленное практической составляющей, перечнем вопросов для самостоятельной работы.
 • Для качественного проведения практических занятий на кафедре создана современная учебно-лабораторная база на основе компаний-партнеров и современных программно-аппаратных комплексов и программного обеспечения.
 • Распределение часов учебного плана бакалавра 125 «Кибербезопасность» осуществляется из расчета - 25% на дисциплины общей подготовки и 37,5% дисциплины профессиональной подготовки по специальности и 37,5% по специализации.
 • Изучение дисциплин общей подготовки осуществляется с 1 по 8 семестр с целью полноценного обеспечения овладевания студентами профессиональными знаниями  на протяжении всего срока подготовки бакалавра.
 • Прохождение практики студентов происходит на базе компаний-партнеров кафедр.

В результате осуществления инновационного содержания обучения наш выпускник овладевает теоретическим знанием требований компетенций работодателей, пракическими умениями и навыками их осуществления.

Реализация этой концептуально новой образовательной модели обеспечивает подготовку конкурентоспособных специалистов, которые в полной мере отвечают потребностям современного рынка труда.

Главными направлениями учебной работы на кафедре являются:

 • организация и проведение учебных занятий;
 • формирование системы методической работы;

Основными формами изучения дисциплин являются лекции, практические и лабораторные занятия, самостоятельная работа, выполнение курсовых проектов и работ бакалавров. Заключительный этап - написание дипломных работ (проектов) для образовательно-квалификационного уровня «специалист», а также аттестационных работ для образовательно-квалификационного уровня «магистр». Учитывая, что одним из основных принципов кредитно-модульной технологии является перенос центра тяжести учебного процесса на самостоятельную работу студентов и внедрение принципов постоянного стимулирования самостоятельного овладения студентами учебным материалом, особый акцент в деятельности научно-педагогических работников кафедры уделяется организации самостоятельной работы студентов. На самостоятельное изучение выносятся отдельные вопросы, разработанные профессорско-преподавательским составом кафедры в учебных пособиях и учебниках, а также других учебно-методических материалах.

Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактная информация

Государственный университет телекоммуникаций
Украина, 03680,  г. Киев,
ул. Соломенская, 7, каб. 016
Тел. (044) 249–29–17, 9–17, 5-14
E-mail: ikb.dut.edu.ua@gmail.com

Получить консультацию

Ваш запрос на обратный звонок получит заведующий кафедрой
Отправить запрос

Новини

Все новости
Просмотров: 14 491