XS
SM
MD
LG
Государственный Университет Телекоммуникаций

Адрес:
03110, Украина
г. Киев, ул. Соломенская, 7
Контактная информация:
Государственный Университет Телекоммуникаций

Кафедра Предпринимательства, торговли и биржевой деятельности

Основные критерии поиска
Название, автор, год випуска


Детальный поиск
Категория, язык, тип документа
* Заполните необходимые поля для поиска

Автор:
В.Л. Дикань, А.О. Каграманян, Н.Є. Каличева, Т.Г. Сухорукова, О.В. Маковоз
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
5.61 Мб
Тип документа:
Учебник
У підручнику систематизовано теоретичні положення товарознавчої діяльності установ торгівлі і практичні рекомендації щодо підвищення її результативності. Основне завдання дисципліни «Товарознавство» – необхідність формування фундаментальних знань теорії товарознавства як бази для оволодіння знаннями про товарознавчі характеристики конкретних товарів з метою забезпечення ефективної комерційної діяльності. Підручник виконує функцію теоретичного забезпечення досягнення вказаного завдання. Відмітною особливістю підручника є синтез методологічних основ товарознавства і комерційної діяльності; факторів товарознавчої діяльності і комерційних цілей торгових організацій. Розглянуто методи товарознавства, основні види торгової політики, напрями комерційної діяльності. У підручнику використано методичні розробки вітчизняних і зарубіжних авторів, а також узагальнено досвід роботи великих, середніх і дрібних торгових організацій, що представляють практично всю географію України. Подано уточнені і доповнені формулювання деяких термінів, першоджерелами яких виступають нові нормативні документи. Підручник призначений для студентів економічних та управлінських спеціальностей, викладачів, підприємців і керівників різних рівнів управління на підприємствах, а також всіх тих, хто бажає оволодіти питаннями товарознавчої та комерційної діяльності самостійно.
Автор:
В.І. Козак, С.О. Москвін, В.В. Посполітак
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
10.05 Мб
Тип документа:
Пособие
У науково-практичному посібнику у доступній формі подано інформацію про те, що відбувається з облігаціями після завершення їхньої емісії та реєстрації випуску. Окремо розкриваються питання, які стосуються регулювання ринку облігацій. Практичне значення мають питання бухгалтерського та депозитарного обліку операцій з облігаціями. Цей посібник рекомендовано для широкого загалу фахівців з менеджменту та фінансів, але орієнтовано на фахівців органів місцевого самоврядування та комунальних підприємств, які зацікавлені в залучені додаткових джерел фінансування для реалізації місцевих проектів інфраструктурного розвитку шляхом розміщення облігацій.
Автор:
І.С. Ігнатова
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
348 Кб
Тип документа:
Учебно-методическая разработка
Методичні вказівки до вивчення дисципліни Податкова система.
Автор:
І. А. Маркіна, В. Л. Вороніна
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
2.49 Мб
Тип документа:
Книга
Монографію присвячено розробці методичних рекомендацій щодо вдосконалення організаційних та економічних підходів управління прибутком торговельних підприємств. У монографії поглиблено теоретико-методичні засади управління прибутком торговельного підприємства в умовах трансформації ринкових відносин. Проведено аналіз тенденцій розвитку роздрібної торгівлі в Україні, здійснено діагностику стану та соціально-економічного розвитку підприємств торгівлі, обґрунтовано послідовність моніторингу та методичний підхід до оцінки стану системи управління прибутком торговельного підприємства. Удосконалено методичний підхід до побудови моделі оцінки стану системи управління прибутком торговельного підприємства. Запропоновано модель управління операційним прибутком торговельних підприємств, визначено основні завдання менеджменту підприємства у контексті управління прибутком підприємств торгівлі залежно від стадії життєвого циклу торговельного підприємства, розроблено методичний інструментарій планування прибутку підприємств торгівлі. Розрахована для викладачів, аспірантів, магістрів, а також для наукових працівників і тих, хто цікавиться питаннями управління прибутком підприємств торговельної сфери.
Автор:
О.В. Хадарцев
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
1.01 Мб
Тип документа:
