XS
SM
MD
LG
Государственный Университет Телекоммуникаций

Адрес:
03110, Украина
г. Киев, ул. Соломенская, 7
Контактная информация:
Государственный Университет Телекоммуникаций

Общая информация

детальніше

Шановний абітурієнт!

До Вас звертається член приймальної комісії кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Державного університету телекомунікацій.

Ви подали заяву для вступу на спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за якою здійснюється підготовка на нашій кафедрі.

Дана спеціальність є однією з найбільш затребуваних та популярних спеціальностей на ринку праці.

Ми пропонуємо якісну освіту за помірною ціною. Вартість підготовки за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» складає 17 950 грн. на рік, що значно нижче ніж у НАУ (24 000 грн. на рік).

Якщо Вами до приймальної комісії будуть надані оригінали документів та сплачено за навчання, Ви гарантовано станете студентом нашої кафедри.

На кафедрі зроблено все можливе для того щоб збулися мрії студента та його батьків:

Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності готує висококваліфікованих і затребуваних на ринку праці фахівців по одній із найбільш престижних спеціальностей для галузі інформаційних технологій.

Кафедрою укладено сім договорів про співпрацю з компаніями, які є потенційними роботодавцями наших випускників.

В освітньо-професійній програмі кафедри в межах навчального процесу сплановано отримання сертифікатів компаній-партнерів ТОВ «ПРОКОМ» та ТОМ «М.Е.ДОК», що надає право нашому випускнику отримати перше високооплачуване робоче місце в компанії, по якій отримано сертифікат, як в нашій країні, так і за кордоном.

Втілений на кафедрі інноваційний зміст навчання забезпечує навчання нашого студента тому, що потрібно і як потрібно, теоретично і практично, відповідно до компетенцій компаній-партнерів кафедри – потенційних роботодавців. Це дозволяє нашому студенту мати фахову перевагу на ринку праці.

Для повноцінного оволодіння теоретичними знаннями та практичними уміннями і навиками майбутньої професії, навчання по спеціальності на нашій кафедрі починається з 1-го курсу, а не з 3-го, як на аналогічних кафедрах інших університетів.

Половина навчальних занять, відповідно до вимог компаній-партнерів кафедри, проводиться практично з використанням сучасного програмного забезпечення на апаратно-програмних комплексах та обладнанні останнього покоління, які використовуються компаніями-партнерами кафедри у своїй роботі. Це дозволяє нашому студенту оволодіти сучасними практичними уміннями і навиками, які необхідні для успішної роботи в компаніях.

В компаніях ІТ галузі велика увага приділяється знанню англійської мови. Для оволодіння англійською мовою на кафедрі втілена система її поглибленого вивчення, яка забезпечує засвоєння англійської мови за час навчання на рівня міжнародного стандарту В2.

На нашій кафедрі посилено вивчається англійська мова, яка необхідна для успішної роботи за спеціальністю. На 1-му та 2-му курсах заняття по англійській мові проводяться 3 пари на тиждень з урахуванням термінології кафедри. На 3-му, 4-му, 5-му курсах по всім дисциплінам, які викладаються на кафедрі 20% занять проводяться англійською мовою, що надає конкурентну перевагу нашим випускникам.

Відповідно до вимог науково-технічного прогресу та компетенцій компаній для оволодіння практичними уміннями і навиками на кафедрі створена сучасна навчально-матеріальна база. Вона укомплектована програмним забезпеченням, апаратно-програмними комплексами та сучасним обладнанням компаній-партнерів кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. Навчально-матеріальна база кафедри визнана однією з найкращих в Україні, про це свідчить гран-прі у номінації «Інноваційний розвиток навчально-лабораторної бази», яким нагороджена кафедра у 2019 році Міністерством освіти і науки України та Президентом Національної академії педагогічних наук України.

Навчальні класи та навчальні лабораторії укомплектовані сучасним обладнанням останнього покоління, програмно-апаратними комплексами та програмним забезпеченням компаній-партнерів кафедри. Це дозволяє нашим студентам навчатися по компетенціям компаній-партнерів кафедри – потенційних роботодавців. Всі приміщення кафедри забезпечені безкоштовним доступом до швидкісної мережі Інтернет, що дозволяє нашим студентам користуватись у навчанні ресурсом електронної бібліотеки Університету, періодичними світовими виданнями у галузі інформаційних технологій, використовувати дистанційне навчання Moodle та електронний розклад занять.

