XS
SM
MD
LG
Государственный Университет Телекоммуникаций

Адрес:
03110, Украина
г. Киев, ул. Соломенская, 7
Контактна інформація:
Государственный Университет Телекоммуникаций

Кафедра Макертинга

Основные критерии поиска
Название, автор, год випуска


Детальный поиск
Категория, язык, тип документа
* Заполните необходимые поля для поиска

Автор:
О.В. Виноградова
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
1.33 Мб
Тип документа:
Пособие
У навчальному посібнику подані матеріали для закріплення знань, отриманих у процесі викладання дисципліни «Поведінка споживачів». Посібник містить велику кількість прикладів і фактичних матеріалів, що ілюструють теоретичні положення, а також практикум з поведінки споживачів з прикладами розв’язання найбільш складних завдань. Для викладачів та студентів економічних спеціальностей.
Автор:
М.С. Рахман
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
10.9 Мб
Тип документа:
Пособие
Навчальний посібник укладено з метою надання допомоги майбутнім спеціалістам в області маркетингу, менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, міжнародних економічних відносин та інших економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також фахівцям, зайнятим зовнішньоекономічною діяльністю, в оволодінні основами міжнародного маркетингу. Основні положення навчального курсу дисципліни викладено двома мовами з використанням схем, рисунків та таблиць; після кожної теми наведено питання для контролю знань. Практична частина містить тести, розрахунково-аналітичні та ситуаційні завдання. Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів економічного спрямування, що вивчають маркетинг та менеджмент зовнішньоекономічної діяльності.
Автор:
Т.М. Чумаченко
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
967 Кб
Тип документа:
Пособие
Видання містить курс лекцій з міжнародного маркетингу для магістрів спеціальності ЗЕД, ситуаційні завдання (кейси), що моделюють маркетингову діяльність різних компаній на зовнішньому ринках, а також питання для тест-контролю, що використовуються для перевірки знань. Курс лекцій розбито на модулі. В ньому розкрита теорія міжнародного маркетингу, розглянуто міжнародне маркетингове середовище і вплив на нього економічних, соціокультурних і політико-правових факторів, методи маркетингового дослідження закордонних ринків, проблеми міжнародної конкуренції, а також інструментарій міжнародного маркетингу: товарна та цінова політика, організація збутової та комунікаційної політики на зовнішньому ринку. Основна мета курсу – допомогти студентам засвоїти фундаментальне знання і продемонструвати їм, як вони когут бути використані в практичній діяльності.
Автор:
За ред. Ю.Г. Козака, С. Смичка, I.Л. Літовченко
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
4.31 Мб
Тип документа:
Пособие
Посібник містить аналіз загальних основ міжнародного маркетингу, економічного, політико-правового, соціально-культурного, інформаційного, науково-технічного, демографічного та природно-географічного його середовища. Особлива увага приділяється методам та інструментам міжнародної маркетингової діяльності, товарній та ціновій політиці у міжнародному маркетингу, засобам просування продукту на зарубіжний ринок.
Автор:
Rob Stokes
Язык документа:
Английский
Раздем документа:
43.54 Мб
Тип документа:
Пособие
The book is structured according to the following theme Think Research, plan and strategies for brands and campaign Create Build beautiful, highly functional assets and content for brands and campaigns Engage Use the power of the connected web to drive the traffic to those assets and leverage the available channels Optimize Relentlessly use data and analysis to improve all the marketing efforts
Язык документа:
Английский
Раздем документа:
1.8 Мб
Тип документа:
Книга
Язык документа:
Английский
Раздем документа:
7.33 Мб
Тип документа:
Книга
Автор:
Brynn Zuccaro
Язык документа:
Английский
Раздем документа:
5.73 Мб
Тип документа:
Пособие
A small guide booklet from a Marketer from the Google. A good informative book. Topics Covered: Why you should be marketing online? Case Studies: How happy hound gets 90% of its sales online 10 things you can do today to boost your online marketing Worksheet: How you can get started?
Язык документа:
Английский
Раздем документа:
2.99 Мб
Тип документа:
Пособие
Points Covered: Building customer avatar Developing long term assets Short term strategies Lead nurturing Website hub, etc.
Язык документа:
Английский
Раздем документа:
13.32 Мб
Тип документа:
Книга
All the topics are written and nicely explained by multiple people. Every author is an expert Digital Marketer. Topics Covered: People Big Data Understanding Ad Tech Programatic/ RTB Mobile Device Integration Best Marketing Practices Shifts in The Marketing Landscape

Библиотека


Просмотров: 39 468