Пособие
У посібнику викладено зміст навчального курсу з дисципліни «Портфельні теорії управління фінансовими інвестиціями», перелік питань для самостійного опрацювання навчального матеріалу, тестові завдання для самоперевірки, рекомендації та задачі для самостійної практичної підготовки. Посібник містить перелік рекомендованої літератури для вивчення дисципліни та підготовки до поточного й підсумкового контролю знань. Даний посібник призначено для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, науковців, викладачів що вивчають дисципліну «Портфельні теорії управління фінансовими інвестиціями». Посібник також буде корисним для фахівців підприємств і організацій, діяльність котрих пов’язана із портфельним інвестуванням.
Автор:
Рокоча В.В., Алькема В.Г., Терехов В.І., Одягайло Б.М., Ковтонюк К.В., Харсун Л.Г., Ткаленко С.І., Співаковський С.В., Співаковська Н.М., Літвін Н.М., Оласюк Г.П., Горбачук О.І., Стародубцева О.І., Дмитрієва Н.О.
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
4.95 Мб
Тип документа:
Учебник
В підручнику висвітлено основоположні проблеми організації та ведення міжнародної торговельної діяльності. Розкрито сутність міжнародної торгівлі, її значення для розвитку національних економік, розглянуто конкретні форми міжнародної торговельної діяльності.
Автор:
Т.Ю. Мельник
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
2.28 Мб
Тип документа:
Учебник
У підручнику розглянуто теоретичні та прикладні аспекти натуральних і споживчих властивостей товарів; класифікації та кодування товарів; інформації про товар; ідентифікації та фальсифікації продукції. Окремо розглянуто та визначено вимоги до якості товарів, основні поняття та процедури у сферах стандартизації, сертифікації та оцінки відповідності, проведення експертизи товарів. Підручник рекомендований для студентів галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» та 07 «Управління та адміністрування».
Автор:
О.І. Вікарчук, О.О. Калініченко, С.М. Ніколаєнко, І.О. Пойта
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
2.41 Мб
Тип документа:
Пособие
Мета навчального посібника – ознайомити читачів з актуаль-ними аспектами теорії і практики рекламного креативу, дисципліни, в якій поєднуються прагматичність і творчість, спонукати їх до оригінальних, неординарних пошуків вирішення рекламних завдань. Посібник містить лекційний мареріал, методичні вказівки щодо вивчення кожної з тем, плани практичних занять, завдання для самоконтролю, тести, словник окремих термінів, список рекомендованої літератури. Розраховано на студентів закладів вищої освіти, спеціалістів у сфері рекламної діяльності, а також викладачів, аспірантів і бізнесменів-практиків.
Автор:
А.М. Лялюк
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
1.6 Мб
Тип документа:
Учебно-методическая разработка
Конспект лекцій у схемах і таблицях. У конспекті лекцій розкривається роль та місце біржі в економіці; багато уваги приділено організації та технології біржових торгів; охоплено питання, пов’язані із ф’ючерсною торгівлею. Рекомендовано студентам підготовки бакалаврів галузі знань 07 Уравління та адміністрування, спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.
Автор:
С.В. Панченко, В.Л. Дикань, О.В. Шраменко
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
3.14 Мб
Тип документа:
Учебник
У підручнику характеризуються сутність підприємництва, його види, типи, властивості і функції, суб'єкти підприємницької діяльності і підприємницьке середовище. Розкривається підприємницька ідея, викладається механізм створення власної справи, бізнес-планування, фінансового і кадрового забезпечення, розповідається про підприємницькі ризики та безпеку підприємницької діяльності, психологічні аспекти підприємництва, культуру та етику діяльності підприємницьких структур. Значна увага приділяється питанням оцінювання ефективності підприємницької діяльності та особливостям підприємництва в різних галузях і видах діяльності. Вивчення кожного розділу підручника супроводжується переліком питань для самоконтролю. Підручник призначений для студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів, коледжів, слухачів шкіл бізнесу, а також може бути корисним для підприємців-практиків, оскільки містить практичні рекомендації, пов’язані з організацією та веденням бізнесу.

Библиотека


Просмотров: 99 699