XS
SM
MD
LG
Государственный Университет Телекоммуникаций

Адрес:
03110, Украина
г. Киев, ул. Соломенская, 7
Контактная информация:
Государственный Университет Телекоммуникаций

Поступление 2021: Шановні абітурієнти! До Вас звертається Студентська рада Державного університету телекомунікацій.

21:43, 17-07-2017

Саме зараз Ви стоїте перед складним вибором вищого навчального закладу та спеціальності, яка приноситиме не тільки хороший заробіток, але й задоволення. Нам щиро хочеться допомогти Вам правильно зробити цей вибір!

Обираючи спеціальність, усі орієнтуються на її актуальність, дохід та подальший розвиток.

Ні для кого не секрет, що фахівці напрямку інформаційних технологій, телекомунікацій, захисту інформації та менеджменту користуються надзвичайним попитом на ринку праці і, при цьому, отримують одну із найвищих заробітних плат!

На сьогоднішній день всі роботодавці вимагають від претендентів на роботу не тільки теоретичні знання, а й практичний досвід роботи, тобто, практичні навики! Без сумніву, для того щоб бути висококваліфікованим фахівцем, потрібно зробити перший крок – обрати вищий навчальний заклад, в якому зможеш здобути всі необхідні знання, уміння та навики. І саме ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ готує таких фахівців.

Для цього в Університеті реалізовано концептуально нову освітню модель, яка  забезпечує нашим випускникам незаперечні конкурентні переваги на ринку праці, привабливість їх для компаній та пріоритетність серед випускників інших навчальних закладів за спорідненою спеціальністю.

Особлива увага в Університеті приділена посиленню практичної складової навчання.

З цією метою:

 • вивчення професійно спрямованих дисциплін починається з першого курсу, що дає можливість студенту вже з початку навчання здобувати необхідні знання, уміння та навики, які вимагають роботодавці, розуміти, яке обладнання, які компетенції, відповідно до обраної професії він має опанувати;
 • для вивчення дисциплін професійного спрямування виділено більше 50% годин всього навчального часу;
 • в межах кожної навчальної дисципліни відведено не менш ніж 50% часу на практичні заняття;
 •  до викладання дисциплін практичної спрямованості залучаються фахівці,  основним місцем роботи яких є компанії - партнери Університету, і те, що вони являються безпосередніми носіями практичних знань і вмінь, безумовно поглиблює взаємозв’язок навчання з практикою.

Ми навчаємось в спеціалізованих класах та лабораторіях, оснащених сучасним новітнім обладнанням останнього покоління від провідних світових компаній HP, Nokia, D-Link, Huawei, ZTE, Ericsson, IBM, Watson Telecom. В Державному університеті телекомунікацій відкрито академію CISCO, в рамках якої функціонує Linux Professional Institute, відкрито єдиний в Україні навчально-науковий центр технології Hewlett Packard. В Університеті відкритий єдиний у м.Києві авторизований сертифікаційний центр всесвітньої мережі компанії Pearson VUE, де є можливість отримати міжнародний сертифікат таких організацій: AT&T, Avaya Inc., Cisco, Ericsson, ZTE, HP, IBM, Juniper, Linux, Microsoft, Nokia, Novell, Oracle, Symantec, VMware, C++Institute, Dell, Android та ін. Функціонують навчально-наукові центри компаній Nokia, Juniper, Eutel Sat, ZTE, Epam.

Тобто, протягом навчання ми отримуємо не тільки хороші практичні уміння та навики, але й міжнародні сертифікати, які підтверджують здобуті теоретичні знання, практичні уміння і навики та відіграють надзвичайно важливу роль при працевлаштуванні, а саме дають можливість без проблем влаштуватись на престижну та високооплачувану роботу не тільки в Україні, але і за кордоном.

Зважаючи на те, що в сфері телекомунікацій та інформаційних технологій вся технічна документація та використання обладнання пов’язані з володінням англійською мовою, розуміючи, що знання англійської мови суттєво підвищує професійний рівень фахівця, та враховуючи що вона є міждержавною мовою в Європі, в Університеті проводиться посилена підготовка з фахової англійської мови. Лише в нашому Університеті приділяється така увага до поглибленого вивчення англійської мови.

Підготовка проводиться на протязі усіх років навчання на 1-2 курсі – 3 пари занять  на тиждень,  на 3-4-5-6 курсах - 2 пари занять на тиждень. Це забезпечить вивчення технічної англійської мови на рівні вільного володіння та засвоєння її на рівні міжнародного стандарту В2.

На першому курсі для всіх спеціальностей започатковано викладання дисципліни застосування всіх можливих гаджетів. Вона є унікальною, подібної дисципліни немає в жодному вищому навчальному закладі.

В ході її вивчення студенти зможуть самостійно зібрати і налаштувати персональний комп’ютер, встановити операційну систему та необхідне програмне забезпечення, встановити та налаштувати будь який комп’ютерний пристрій та підключитись до Інтернету. В ході вивчення дисципліни студенти навчаться практично налаштувати і використовувати Smart-TV, самостійно встановлювати супутникове обладнання і налаштовувати супутниковий інтернет та телебачення, налаштувати домашню локальну комп’ютерну мережу за допомогою використання технологій Wі-Fі та Ethernet-мережі для доступу до Інтернету, навчитися основам пошуку інформації у пошукових системах та електронних бібліотеках. Вміючи налаштовувати та експлуатувати сучасні електронні пристрої,  кожний студент зможе впевнено почувати себе в колі новітніх гаджетів.

