XS
SM
MD
LG
Государственный Университет Телекоммуникаций

Адрес:
03110, Украина
г. Киев, ул. Соломенская, 7
Контактная информация:
Государственный Университет Телекоммуникаций

Общая информация

детальніше

Шановний абітурієнт!

До Вас звертається член приймальної комісії кафедри маркетингу Державного університету телекомунікацій.

Ви подали заяву для вступу на спеціальність Маркетинг за якою здійснюється підготовка на нашій кафедрі.

Дана спеціальність є однією з найбільш затребуваних та популярних спеціальностей на ринку праці.

Ми пропонуємо якісну освіту за помірною ціною. Вартість підготовки за спеціальністю Маркетинг  складає 18 600 грн. на денній формі навчання  на рік, що значно нижче ніж у КПІ (30 600 грн. на рік) та НАУ (23 000 грн. на рік).

Якщо Вами до приймальної комісії будуть надані оригінали документів та сплачено за навчання, Ви гарантовано станете студентом нашої кафедри.

На кафедрі зроблено все можливе для того щоб збулися мрії студента та його батьків:

Кафедра маркетингу готує висококваліфікованих і затребуваних на ринку праці фахівців по одній із найбільш престижних спеціальностей, при цьому не просто маркетологів, як в класичних вузах, а найсучасніших ІТ – маркетологів, Інтернет-маркетологів.

Кафедрою укладено договори про співпрацю з провідними компаніями, які є потенційними роботодавцями наших випускників: ТОВ «UDS CONSULTING» ; ТОВ «МЕДІАСАППОРТ»; ТОВ «СТРІЧКА НОВИН»; ВЕБ-СТУДІЯ «UPWAY»; ТОВ «ADPARTNER».  

В освітньо-професійній програмі кафедри в межах навчального процесу сплановано отримання сертифікатів компаній-партнерів (міжнародна компанія UDS CONSULTING, срібний партнер компанії Microsoft, у рамках дисципліни «CRM-системи в маркетингу»; Веб-студія «UpWay» у  рамках дисципліни «Електронний бізнес»; провідна рекламна агенція «ADPARTNER» у рамках дисципліни «Інтернет-маркетинг»  тощо), що надає право нашому випускнику отримати перше високооплачуване робоче місце в компанії, по якій отримано сертифікат, як в нашій країні, так і за кордоном.

Втілений на кафедрі інноваційний зміст навчання забезпечує навчання нашого студента тому, що потрібно і як потрібно, теоретично і практично, відповідно до компетенцій компаній-партнерів кафедри – потенційних роботодавців. Це дозволяє нашому студенту мати фахову перевагу на ринку праці.

Для повноцінного оволодіння теоретичними знаннями та практичними уміннями і навиками майбутньої професії, навчання по спеціальності на нашій кафедрі починається з 1-го курсу, а не з 3-го, як на аналогічних кафедрах інших університетів.

Половина навчальних занять, відповідно до вимог компаній-партнерів кафедри, проводиться практично з використанням сучасного програмного забезпечення на обладнанні останнього покоління, які використовуються компаніями-партнерами кафедри у своїй роботі. Це дозволяє нашому студенту оволодіти сучасними практичними уміннями і навиками, які необхідні для успішної роботи в компаніях.

В сучасних компаніях велика увага приділяється знанню англійської мови. Для оволодіння англійською мовою на кафедрі втілена система її поглибленого вивчення, яка забезпечує засвоєння англійської мови за час навчання на рівня міжнародного стандарту В2. На нашій кафедрі посилено вивчається англійська мова, яка необхідна для успішної роботи за спеціальністю. На 1-му та 2-му курсах заняття по англійській мові проводяться 3 пари на тиждень з урахуванням термінології кафедри. На 3-му, 4-му, 5-му курсах по всім дисциплінам, які викладаються на кафедрі 20% занять проводяться англійською мовою, що надає конкурентну перевагу нашим випускникам.

