XS
SM
MD
LG
Государственный Университет Телекоммуникаций

Адрес:
03110, Украина
г. Киев, ул. Соломенская, 7
Контактная информация:
Государственный Университет Телекоммуникаций

Библиотека

Основные критерии поиска
Название, автор, год випуска


Детальный поиск
Категория, язык, тип документа
* Заполните необходимые поля для поиска

Автор:
Edited by Peter Dahlin and Peter Ekman
Язык документа:
Английский
Раздем документа:
1.61 Мб
Тип документа:
Книга
Information technology has come to play an important role in organizations over the last few decades. Though it began as an entity dealt with by specialists, IT has evolved to become an everyday tool with both operational and strategic impacts. Most modern organizations have adopted different forms of IT, and become dependent on their computer-based information systems and their peripherals for everyday operations. Information technology offers opportunities to increase efficiency, customer value, and competitiveness. Given the financial investment in IT required by organizations to remain competitive, IT has become a resource that needs to be managed. Management and Information Technology evaluates organizations’ utilization of IT including knowledge management and e-learning, accounting, and business relationships. Presenting theories to help the reader understand the varying roles IT can occupy in different organizations, this volume illustrates the ways in which IT has become a key strategic tool.
Автор:
Keri E. Pearlson, Carol S. Saunders, Dennis F. Galletta
Язык документа:
Английский
Раздем документа:
5.09 Мб
Тип документа:
Учебник
Managing and Using Information Systems: A Strategic Approach, Sixth Edition, conveys the insights and knowledge MBA students need to become knowledgeable and active participants in information systems decisions. This text is written to help managers begin to form a point of view of how information systems will help, hinder, and create opportunities for their organizations. It is intended to provide a solid foundation of basic concepts relevant to using and managing information.
Автор:
Ramesh Behl
Язык документа:
Английский
Раздем документа:
66.16 Мб
Тип документа:
Учебник
This is an ideal text-book for introductory courses on computers and information technology, primarily for business management students. This new edition continues to focus on application of technology for business decision making. It has been restructured and rewritten with a view to increase the coverage of topics on “fundamentals” of computers and information technology. At the same time, it provides up-to-date information on technologies and their application for management of business.
Автор:
Laptiev O., Savchenko V., Shuklin G., Stefurak O.
Язык документа:
Английский
Раздем документа:
1.54 Мб
Тип документа:
Учебник
Textbook on the subject Methods and means of technical protection of information for students Educational-scientific Institute of Information security.
Автор:
І.С. Добронравова, О.В. Руденко, Л.І. Сидоренко та ін.
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
3.99 Мб
Тип документа:
Пособие
Розглянуто роль науки і наукових досліджень у сучасному світі та питання технології виконання наукового дослідження студентами і молодими науковцями. Докладно охарактеризовано проблеми, що пов'язані з методологією та організацією науково-дослідницької діяльності: визначення об'єкта і предмета, методології і методів дослідження, способи збирання інформації, оформлення результатів наукових пошуків у вигляді наукових, магістерських робіт, тез, статей, монографій. Для студентів, докторантів, молодих учених та всіх, хто цікавиться основами методології наукових досліджень.
Автор:
О.Г. Данильян, О.П. Дзьобань
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
2.68 Мб
Тип документа:
Пособие
У навчальному посібнику висвітлені теоретичні засади методології науководослідної діяльності, етапи, напрями наукової творчості та логіки наукових досліджень, також розглянуті конкретні практичні аспекти оприлюднення результатів наукових досліджень, рекомендації щодо виконання окремих видів наукових, зокрема дисертаційних, робіт. Окремий розділ посібника присвячений ролі науки і наукових досліджень у сучасному світі, соціокультурним, філософським та організаційним аспектам науки, світоглядно-філософським вимірам та ключовим концепціям розуміння її сутності. Розраховане на науковців, здобувачів наукового ступеня, магістрів, викладачів, експертів, студентів та всіх, хто займається науковими дослідженнями.
Автор:
Лаптєв О.А., Савченко В.А., Шуклін Г.В.
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
2.1 Мб
Тип документа:
Пособие
Навчальний посібник по дисципліні Методи та засоби технічного захисту інформації для судентів ННІЗІ
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
2.75 Мб
Тип документа:
Периодическое издание, сборник трудов
Дана збірка містить тези учасників ІI Міжнародної студентської науковопрактичної конференції Навчально-наукового інституту менеджменту та підприємництва «Дорожня карта інформаційно-телекомунікаційної сфери», яка проводилась 28 травня 2020 р. на базі Навчально-наукового інституту менеджменту та підприємництва Державного університету телекомунікацій, м.Київ. Розглянуто сучасні соціально-економічні проблеми розвитку підприємств інформаційно-телекомунікаційної сфери в умовах цифровізації та діджиталізації суспільних відносин.
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
1.19 Мб
Тип документа:
Периодическое издание, сборник трудов
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
1.84 Мб
Тип документа:
Периодическое издание, сборник трудов
Збірник містить тези доповідей учасників конференції, представлених на Всеукраїнській науково-технічній конференції «Сучасний стан та перспективи розвитку IоT», яка проводилась 3 квітня 2020 р. на кафедрі Інформаційних систем та технологій Навчальнонаукового інституту інформаційних технологій Державного університету телекомунікацій, м. Київ. Робочі мови – українська та англійська. На конференції розглянуті перспективи розробки та застосування IoT технологій в Україні та світі.

Навигация


Просмотров: 387 666