XS
SM
MD
LG
Государственный Университет Телекоммуникаций

Адрес:
03110, Украина
г. Киев, ул. Соломенская, 7
Контактная информация:
Государственный Университет Телекоммуникаций

Державний університет телекомунікацій оголошує конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників університету

17:19, 29-05-2020

Державний університет телекомунікацій
оголошує конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників університету

 • Заступника директора Навчально-наукового інституту телекомунікацій;
 • Заступника директора Навчально-наукового інституту інформаційних технологій;
 • Заступника директора Навчально-наукового інституту захисту інформації;
 • Професора кафедри телекомунікаційних систем та мереж;
 • Професора кафедри мобільних та відеоінформаційних технологій;
 • Професора кафедри комп’ютерних наук;
 • Професора кафедри інженерії програмного забезпечення;
 • Професора кафедри інформаційної та кібернетичної безпеки;
 • Професора кафедри систем інформаційного та кібернетичного захисту;
 • Професора кафедри публічного управління та адміністрування;
 • Професора кафедри менеджменту;
 • Професора кафедри маркетингу;
 • Професора кафедри економіки підприємств та соціальних технологій;
 • Професора кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності;
 • Професора кафедри документознавства та інформаційної діяльності;
 • Професора кафедри безпеки життєдіяльності та фізичного виховання;
 • Доцента кафедри телекомунікаційних систем та мереж;
 • Доцента кафедри мобільних та відеоінформаційних технологій;
 • Доцента кафедри системного аналізу;
 • Доцента кафедри комп’ютерних наук;
 • Доцента кафедри штучного інтелекту;
 • Доцента кафедри комп’ютерної інженерії;
 • Доцента кафедри інженерії програмного забезпечення;
 • Доцента кафедри інформаційних систем та технологій;
 • Доцента кафедри інформаційної та кібернетичної безпеки;
 • Доцента кафедри систем інформаційного та кібернетичного захисту;
 • Доцента кафедри управління інформаційною та кібернетичною безпекою;
 • Доцента кафедри публічного управління та адміністрування;
 • Доцента кафедри менеджменту;
 • Доцента кафедри маркетингу;
 • Доцента кафедри економіки підприємств та соціальних технологій;
 • Доцента кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності;
 • Доцента кафедри документознавства та інформаційної діяльності;
 • Доцента кафедри вищої математики;
 • Доцента кафедри іноземних мов;
 • Доцента кафедри фізики;
 • Доцента кафедри безпеки життєдіяльності та фізичного виховання;
 • Доцента кафедри української мови;
 • Старшого викладача кафедри телекомунікаційних систем та мереж;
 • Старшого викладача кафедри мобільних та відеоінформаційних технологій;
 • Старшого викладача кафедри системного аналізу;
 • Старшого викладача кафедри комп’ютерної інженерії;
 • Старшого викладача кафедри інженерії програмного забезпечення;
 • Старшого викладача кафедри інформаційних систем та технологій;
 • Старшого викладача кафедри інформаційної та кібернетичної безпеки;
 • Старшого викладача кафедри систем інформаційного та кібернетичного захисту;
 • Старшого викладача кафедри менеджменту;
 • Старшого викладача кафедри маркетингу;
 • Старшого викладача кафедри економіки підприємств та соціальних технологій;
 • Старшого викладача кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності;
 • Старшого викладача кафедри вищої математики;
 • Старшого викладача кафедри іноземних мов;
 • Старшого викладача кафедри фізики;
 • Старшого викладача кафедри безпеки життєдіяльності та фізичного виховання;
 • Старшого викладача кафедри української мови;
 • Асистента кафедри мобільних та відеоінформаційних технологій;
 • Асистента кафедри системного аналізу;
 • Асистента кафедри комп’ютерної інженерії;
 • Асистента кафедри інженерії програмного забезпечення.

У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно володіють українською мовою,  мають відповідну вищу освіту, вчене звання професора (доцента), науковий ступінь доктора (кандидата) наук і стаж науково-педагогічної діяльності.

Термін подання документів на конкурс – до 28 червня 2020 року.

На конкурс подаються наступні документи:

 • заяву на ім’я ректора, написану власноруч про участь у конкурсі;
 • особовий листок з обліку кадрів (для осіб, які не працюють в університеті);
 • фотокартку розміром 4 на 6 (для осіб, які не працюють в університеті);
 • автобіографію (для осіб, які не працюють в університеті);
 • копії дипломів про повну вищу освіту та/або науковий ступінь, атестатів про вчені звання, засвідчені у встановленому порядку (для осіб, які не працюють в університеті);
 • копію трудової книжки (для непрацюючих осіб - з пред’явленням оригіналу, для працюючих осіб - засвідченої за місцем  роботи); 
 • копії паспорта громадянина України (с. 1, 2, 3, 10, 11) та ідентифікаційного номеру (для осіб, які не працюють в університеті);
 • характеристику – рекомендацію з останнього місця роботи (для осіб, які не працюють в університеті);
 • список наукових та навчально-методичних праць, винаходів, публікацій, за наявності (списки оформлюються за підписами претендента, завідувача кафедри);
 • інформацію про підготовку науково-педагогічних кадрів (за наявності);
 • звіт про навчально-методичну, виховну, науково-дослідницьку, організаційну та профорієнтаційну роботу за попередній період (для осіб, які працюють в університеті);
 • документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва, інші передбачені законодавством України документи);
 • рецензію-відгук на відкриту лекцію (за рішенням кафедри);
 • медичну довідку про стан здоров’я за формою, затвердженою Міністерством охорони здоров’я України (для осіб, які не працюють в університеті);
 • письмову згоду на проведення перевірки поданих відомостей та зберігання, використання, оприлюднення персональних даних.

Кандидат несе відповідальність за повноту та достовірність поданих ним документів. При поданні заяви кандидат повинен представити оригінали паспорта громадянина України, ідентифікаційного номеру, дипломів про повну вищу освіту та/або науковий ступінь, атестатів про вчене звання.

 

Документи надсилати на адресу:

03110, м. Київ, вул. Солом’янська, 7, Державний університет телекомунікацій, к. 306, тел. 044-249-25-97; 044-248-85-71.

Читайте также
Просмотров: 827