XS
SM
MD
LG
Государственный Университет Телекоммуникаций

Адрес:
03110, Украина
г. Киев, ул. Соломенская, 7
Контактная информация:
Государственный Университет Телекоммуникаций

Кафедра Публичного управления и администрирования

Основные критерии поиска
Название, автор, год випуска


Детальный поиск
Категория, язык, тип документа
* Заполните необходимые поля для поиска

Автор:
С. Вінборн, В. Сисоєв, В. Ткаченко
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
3.67 Мб
Тип документа:
Пособие
Автор:
Е. Афонін, А. Мартинов
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
8.06 Мб
Тип документа:
Книга
У монографії концептуалізовано результати багаторічних теоретичних і моніторингових досліджень Української школи архетипіки (1992–2018), у яких використано авторські архетипні методики діагностики трансформаційних змін української свідомості. На основі узагальнення отриманих даних та закономірно очікуваних стрибкоподібних якісних змін у суспільній свідомості, сформульовано оптимістичний прогноз найближчого розвитку України. Розкрито роль позитивного мислення для взаємодії людей в умовах сучасного «токсичного» інформаційного середовища. Здійснено спробу відшукати в нинішньому надмірному песимізмі джерела соціального оптимізму, нових колективних смислів та передумов сталого розвитку України в новітній, глокалізованій, системі людства. Адресовано всім, хто прагне змінити себе і світ на краще.
Автор:
В. Ф. Семенов, Н. В. Нєчева
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
3.09 Мб
Тип документа:
Книга
Монографія професора, доктора економічних наук Семенова Василя Федоровича та старшого викладача, кандидата економічних наук Нєчевої Наталі Валеріївни висвітлює низку сучасних, науково-методичних і теоретичних підходів до проблем ефективного управління персоналом підприємств національної курортно-рекреаційної сфери України з макроекономічних позицій. Аналізуються методи управління і регулювання розвитку рекреації і туризму в сучасних умовах та зазначаються макроекономічні аспекти людського розвитку як базової сутності персоналу сучасних підприємств туристичного і курортно-рекреаційного бізнесу. Матеріали монографії розраховано на керівників і фахівців сфери управління туристичного, готельно-ресторанного та санаторно-курортного бізнесу, викладачів, наукових працівників, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів.
Автор:
За наук. ред. Р.В. Войтович, П.В. Ворони
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
4.22 Мб
Тип документа:
Книга
У колективній монографії авторами розглянуто сучасний стан та теоретико-методологічні основи публічного управління в умовах інституційних змін, що відбуваються взв'язку з процесом його реформування та євроінтеграції. Акцентовано увагу на впливі глобалізаційних процесів на становлення належного врядування в Україні; процесах децентралізації і євроінтеграції, становлення електронної демократії та врядування. Окремо приділено увагу проблематиці розвитку місцевого самоврядування, боротьбі з проявами корупцієї в органах публічної влади та зміцнення системи націо-нальної безпеки. Для службовців органів державної влади та місцевого самоврядування, науковців, освітян, здобувачів наукових ступенів та всіх, хто цікавиться питаннями реформування публічної влади, розвитку й зміцнення української державності.
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
5.03 Мб
Тип документа:
Статья
Автор:
І.О. Кульчій
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
972 Кб
Тип документа:
Пособие
У навчальному посібнику систематизовано та проаналізовано матеріал щодо особливостей правового регулювання публічного управління, сутності публічного і приватного права в публічному управлінні, коституційних засад принципу демократії в діяльності публічної адміністрації, підготовці та узгодження актів публічної адміністрації і т.д. Посібник за змістом відповідає робочій навчальній програмі дисципліни та призначений для самостійного вивчення теоретичного курсу та виконання самостійної роботи студентами спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування».
Язык документа:
Английский
Раздем документа:
1.79 Мб
Тип документа:
Пособие
Автор:
І.Л. Петрова
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
8.31 Мб
Тип документа:
Пособие
Навчальний посібник пропонує стратегічний підхід до управління людськими ресурсами та формування відповідних компетенцій, що відображає нову стадію розвитку управління персоналом у сучасних організаціях. Призначений для студентів спеціальності «Управління персоналом та економіка праці», студентів інших економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів. Також буде корисний для керівників підприємств, фахівців з управління персоналом, слухачів бізнес-шкіл, центрів магістерської підготовки і підвищення кваліфікації управлінських працівників.
Язык документа:
Английский
Раздем документа:
8.71 Мб
Тип документа:
Книга
Автор:
За заг. ред. А. А. Максюти
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
3.5 Мб
Тип документа:
Статья
У цьому звіті представлено висновки дослідження ключових державних стратегічних документів (ДСД) України, які визначають напрями розвитку країни у сферах, релевантних Цілям Сталого Розвитку (ЦСР). У дослідженні аналізується, якою мірою адаптовані до українських умов Цілі Сталого Розвитку до 2030 року інтегровано в стратегії національного і галузевого масштабу.

Библиотека


Просмотров: 57 784