Відповідно до вимог науково-технічного прогресу та компетенцій компаній для оволодіння практичними уміннями і навиками на кафедрі маркетингу створена сучасна навчально-матеріальна база. Лабораторія Digital-маркетингу та Google – аналітики функціонує на базі програмних комплексів та інструментів WordPress, Google forms, Google analytics, Google Trends, Google Tag Manager, Moqups, Asana, Wonderlist, Wonderlist, MS Dynamics CRM, CRM  Bitrix24, MS Power BI.  Це дозволяє нашим студентам навчатися по компетенціям компаній-партнерів кафедри – потенційних роботодавців.

Всі приміщення кафедри забезпечені безкоштовним доступом до швидкісної мережі Інтернет, що дозволяє нашим студентам користуватись у навчанні ресурсом електронної бібліотеки Університету, періодичними світовими виданнями у галузі інформаційних технологій, використовувати дистанційне навчання Moodle та електронний розклад занять.

Кафедрою організовуються і проводяться навчальні практики на виробничих базах в компанія-партнерах кафедри (ТОВ «UDS CONSULTING»; ТОВ «МЕДІАСАППОРТ»; ВЕБ-СТУДІЯ «UPWAY»; ТОВ «ADPARTNER») на 2-му курсі – ознайомча практика, для отримання первинних знань про професію; на 3-му курсі – виробнича практика, для набуття студентом практичних умінь виконання майбутніх службових обов’язків; на 4-му курсі переддипломна практика, для практичного застосування та удосконалення набутих теоретичних знань. Це дає можливість студенту краще зрозуміти суть спеціальності, за якою він навчається, та набути практичного досвіду роботи у компаніях і показати себе з кращого боку, щоб компанія була зацікавлена взяти його на роботу. Під час практик кращим студентам пропонується працевлаштування в цих компаніях.

Навчаючись за спеціальністю МАРКЕТИНГ, Ви за доступною ціною отримаєте якісну вищу освіту, і що особливо важливо, отриманий під час навчання сертифікат компанії-партнера кафедри, гарантує Вам перше високооплачуване робоче місце.

Увага! Шановні абітурієнти!
В нашому університеті за зверненням студента з 1 курсу дозволяється помісячна оплата за навчання!

Кафедра маркетинга осуществляет подготовку специалистов в области знаний 07 «Управление и администрирование» по образовательным уровням бакалавр и магистр по специальности 075 - «Маркетинг».

Потребности предприятий в постоянном тщательном анализе рынка сбыта, принятии нестандартных решений в завоевании потребителей и повышении уровня конкурентоспособности способности товаров и услуг, ведении эффективной организационно-экономической маркетинговой политики, стремительное распространение маркетинговой деятельности в сфере интернет-пространства повышают привлекательность профессии маркетолога и при этом выдвигают новые требования к практической составляющей содержания подготовки специалистов по маркетингу.

Актуальность специальности заключается в том, что маркетолог - один из важнейших специалистов в любом современном бизнесе. От его работы зависит коммерческий успех предприятия, поэтому эффективность работы маркетолога - вопрос жизни и смерти для любой компании. Менеджер отвечает за ключевые направления развития компании: изучение рынка и потребителей, выявление незанятых рыночных ниш, разработка новых продуктов, вывод товаров на рынок, управление жизненным циклом товаров. Всезнающая статистика говорит, что в развитых странах на должностях, связанных с маркетингом, трудятся от 25 до 30% всех работников сектора экономики.

Подробнее о специальности

Согласно реалий современности введен концептуально новый, инновационный подход к содержанию обучения, направленный на повышение уровня качества образования и приобретения нашими выпускниками конкурентных преимуществ на рынке труда за счет формирования профессиональных компетенций, знаний, умений и навыков, в соответствии с современными требованиями работодателей.

Учебные программа по маркетингу, направленные на подготовку специалистов, способных выбрать работу в зависимости от собственных предпочтений:

  • для аналитиков - работа в исследовательской фирме или стратегическом отделе компании;
  • для коммуникабельных - успешная карьера в сфере коммуникативной политики;
  • для творческих личностей - воплощение креативного потенциала в рекламном агентстве или PR отделе.
Подробнее об образовательных программах по маркетингу

По данным Work.ua состоянию на май 2019 для 67.9% открытых вакансий по маркетингу по Украине, работодатели указали заработную плату в размере до 42 000 грн. 26.5% объявлений с зарплатой 42 000 - 82 300 грн, и 2.7% с зарплатой 82 300 - 122 600 грн.

