XS
SM
MD
LG
Государственный Университет Телекоммуникаций

Адрес:
03110, Украина
г. Киев, ул. Соломенская, 7
Контактная информация:
Государственный Университет Телекоммуникаций

Искусственный интеллект

Основные критерии поиска
Название, автор, год випуска


Детальный поиск
Категория, язык, тип документа
* Заполните необходимые поля для поиска

Автор:
Уклад.: А.С. Звенігородський, Ю.І. Катков
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
3.29 Мб
Тип документа:
Учебно-методическая разработка
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни Штучний інтелект для студентів спеціальності: 121 Інженерія програмного забезпечення, 123 Комп'ютерна інженерія, 124 Системний аналіз, 125 Кібербезпека, 126 Інформаційні системи та технології усіх форм навчання.
Автор:
Charu C. Aggarwal
Язык документа:
Английский
Раздем документа:
12.05 Мб
Тип документа:
Учебник
Автор:
Wolfgang Ertel
Язык документа:
Английский
Раздем документа:
13.67 Мб
Тип документа:
Учебник
Автор:
В.М. Антоненко, С.Д. Мамченко, Ю.В. Рогушина
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
9.64 Мб
Тип документа:
Пособие
Навчальний посібник присвячений сучасним інформаційним системам і технологіям управління знаннями. Він містить теоретичні відомості, які можна використати у лекційних заняттях, та лабораторні роботи для набуття практичних навичок і закріплення теоретичних знань. У ньому сформуються базові поняття щодо категорії «знання», дається класифікація знань та моделі подання знань в інтелектуальних системах, визначається сутність системи управління знаннями та основних інформаційних технологій управління ними, розглядається формалізація знань як нечітка система. Для набуття практичних навичок пропонується застосування технологій системи MatLab. Призначений для магістрів, аспірантів, викладачів, які досліджують технології управління знаннями.
Автор:
Д.В. Ланде, І.Ю. Субач, Ю.Є. Бояринова
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
4.67 Мб
Тип документа:
Пособие
У навчальному посібнику розглядаються базові питання теорії і практики інтелектуального аналізу даних: алгоритми, моделі, задачі класифікації, кластерного аналізу, пошуку, глибинного аналізу даних (Data Mining), теорії складних мереж (Complex Networks), а також приводяться відомості, необхідні для математичного і комп’ютерного моделювання та аналізу складних систем і мереж в сфері кібербезпеки. Інтелектуальний аналіз даних – це комплексний науковий напрям, що знаходиться на перетині таких наук, як дискретна математика, теорія штучного інтелекту, комп’ютерна лінгвістика, теорія графів, теорія алгоритмів тощо. Тому для його успішного проведення необхідні базові відомості із всіх цих областей, які частково викладені у цьому навчальному посібнику. Видання призначено для студентів, курсантів і аспірантів закладів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки, а також дослідників і наукових співробітників, що працюють у сфері кібербезпеки.
Автор:
В.Я. Кутковецький
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
5.65 Мб
Тип документа:
Пособие
Викладені основні методи й алгоритми розпізнавання образів в інтелектуальних системах. Розглянуті питання: обробки ознак образів; методології групування образів; теорії тілесних та об’єктних кластерів на базі розробленої в Україні аналітичної геометрії n-вимірних тілесних кутів; дискримінантного аналізу; логічного апарату класифікації образів; розробленої в Україні теорії однозначних нечітких систем; нейронних мереж (НМ); стохастичних методів; лінгвістичних (структурних) методів розпізнавання образів. Приділена увага розпізнаванню ознак товарів та покупців. Теоретичний матеріал супроводжується навчаль-ними завданнями. Наведена інформація про розроблені в Україні нейрони та НМ, які захищені патентами, що належать ЧНУ ім. Петра Могили Навчальний посібник призначений для студентів, аспірантів і науково-технічних робітників, фахівців різних спеціальностей, які займаються створенням програмного та апаратного забезпечення сучасних інтелектуальних систем.
Автор:
А.С. Довбиш, І.В. Шелехов
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
2.04 Мб
Тип документа:
Пособие
Метою цього навчального посібника є ознайомлення студентів з основними класичними та сучасними методами розпізнавання образів. При цьому особливу увагу приділено формуванню інтуїтивного розуміння теоретичних основ кожного з методів і особливостей їх практичного застосування. Це дозволяє студентові одержати знання, достатні для самостійної роботи у сфері інтелектуального аналізу даних.
Автор:
Л.Н. Ясницкий
Язык документа:
Русский
Раздем документа:
56.35 Мб
Тип документа:
Пособие
Автор:
Л.Н. Ясницкий
Язык документа:
Русский
Раздем документа:
18.84 Мб
Тип документа:
Пособие

Просмотров: 9 017