Кафедрою організовуються і проводяться навчальні практики на виробничих базах в компанія-партнерах кафедри ТОВ «Атем Груп», ТОВ «Хоум Індивідуал», Brightstyle import LP, Abital LP на 2-му курсі – ознайомча практика, для отримання первинних знань про професію; на 3-му курсі – виробнича практика, для набуття студентом практичних умінь виконання майбутніх службових обов’язків; на 4-му курсі переддипломна практика, для практичного застосування та удосконалення набутих теоретичних знань. Це дає можливість студенту краще зрозуміти суть спеціальності, за якою він навчається, та набути практичного досвіду роботи у компаніях і показати себе з кращого боку, щоб компанія була зацікавлена взяти його на роботу. Під час практик кращим студентам пропонується працевлаштування в цих компаніях.

Навчаючись за спеціальністю кафедри, Ви за доступною ціною отримаєте якісну вищу освіту, і що особливо важливо, отриманий під час навчання сертифікат компанії-партнера кафедри, гарантує Вам перше високооплачуване робоче місце.

Увага! Шановні абітурієнти!
В нашому університеті за зверненням студента з 1 курсу дозволяється помісячна оплата за навчання!

 Положение о кафедре ПТБД 

Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность - современная и наиболее востребованным специальность бизнес-направления, сочетающий в себе специальные знания, умения и практические навыки по созданию и осуществления успешного бизнеса, прибыльной торговли, а также эффективной биржевой деятельности.

Кафедра предпринимательства, торговли и биржевой деятельности осуществляет подготовку специалистов в области знаний 07 «Управление и администрирование» по образовательномым уровням бакалавр и магистр по специальности 076 - «Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность».  

Кафедра осуществляет подготовку специалистов по организации и моделирования собственного бизнеса, ведения эффективной предпринимательской деятельности в различных сферах экономики, в частности в торговле и биржевой деятельности с использованием традиционных и новейших методов (интернет-трейдинг, электронная коммерция и др.) и приобретением практических навыков работы на торговых и биржевых платформах.

Студенты изучают комплекс дисциплин по генерации бизнес-идеи в четко сформирован бизнес-план; организации предпринимательства, торговой и коммерческой, биржевой деятельности. Выпускники получают теоретические знания и практические навыки организации и эффективного производства собственного дела и реализации бизнес-проектов, организации и осуществления торговой, биржевой деятельности.

Выпускники специальности - конкурентоспособные специалисты во многих сферах, ведь данная специальность имеет широкий спектр применения: от материального производства - в сферу услуг, от частного бизнеса - до транснациональных корпораций.

Выпускник специальности может быть востребован на (в): предприятиях любых отраслей экономики, форм собственности и организационно-правовых форм хозяйствования; государственной службе; товарной, фондовой и валютной биржи; агентствах по рекламе и маркетинговых исследований; кадровых агентствах; агентства по недвижимости; сферах международной торговли и туризма; инвестиционных компаниях; страховых компаниях; банковских и финансово-кредитных учреждениях; дилерских и брокерских компаниях; инвестиционные, трастовые, имущественные фондах; рекламные, информационные компании; учебных заведениях.

Образовательно-профессиональная программа подготовки специалистов ориентирована на практическое овладение навыками по предпринимательству, торговле и биржевой деятельности. Структура программы предполагает динамичное, интегративное и интерактивное обучение. Ориентируется на современные научные исследования в области предпринимательства, биржевой деятельности и торгового дела, учитывает специфику работы данной отрасли; базируется на проектные и апробированных практических результатах с учетом состояния развития инноваций и перспектив их использования.

Отдельные модули программы преподаются на английском языке, обеспечивает возможность реализации профессиональной деятельности, как в пределах Украины, так и за рубежом.

В рамках образовательной программы предусмотрен блок образовательных компонент, направленных на осуществление предпринимательской деятельности в сфере телекоммуникаций и информационных технологий.

Образовательно-профессиональная программа «Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность

Для достижения результатов обучения, определенных в соответствующем стандарте образования, содержание образовательной программы подготовки специалистов по специальности 076 «Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность» имеет четкую структуру, образовательные компоненты, включенные в образовательной программы логически взаимосвязаны. Обеспечивается программный результат обучения за счет изучения следующих образовательных компонентов:

Образовательные компоненты

Правила приема в Государственный университет телекоммуникаций в 2020 году разработаны Приемной комиссией Государственного университета телекоммуникаций в соответствии с Условиями приема в учреждения высшего образования Украины в 2020 году, утвержденных приказом Министерства образования и науки Украины от официально обнародованы на веб-сайте Государственного университета телекоммуникаций.

Условия приема на специальность 076 «Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность» размещен по ссылке. Перечень конкурсных предметов в ДУТ утверждается с учетом особенностей образовательной программы подготовки специалистов по специальности 076 «Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность» с предварительным обсуждением на Ученом совете института менеджмента и предпринимательства. Минимально допустимый балл оценки внешнего независимого оценивания - 100.

