XS
SM
MD
LG
Государственный Университет Телекоммуникаций

Адрес:
03110, Украина
г. Киев, ул. Соломенская, 7
Контактная информация:
Государственный Университет Телекоммуникаций

Кафедра Документоведения и информационной деятельности

Основные критерии поиска
Название, автор, год випуска


Детальный поиск
Категория, язык, тип документа
* Заполните необходимые поля для поиска

Автор:
Д. Кот
Язык документа:
Русский
Раздем документа:
1.32 Мб
Тип документа:
Книга
Ця книжка - набір методик, прийомів з написання текстів, які продаються (тексти для сайтів, друкованих рекламних видань). Кожний розділ місить поради для успішного написання тексту, схеми написання іміджевих статей. Книжка буде цікавою й корисною для копірайтерів, неймерів, маркетологів, фахівців у сфері реклами й PR.
Автор:
3.В. Партико
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
3.65 Мб
Тип документа:
Пособие
У посібнику описано об’єкт, предмет, мету, завдання, методологію, методи, методики, галузі та аспекти редагування. Редагування розглядається як приведення тексту у відповідність із нормами. Сформульовано нормативну теорію редагування. Детально класифіковані та описані всі основні методи контролю й виправлення помилок. Подано детальний опис інформаційних, соціальних, композиційних, логічних, лінгвістичних, психолінгвістичних, видавничих і поліграфічних норм редагування. Розглянуто методи комп’ютеризації процесу редагування. Посібник пропонує формалізовану методику проведення редагування, враховує досягнення теорії редагування розвинутих країн Заходу.
Автор:
Н.В. Середа
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
737 Кб
Тип документа:
Пособие
Навчальний посібник містить цікаві практичні завдання для формування навичок написання текстів публічних промов. Для студентів і всіх, хто цікавиться риторикою та спічрайтингом.
Автор:
В.М. Приймак
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
2.24 Мб
Тип документа:
Учебник
Головною метою підручника «Управління знаннями» є формування у майбутніх фахівців системного мислення і комплексу спеціальних компетенцій з управління знаннями, на основі передового досвіду як вітчизняних, так і зарубіжних науковців та практиків. Матеріал викладено відповідно до сучасних підходів активного навчання, що передбачають самостійне, творче опрацювання.
Автор:
А.П. Киричок
Язык документа:
Английский
Раздем документа:
5.65 Мб
Тип документа:
Учебно-методическая разработка
Метою даних методичних рекомендацій є подання матеріалу у лаконічній наочній формі таблиць, схем та діаграм, що дозволить полегшити засвоєння лекційного матеріалу майбутнім документознавцям та інформаційним аналітикам з предмету «Організація та управління діяльністю інформаційних установ». Матеріал подано англійською мовою.
Автор:
А.Є. Прилуцька, О.О. Карпенко, Н.І. Парафійник, О.В. Медведь
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
1.79 Мб
Тип документа:
Пособие
Головною метою навчального посібника є розгляд функціонування документно-інформаційних інститутів на різних етапах розвитку суспільства, закономірності формування й функціонування документних потоків, масивів, фондів, інформаційних ресурсів, висвітлено основні технології надання інформаційних послуг в рамках сучасного стану інформаційної сфери України. Розглянуто специфіку роботи документознавця в інформаційних установах.
Автор:
Michael Buckland
Язык документа:
Английский
Раздем документа:
1 Мб
Тип документа:
Учебник
The main support of the textbook of the American scientist Michael Buckland Information and Society is the development of laws in the field of information society services, which are the best for solving professional issues in the work of information-analytical field and formation of professional competencies for implementing innovative technologies in modern society, proposed to improve the quality of information services to organizations and institutions.
Автор:
Ю.М. Вільчинський, Л.В. Северин-Мрачковська, О.Б. Гаєвська
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
3.5 Мб
Тип документа:
Пособие
Матеріали посібника мають на меті сприяти розвитку критичності мислення, самовизначення особистості через активну громадянську позицію, культурному кругозору й опануванню загальнотеоретичних засад наукового пізнання. Автори намагаються ознайомити студентів із широкою картиною філософського знання. Посібник охоплює ряд тем, присвячених історії розвитку філософських вчень, починаючи від стародавньої філософії і закінчуючи сучасною, а також основні розділи філософії.
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
9.34 Мб
Тип документа:
Периодическое издание, сборник трудов
Концепція збірника базується на багатоплановому науковому висвітленні проблем сучасної науки в умах полікультурного глобалізаційного суспільства. Основні рубрики охоплюють галузі історичних, філософських та політичних наук. Розрахований на фахівців гуманітарних та соціально-політичних наук.
Автор:
Ж.В. Колоїз, Н.А. Березовська-Савчук
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
1.26 Мб
Тип документа:
Пособие
У практикумі подано ряд практичних завдань (відповідно до навчальної плану та робочої програми), скерованих на вивчення української мови професійного спілкування в аспекті теорії стилів та культури мовлення. До кожного заняття запропоновано ті чи ті проблемні питання, які потребують осмислення, теоретичний довідник, що репрезентує потрактування найосновніших понять, які повинні розуміти студенти. Основні теоретичні відомості узагальнені й представлені у вигляді таблиць. Практична частина містить завдання, виконання яких допоможе студентам оволодіти культурою усного та писемного професійного мовлення. Актуалізація чинних літературних норм відбувається крізь призму культури документування офіційноділових текстів відповідних зразків. Окремий акцент зроблено на культурі усного професійного спілкування.

Библиотека


Просмотров: 34 034