XS
SM
MD
LG
Государственный Университет Телекоммуникаций

Адрес:
03110, Украина
г. Киев, ул. Соломенская, 7
Контактная информация:
Государственный Университет Телекоммуникаций

Кафедра Мобильных и видеоинформационных технологий

Основные критерии поиска
Название, автор, год випуска


Детальный поиск
Категория, язык, тип документа
* Заполните необходимые поля для поиска

Автор:
О.Л. Недашківський
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
5.07 Мб
Тип документа:
Пособие
Курс Технології та протоколи інфокомунікаційних мереж є однією з фундаментальних теоретичних та практичних дисциплін базової підготовки фахівців-зв'язківців і відноситься до дисциплін загально-професійної підготовки за вибором вищого навчального закладу за напрямом 0924 Телекомунікації. Дисципліна забезпечує професійне спрямування процесу навчання студентів. Складається з двох частин і вивчається протягом двох семестрів. В навчальній дисципліні розглядаються Технології та протоколи інфокомунікаційних мереж мереж на базі стеку протоколів TCP/IP та технології IP/MPLS. Для стеку протоколів ТСР/ІР розглядаються протоколи канального, мережного та транспортного рівнів. Особлива увага приділяється алгоритму функціонування протоколу TCP. Для технології IP/MPLS визначаються особливості побудови архітектури мережі та створення віртуальних приватних мереж. Для обох технологій розглядаються архітектура, алгоритми та механізми забезпечення необхідної якості надання послуг.
Автор:
Дуглас Э. Камер
Язык документа:
Русский
Раздем документа:
35.53 Мб
Тип документа:
Книга
Эта книга задумывалась как учебник для вузов и как справочное руководство для специалистов, поэтому она написана на высоком профессиональном уровне. Специалисты могут почерпнуть в ней подробное описание технологии сетей TCP/IP и структуры Internet. Автор книги не ставил перед собой цель заменить описание существующих стандартов протоколов. Тем не менее книгу можно рассматривать как великолепную отправную точку в изучении технологии глобальных сетей, поскольку в ней изложены основы и сделан акцент на принципах их работы. Кроме того, книга дает читателю ориентиры для поиска дополнительной информации, которые было бы трудно получить на основе изучения отдельных стандартов протоколов.
Автор:
О.Л. Недашківський
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
23.92 Мб
Тип документа:
Учебно-методическая разработка
Язык документа:
Английский
Раздем документа:
2.1 Мб
Тип документа:
Пособие
This document covers the fundamentals, usage models, channel bonding, and explains the complex coding and spatial streams.
Автор:
Christopher D. Ziomek, Matthew T. Hunter
Язык документа:
Английский
Раздем документа:
1.06 Мб
Тип документа:
Статья
This paper discusses the practical constraints of testing Radio Frequency Integrated Circuit (RFIC) devices in a Multiple-Input Multiple-Output (MIMO) topology. Techniques to optimize test equipment setup and operation for MIMO architectures are detailed. Because RFICs are tested at a device level, this paper focuses on MIMO compliance testing and characterization within a cabled RF environment without open-air antennas. The IEEE 802.11 WLAN protocol is used as an example to detail the theory, specific use cases, and test scenarios.
Язык документа:
Русский
Раздем документа:
2.02 Мб
Тип документа:
Пособие
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
1.53 Мб
Тип документа:
Пособие
Автор:
Л.В. Дакова
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
1.63 Мб
Тип документа:
Учебно-методическая разработка
Методичні рекомендації щодо виконання практичних робіт.
Автор:
Antoni Masiukiewicz
Язык документа:
Английский
Раздем документа:
482 Кб
Тип документа:
Статья
802.11ac, n and ad are three newest IEEE standards. 802.11n implements a lot of new proposals especially in PHY and MAC layers while in 802.11ac there aren’t any new technologies but only optimization and development of ac new ideas. Both propose signifi cant increased in throughput but only ac reaches the level which could guarantee the multimedia successful communication. Author compares the most important features of PHY layers of both standards.
Автор:
Steve Rackley
Язык документа:
Английский
Раздем документа:
4.35 Мб
Тип документа:
Книга
БТМ є перспективною областю науки і техніки, вичерпний огляд якої представлений в даній книзі. У ній дано теоретичне обгрунтування різних технічних рішень і пропонуються рекомендації щодо їх практичного впровадження; описуються стандарти, розроблені для БТМ, організації бездротових мереж і ліній зв'язку, а також інших споріднених областей. Автор наводить посилання на різні додаткові джерела інформації - друковані видання та Web-ресурси. Для кращого засвоєння матеріалу в кінці кожного розділу вміщено завдання і питання для самоперевірки.

Библиотека


Просмотров: 68 478