XS
SM
MD
LG
Государственный Университет Телекоммуникаций

Адрес:
03110, Украина
г. Киев, ул. Соломенская, 7
Контактная информация:
Государственный Университет Телекоммуникаций

Кафедра Информационной и кибернетической безопасности

Основные критерии поиска
Название, автор, год випуска


Детальный поиск
Категория, язык, тип документа
* Заполните необходимые поля для поиска

Автор:
В.Ю. Соколов
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
2.09 Мб
Тип документа:
Пособие
У посібнику зроблено спробу подати логічно структурований комплексний виклад теоретичних основ інформаційних систем і технологій згідно із загальними підходами в Україні та в усьому світі. Розглядаються поняття, класифікація, сфери застосування, складові і ознаки, різні типи інформаційних систем, а також методи використання інформаційних технологій, їх застосування і різних інформаційних системах, стандарти управління і критерії оцінки. Для фахівців у галузі інформаційної безпеки, а також студентів, що навчаються за усіма спеціальностями напряму підготовки «Безпека інформаційних і комунікаційних систем».
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
3.58 Мб
Тип документа:
Книга
Матеріали науково-технічної конференції студентів, аспірантів, викладачів та науковців: 18 грудня 2014 року. – Київ: Державний університет телекомунікацій, - 2014. – 132с.
Автор:
Толюпа С.В., Дружинін В.А., Бурячок В.Л., Наконечний В.С., Лазаренко С.В.
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
2.98 Мб
Тип документа:
Книга
Це видання є навчальним посібником написаний у відповідності до курсу “Хімія та електроматеріали”, “Основи схемотехніки”, “Компонентна база засобів технічного захисту інформації”. Матеріал, що міститься у ньому дасть можливість ознайомити студентів з основними властивостями електрорадіоматеріалів, з областю їх застосування в пасивних елементах у сучасних електронних засобах телекомунікаційних систем та мереж, засобів радіозв’язку та захисту інформації. Навчальний посібник призначений для використання в навчальному процесі Державного університету телекомунікацій, а також може застосовуватися в інших вищих та середніх спеціальних навчальних закладах за фахом телекомунікацій, радіозв’язку та захисту інформації.
Автор:
В.Л. Бурячок, С.В.Толюпа, А.О. Аносов, В.А.Козачок, Н.В. Лукова-Чуйко
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
3.18 Мб
Тип документа:
Учебник
У підручнику розкриваються методологічні аспекти обґрунтування та прийняття раціональних рішень в сфері управлінської діяльності. Приводяться приклади практичної реалізації цих процесів у складних соціотехнічних системах інформаційної безпеки. Розглядаються питання щодо оптимізації отриманих рішень за рахунок автоматизованої обробки вихідної інформації евристичного походження. Підручник орієнтований на широке коло наукових та науково-педагогічних працівників, які займаються питаннями розроблення і застосування систем підтримки прийняття рішень, а також фахівців, які працюють у галузях управління, планування та прогнозування, створюють перспективні або модернізують існуючі АС, ведуть дослідження за напрямом розпізнавання образів. Викладений матеріал призначений для аспірантів та магістрантів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю “Безпека інформаційно-комунікаційних систем” в галузі знань “Інформаційна безпека”.
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
32.52 Мб
Тип документа:
Книга
Статті доктора технічних наук, старшого наукового співробітник БУРЯЧКА ВОЛОДИМИРА ЛЕОНІДОВИЧА
Автор:
В.Л. Бурячок, В.Б. Толубко, В.О. Хорошко, С.В. Толюпа
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
28.77 Мб
Тип документа:
Учебник
У підручнику висвітлено головні принципи забезпечення інформаційної та кібернетичної безпеки, розкрито їхню сутність, основний зміст та складові. Значну увагу приділено типовим інцидентам у сфері високих технологій, а також методам і засобам соціального інжинірингу. Докладно розглянуто систему заходів із захисту від соціотехнічних атак. Наведено порядок здійснення процедур із тестування систем захисту інформації в інформаційно-комунікаційних системах на предмет проникнення, а також порядок оцінювання їхніх параметрів на різних рівнях. Виклад зорієнтовано на майбутніх фахівців у галузі кібернетичної безпеки. Пропонований матеріал буде корисний науковим і науково-педагогічним працівникам, профіль діяльності яких пов’язаний із забезпеченням інформаційної безпеки, а також аспірантам, магістрантам і студентам вищих навчальних закладів, що спеціалізуються у сфері управління інформаційною безпекою та систем захисту інформації згідно з освітнім напрямом «Інформаційна безпека».
Автор:
Дудник І. М.
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
3.14 Мб
Тип документа:
Книга
Терміни «система», «системний підхід», «системне мислення» набули досить широкого вжитку в науці, управлінні, політиці. Це зумовлено, з одного боку, складністю завдань і проблем, з якими зустрічають ся вчені і практики, з іншого — це є свідченням суттєвого зростання загальнометодологічного потенціалу сучасної науки. З певністю можна стверджувати
Автор:
В.Н. КОЗЛОВ
Язык документа:
Русский
Раздем документа:
1.9 Мб
Тип документа:
Книга
В первой части книги излагаются основные принципы, методология и классификация математических методов системного анализа и принятия решений. Во второй части рассматриваются детерминированные методы системного анализа на основе математического программирования и вариационных методов для построения оценок при принятии решений в условиях полной определенности. Третья часть посвящена основным методам принятия решений в условиях неопределенности: методам системных (решающих) матриц, минимизации риска, комбинаторной аппроксимации, моделей спортивного типа, нечетких чисел и множеств.
Автор:
Адаменко М.В.
Язык документа:
Русский
Раздем документа:
124.58 Мб
Тип документа:
Книга
Автор:
М.З. Згуровський, Н.Д. Панкратова
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
150.35 Мб
Тип документа:
Книга

Библиотека


Просмотров: 47 274