XS
SM
MD
LG
Государственный Университет Телекоммуникаций

Адрес:
03110, Украина
г. Киев, ул. Соломенская, 7
Контактная информация:
Государственный Университет Телекоммуникаций

Кафедра Документоведения и информационной деятельности

Основные критерии поиска
Название, автор, год випуска


Детальный поиск
Категория, язык, тип документа
* Заполните необходимые поля для поиска

Автор:
О.Б. Киричок
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
3.21 Мб
Тип документа:
Учебник
Підручник містить тексти лекцій, завдання до семінарських занять, тести, питання для самоперевірки, теми рефератів, питання для іспиту.
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
3.43 Мб
Тип документа:
Книга
Правопис укладено відповідно до норм сучасної української літературної мови. Для студентів усіх спеціальностей.
Автор:
Т.К. Ісаєнко, А.В. Лисенко
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
1.49 Мб
Тип документа:
Пособие
Пропоноване видання містить тематику лекційних та практичних занять з дисципліни, що складаються з теоретичного й практичного блоків. Методичні та практичні рекомендації допоможуть оволодіти підготовкою ораторського твору, вдосконаленням його структури, логічних та емоційних засад і забезпечать якісне виголошення перед публікою. Для студентів вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації та форм навчання.
Автор:
М.Д. Прищак, О.Й. Лесько
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
1.48 Мб
Тип документа:
Пособие
У посібнику розкриваються етичні та психологічні проблеми ділових відносин у сфері бізнесу та управління, висвітлені основні положення ділової етики, правил ділового етикету, психології ділових відносин в бізнесі та менеджменті. Розглянуто питання, що регламентують порядок ділових зустрічей, ведення переговорів, організацію ділових прийомів, питання аналізу та вирішення конфліктів в організації. Визначено чинники формування корпоративної культури та іміджу в діловій сфері. Велика увага приділяється питанню етичних норм та психологічних механізмів ділового спілкування. Посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів, майбутніх менеджерів, керівників.
Автор:
За ред. М.П. Требіна, Г.П. Клімової
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
309 Кб
Тип документа:
Учебник
У підручнику викладено теоретичні і практичні проблеми ораторського мистецтва як навчальної дисципліни, яка має дати основи знань з підготовки та виголошення переконливої промови, сприяти формуванню вмінь і навичок публічних виступів. Значну увагу приділено юридичному красномовству. Для студентів, аспірантів, викладачів, правників та всіх, хто цікавиться проблемами красномовства, прагне отримати необхідні знання з ораторського мистецтва.
Автор:
Л.В. Прокопчук
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
1.58 Мб
Тип документа:
Пособие
Навчальний посібник побудований відповідно до сучасних концепцій викладання навчальних дисциплін у вищій школі. Він входить до науково-методичного комплексу дисципліни «Риторика». У ньому відповідно до двох виокремлених змістових модулів подано матеріали лекцій, плани підготовки до практичних занять, запитання й завдання для самоконтролю та взаємоконтролю, різні за складністю тести, перелік питань і завдань для самостійної роботи, виконання яких допоможе студентам осягнути курс риторики, оволодіти технологією публічного виступу. Для студентів вищих навчальних закладів, усіх, хто бажає опанувати мистецтво красномовства.
Автор:
Л.Т. Назаревич
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
1.36 Мб
Тип документа:
Учебно-методическая разработка
Зошит-практикум допоможе студентам систематично та ефективно готуватися до практичних занять, закріпити навички слововживання, удосконалити вміння коригувати синтаксичні конструкції, розвинути комунікативні здібності. Окрім того, його можна використовувати як візуальне супроводження під час лекцій.
Автор:
А.І. Власюк, Р.С. Белзецький
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
1.31 Мб
Тип документа:
Пособие
В посібнику розглянуті основи редакторської обробки та верстки технічних текстів.
Автор:
І.М. Плотницька, О.П. Левченко, З.Ф. Кудрявцева та ін.
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
986 Кб
Тип документа:
Пособие
У посібнику висвітлено основи ораторського мистецтва, необхідні майбутнім державним службовцям і посадовим особам місцевого самоврядування для ефективного виконання службових обов’язків.
Автор:
Уклад. О.В. Ребрій
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
892 Кб
Тип документа:
Учебно-методическая разработка
Курс лекцій пропонує теоретичні засади та практичні рекомендації з редагування текстів перекладів, що є необхідною складовою формування професійної компетенції майбутніх фахівців-документознавців.

Библиотека


Просмотров: 45 710