XS
SM
MD
LG
Государственный Университет Телекоммуникаций

Адрес:
03110, Украина
г. Киев, ул. Соломенская, 7
Контактная информация:
Государственный Университет Телекоммуникаций

Кафедра Украинского языка

Основные критерии поиска
Название, автор, год випуска


Детальный поиск
Категория, язык, тип документа
* Заполните необходимые поля для поиска

Автор:
Стежко С.О.., Марченко А.В., Кондратенко Н.Ю., Розумна В.Р.
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
9.45 Мб
Тип документа:
Книга
Пропонований навчальний посібник містить 14 розмовних тем, українсько-англійський словник, запитання до текстів, ілюстрації, а також різнотипні вправи на закріплення теоретичних знань і комунікативних навичок. Матеріал посібника спрямований на максимальне засвоєння та активне використання комунікативних конструкцій української мови. Для іноземних слухачів підготовчого відділення, які вже опанували початковий рівень української мови (А1), студентів-іноземців вищих навчальних закладів та викладачів української мови як іноземної, російськомовних громадян різних країн, українців, які народилися та проживають поза межами України, а також тих, хто прагне вивчити українську мову самостійно.
Автор:
Назаревич Л. Т., Гавдида Н. І.
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
11.86 Мб
Тип документа:
Учебник
Підручник розроблено відповідно до робочої програми і навчальних планів дисципліни «Українська мова як іноземна». Запропоновані завдання розраховано на студентів-іноземців, які попередньо навчалися на підготовчих курсах української мови і володіють азами граматики та культури мовлення. Навчальні блоки структуровано відповідно до вимог кредитно-модульної системи. Курс складається з 8 модулів, які включають 17 розмовних тем, розширений словник, запитання до текстів, різноманітні вправи, покликані збагатити лексичний запас, закріпити граматичні та комунікативні навички. До кожної теми підібрано засоби стилістичного увиразнення мовлення: епітети, синоніми, антоніми, фразеологізми. Структура підручника продумана та вмотивована потребами навчального процесу. Заняття побудовані за такою схемою: розмовна тема; тематична лексика (українська, англійська мови); запитання до тексту; комунікативно-граматичні вправи на закріплення
Автор:
Л. Є. Азарова І. Є. Зозуля Л. В. Солодар.
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
4.46 Мб
Тип документа:
Книга
У посібнику подано граматичний та лексичний матеріал, різні види завдань, вправи, таблиці, мікротексти для читання, діалоги, наочність, необхідні для вивчення української мови іноземними студентами підготовчого відділення на початковому етапі. Матеріал посібника спрямований на максимальне засвоєння та активне використання комунікативних конструкцій і основ граматики української мови. Розрахований на слухачів-іноземців підготовчого відділення.
Автор:
Лисенко Н. О., Кривко Р. М., Світлична Є. І., Цапко Т. П.
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
5.91 Мб
Тип документа:
Пособие
Посібник повністю відповідає вимогам програми, рекомендованої Міністерством освіти і науки України. Містить фонетичний та лексичний матеріал, відомості з граматики української мови, сталі висловлювання мовного етикету, багатомовний словник. Основні теоретичні матеріали наведені українською, французькою та англійською мовами. Посібник відрізняється наочністю і містить численні пояснювальні схеми, таблиці та ілюстрації. Призначений для початкового вивчення української мови студентами-іноземцями вищих навчальних закладів.
Автор:
Дж. Дінлі, О. Бех
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
28.74 Мб
Тип документа:
Учебник
В англомовному підручнику запропоновано основні розмовні теми, що моделюють ситуації повсякденного спілкування, з якими іноземець може мати справу з перших днів перебування в Україні: знайомство, приїзд, митниця тощо. Також у посібнику наведено головні правила української граматики і лексичний мінімум.
Автор:
А. Даниленко, С. Вакуленко
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
20.92 Мб
Тип документа:
Пособие
В англомовному посібнику коротко і дохідливо викладено основні граматичні особливості української мови. Він стане в пригоді іноземцям, що володіють англійською мовою і прагнуть збагатити свої зганяння з граматики української мови, або ж бажають повторити і систематизувати вже пройдений матеріал.
Автор:
О.П. Шонц
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
481 Кб
Тип документа:
Пособие
У навчальному посібнику викладено науково-теоретичний матеріал із сучасної української літературної мови – лексики, орфоепії, акцентології, морфології, синтаксису. Посібник містить тематичний план лекцій, список літератури для самостійної роботи студентів з посиланням на джерела.
Автор:
С.А. Карпова, Л.Є. Расходчикова
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
145 Кб
Тип документа:
Учебно-методическая разработка
Запропонований навчальний посібник призначено для контролю знань іноземних студентів, які навчаються на підготовчому відділенні і вивчають українську мову. Посібник складається з двох частин. Перша частина включає вправи і завдання, які охоплюють головні граматичні теми, що ввійшли до п’яти контрольних робіт. В другій частині – залікові матеріали з факультативу Українська мова, в яких підібрані завдання як для усної, так і для письмової форми заліку.

Библиотека


Просмотров: 5 697