Укр.   Рус.   Eng.

Государственный Университет Телекоммуникаций

Кафедра Предпринимательства, торговли и биржевой деятельности

Основные критерии поиска
Название, автор, год випуска


Детальный поиск
Категория, язык, тип документа
* Заполните необходимые поля для поиска

Основи психології
Автор:
Г.П. Васянович
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
908 Кб
Тип документа:
Пособие
У навчальному посібнику розкривається основний зміст, завдання, функції предмету психологія. На основі вивчення значного масиву наукової літератури викладено головні напрями сучасної психологічної думки, окреслено галузі психологічної науки, визначено рівні вияву психіки та схарактеризовано індивідуально-психологічні особливості особистості. Проаналізовано вчинкові активність особистості, розкрито сутність понять «Я-концепція», «психологія діяльності людини», представлено пізнавальну та емоційно-вольову сфери особистості.
Управління інвестиційним портфелем
Автор:
О.І. Замковий
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
780 Кб
Тип документа:
Учебно-методическая разработка
Подано методичні рекомендації до розв’язку типових практичних ситуацій з аналізу ефективності управління портфельними інвестиціями та методи оцінювання фінансовоекономічної ефективності портфельного інвестування. Наведено критерії оцінювання виконання практичних завдань. Призначено для самостійної роботи студентів під час виконання практичних робіт та підготовки до модульних контролів за результатами практичних занять з дисципліни «Управління інвестиційним портфелем». Орієнтовано на активізацію виконавчого етапу навчальної діяльності студентів.
Проектний аналіз: методичні рекомендації до виконання практичних робіт
Автор:
О.В. Посилкіна, Я.М. Деренська
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
601 Кб
Тип документа:
Учебно-методическая разработка
Методичні рекомендації містять теоретичні та практичні основи проведення аналізу проектів з погляду комерційної, технічної, економічної, інституційної, екологічної, соціальної та фінансової здійсненості. Розглянуто етапи проектного циклу, види проектів, вплив стадій життєвого циклу підприємства на стратегічні аспекти проектного аналізу. Видання призначене для підготовки та проведення практичних робіт з дисципліни “Проектний аналіз”.
Інвестиційний менеджмент
Автор:
Уклад.: Т.С. Пічугіна, Л.І. Безгінова
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
983 Кб
Тип документа:
Учебно-методическая разработка
Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи з дисципліни «Інвестиційний менеджмент».
Проектний аналіз
Автор:
Укл. І.В. Струтинська
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
2.54 Мб
Тип документа:
Учебно-методическая разработка
Опорний конспект лекцій з дисципліни «Проектний аналіз» для студентів усіх форм навчання.
Конкурентоспроможність підприємства: економічна сутність та чинники впливу
Автор:
Яремченко Л.М.
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
397 Кб
Тип документа:
Статья
Психологія професійної самореалізації молоді
Автор:
В.В. Мяленко
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
993 Кб
Тип документа:
Книга
У монографії крізь призму соціально-психологічного дискурсу досліджується проблематика професійної самореалізації молоді. Обстоюється концепція, що тлумачить професійну самореалізацю як ідеальний феномен, усвідомлений процес самоздійснення суб’єкта в обраній професійній сфері, який має соціально значущий потенціал; розкриваються потенції особистості у процесі досягання акме. Аналізуються результати дослідження бар’єрів та потенцій успіху. При цьому авторка звертається до сімейного та колективного несвідомого, виокремлюючи соціальний професійний капітал сім’ї як певним чином відрефлексований професійний досвід батьків, інтегрований у картину світу дітей, засвоєний та відтворений ними. Буде корисною фахівцям у галузі соціальної психології, а також молодим людям, передусім студентам, які цікавляться проблемою професійної самореалізації.
Інвестування
Автор:
Уклад.: Cкоробогатова Н.Є., Боклан Н.С.
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
671 Кб
Тип документа:
Учебно-методическая разработка
Методичні вказівки до проведення практичних занять
Удосконалення бізнес-систем. Том 1
Автор:
За ред. В.О.Лелюка
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
3.93 Мб
Тип документа:
Пособие
У томі 1 проаналізовано проблеми і можливості розбудови ефективних бізнес-систем при використанні інформаційних систем, засобів стратегічного управління, поопераційного розрахунку собівартості, інструментальної системи моделювання, аналізу і реінжинірингу бізнес-процесів ARIS. Розглянуто досвід їх використання для удосконалення діяльності торгово-виробничої фірми і підприємств міського господарства. У томі 2 описано етапи створення і використання імітаційних моделей, проаналізовано базові методології та інструментарій імітаційного моделювання. Розглянуто сучасні пакети програм і практичні приклади їх застосування для аналізу й удосконалення бізнес-систем. Для студентів напрямку «Менеджмент організацій», а також для викладачів, аспірантів і спеціалістів.
Міжнародна інвестиційна діяльність
Автор:
К.В. Ковтонюк
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
417 Кб
Тип документа:
Учебно-методическая разработка
КОМПЛЕКС НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «Міжнародна інвестиційна діяльність»

Библиотека


Просмотров: 49 354
^