XS
SM
MD
LG
Государственный Университет Телекоммуникаций

Адрес:
03110, Украина
г. Киев, ул. Соломенская, 7
Контактная информация:
Государственный Университет Телекоммуникаций

Системный анализ и принятие решений в ИБ

Основные критерии поиска
Название, автор, год випуска


Детальный поиск
Категория, язык, тип документа
* Заполните необходимые поля для поиска

Автор:
В.Л. Бурячок, С.В.Толюпа, А.О. Аносов, В.А.Козачок, Н.В. Лукова-Чуйко
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
3.18 Мб
Тип документа:
Учебник
У підручнику розкриваються методологічні аспекти обґрунтування та прийняття раціональних рішень в сфері управлінської діяльності. Приводяться приклади практичної реалізації цих процесів у складних соціотехнічних системах інформаційної безпеки. Розглядаються питання щодо оптимізації отриманих рішень за рахунок автоматизованої обробки вихідної інформації евристичного походження. Підручник орієнтований на широке коло наукових та науково-педагогічних працівників, які займаються питаннями розроблення і застосування систем підтримки прийняття рішень, а також фахівців, які працюють у галузях управління, планування та прогнозування, створюють перспективні або модернізують існуючі АС, ведуть дослідження за напрямом розпізнавання образів. Викладений матеріал призначений для аспірантів та магістрантів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю “Безпека інформаційно-комунікаційних систем” в галузі знань “Інформаційна безпека”.
Автор:
В.Н. КОЗЛОВ
Язык документа:
Русский
Раздем документа:
1.9 Мб
Тип документа:
Книга
В первой части книги излагаются основные принципы, методология и классификация математических методов системного анализа и принятия решений. Во второй части рассматриваются детерминированные методы системного анализа на основе математического программирования и вариационных методов для построения оценок при принятии решений в условиях полной определенности. Третья часть посвящена основным методам принятия решений в условиях неопределенности: методам системных (решающих) матриц, минимизации риска, комбинаторной аппроксимации, моделей спортивного типа, нечетких чисел и множеств.
Автор:
М.З. Згуровський, Н.Д. Панкратова
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
150.35 Мб
Тип документа:
Книга
Автор:
Шумский А.А.
Язык документа:
Русский
Раздем документа:
9.05 Мб
Тип документа:
Книга
Учебное пособие для студентов вузов, обущающихся по специальностям в обл. информ. безопасности.
Автор:
Казиев В.М.
Язык документа:
Русский
Раздем документа:
3.86 Мб
Тип документа:
Книга
Учебное пособие
Автор:
А.В. Антонов
Язык документа:
Русский
Раздем документа:
3.35 Мб
Тип документа:
Книга
Учебник для ВУЗов

Кафедра Информационной и кибернетической безопасности

Новини

Все новости

Просмотров: 15 251