XS
SM
MD
LG
Государственный Университет Телекоммуникаций

Адрес:
03110, Украина
г. Киев, ул. Соломенская, 7
Контактная информация:
Государственный Университет Телекоммуникаций

Тематика дипломных магистерских работ

11:33, 15-09-2016

Тематика дипломных работ магистров в 2016-2017 учебном году Выпускающая кафедра - менеджмента и бизнес-моделирование

МНДМ-61
1 Бондар А.О. Апарова О.В., д.е.н., доц. Оцінка ефективності систем менеджменту підприємства
2 Головко М.П. Гусєва О.Ю., д.е.н., доц. Менеджмент підприємств корпоративного типу
3 Мельник Н.В. Лазоренко Л.В., к.е.н., доц. Клієнтоорієнтоване управління телекомунікаційним підприємством
4 Романюк В.М. Ващенко О.П., д.т.н., проф. Вибір та обґрунтування стратегії розвитку підприємства
5 Юлдашева Є.О. Виноградова О.В., д.е.н., проф. Управління діловими комунікаціями підприємства
6 Ду Фанюе Федюнін С.А., к.е.н. Використання інформаційних технологій в системі менеджменту підприємства
7 Сюй Лу Федюнін С.А., к.е.н. Розвиток кадрового потенціалу підприємства.
8 Ся Юнчжао Федюнін С.А., к.е.н. Оцінка та розвиток інвестиційно-інноваційного потенціалу підприємств.
9 У Ліюань Федюнін С.А., к.е.н. Управління виробничим потенціалом підприємства
10 Чжу Лінвей Федюнін С.А., к.е.н. Управління ресурсним потенціалом підприємства
11 Янсане Фасінет Ващенко О.П., д.т.н., проф. Управління процесами формуванням та використання стратегічного потенціалу підприємства
УІДМ-61
1 Береза В.С. Апарова О.В., д.е.н., доц. Механізми формування інноваційної політики підприємства
2 Лермонтов А.О. Апарова О.В., д.е.н., доц. Процедури і методи підготовки та реалізації управлінських рішень інноваційної діяльності на підприємстві
МНЗМ-71
1 Богданов І.Ю. Каїра З.С., д.е.н., проф. Управління організаційними змінами
2 Вакар В.В. Артеменко В.О., д.е.н., проф. Стимулювання праці управлінських працівників
3 Вересенко І.Ю. Каїра З.С., д.е.н., проф. Аналіз та оцінка стану системи управління організацією
4 Добровольський А.Я. Гудзь О.Є., д.е.н., проф. Вибір та обґрунтування стратегії розвитку інноваційної діяльності підприємства
5 Єресько О.С. Виноградова О.В., д.е.н., проф. Розвиток кадрового потенціалу підприємства
6 Жорнокуй О.С. Глушенкова А.А., к.г.н. Організація управління інноваційними процесами підприємства
7 Кадукова О.Ю. Стецюк П.А., д.е.н., проф. Управління системою якості продукції підприємства
8 Карась І.Г. Каїра З.С., д.е.н., проф. Управління професійним розвитком персоналу організації
9 Колісник О.О. Стецюк П.А., д.е.н., проф. Організація процесу персонального продажу послуг
10 Кравчун О.М. Артеменко В.О., д.е.н., проф. Оцінка ефективності економіко-господарської діяльності підприємства
11 Осьмак А.М. Глушенкова А.А., к.г.н. Управління персоналом підприємства
12 Підлісна Т.В. Артеменко В.О., д.е.н., проф. Управління мотиваційними процесами на підприємстві
13 Прус А.І. Стецюк П.А., д.е.н., проф. Управління ризиками в проектній діяльності підприємства
14 Родрігес М.М.Х. Сорока А.М., к.е.н. Управління конкурентоспроможністю продукції підприємства
15 Сабат В.А. Артеменко В.О., д.е.н., проф. Ефективність прийняття управлінських рішень на підприємстві
16 Сосновська Н.Ю. Артеменко В.О., д.е.н., проф. Планування в системі менеджменту: практика, організація, шляхи удосконалення
17 Унгер І.В. Глушенкова А.А., к.г.н. Інноваційний менеджмент підприємства
18 Яременко Д.С. Каїра З.С., д.е.н., проф. Управління конфліктами в організації
19 Клименко А.В. Гусєва О.Ю., д.е.н., доц. Формування стратегії сталого розвитку підприємства
УІДЗМ-71
1 Гордович Т.І. Гудзь О.Є., д.е.н., проф. Ефективність використання інноваційного потенціалу підприємства
2 Місюра К.О. Старинець О.Г., к.політ.н. Формування інноваційної стратегії розвитку підприємства
3 Нечай А.В. Старинець О.Г., к.політ.н. Управління стратегіями ціноутворення на інноваційні товари (послуги)
4 Пісковець А.С. Старинець О.Г., к.політ.н. Принципи та методи управління янноваційною діяльністю
5 Супрунець В.І. Шморгун Ю.В., к.е.н. Управління інноваційними ризиками підприємства
6 Халанська О.С. Старинець О.Г., к.політ.н. Управління ціновою політикою в інноваційній діяльності підприємства
7 Козлов С.М. Гудзь О.Є., д.е.н., проф. Організація управлінських процесів інноваційної діяльності в корпораціях 
8 Булана Т.О. Шморгун Ю.В., к.е.н. Управління витратами інноваційної діяльності підприємства.
9 Буряк Д.Є. Лазоренко Л.В., к.е.н., доц. Формування кадрового потенціалу організації та його використання в інноваційній діяльності підприємства
10 Гречка І.Л. Виноградова О.В., д.е.н., проф. Формування організаційної культури інноваційної діяльності підприємства 
11 Денисенко М.М. Каїра З.С., д.е.н., проф. Мотивація інноваційної діяльності підприємства
12 Коломієць А.Р. Гудзь О.Є., д.е.н., проф. Антикризове управління інноваційною діяльністю підприємства
13 Сидоренко О.М. Гудзь О.Є., д.е.н., проф. Впровадження інноваційної діяльності для підвищення конкурентоспроможності підприємства
14 Бараш А.С. Правдюк О.Л., к.е.н. Впровадження інноваційних технологій в систему управління фінансовими ресурсами телекомунікаційних підприємств
15 Аршадлі А.Г. Старинець О.Г., к.політ.н. Управління стратегічним розвитком підприємства
16 Джафаров Е.Д. Виноградова О.В., д.е.н., проф. Оцінка ефективності систем управління інноваційною діяльністю підприємства
Читайте также
15:50, 19-01-2021

Про кафедру

Кафедра Менеджмента

Получить консультацию

Ваш запрос на обратный звонок получит заведующий кафедрой
Отправить запрос

Абитуриенту

Специализация: Менеджмент

Миссия программы - подготовка специалистов, способных на высоком профессиональном уровне выполнять общие функции управления организацией и ее подразделениями, анализировать и планировать деятельность организаций, управлять внешнеэкономической деятельностью, материально-техническим снабжением, решать проблемы оптимизации материальных, финансовых и информационных потоков, прогнозировать развитие конкурентной среды и т.д. .

Специализация: Менеджмент

Миссия программы - подготовка специалистов, способных на высоком профессиональном уровне выполнять общие функции управления организацией и ее подразделениями, анализировать и планировать деятельность организаций, управлять внешнеэкономической деятельностью, материально-техническим снабжением, решать проблемы оптимизации материальных, финансовых и информационных потоков, прогнозировать развитие конкурентной среды и т.д. .

Просмотров: 4 549