XS
SM
MD
LG
Государственный Университет Телекоммуникаций

Адрес:
03110, Украина
г. Киев, ул. Соломенская, 7
Контактная информация:
Государственный Университет Телекоммуникаций

О завершении курсов в НАПНУ и получении Свидетельства о повышении квалификации доцентом кафедры УИКБ Якименко Ю.М.

15:12, 28-09-2019

После прохождения обучения на курсах в "Университете менеджмента образования" Национальной академии педагогических наук Украины (НАПНУ) с 18.02.2019 по 20.09.2019г. и успешной защиты выпускной работы доцент кафедры Управления информационной и кибернетической безопасностью "(УИКБ) Якименко Юрий Михайлович получил Свидетельство о повышении квалификации по категории: “Научно-педагогические работники университетов, академий, институтов”.

 
 
 
 
 

На завершающем третьем этапе курсов, который проходил с 16 по 20.09.2019г., были проведены занятия преподавателями академии и защита выпускных работ слушателями курсов.

ТЕМИ ЗАНЯТЬ

16.09-20.09.2019р.

Категорія слухачів: Науково-педагогічні працівники університетів, академій, інститутів

ІІІ етап

Куратор – тьютор: доц. М.В. Ілляхова

Тема занять

Вид занять

Викладачі

1.1. Проектний менеджмент в управлінні розвитком закладу освіти

тематична дискусія

доц. В.Я. Паздрій

5.1 Дослідницькі методики з використання ІТ- та STEM- технологій

семінарське заняття

ст.викл. Н.І. Гущина

3.2. Сучасні освітні тренди: перспективи і можливості упровадження

науково-практична конференція

доц. М.В. Ілляхова

2.1 Менеджмент інноваційних освітніх проектів

лекція

проф. В.В. Супрун

проф. О.О. Клокар

тематична дискусія

4.2 Індивідуальна траєкторія розвитку особистості педагогічного працівника та її супровід засобами недирективного управління

семінарське заняття

проф. П.Ф. Лушин

7.1 Спецкурс за вибором

семінарське заняття

 

4.1 Попередження професійного стресу та «професійного вигорання» особистості педагогічних працівників

 

доц. Н.І. Пінчук

1.2. Тенденції розвитку освіти  суспільства, побудованого на знаннях

тематична дискусія

проф. О.М. Отич

3.1 Науково-педагогічні проблеми освітнього процесу у ЗВО: виклики сьогодення

семінар-практикум (на базі Інституту модернізації змісту освіти)

доц. М.В. Ілляхова

Захист випускних робіт

 

проф.

Л.Ф. Панченко

доц. М.В. Ілляхова

ст.викл.

М.Ш. Фарухшина

Примечание.

На этих курсах в НАПНУ педагогические работники повышают свою профессиональную деятельность благодаря: ознакомлению с современными тенденциями научно-методического менеджмента образовательных инноваций и дидактики высшей школы, современными технологиями интерактивного обучения в профессиональной деятельности научно-педагогических работников и психологическими особенностями образования взрослых, креативными компетентностями научно-педагогических работников в условиях цифрового общества. Обязательным элементом итоговой аттестации слушателя по завершению курсов повышения квалификации является защита выпускной работы профессиональной  и практической направленности.

 

Выборка учебно-методических материалов (с 3 этапа курсов в НАПНУ)

 

ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ

Информационное обеспечение управления воспитательной деятельностью педагогов.    А.Е. Гречаник, к.пед.н., доц., зав. кафедры научных основ управления. ХНПУ имени Г.С. Сковороды

 

ПРОЕКТНЫЙ ПОДХОД В УПРАВЛЕНИИ учебных заведений

К.э.н., доцент кафедры профессионального и высшего образования и права ЦИППО УМО, доцент кафедры стратегии бизнеса КНЭУ имени Вадима Гетьмана, генеральный директор Компании Интеллектуальных Технологий (КИНТ), Паздрий Виталий Ярославович.

 
 

ВОПРОСЫ, вынесенные на обсуждение:

1.Коротко о предприимчивость.

2. Сущность проекта.

3. Определение ключевых ресурсов учебного заведения.

 

 

Предупреждение профессионального стресса и профессионального выгорания персонала образовательной организации

Н. И. Пинчук, доцент кафедры психологии управления ГВУЗ «Университет менеджмента образования» канд. психол наук, доцент.

 

Фотографии

детальніше

Шановний абітурієнт!

До Вас звертається член приймальної комісії кафедри Управління інформаційною та кібернетичною безпекою Державного університету телекомунікацій.

Ви подали заяву для вступу на спеціальність Управління інформаційною та кібернетичною безпекою за якою здійснюється підготовка на нашій кафедрі.

Дана спеціальність є однією з найбільш затребуваних та популярних спеціальностей на ринку праці.

Ми пропонуємо якісну освіту за помірною ціною. Вартість підготовки за спеціальністю Управління інформаційною та кібернетичною безпекою складає 21800 грн. на рік, що значно нижче ніж у КПІ (26800 грн. на рік) та НАУ (24000 грн. на рік).

Якщо Вами до приймальної комісії будуть надані оригінали документів та сплачено за навчання, Ви гарантовано станете студентом нашої кафедри.

На кафедрі зроблено все можливе для того щоб збулися мрії студента та його батьків.

Кафедра Управління інформаційною та кібернетичною безпекою готує висококваліфікованих і затребуваних на ринку праці фахівців по одній із найбільш престижних спеціальностей для галузі інформаційних технологій.

Кафедрою укладено 8 договорів про співпрацю з компаніями, які є потенційними роботодавцями наших випускників.

