XS
SM
MD
LG
Государственный Университет Телекоммуникаций

Адрес:
03110, Украина
г. Киев, ул. Соломенская, 7
Контактная информация:
Государственный Университет Телекоммуникаций

Кафедра Телекоммуникационных технологий

Основные критерии поиска
Название, автор, год випуска


Детальный поиск
Категория, язык, тип документа
* Заполните необходимые поля для поиска

Язык документа:
Русский
Раздем документа:
396 Кб
Тип документа:
Учебно-методическая разработка
Автор:
Бондаренко Т.Г.
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
738 Кб
Тип документа:
Учебно-методическая разработка
Навчально-методичні вказівки призначенідля студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки «Телекомунікації». Наведені теоретичні відомості, завдання для самостійної роботи, приклади рішеннізадач.
Автор:
Манько О.О., Бондаренко Т.Г.
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
786 Кб
Тип документа:
Учебно-методическая разработка
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Технічна електродинаміка”. Навчально-методичні вказівки призначенідля студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки «Телекомунікації».
Автор:
Меліщук І.С.
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
1.32 Мб
Тип документа:
Книга
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ призначені для студентів що навчаються по напряму підготовки Телекомунікації” освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр. Розглянуті наступні питання: принцип дії та параметри волоконного світловоду,вимірювання таких параметрів волоконного світловоду, як профіль показника заломлення, апертурний кут, числова апертура, діаметр модової плями.фізичні процеси, що відбуваються у ВС – загасання світла та дисперсія імпульсів у ВС; різні методи вимірювання загасання світла та дисперсії імпульсів у ВС та оптичних кабелях (ОК); смуги пропускання волоконного світловода.
Автор:
Манько О.О., Марков С.Ю.
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
1.79 Мб
Тип документа:
Книга
Учбовов-методичний матеріал містить навчально-методичні вказівки до виконання лабораторних робіт студентами денної та заочної форм навчання напряму підготовки «Телекомунікації» освітньо-кваліфікаційного рівня Бакалавр.
Автор:
Ніколова О.О.
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
1.5 Мб
Тип документа:
Книга
Навчально-методичні вказівки з практичних занять призначені для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки „Телекомунікації” освітньо – кваліфікаційного рівня БАКАЛАВР
Автор:
Крилов В.М.
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
2.43 Мб
Тип документа:
Пособие
Посібник призначений для студентів, щонавчаються за напрямом підготовки 6.050903 Телекомунікаціїта 6.050102 Комп'ютерна інженерія.
Автор:
Лукін В.Є.
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
1.61 Мб
Тип документа:
Книга
Навчальний посібник призначений для студентів факультету Телекомунікації. Розглядаються питання формування групового тракту системи з ЧРК; принципи побудови апаратури ЧРК; основні характеристики групових повідомлень; спотворення в групових трактах систем передачі з ЧРК.
Автор:
Манько О.О., Бондар В.В., Бондаренко Т.Г.
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
1.57 Мб
Тип документа:
Пособие
Впосібнику викладені основні принципи побудови високошвидкісних оптичних систем передачі інформації з спектральним розділенням каналів (ВОЛЗ СРК),описані технології мультиплексування.Детально розглянуті функціонування та конструкції різних за призначенням видів мережних елементів з оптичними компонентами. Призначений для студентів вузів, які навчаються за напрямом «Телекомунікації».
Автор:
Балькін Г.Ф.
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
2.57 Мб
Тип документа:
Пособие
Навчальний посібник длястудентів, що навчаються заспеціальностями8.05090102 Апаратура радіозв'язку, радіомовлення і телебачення,8.05090103 Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси,8.05090302 Телекомунікаційні системи та мережі, 8.05090301 Інформаційні мережі зв'язку.

Библиотека


Просмотров: 69 203