XS
SM
MD
LG
Государственный Университет Телекоммуникаций

Адрес:
03110, Украина
г. Киев, ул. Соломенская, 7
Контактная информация:
Государственный Университет Телекоммуникаций

Научная работа

детальніше

Шановний абітурієнт!

До Вас звертається член приймальної комісії кафедри Інформаційної та кібернетичної безпеки Державного університету телекомунікацій.

Ви подали заяву для вступу на спеціальність 125 Кібербезпека за якою здійснюється підготовка на нашій кафедрі.

Дана спеціальність є однією з найбільш затребуваних та популярних спеціальностей на ринку праці.

Ми пропонуємо якісну освіту за помірною ціною. Вартість підготовки за спеціальністю 125 Кібербезпека складає 21800 грн. на рік, що значно нижче ніж у КПІ (26800 грн. на рік) та НАУ (24000 грн. на рік).

Якщо Вами до приймальної комісії будуть надані оригінали документів та сплачено за навчання, Ви гарантовано станете студентом нашої кафедри.

На кафедрі зроблено все можливе для того щоб збулися мрії студента та його батьків:

Кафедра Інформаційної та кібернетичної безпеки готує висококваліфікованих і затребуваних на ринку праці фахівців по одній із найбільш престижних спеціальностей для галузі інформаційних технологій.

Кафедрою укладено 10 договорів про співпрацю з компаніями, які є потенційними роботодавцями наших випускників.

В освітньо-професійній програмі кафедри в межах навчального процесу сплановано отримання сертифікатів компаній-партнерів IBM, CISCO, ESET що надає право нашому випускнику отримати перше високооплачуване робоче місце в компанії, по якій отримано сертифікат, як в нашій країні, так і за кордоном.

Втілений на кафедрі інноваційний зміст навчання забезпечує навчання нашого студента тому, що потрібно і як потрібно, теоретично і практично, відповідно до компетенцій компаній-партнерів кафедри – потенційних роботодавців. Це дозволяє нашому студенту мати фахову перевагу на ринку праці.

Для повноцінного оволодіння теоретичними знаннями та практичними уміннями і навиками майбутньої професії, навчання по спеціальності на нашій кафедрі починається з 1-го курсу, а не з 3-го, як на аналогічних кафедрах інших університетів.

Половина навчальних занять, відповідно до вимог компаній-партнерів кафедри, проводиться практично з використанням сучасного програмного забезпечення на апаратно-програмних комплексах та обладнанні останнього покоління, які використовуються компаніями-партнерами кафедри у своїй роботі. Це дозволяє нашому студенту оволодіти сучасними практичними уміннями і навиками, які необхідні для успішної роботи в компаніях.

В компаніях ІТ галузі велика увага приділяється знанню англійської мови. Для оволодіння англійською мовою на кафедрі втілена система її поглибленого вивчення, яка забезпечує засвоєння англійської мови за час навчання на рівня міжнародного стандарту В2.

На нашій кафедрі посилено вивчається англійська мова, яка необхідна для успішної роботи за спеціальністю. На 1-му та 2-му курсах заняття по англійській мові проводяться 3 пари на тиждень з урахуванням термінології кафедри. На 3-му, 4-му, 5-му курсах по всім дисциплінам, які викладаються на кафедрі 20% занять проводяться англійською мовою, що надає конкурентну перевагу нашим випускникам.

Відповідно до вимог науково-технічного прогресу та компетенцій компаній для оволодіння практичними уміннями і навиками на кафедрі створена сучасна навчально-матеріальна база. Вона укомплектована програмним забезпеченням, апаратно-програмними комплексами та сучасним обладнанням компаній-партнерів кафедри Інформаційної та кібернетичної безпеки. Навчально-матеріальна база кафедри визнана однією з найкращих в Україні, про це свідчить гран-прі у номінації «Інноваційний розвиток навчально-лабораторної бази», яким нагороджена кафедра у 2019 році Міністерством освіти і науки України та Президентом Національної академії педагогічних наук України.

Навчальні класи та навчальні лабораторії укомплектовані сучасним обладнанням останнього покоління, програмно-апаратними комплексами та програмним забезпеченням компаній-партнерів кафедри. Це дозволяє нашим студентам навчатися по компетенціям компаній-партнерів кафедри – потенційних роботодавців. Всі приміщення кафедри забезпечені безкоштовним доступом до швидкісної мережі Інтернет, що дозволяє нашим студентам користуватись у навчанні ресурсом електронної бібліотеки Університету, періодичними світовими виданнями у галузі інформаційних технологій, використовувати дистанційне навчання Moodle та електронний розклад занять.

Кафедрою організовуються і проводяться навчальні практики на виробничих базах в компанія-партнерах кафедри IBM, ESET, EUROTELECOM, INTRASISTEM на 2-му курсі – ознайомча практика, для отримання первинних знань про професію; на 3-му курсі – виробнича практика, для набуття студентом практичних умінь виконання майбутніх службових обов’язків; на 4-му курсі переддипломна практика, для практичного застосування та удосконалення набутих теоретичних знань. Це дає можливість студенту краще зрозуміти суть спеціальності, за якою він навчається, та набути практичного досвіду роботи у компаніях і показати себе з кращого боку, щоб компанія була зацікавлена взяти його на роботу. Під час практик кращим студентам пропонується працевлаштування в цих компаніях.

Навчаючись за спеціальністю кафедри, Ви за доступною ціною отримаєте якісну вищу освіту, і що особливо важливо, отриманий під час навчання сертифікат компанії-партнера кафедри, гарантує Вам перше високооплачуване робоче місце.

