XS
SM
MD
LG
Государственный Университет Телекоммуникаций

Адрес:
03110, Украина
г. Киев, ул. Соломенская, 7
Контактная информация:
Государственный Университет Телекоммуникаций

Кафедра Исскуственного интеллекта

Основные критерии поиска
Название, автор, год випуска


Детальный поиск
Категория, язык, тип документа
* Заполните необходимые поля для поиска

Автор:
Эл Свейгарт
Язык документа:
Русский
Раздем документа:
4.78 Мб
Тип документа:
Пособие
Автор:
Д.В. Ланде, І.Ю. Субач, Ю.Є. Бояринова
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
4.67 Мб
Тип документа:
Пособие
У навчальному посібнику розглядаються базові питання теорії і практики інтелектуального аналізу даних: алгоритми, моделі, задачі класифікації, кластерного аналізу, пошуку, глибинного аналізу даних (Data Mining), теорії складних мереж (Complex Networks), а також приводяться відомості, необхідні для математичного і комп’ютерного моделювання та аналізу складних систем і мереж в сфері кібербезпеки. Інтелектуальний аналіз даних – це комплексний науковий напрям, що знаходиться на перетині таких наук, як дискретна математика, теорія штучного інтелекту, комп’ютерна лінгвістика, теорія графів, теорія алгоритмів тощо. Тому для його успішного проведення необхідні базові відомості із всіх цих областей, які частково викладені у цьому навчальному посібнику. Видання призначено для студентів, курсантів і аспірантів закладів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки, а також дослідників і наукових співробітників, що працюють у сфері кібербезпеки.
Автор:
В.Я. Кутковецький
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
5.65 Мб
Тип документа:
Пособие
Викладені основні методи й алгоритми розпізнавання образів в інтелектуальних системах. Розглянуті питання: обробки ознак образів; методології групування образів; теорії тілесних та об’єктних кластерів на базі розробленої в Україні аналітичної геометрії n-вимірних тілесних кутів; дискримінантного аналізу; логічного апарату класифікації образів; розробленої в Україні теорії однозначних нечітких систем; нейронних мереж (НМ); стохастичних методів; лінгвістичних (структурних) методів розпізнавання образів. Приділена увага розпізнаванню ознак товарів та покупців. Теоретичний матеріал супроводжується навчаль-ними завданнями. Наведена інформація про розроблені в Україні нейрони та НМ, які захищені патентами, що належать ЧНУ ім. Петра Могили Навчальний посібник призначений для студентів, аспірантів і науково-технічних робітників, фахівців різних спеціальностей, які займаються створенням програмного та апаратного забезпечення сучасних інтелектуальних систем.
Автор:
Генри Брайтон, Говард Селина
Язык документа:
Русский
Раздем документа:
35.44 Мб
Тип документа:
Книга
Хотите разобраться в том, как работают мозги роботов-андроидов? Думают ли они на самом деле? Это комикс для тех, кто хочет понять, как работает ИИ, его этику и механику. За искусственным интеллектом — будущее. Каким оно будет? Прочитайте «Искусственный интеллект в комиксах», чтобы узнать ответы на эти вопросы.
Автор:
Укладачі: Шимчук Г.В., Маєвський О.В., Назаревич О.Б., Стадник М.А.
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
7.09 Мб
Тип документа:
Пособие
Конспект лекцій для вивчення Грід-системи та «хмарних» технологій. Розглядається Грід-система: класифікація та архітектура;класифікація сучасних обчислювальних систем; моделі архітектури «хмарних»обчислень.
Автор:
Nayan Ruparelia
Язык документа:
Английский
Раздем документа:
3.34 Мб
Тип документа:
Пособие
Автор:
Эл Свейгарт
Язык документа:
Русский
Раздем документа:
21.14 Мб
Тип документа:
Пособие
Автор:
Пол Бэрри
Язык документа:
Русский
Раздем документа:
25.75 Мб
Тип документа:
Книга
Автор:
Джейсон Бриггс
Язык документа:
Русский
Раздем документа:
10.92 Мб
Тип документа:
Книга
Эта книга позволит вам погрузиться в программирование и с легкостью освоить Python. Вы сможете написать несколько настоящих игр. На каждом шагу вы будете видеть результаты своих трудов — в виде работающей программы, а с понятными инструкциями и примерами с забавными иллюстрациями обучение будет только приятным. Книга для детей от 10 лет.
Автор:
San Murugesan, Irena Bojanova
Язык документа:
Английский
Раздем документа:
14.74 Мб
Тип документа:
Книга

Библиотека


Просмотров: 11 165