В освітньо-професійній програмі кафедри в межах навчального процесу сплановано отримання сертифікатів компаній-партнерів ІТ-спеціаліст, Smart technologies, «Агенство активного аудиту», що надає право нашому випускнику отримати перше високооплачуване робоче місце в компанії, по якій отримано сертифікат, як в нашій країні, так і за кордоном.

Втілений на кафедрі інноваційний зміст навчання забезпечує навчання нашого студента тому, що потрібно і як потрібно, теоретично і практично, відповідно до компетенцій компаній-партнерів кафедри – потенційних роботодавців. Це дозволяє нашому студенту мати фахову перевагу на ринку праці.

Для повноцінного оволодіння теоретичними знаннями та практичними уміннями і навиками майбутньої професії, навчання по спеціальності на нашій кафедрі починається з 1-го курсу, а не з 3-го, як на аналогічних кафедрах інших університетів.

Половина навчальних занять, відповідно до вимог компаній-партнерів кафедри, проводиться практично з використанням сучасного програмного забезпечення на апаратно-програмних комплексах та обладнанні останнього покоління, які використовуються компаніями-партнерами кафедри у своїй роботі. Це дозволяє нашому студенту оволодіти сучасними практичними уміннями і навиками, які необхідні для успішної роботи в компаніях.

В компаніях ІТ галузі велика увага приділяється знанню англійської мови. Для оволодіння англійською мовою на кафедрі втілена система її поглибленого вивчення, яка забезпечує засвоєння англійської мови за час навчання на рівня міжнародного стандарту В2.

На нашій кафедрі посилено вивчається англійська мова, яка необхідна для успішної роботи за спеціальністю. На 1-му та 2-му курсах заняття по англійській мові проводяться 3 пари на тиждень з урахуванням термінології кафедри. На 3-му, 4-му, 5-му курсах по всім дисциплінам, які викладаються на кафедрі 20% занять проводяться англійською мовою, що надає конкурентну перевагу нашим випускникам.

Відповідно до вимог науково-технічного прогресу та компетенцій компаній для оволодіння практичними уміннями і навиками на кафедрі створена сучасна навчально-матеріальна база. Вона укомплектована програмним забезпеченням, апаратно-програмними комплексами та сучасним обладнанням компаній-партнерів кафедри Управління інформаційною та кібернетичною безпекою. Навчально-матеріальна база кафедри визнана однією з найкращих в Україні, про це свідчить гран-прі у номінації «Інноваційний розвиток навчально-лабораторної бази», яким нагороджена кафедра у 2019 році Міністерством освіти і науки України та Президентом Національної академії педагогічних наук України.

Навчальні класи та навчальні лабораторії укомплектовані сучасним обладнанням останнього покоління, програмно-апаратними комплексами та програмним забезпеченням компаній-партнерів кафедри. Це дозволяє нашим студентам навчатися по компетенціям компаній-партнерів кафедри – потенційних роботодавців. Всі приміщення кафедри забезпечені безкоштовним доступом до швидкісної мережі Інтернет, що дозволяє нашим студентам користуватись у навчанні ресурсом електронної бібліотеки Університету, періодичними світовими виданнями у галузі інформаційних технологій, використовувати дистанційне навчання Moodle та електронний розклад занять.

Кафедрою організовуються і проводяться навчальні практики на виробничих базах в компанія-партнерах кафедри ІТ-спеціаліст, Smart technologies, «Агенство активного аудиту» на 2-му курсі – ознайомча практика, для отримання первинних знань про професію; на 3-му курсі – виробнича практика, для набуття студентом практичних умінь виконання майбутніх службових обов’язків; на 4-му курсі переддипломна практика, для практичного застосування та удосконалення набутих теоретичних знань. Це дає можливість студенту краще зрозуміти суть спеціальності, за якою він навчається, та набути практичного досвіду роботи у компаніях і показати себе з кращого боку, щоб компанія була зацікавлена взяти його на роботу. Під час практик кращим студентам пропонується працевлаштування в цих компаніях.

Навчаючись за спеціальністю кафедри, Ви за доступною ціною отримаєте якісну вищу освіту, і що особливо важливо, отриманий під час навчання сертифікат компанії-партнера кафедри, гарантує Вам перше високооплачуване робоче місце.

Увага! Шановні абітурієнти!
В нашому університеті за зверненням студента з 1 курсу дозволяється помісячна оплата за навчання!
Читайте также

Про кафедру

Кафедра Управления информационной и кибернетической безопасностью

Получить консультацию

Ваш запрос на обратный звонок получит заведующий кафедрой
Отправить запрос

Абитуриенту

Специализация: Управление информационной безопасностью

Специалисты из Управления информационной безопасностью - это элита информационной безопасности, менеджеры безопасности информации высшего звена. Эти специалисты разбираются как в технических вопросах защиты информации, так и по организации работы коллектива, хорошо понимают управленческие, законодательные и экономические аспекты защиты информации. В сферу специфических знаний и навыков специализации относятся: основные понятия кибернетической безопасности, систем технической защиты информации, управление проектами, управление рисками, нормативно-правовая база деятельности, управления инцидентами, аудит информационной безопасности, информационное противоборство, менеджмент и психология управления.

Специализация: Управление информационной безопасностью

Специалисты из Управления информационной безопасностью - это элита информационной безопасности, менеджеры безопасности информации высшего звена. Эти специалисты разбираются как в технических вопросах защиты информации, так и по организации работы коллектива, хорошо понимают управленческие, законодательные и экономические аспекты защиты информации. В сферу специфических знаний и навыков специализации относятся: основные понятия кибернетической безопасности, систем технической защиты информации, управление проектами, управление рисками, нормативно-правовая база деятельности, управления инцидентами, аудит информационной безопасности, информационное противоборство, менеджмент и психология управления.

Просмотров: 1 548