Условия поступления на специальность 076 «Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность

Программа вступительных испытаний для обучения младших специалистов учитывает особенности ОП и позволяет осуществлять проверку уровня теоретической подготовки студентов с усвоения программного материала по профильным финансово-экономических дисциплин, их готовности к самостоятельным обобщениям, умение анализировать и виpiшyвaты конкретные экономические задачи.

В процессе обучения студентов по специальности 076 «Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность» должны сформироваться компетенции, чтобы студент-выпускник был востребованным на рынке труда. Такого результата можно достичь лишь благодаря налаживанию связей и тесном сотрудничестве с компаниями-партнерами кафедры, которыми на сегодня являются: Центр сертифицированного обучения ООО «Проком», Общество с ограниченной ответственностью «Атем Групп», Общество с ограниченной ответственностью «Лига», Общество с ограниченной ответственностью, «М.Е.ДОК», Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Индивидуал», Союз автоматизаторов бизнеса, Brightstyle import LP, Abital LP. На данных предприятиях студенты проходят ознакомительную, производственную и преддипломную практику.

Партнерами кафедры четко сформированы компетенции, которые должны приобрести студент в результате обучения, которые являются основой в формировании компетентностного подхода подготовки специалиста и учитываются при составлении планов, а в дальнейшем изучении образовательных компонент.

Компании-партнеры кафедры

Предоставление современных теоретических знаний и практических умений и навыков для успешного осуществления предпринимательской деятельности, открытия и ведения собственного бизнеса в условиях современных рыночных отношений нашим студентам обеспечивается за счет преподавания дисциплин на высокопрофессиональном уровне преподавания преподавателями кафедры предпринимательства, торговли и биржевой деятельности, а также смежных кафедр университета.

 
Профессорско-преподавательский состав кафедры

Для проведения практических занятий на кафедре предпринимательства, торговли и биржевой деятельности создана учебная лаборатория «Онлайн лаборатория бизнеса». Благодаря наличию в лаборатории специализированного программного обеспечения 1С: Предприятие 8, BAS, M.E.Doc, студенты на практике отрабатывают: разработку бизнес-проектов инновационных идей, диагностируют результаты финансово-экономической деятельности субъектов хозяйствования, вопросы организации собственной работы и работы команды, принятия эффективных предпринимательских решений на внутренних и внешних рынках, применение на практике нормативно-правового регулирования и формы взаимодействия субъектов рыночных отношений, разрабатывают навыки систематизации документооборота и отрабатывают схемы заказов и покупок продукции и услуг.

Материально-техническое обеспечение

В университете разработана своя система обеспечения качества, которая постоянно отслеживается на предмет эффективности и использования основных инструментов, средств и методов по, посредством которых достигается высокие показатели эффективности и слаженность работы всей системы внутреннего обеспечения качества образовательной программы подготовки специалистов.

Система обеспечения качества высшего образования и образовательной деятельности

Преподавателями кафедры активно осуществляется научно-исследовательская работа, которая усиливает практическую значимость и информативность материалов, предоставляемых студенту, а результаты их исследований находят отражение в монографиях, публикациях в специализированных национальных и международных изданиях, докладываются на международных и всеукраинских конференциях, круглых столах, семинарах, а главное - используются для развития и усиления конкурентных преимуществ предприятиями и организациями с которыми сотрудничает кафедра предпринимательства, торговли и биржевого деятельности.

Научная деятельность

Совершенствование и поиск новых решений по подготовке специалистов по образовательной программе «Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность», в соответствии с требованиями рынка труда, в Государственном университете телекоммуникаций наталкивает необходимость освоения студентами современных программ и приложений с возможностью их сертификации для дальнейшего использования приобретенных навыков при осуществлении предпринимательской, торговой и биржевой деятельности.

Так, на сегодня обеспечивается практическая составляющая путем предоставления возможностей получать сертификаты по подтверждению практического использования специализированного программного обеспечения 1С: Предприятие, M.E.Doc и BAS.

 
 
 
Овладение современными прикладными решениями, сертификация студентов

Кафедра предпринимательства, торговли и биржевой деятельности ptbd_dut@ukr.net

заведующий кафедрой Гавриш Оксана Николаевна
тел. 095-815-54-68

Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Преимущества обучения на кафедре предпринимательства, торговли и биржевой деятельности

Контактная информация

Государственный университет телекоммуникаций
Украина, 03680,  г. Киев, 
ул. Соломенская, 7, каб. 311, 312,
тел. (044) 249-29-19

Получить консультацию

Ваш запрос на обратный звонок получит заведующий кафедрой
Отправить запрос

Новини

Все новости
Просмотров: 37 919