 
Подробнее о трудоустройстве

Востребованность профессии подтверждается компаниями - партнерами кафедры:

 
Подробнее о компаниях-партнерах кафедры

Основные компетенции, которые выдвигают компании-работодатели - партнеры кафедр:

  • способность разрабатывать корпоративную и маркетинговую стратегию, программы развития предприятия;
  • умение использовать в работе программное обеспечение (как общего профиля, так и специализированное), навыки ведения электронной коммерции и электронного документооборота;
  • способность использовать современный маркетинговый инструментарий для решения стратегических, текущих и оперативных задач;
  • готовность к коммуникации в устной и письменной форме украинском и английском языках для решения задач профессиональной деятельности;
  • способность управлять подразделениями, группами, командами, проектами и коммуникативными сетями предприятий;
  • владение информацией о рынке, целевую аудиторию и конкурентов проекта, умение отслеживать информационные потоки по этим вопросам;
  • готовность к саморазвитию, самореализации, использование творческого потенциала.
Подробнее о компетенции будущих специалистов по маркетингу

Задача современного маркетинга сводится не только к реализации уже произведенных услуг, а дополняется влиянием на потребителя, на формирование его потребностей с учетом возможностей расширяющегося производства по созданию новых услуг. Поэтому практическая составляющая подготовки студентов составляет более 50% всего учебного времени и базируется на современном программном обеспечении маркетинговых исследований и бизнес-аналитики.

Содержание дисциплин профессиональной подготовки учитывает особенности маркетинговой деятельности в сфере телекоммуникаций. Во время практических занятий предусмотрено приглашение специалистов по маркетингу, имитации, деловые и образовательные игры, обсуждения сложных и дискуссионных вопросов и проблем, внеаудиторные методы обучения (экскурсии на ведущие компании, выставки и т.д.).

Подробнее о дисциплинах кафедры

На кафедре маркетинга создана Лаборатория маркетинговых исследований на базе программного обеспечения с маркетингового анализа рынка, компании и собственного бизнеса. Учебная лаборатория кафедры оборудована современными компьютерами, проектором и досками, что позволяет проводить как лекционные так и практические занятия.

По требованию современным запросам работодателей осуществляется внедрение информационных технологий в учебный процесс, а именно использование современных мультимедийных средств и Интернет в качестве вспомогательных средств обучения специалистов по маркетингу. В образовательную программу включены профессиональные дисциплины, основанные на применении специальных программных продуктов маркетингового направления.

Это - «CRM системы в маркетинге», «Маркетинговые исследования и бизнес-аналитика», «Интернет маркетинг», «Маркетинговые проекты в области телекоммуникаций» и др. Также используются в учебном процессе электронные словари и энциклопедии, мультимедийные курсы, включая аудио и видеоматериалы, электронные издания книг, газет и журналов на языке оригинала, образовательные сайты, форумы.

 
 
Подробнее о материально-технической базе кафедры маркетинга

Гарантом качества учебного процесса является профессиональный состав научно-педагогических работников кафедры - высококвалифицированных ученых, имеющих значительный опыт работы в научно-исследовательской сфере, маркетинговой деятельности, предпринимательства и управления.

 
 
Подробнее о преподавателях кафедры

Научная деятельность кафедры реализуется по направлениям: выполнение госбюджетной и хоздоговорной научно-исследовательской работы; подготовка научных кадров в пределах функционирования научной школы маркетингового менеджмента; научно-исследовательская деятельность; участие в конференциях; организация научной работы студентов. Апробация результатов научной деятельности преподавателей кафедры происходит путем участия в научно-практических конференциях, семинарах, круглых столах, публикаций в известных научных изданиях, в т.ч. включенных в наукометрических баз данных.

