XS
SM
MD
LG
Государственный Университет Телекоммуникаций

Адрес:
03110, Украина
г. Киев, ул. Соломенская, 7
Контактная информация:
Государственный Университет Телекоммуникаций

Кафедра Мобильных и видеоинформационных технологий

Основные критерии поиска
Название, автор, год випуска


Детальный поиск
Категория, язык, тип документа
* Заполните необходимые поля для поиска

Автор:
Devaki Chandramouli; Rainer Liebhart; Juho Pirskanen
Язык документа:
Английский
Раздем документа:
22.5 Мб
Тип документа:
Книга
Книга пропонує широке висвітлення технічних аспектів РНП (з особливим урахуванням вмісту 3GPP Release 15), того, як вони надають нові послуги та чим вони відрізняються від LTE. Сюди входить інформація про потенційні випадки використання, аспекти радіо та основних мереж, розгляд спектру та послуги, що головним чином сприяють розробці та впровадженню РНП. У тексті також розглядається РНП стосовно Інтернету речей, зв'язку машиною до машини та технічних засобів, таких як LTE-M, NB-IoT та EC-GSM. У додаткових главах обговорюються нові бізнес-моделі для постачальників послуг телекомунікаційних послуг та вертикальної галузі в результаті впровадження РНП та стратегії, що можна випереджати криву. Інші теми включають: Основні характеристики нового радіозв'язку РНП, такі як описи нових форм хвиль, масивні технології MIMO та променевої форми, а також міркування спектру радіо РНП стосовно всіх можливих діапазонів Драйвери, мотивації та огляд нової системи РНП - особливо архітектури та технологій RAN (наприклад, архітектура на основі сервісу, розділення обчислювальної пам’яті та опромінення мережі) для локальних хмарних розгортань Мобільні обчислювальні машини, доступ без доступу 3GPP, фіксовано-мобільна конвергенція Детальний огляд управління мобільністю, управління сеансами та якості обслуговування РНП бачення безпеки та архітектура Справжні низькі затримки та висока надійність використання випадків та засобів, викликів та вимог (наприклад, дистанційне управління, промислова автоматизація, громадська безпека та V2X-зв’язок) Опис вимог та проблем, що пред'являються величезною кількістю пристроїв, підключених до стільникових мереж
Автор:
Afif Osseiran, Jose F. Monserrat, Patrick Marsch
Язык документа:
Английский
Раздем документа:
29.14 Мб
Тип документа:
Книга
Написана провідними експертами з досліджень МСЦРНП, ця книга - це вичерпний огляд сучасного стану технологій МСЦРНП. Охоплюючи все, від найімовірніших випадків використання, до широкого спектру технологічних варіантів та потенційної архітектури системи МСЦРНП, до проблем спектру, це важливий орієнтир для науковців та професіоналів, які займаються безпроводовим та мобільним зв’язком. Описує та пояснює основні варіанти технологій, включаючи МСЦРНП повітряні інтерфейси, комунікації між пристроями, комунікації на мікрохвильовому діапазоні, масивні MIMO, узгоджене багатоточкове кодування безпроводової мережі, управління перешкодами та мобільністю, а також проблеми спектру. Узагальнює результати ключових глобальних наукових досліджень МСЦРНП, таких як METIS, та окреслює ключові сценарії, вимоги до мережі та архітектури системи. Пояснює зв’язок між IoT, машинним зв’язком та кібер-фізичними системами та описує вплив МСЦРНП на такі сектори, як автомобілебудування, будівництво та енергетика.
Автор:
С.І Отрох, Л.В. Дакова
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
580 Кб
Тип документа:
Учебно-методическая разработка
Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни: «Цифрові системи телерадіомовлення». Методичні вказівки розроблені з метою освоєння студентами принципів частотно-територіального планування мереж рухомого зв’язку за допомогою програмного продукту RPS (Radio Planning System). Перед виконанням певних дій представлені відповідні основні теоретичні положення. Методичні вказівки допоможуть студенту у вивченні практичного матеріалу і придбання навичок вирішення конкретних практичних завдань.
Автор:
ЗАЇКА В.Ф., ТВЕРДОХЛІБ М.Г., ТАРБАЄВ С.І., ЧУМАК Н.С.
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
2.72 Мб
Тип документа:
Пособие