При роботі в Інтернет-середовищі та використанні будь яких гаджетів надзвичайне значення має кібербезпека: захист інформації та корпоративних даних. В нашому Університеті студенти навчаються створювати та впроваджувати системи управління інформаційною безпекою підприємства та організацій, захищати локальні комп’ютерні мережі від хакерських або вірусних атак та запобігати фальсифікації даних.

Для уміння успішно працювати в команді компанії, вже з першого курсу в навчальний процес впроваджено дисципліни «Ділові комунікації» та «Групова динаміка і комунікації». Вони викладаються для студентів всіх спеціальностей нашого Університету.

Метою викладання дисципліни «Ділові комунікації» є  опанування студентами ділового професійного спілкування,  вміння проводити презентації, публічні виступи, організовувати та вести переговори, грамотно оформлювати  результати своєї професійної діяльності, вести ділове листування та складати організаційні та управлінські документи.

Дисципліна «Групова динаміка та комунікації» спрямована на формування навичок ефективної командної роботи, підвищення узгодженості та згуртованості командних і групових дій, оптимізації процесів взаємодії з колегами та майбутніми клієнтами, успішних комунікацій в професійному контексті, управління динамікою професійної взаємодії, модерації групових дискусій та самопрезентації.

Це дає можливість нашим студентам ефективно працювати у групі та команді, створювати власний імідж, керувати саморозвитком, самовдосконалюватися, успішно долати стрес, запобігати виникненню  конфліктних ситуацій та отримати додаткові конкурентні переваги на ринку праці.

Для сучасного фахівця вкрай необхідним є знання особливостей підприємницької діяльності в реальному бізнес-середовищі. Тому на 4 курсі для студентів усіх спеціальностей введено дисципліну «Основи відкриття власного бізнесу».

Після вивчення курсу кожен студент має на руках складений власноруч бізнес-план для реалізації власної бізнес-ідеї. При чому, вся організаційна, фінансова та інша документація у цьому бізнес-плані є прототипом реальної документації діючого підприємства, компанії.

Підтвердженням продуктивної, інноваційної діяльності Університету є нагороди на Міжнародній освітній виставці «Освіта і кар’єра» з 2014 по 2017 роки, які підписані Міністром освіти і науки України, а саме:

 • Університет тричі удостоєний почесним званням «Лідер вищої освіти України»;
 • Університет отримав Гран-прі у номінаціях:
  • «Інноваційний розвиток освіти та сучасні педагогічні технології»;
  • «Інноваційний розвиток матеріально-технічної бази навчального закладу»;
  • «Інформаційні ІТ-технології у вищому навчальному закладі»;
  • «Досягнення у працевлаштуванні випускників вищого навчального закладу».

Таким чином, реалізація концептуально нової освітньої моделі забезпечує підготовку конкурентноспроможних фахівців, які повною мірою відповідатимуть потребам сучасного ринку праці.

Випускник Державного університету телекомунікацій під час професійної діяльності буде здатний практично виконувати обсяг покладених на нього завдань, при цьому вільно володітиме іноземною мовою та буде спроможним встановлювати ефективні ділові контакти з вітчизняними та іноземними партнерами на користь компанії чи власного бізнесу.

Завдяки втіленню в нашому університеті інноваційної системи навчання, наш випускник матиме пріоритет серед випускників інших навчальних закладів споріднених спеціальностей, що надає йому можливість успішно влаштуватися на роботу та займати більш престижні та високооплачувані посади в провідних телекомунікаційних та ІТ-компаніях.

Беззаперечно, випускник Державного університету телекомунікацій буде фахово підготовлений, краще за випускників всіх інших університетів.

Ми з радістю запрошуємо Вас на навчання до найперспективнішого Університету сьогодення!

В Університеті навчають за всіма самими перспективними спеціальностями!

ЗА НАМИ МАЙБУТНЄ!

Читайте также

Абитуриенту

Специализация: Публичное управление и администрирование

Миссия программы - подготовка специалистов, должностных и выборных лиц публичных учреждений (в органах государственной власти и местного самоуправления, общественных, отраслевых и деловых объединениях, политических организациях и общественных организациях), способных полноценно выполнять свои функции в сфере публичного администрирования и обеспечивать демократизацию общественной жизнь на инновационных началах с широким применением ИТ-технологий.

Специализация: Публичное управление и администрирование

Миссия программы - подготовка специалистов, должностных и выборных лиц публичных учреждений (в органах государственной власти и местного самоуправления, общественных, отраслевых и деловых объединениях, политических организациях и общественных организациях), способных полноценно выполнять свои функции в сфере публичного администрирования и обеспечивать демократизацию общественной жизнь на инновационных началах с широким применением ИТ-технологий.

Просмотров: 4 666