XS
SM
MD
LG
Государственный Университет Телекоммуникаций

Адрес:
03110, Украина
г. Киев, ул. Соломенская, 7
Контактная информация:
Государственный Университет Телекоммуникаций

Кафедра Управления информационной и кибернетической безопасностью

Основные критерии поиска
Название, автор, год випуска


Детальный поиск
Категория, язык, тип документа
* Заполните необходимые поля для поиска

Автор:
Ф.И. Шарков
Язык документа:
Русский
Раздем документа:
966 Кб
Тип документа:
Книга
Настоящий учебник адресован студентам, аспирантам и преподавателявысших учебных заведений, а также исследователям и специалистам, связанным стеорией и практикой коммуникации, и в большей мере - социальной коммуникации. В конце каждой главы приводятся вопросы для самоконтроля, дается списокосновной и дополнительной литературы по данной теме.
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
47.29 Мб
Тип документа:
Книга
Автор:
Д.Е. Краснянский
Язык документа:
Русский
Раздем документа:
1.2 Мб
Тип документа:
Книга
Данное учебное пособие издается в соответствии с учебным планомдля студентов III курса дневного обучения специальности 030602 – «Связи собщественностью» и служит методическим источником в изучении ипонимании ими проблематики курса «Основы теории коммуникации».
Автор:
В.Л. Бурячок, В.Б. Толубко, В.О. Хорошко, С.В. Толюпа
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
28.77 Мб
Тип документа:
Учебник
У підручнику висвітлено головні принципи забезпечення інформаційної та кібернетичної безпеки, розкрито їхню сутність, основний зміст та складові. Значну увагу приділено типовим інцидентам у сфері високих технологій, а також методам і засобам соціального інжинірингу. Докладно розглянуто систему заходів із захисту від соціотехнічних атак. Наведено порядок здійснення процедур із тестування систем захисту інформації в інформаційно-комунікаційних системах на предмет проникнення, а також порядок оцінювання їхніх параметрів на різних рівнях. Виклад зорієнтовано на майбутніх фахівців у галузі кібернетичної безпеки. Пропонований матеріал буде корисний науковим і науково-педагогічним працівникам, профіль діяльності яких пов’язаний із забезпеченням інформаційної безпеки, а також аспірантам, магістрантам і студентам вищих навчальних закладів, що спеціалізуються у сфері управління інформаційною безпекою та систем захисту інформації згідно з освітнім напрямом «Інформаційна безпека».
Автор:
Осовська Г.В., Осовський О.А.
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
24.96 Мб
Тип документа:
Книга
Навчальний посібник
Автор:
В.А. Євтушевський
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
36.64 Мб
Тип документа:
Книга
Підручник
Автор:
Ю.М. Правик
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
18.98 Мб
Тип документа:
Книга
Автор:
Богуш В.М., Кривуца В.Г., Кудін А.М.
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
7.4 Мб
Тип документа:
Книга
У структурованому вигляді викладено близько 4000 загальних та спеціальних термінів i понять, склад яких відповідає навчальним програмам профільних дисциплін вищих навчальних закладів для всіх спеціальностей з інформаційної безпеки. Докладно розглянуті сучасні основи інформаційної безпеки особистості, суспільства та держави. Значну увагу приділено загрозам інформаційній безпеці, інформаційним війнам та інформаційній боротьбі, інформаційно-психологічній безпеці, безпеці інформаційних технологій, криптології, технічним методам та засобам захисту інформації, правовому та організаційно-технічному захисту інформації, захисту інформації в комп'ютерних системах та мережах, державній та комерційній таємниці тощо. Для студентів, що навчаються на освітнім напрямом ‘‘Інформаційна безпека’’. Може бути корисний широкому колу читачів: від політиків i бізнесменів до науковців та інженерів.
Автор:
Богуш В.М., Мухачов В.А.
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
1.08 Мб
Тип документа:
Книга
Приведена структурована сукупність відомостей щодо застосування методів елементарної теорії чисел для побудови та тестування параметрів криптосистем. Для студентів, що навчаються за освітнім напрямом ‘‘Інформаційна безпека’’, а також спеціалістів, що займаються забезпеченням криптографічного захисту інформації.
Автор:
Лазебний В.С., Розорінов Г.М., Толюпа С.В.
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
1.56 Мб
Тип документа:
Книга
В посібнику розглянуто загальні положення праваінтелектуальної власності й стисло характеризуються його основніінститути - авторське й патентне право, правова охорона товарнихзнаків і інших засобів індивідуалізації, і ін. Їхній аналіз ведеться якз позицій вимог основних міжнародних угод у розглянутій області йприйнятого у світі розуміння головних проблем праваінтелектуальної власності, так і з позицій українськогозаконодавства і його відповідності міжнародним стандартам. Посібник призначено для поглиблення знань студентів всіхформ навчання в галузі винахідницької діяльності й спрямовано наактивізацію технічної творчості під час навчального процесу.Посібник може бути корисним науково-технічним працівникам,діяльність яких пов’язана з технічною творчістю.

Библиотека


Просмотров: 79 780