XS
SM
MD
LG
Государственный Университет Телекоммуникаций

Адрес:
03110, Украина
г. Киев, ул. Соломенская, 7
Контактная информация:
Государственный Университет Телекоммуникаций

Кафедра Документоведения и информационной деятельности

Основные критерии поиска
Название, автор, год випуска


Детальный поиск
Категория, язык, тип документа
* Заполните необходимые поля для поиска

Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
3.6 Мб
Тип документа:
Периодическое издание, сборник трудов
У збірнику публікуються наукові статті з актуальних питань історичної науки, археології, історіографії, джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін (оригінальні результати досліджень у галузі документознавства, бібліотечної та видавничо-поліграфічної справи, соціальних комунікацій та соціогуманітаристики на національному та міжнародному рівнях), представлена теорія і практика досліджень у галузі сучасних навчально-методичних технологій підготовки фахівців. Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, що навчаються за освітньою програмою «Управління інформаційно-комунікаційною діяльністю» спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа галузі знань 02 Культура і мистецтво.
Автор:
Т.М. Сидоренко, К.І. Климова
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
1.39 Мб
Тип документа:
Учебно-методическая разработка
Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Спічрайтинг та риторика» поглиблює знання про становлення риторики як науки, закони риторики, особливості написання текстів публічних виступів, роль оратора та аудиторії під час проголошення виступу. У посібнику розкрито значення й функції спічрайтерів під час публічних комунікацій. Конспект лекцій розрахований на студентів, які вивчають навчальну дисципліну «Спічрайтинг та риторика».
Автор:
Л.В. Пізнюк, Т.М. Сидоренко
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
1.68 Мб
Тип документа:
Пособие
У посібнику викладено лінгвстичні основи документознавства, розглянуто особливості створення текстів документів. Посібник розрахований на студентів, які навчаються за освітньою програмою «Документознавство та інформаційна діяльність».
Автор:
Г.О.Орендарчук, С.М.Петькун, Л.Г. Стороженко
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
1.36 Мб
Тип документа:
Книга
У навчально-методичному комплексі з навчальної дисципліни «Патентознавство» висвітлені основні питання про об’єкти інтелектуальної власності в галузі науки і техніки, основи створення, правової охорони, захисту і комерційної реалізації об’єктів права інтелектуальної власності, а також оформлення документації з отримання прав на об’єкти інтелектуальної власності. Видання також містить плани і завдання практичних занять, індивідуальні завдання, тематику та методику написання реферативних робіт та перелік питань до підсумкового контролю.
Автор:
Д. Кот
Язык документа:
Русский
Раздем документа:
1.32 Мб
Тип документа:
Книга
Ця книжка - набір методик, прийомів з написання текстів, які продаються (тексти для сайтів, друкованих рекламних видань). Кожний розділ місить поради для успішного написання тексту, схеми написання іміджевих статей. Книжка буде цікавою й корисною для копірайтерів, неймерів, маркетологів, фахівців у сфері реклами й PR.
Автор:
3.В. Партико
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
3.65 Мб
Тип документа:
Пособие
У посібнику описано об’єкт, предмет, мету, завдання, методологію, методи, методики, галузі та аспекти редагування. Редагування розглядається як приведення тексту у відповідність із нормами. Сформульовано нормативну теорію редагування. Детально класифіковані та описані всі основні методи контролю й виправлення помилок. Подано детальний опис інформаційних, соціальних, композиційних, логічних, лінгвістичних, психолінгвістичних, видавничих і поліграфічних норм редагування. Розглянуто методи комп’ютеризації процесу редагування. Посібник пропонує формалізовану методику проведення редагування, враховує досягнення теорії редагування розвинутих країн Заходу.
Автор:
Н.В. Середа
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
737 Кб
Тип документа:
Пособие
Навчальний посібник містить цікаві практичні завдання для формування навичок написання текстів публічних промов. Для студентів і всіх, хто цікавиться риторикою та спічрайтингом.
Автор:
В.М. Приймак
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
2.24 Мб
Тип документа:
Учебник
Головною метою підручника «Управління знаннями» є формування у майбутніх фахівців системного мислення і комплексу спеціальних компетенцій з управління знаннями, на основі передового досвіду як вітчизняних, так і зарубіжних науковців та практиків. Матеріал викладено відповідно до сучасних підходів активного навчання, що передбачають самостійне, творче опрацювання.
Автор:
А.П. Киричок
Язык документа:
Английский
Раздем документа:
5.65 Мб
Тип документа:
Учебно-методическая разработка
Метою даних методичних рекомендацій є подання матеріалу у лаконічній наочній формі таблиць, схем та діаграм, що дозволить полегшити засвоєння лекційного матеріалу майбутнім документознавцям та інформаційним аналітикам з предмету «Організація та управління діяльністю інформаційних установ». Матеріал подано англійською мовою.
Автор:
А.Є. Прилуцька, О.О. Карпенко, Н.І. Парафійник, О.В. Медведь
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
1.79 Мб
Тип документа:
Пособие
Головною метою навчального посібника є розгляд функціонування документно-інформаційних інститутів на різних етапах розвитку суспільства, закономірності формування й функціонування документних потоків, масивів, фондів, інформаційних ресурсів, висвітлено основні технології надання інформаційних послуг в рамках сучасного стану інформаційної сфери України. Розглянуто специфіку роботи документознавця в інформаційних установах.

Библиотека


Просмотров: 43 922