XS
SM
MD
LG
Государственный Университет Телекоммуникаций

Адрес:
03110, Украина
г. Киев, ул. Соломенская, 7
Контактная информация:
Государственный Университет Телекоммуникаций

Кафедра Телекоммуникационных технологий

Основные критерии поиска
Название, автор, год випуска


Детальный поиск
Категория, язык, тип документа
* Заполните необходимые поля для поиска

Автор:
И.И. Гроднев, А.Г. Мурадян, Р.М. Шарафутдинов и др.
Язык документа:
Русский
Раздем документа:
2.75 Мб
Тип документа:
Пособие
Справочник содержит сведения о современных системах передачи, оптических кабелях, оптоэлектронных компонентах, оконечной и промежуточной аппаратуре магистральных, зоновых и городских сетей связи. Приводятся конструктивные, оптические и физико-механические характеристики оптических кабелей и оценивается их надежность. Описываются приборы и методы измерений. Излагаются основные данные, нормы и рекомендации по развитию оптической связи в стране. Для проектировщиков, строителей и работников эксплуатации волоконно-оптических линий и трактов связи, а также для широкого круга специалистов, занимающихся оптоэлектроникой, и будет полезен студентам вузов и учащимся техникумов.
Автор:
Фіалковський О.Т., Дочкін А.Г., Бондаренко Т.Г.
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
3.39 Мб
Тип документа:
Книга
Посібник написаний колективом авторів відповідно до програми дисципліни Технічна електродинаміка спеціально для студентів, що навчаються у Державному університеті телекомунікацій за напрямами підготовки Телекомунікації, освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр. Основну увагу автор приділив властивостям електромагнітних хвиль та явищ, які широко використовуються в техніці зв'язку на надвисоких частотах, конструкціям та параметрам ліній передачі в діапазоні НВЧ.
Автор:
Бондаренко Т.Г.
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
719 Кб
Тип документа:
Пособие
Посібник написаний відповідно до програми дисципліни Технічна електродинаміка для студентів, що навчаються у Державному університеті телекомунікацій за напрямами підготовки Телекомунікації, освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр. Приділено увагу розв'язанню задач, за допомогою яких можливо чисельно аналізувати властивості електромагнітних хвиль у різних середовищах та напрямних системах, що широко використовуються в техніці зв'язку на надвисоких частотах. Наведено приклади розрахунків параметрів ліній передачі в діапазоні НВЧ.
Язык документа:
Русский
Раздем документа:
396 Кб
Тип документа:
Учебно-методическая разработка
Автор:
Бондаренко Т.Г.
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
738 Кб
Тип документа:
Учебно-методическая разработка
Навчально-методичні вказівки призначенідля студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки «Телекомунікації». Наведені теоретичні відомості, завдання для самостійної роботи, приклади рішеннізадач.
Автор:
Манько О.О., Бондаренко Т.Г.
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
786 Кб
Тип документа:
Учебно-методическая разработка
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Технічна електродинаміка”. Навчально-методичні вказівки призначенідля студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки «Телекомунікації».
Автор:
Меліщук І.С.
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
1.32 Мб
Тип документа:
Книга
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ призначені для студентів що навчаються по напряму підготовки Телекомунікації” освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр. Розглянуті наступні питання: принцип дії та параметри волоконного світловоду,вимірювання таких параметрів волоконного світловоду, як профіль показника заломлення, апертурний кут, числова апертура, діаметр модової плями.фізичні процеси, що відбуваються у ВС – загасання світла та дисперсія імпульсів у ВС; різні методи вимірювання загасання світла та дисперсії імпульсів у ВС та оптичних кабелях (ОК); смуги пропускання волоконного світловода.
Автор:
Манько О.О., Марков С.Ю.
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
1.79 Мб
Тип документа:
Книга
Учбовов-методичний матеріал містить навчально-методичні вказівки до виконання лабораторних робіт студентами денної та заочної форм навчання напряму підготовки «Телекомунікації» освітньо-кваліфікаційного рівня Бакалавр.
Автор:
Ніколова О.О.
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
1.5 Мб
Тип документа:
Книга
Навчально-методичні вказівки з практичних занять призначені для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки „Телекомунікації” освітньо – кваліфікаційного рівня БАКАЛАВР
Автор:
Крилов В.М.
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
2.43 Мб
Тип документа:
Пособие
Посібник призначений для студентів, щонавчаються за напрямом підготовки 6.050903 Телекомунікаціїта 6.050102 Комп'ютерна інженерія.

Библиотека


Просмотров: 62 363