XS
SM
MD
LG
Государственный Университет Телекоммуникаций

Адрес:
03110, Украина
г. Киев, ул. Соломенская, 7
Контактная информация:
Государственный Университет Телекоммуникаций

Кафедра Систем информационной и кибернетической защиты

Основные критерии поиска
Название, автор, год випуска


Детальный поиск
Категория, язык, тип документа
* Заполните необходимые поля для поиска

Автор:
О.А. Лаптєв
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
7.33 Мб
Тип документа:
Книга
У монографії на основі математичних моделей, математичного та натурного моделювання приведені результати процесу виявлення, розпізнавання та локалізації засобів негласного отримання інформації, які положенні у базис концептуальних, теоретичних та технологічних складових методологічних основ автоматизованого пошуку засобів негласного отримання інформації. Матеріал монографії призначений для викладачів, наукових і інженерно-технічних працівників, що займаються дослідженнями в області проектування систем захисту інформації від несанкціонованого отримання інформації
Автор:
Laptiev O., Savchenko V., Shuklin G., Stefurak O.
Язык документа:
Английский
Раздем документа:
1.54 Мб
Тип документа:
Учебник
Textbook on the subject Methods and means of technical protection of information for students Educational-scientific Institute of Information security.
Автор:
Лаптєв О.А., Савченко В.А., Шуклін Г.В.
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
2.1 Мб
Тип документа:
Пособие
Навчальний посібник по дисципліні Методи та засоби технічного захисту інформації для судентів ННІЗІ
Автор:
Ю.О. ТИХОНОВ, В.М. АХРАМОВІЧ, О.А. ЛАПТЕВ
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
688 Кб
Тип документа:
Пособие
Курсова робота з навчальної дисципліни – це індивідуальне завдання, яке передбачає розробку сукупності документів (розрахунково-пояснювальної або пояснювальної записки, при необхідності – графічного, ілюстративного матеріалу), та є творчим або репродуктивним рішенням конкретної задачі, виконаним студентом самостійно під керівництвом викладача згідно із завданням, на основі набутих з даної та суміжних дисциплін знань та умінь. Курсові роботи сприяють розширенню і поглибленню теоретичних знань, розвитку навичок їх практичного використання, самостійного розв’язання конкретних завдань. Завдання видається на практичному занятті. При цьому викладач пропонує графік виконання складових частин відповідно з графіком вивчення навчального матеріалу, визначає вимоги щодо оформлення роботи. Протягом семестру на вимогу викладача студенти представляють для перевірки та обговорення результатів окремі фрагменти чи частини завдання. Виконану курсову роботу студенти представляють для перевірки за два тижня і захищають.
Автор:
Юрий Тихонов
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
272 Кб
Тип документа:
Учебно-методическая разработка
Питання для підготовки до модульного контролю № 2 по дисципліні “Теорія кіл і сигналів в інформаційному та кіберпросторах” Галузь знань 12 – Інформаційні технології Напрям підготовки 125 – Кібербезпека Освітньо-кваліфікаційний рівень - бакалавр
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
726 Кб
Тип документа:
Периодическое издание, сборник трудов
Збірник містить тези доповідей семінару кафедри Систем інформаційного та кібернетичного захисту від 07 травня 2019 року навчально-наукового інституту захисту інформації Державного університету телекомунікацій. Пропонує тези студентів, що висвітлюють перспективи розвитку інформаційної та кібернетичної безпеки в світі.
Автор:
Ю.О. ТИХОНОВ, В.А. САВЧЕНКО, А.М. КОТЕНКО, А.М. ЗІДАН
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
3.07 Мб
Тип документа:
Книга
У практикумі викладені інформаційні та методичні матеріали для проведення лабораторних робіт з теорії кіл і сигналів в інформаційному та кіберпросторах. Практикум дає можливість отримати додаткову інформацію з питань, які є складовими навчальної програми вивчення дисципліни в рамках підготовки бакалавра за спеціальністю 125 Кібербезпека. Практикум містить опис та завдання до лабораторних робіт, що складені авторами при викладанні в університеті в період з 2005 по 2019 р. таких навчальних дисциплін, як Теорія електричних та магнітних кіл, Теорія електричних кіл та сигналів, Сигнали та процеси телекомунікаційних мереж, Теорія кіл, сигналів і процесів в інформаційної безпеки, Теорія кіл і сигналів в інформаційному та кіберпросторах. Загальна кількість лабораторних робіт - 22. Для кожної з робіт визначені короткі теоретичні положення та контрольні питання, що дозволяють якісно підготуватися до виконання робіт та оцінити знання студентів з лабораторної роботи.
Автор:
В.М. Ахромович
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
2.28 Мб
Тип документа:
Книга
Автор:
Кафедра
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
1.15 Мб
Тип документа:
Книга
Язык документа:
Русский
Раздем документа:
8 Мб
Тип документа:
Книга
Щоденник практики, Практика ознайомча, Практика переддипломна, Практика технологічна, Практика схемотехнічна

Библиотека


Просмотров: 46 410