Увага! Шановні абітурієнти!
В нашому університеті за зверненням студента з 1 курсу дозволяється помісячна оплата за навчання!

В целостной системе научной работы Учебно-научного института защиты информации ДУТ научная и научно-техническая деятельность кафедры направлена на:

  • формирование рационального учебного процесса студентов в области знаний 1701 - «Информационная безопасность» и его практической реализации;
  • разработку и внедрение современного научно-методического и информационного обеспечения в учебный процесс кафедры;
  • проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ связанных с созданием и реализацией политик безопасности в сфере информационно-коммуникационных технологий, исследованием проблем развития и совершенствованием технологий криптозащиты информации, исследованием методов и средств повышения живучести ИКС в условиях воздействия кибернетических атак и т.д.

Кафедра ведет подготовку соискателей по образовательно-научной программе «Кибербезопасность» третьего (образовательно-научного) уровня высшего образования по специальности 125 Кибербезопасность образовательной квалификации доктор философии кибербезопасности.

Целью образовательно-научной программы является получение теоретических знаний, умений, навыков и других компетенций по защите информации и организации информационной безопасности на объектах информационной деятельности, достаточных для выработки новых идей, решение комплексных проблем в области профессиональной и / или опытно-инновационной деятельности, овладение методологией научной и педагогической деятельности, а также проведения собственного научного исследования, результаты которого имеют научную новизну, теоретическое и практическое значение.

По завершению обучения выпускнику присваивается квалификация: Доктор философии кибербезопасности.

Аспиранты 1-4 года обучения ННИЗИ каф. ИКБ 2019/2020 у. г.

п/п

 

 

ФИО

 

Б/К

Год обучения

 

Руководитель

 

Тема

 

 

4 год обучения

1

Киричок Роман Васильевич

Б

4

Д.т.н., доц.                Гайдур Г.И.

Методика обеспечения
объективного контроля
защищенности корпоративных
сетей путем проникновения

2

Коростель Владислав Сергеевич

К

4

Д.т.н., проф.                           Кожуховский АД.

Методика прогнозування кіберзагроз на основі моделі аналізу хакерських конференцій.

 

 

 

3 год обучения

3

Бржевская Зореслава Михайловна

Б

3

Д.т.н., доц.                Гайдур Г.И.

Метод оценки ресурсов достоверности защиты информации в условиях информационного противоборства

4

Ткаченко Иван Викторович

К

3

К.т.н., доц.              Козачок В.А.

Методика оценки состояния киберзащиты критически важных информационно-телекоммуникационных систем с учетом индикаторов киберугроз

2 год обучения

5

Марченко Виталий Викторович

Б

2

Д.т.н., доц.                Гайдур Г.И.

Моделирование процессов нападения на информацию и ее защита на основе технологии HoneyPot

6

 

Луценко Иван Николаевич

К

2

Д.т.н., доц.                Гайдур Г.И.

Методика разработки экспертной системы для расследования киберинцендентив на основе теории принятия решений

7

Асеева Людмила Анатольевна

Б

2

Д.т.н., проф.                           Кожуховский А. Д.

Управление информаци- онной безопасностью строительного предпри -ятия на принципах нечеткой логики

 1 год обучения

8

Алексенко Сергей Александро вич

Б

1

Д.т.н., доц.                   Гайдур Г.И.

Методика выявления нарушителя в информационно-коммуникационных системах на базе технологий искусственного интеллекта

9

Гай Дмитрий Олегович

К

1

Д.т.н., доц.               Гайдур Г.И.

Методика защищенности Интернета вещей на базе технологий блокчейна

10

Китура Олег Владимирович

Б

1

Д.т.н., проф.

Толубко В.Б.

Методика повышения эффективности защиты организации от инсайдерских атак методами социальной инженерии

11

Деревинськая Елена Александровна

Б

 

К.т.н., доц.              Козачок В.А.

Декретный отпуск по 14.11 2021

 

В целостной системе научной работы Учебно-научного института защиты информации ДУТ научная и научно-техническая деятельность кафедры направлена​​нна:

  • формирование рационального учебного процесса студентов в области знаний 125 - «Кибербезопасность» и его практической реализации;
  • разработку и внедрение современного научно-методического и информационного обеспечения в учебный процесс кафедры;
  • проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ связанных с созданием и реализацией политик безопасности в сфере информационно-коммуникационных технологий, исследованием проблем развития и совершенствованием технологий криптозащиты информации, исследованием методов и средств повышения живучести ИКС в условиях воздействия кибернетических атак и тому подобное.

С целью улучшения образовательной и научной составляющей кафедра принимала участие в «Магистерской программе нового поколения экспертов в информационной безопасности», которая в рамках соглашения 2013-5084 / 001-001 о сотрудничестве между Украиной и Евросоюзом при поддержке Европейской комиссии: агентства по образованию, культуре и аудиовизуальных средств (Tempus IV) в 2013-2017., которая направлена ​​на кибербезопасность и конфиденциальность в электронно-ориентированном мире.

Полную версию доклада смотреть здесь

Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактная информация

Государственный университет телекоммуникаций
Украина, 03680,  г. Киев,
ул. Соломенская, 7, каб. 016
Тел. (044) 249–29–17, 9–17, 5-14
E-mail: ikbdut@gmail.com

Получить консультацию

Ваш запрос на обратный звонок получит заведующий кафедрой
Отправить запрос

Новини

Все новости
Просмотров: 13 401