XS
SM
MD
LG
Государственный Университет Телекоммуникаций

Адрес:
03110, Украина
г. Киев, ул. Соломенская, 7
Контактная информация:
Государственный Университет Телекоммуникаций

Кафедра Телекоммуникационных технологий

Основные критерии поиска
Название, автор, год випуска


Детальный поиск
Категория, язык, тип документа
* Заполните необходимые поля для поиска

Автор:
Д.Г. Ларін
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
570 Кб
Тип документа:
Пособие
Розглянуто питання організації технологісних процесів приймання та вручення внутрішніх поштових відправлень, вказано необхідні операції по кожному з технологічних процесів.
Автор:
О.Є. Пляцек
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
266 Кб
Тип документа:
Пособие
Розглянуто питання мінімізації часу розпізнавання поштових індексів за рахунок розпаралелювання обчислень. Наведено приклад реалізації паралельної обробки поштового ярлика на посилках. Розраховано на студентів старших курсів для виконання комплексних завдань, курсових та випускних робіт з дисциплін поштового циклу.
Автор:
Ящук Л.О.
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
1.27 Мб
Тип документа:
Книга
Наведено сучасні уявлення про сортування поштових одиниць. Викладено методи, моделі й алгоритми організації та оптимізації різних видів сортування поштових одиниць, зокрема, виділення напрямів, групування напрямів, багатоетапного, багатопрограмного, маршрутного, а також сортування періодичних видань у газетно-журнальних експедиціях. Проаналізовано передумови впровадження автоматизованого сортування письмової кореспонденції – концентрації потоків письмової кореспонденції в сортувальних центрах, забезпечення виконання установлених нормативних строків пересилання письмової кореспонденції, еко-номічної доцільності переходу від ручного до автоматизованого сортування письмової кореспонденції.
Автор:
В.Г. Боровик
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
116 Кб
Тип документа:
Пособие
Сформульовані показники ефективності технологічного процесу оброблення поштових контейнерів. Окреме значення має коефіцієнт використання устаткування. Підвищення цього коефіцієнта досягається вибором варіанта організації технологічного процесу шляхом проведення моделювання на ЕОМ. Формулюються різні дисципліни обміну контейнерами з використанням кран-балки та ліфта. Складена імітаційна модель з обліком випадковості надходження автомобілів з контейнерами та аналізується коефіцієнт використання устаткування.
Автор:
Сімонова Н.В.
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
507 Кб
Тип документа:
Пособие
У першій частині навчального посібника розглянуті аспекти архітектурного проектування інформаційних технологій, які треба враховувати при виконанні курсового проекту. У другій частині проаналізовані технології надання послуги гібридної пошти, розглянуто матеріальні та інформаційні потоки даної послуги, структуру інформаційних обмінів. Розроблені базова та пропонована схема реалізації пересилання електронного повідомлення. Аналіз розвитку послуги на міжнародному ринку надає досить чітку картину перспектив, які відкриває ця послуга для УДППЗ „Укрпошта”.
Автор:
С.С. Кріль, Л.О. Ящук
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
1.55 Мб
Тип документа:
Пособие
Наведено сучасні уявлення про мережі та системи поштового зв’язку. Викладено алгоритми і методи розв’язання задач побудови, організації, функціонування, проектування та оптимізації мереж та систем поштового зв’язку, зокрема, задач оптимізації структур мереж поштового зв’язку, організації перевезення й оброблення пошти, синхронізації оброблення й перевезення пошти, мінімізації нормативних строків пересилання письмової кореспонденції, побудови національної поштової індексації України.
Автор:
Ящук Л.О.
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
2.04 Мб
Тип документа:
Книга
Приведені завдання і описана методика виконання лабораторних робіт з дисципліни «Системний аналіз складних систем управління» для студентів напряму «Автоматизація і комп’ютерно-інтегровані технології». Методичні вказівки забезпечують виконання семи лабораторних робіт. Для виконання робіт потрібні комп’ютери та програмне забезпечення Matlab.
Автор:
Н.В. Сімонова
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
253 Кб
Тип документа:
Пособие
Розглянуто побудову автоматизованої системи реєстрації та контролю проходження поштових відправлень (АСРК), тобто питання виконання операцій реєстрації поштових відправлень із застосуванням автоматизованих робочих місць АРМ відділення зв'язку (АРМ ВЗ) та контролю реєстрованої пошти у вузлах поштового зв'язку із застосуванням штрихкодових ідентифікаторів (ШКТ) та поштових відправленнях і закритих речах.
Автор:
Макодзеб В. М.
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
6.49 Мб
Тип документа:
Пособие
Розглядаються принципи побудови та дії автоматичних машин оброблення письмової кореспонденції і важкої пошти, аналіз і розрахунки їхніх функціональних вузлів та оптимізація у цілому, технічні характеристики, функціональні схеми, конструктивні та компонувальні рішення, комплекси обладнання та автоматизовані лінії – способи компонування, агрегатування, функціональні схеми, методи та засоби забезпечення сталості автоматизованого технологічного процесу поштового зв’язку.
Автор:
А.О. Стопакевич
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
300 Кб
Тип документа:
Учебно-методическая разработка
Приведені завдання і описана методика виконання лабораторних робіт з дисципліни «Системний аналіз складних систем управління» для студентів напряму 6.050202 «Автоматизація і комп’ютерно-інтегровані технології». Методичні вказівки забезпечують виконання семи лабораторних робіт. Для виконання робіт потрібні комп’ютери та програмне забезпечення Matlab.

Библиотека


Просмотров: 88 036