Посібник містить термінологічний словник, перелік та вказівки до виконання лабораторних робіт, необхідні теоретичні основи виконання графічних документів, вимоги стандартів щодо розробки графічних та текстових документів, приклади виконання.Контрольні запитання і тестові завдання допоможуть студенту до самооцінки знань та підготовки до екзамену. Навчальний посібник призначений для самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів з навчальної дисципліни “Інженерна та комп’ютерна графіка ” (ІКГ), які навчаються за спеціальностями за напрямами: “Телекомунікації”, “комп’ютерна інженерія”. Навчальна дисципліна має загально-інженерний характер, входить до циклу дисциплін спеціальної професійної та практичної підготовки фахівців-зв’язківців, є нормативною дисципліною. Завданням навчальної дисципліни є набуття студентами навиків для використання під час вивчення фахових дисциплін при розробці курсових, дипломних робіт (проектів), розрахунково-графічних робіт, а також при виконанні наукових експериментів та моделюванні.
Автор:
В.Л. Пархоменко
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
14.13 Мб
Тип документа:
Пособие
Автор:
Сайко В.Г., Оксіюк О.Г., Дікарєв О.В.
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
2.46 Мб
Тип документа:
Пособие
В навчальному посібнику викладенні основи цифрового оброблення сигналів та питання його застосування. Розглянуті методи аналізу дискретних кіл при детермінованих і випадкових впливах, синтезу і реалізації цифрових фільтрів та застосування цифрового оброблення сигналів в системах мобільного цифрового радіозв’язку. Викладення ґрунтується на сучасному математичному апараті та супроводжується великою кількістю прикладів та вправ. Видання призначено для студентів, які навчаються за спеціалізацією „Мобільні телекомунікації”. Він також буде дуже корисний для аспірантів, інженерів та наукових співробітників, які спеціалізуються у застосуванні, проектуванні та дослідженні систем та комплексів радіозв’язку та їх елементів.
Автор:
П. В. Слободянюк, Т. М. Наритник, В. Г. Благодарний, В. Г. Сайко, В. Л. Булгач
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
15.23 Мб
Тип документа:
Книга
Книга являє собою курс з основ управління радіочастотним ресурсом (РЧР),що включає в себе головні принципи управління використанням радіочастотного ресурсу, діапазони спектра електромагнітних коливань, основні Положення Регламенту радіозв’язку, відомості щодо національних та міжнароднихорганів регулювання (управління) у сфері використання радіочастотного ресурсу. Книгу може бути використано як навчальний посібник для студентіввищих навчальних закладів, які здобувають освіту за напрямком підготовкибакалаврів і магістрів «Радіотехніка». Вона буде корисною для викладачів,науковців, а також для тих читачів, які цікавляться проблематикою управління та регулювання у сфері використання радіочастотного ресурсу, електромагнітної сумісності радіоелектронних та інших технічних засобів телекомунікацій.
Автор:
Олейник В.Ф., Сайко В.Г., Булгач В.Л.
Язык документа:
Русский
Раздем документа:
174.11 Мб
Тип документа:
Пособие
Автор:
За заг. ред. В.В. Різуна
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
1.17 Мб
Тип документа:
Периодическое издание, сборник трудов
Матеріали наукового колоквіуму, Київ, 16 листопада 2011 р. Збірник скомпонований із матеріалів виступів та наукових повідомлень учасників наукового колоквіуму – студентів магістратури та бакалаврату, аспірантів Інституту журналістики, фахівців телерадіомовлення. У текстах ідеться про специфіку творчо-виробничої діяльності фахівців сучасних аудіовізуальних мас-медіа, типологічну та жанрову характеристику телерадіомовлення, особливості використання новітніх технологій, вектори розвитку нових та класичних засобів масової комунікації.
Автор:
С.В. Мелихов
Язык документа:
Русский
Раздем документа:
3.22 Мб
Тип документа:
Пособие
Рассмотрены радиочастотные диапазоны и особенности распространения радиоволн разной длины; зоны обслуживания радиостанций; синхронное радиовещание; основные модулирующие и модулированные сигналы электросвязи; особенности детектирования радиосигналов с различными видами модуляции; аналоговое стереофоническое радиовещание на ультракоротких и средних волнах; принципы формирования цифровых сигналов; цифровая телефония; цифровые системы звукового вещания (NICAM, DSR, DAB); особенности радиосвязи на основе шумоподобных сигналов. Для студентов высших учебных заведений радиотехнических специальностей.

Библиотека


Просмотров: 70 797