Подробнее о научно-исследовательской деятельности кафедры

Преподавателями кафедры издано за последние 2 года монографии и учебные пособия:

 
Подробнее об издании преподавателей кафедры

В рамках дисциплины «Электронный бизнес» вместе с Веб-студией «UpWay темы 4 «Разработка коммерческого сайта» и 7 «Продвижение коммерческих сайтов» излагаются практическим курсом рабочими UpWay. Практический курс «Создание корпоративного сайта на WordPress и его продвижение» предоставляет студентам возможности создать собственный сайт, получить знания по его продвижению и получить Сертификат компании «UpWay». Компания UDS CONSULTING, серебряный партнер компании Microsoft, в рамках дисциплины «CRM-системы в маркетинге» организует курс MS Dynamics CRM Consultant для студентов с возможностью дальнейшего трудоустройства. После успешного прохождения курсов, студенты получат Сертификат «MS Dynamics CRM Consultant» как подтверждение полученных знаний и навыков работы с MS Dynamics CRM. В рамках дисциплины «Интернет-маркетинг» совместно с ООО МЕДИАСАППОРТ изучения дисциплины планируется закрепить получением сертификата компании с возможностью дальнейшего трудоустройства.

В рамках дисциплины «Маркетинговые технологии управления Интернет-проектами» магистранты кафедры маркетинга под руководством к.э.н., доцент Дрокина Н.И. проходят обучение по практическому курсу «Основы цифрового маркетинга и его инструменты» на он-лайн платформе Grow with Google в программе Digital Workshop. Доказательством прохождения обучения на платформе Digital Workshop есть соответствующий сертификат от Google и IAB Europe.  

 
 
Подробнее о возможности получения сертификатов

Благодаря плодотворным отношениям кафедры маркетинга с компаниями-партнерами студенты имеют возможность усовершенствовать профессиональные компетенции, приблизиться к мировым требованиям в профессиональной специализации, разбираться с инновационными направлениями деятельности компаний. Компании - партнеры предоставляют места для прохождения практики, стажировки и являются потенциальными работодателями наших выпускников.

Одной из важных составляющих инновационного подхода является подготовка по специальности, которая начинается не с третьего, а уже с первого курса. Студент должен заниматься сознательно, с пониманием необходимости тех знаний и навыков, которые ему предоставляются во время обучения. Поэтому, уже в 1 семестре в курсе «Маркетинг» студентам предоставляется система знаний о базовых элементов комплекса маркетинга; в 2 семестре эта дисциплина удлиняется раскрытием социально-этических особенностей маркетинга.  На первом курсе для студентов - маркетологов излагается дисциплина «Применение информационно-телекоммуникационных средств», на 3 курсе - «Облачные технологии» и «Искусственный интеллект», что способствует использованию студентами всех возможностей современных информационных технологий в будущей работе и в повседневной жизни. Знание особенностей информационно-телекоммуникационных средств должен стать визитной карточкой наших студентов. Как трудно представить студента-медика, которому не умеет оказать первую медицинскую помощь, так и студент ГУТ должен быть знакомым с прикладными аспектами сферы телекоммуникаций.

Дополнительно преподаются дисциплины: на 1 курсе «Групповая динамика и коммуникации», на 2 курсе - «Деловые коммуникации», на 4 курсе - «Основы открытия собственного бизнеса». Изучение этих дисциплин направлено на подготовку коммуникабельных, инициативных специалистов, организаторов, которые умеют творчески решать непростые задачи, структурно и аналитически мыслить, способных максимизировать прибыли компании, наладить связи с партнерами и потребителями. Усиленное изучение английского языка на протяжении всех лет обучения: на 1-2 курсе - 3 пары занятий в неделю, на 3-4-5 курсах - 20% занятий по специальности преподаются на английском языке обеспечит возможность нашему студенту свободно владеть профессиональной английском и усвоить ее на уровне международного стандарта В2.

Кафедра маркетинга marketing_dut@i.ua

заведующая кафедрой Виноградова Елена Владимировна
тел. 098-72-29-528

Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактная информация

Государственный университет телекоммуникаций
Украина, 03680,  г. Киев,
ул. Соломенская, 7

телефон: (044) 242-29-02
E-mail: marketing@dut.edu.ua

Получить консультацию

Ваш запрос на обратный звонок получит заведующий кафедрой
Отправить запрос

Новини

Все новости
Просмотров: 47 699