Укр.   Рус.   Eng.

Государственный Университет Телекоммуникаций

посібник

Поиск на сайте
Поиск


Страницы на которых встречается: "посібник"

Раздел: Кафедра Компьютерных наук
Раздел: Кафедра Мобильных и видеоинформационных технологий
Раздел: Кафедра Телекоммуникационных систем и сетей
Раздел: Кафедра Систем информационной и кибернетической защиты
Раздел: Кафедра Информационной и кибернетической безопасности
Раздел: Кафедра Менеджмента
Раздел: Кафедра Маркетинга
Раздел: Кафедра Предпринимательства, торговли и биржевой деятельности
Раздел: Кафедра Иностранных языков
Раздел: Кафедра Документоведения и информационной деятельности

Новости в которых встречается: "посібник"

План издательской деятельности на 2015-2016 год
На кафедре Безопасности жизнедеятельности и охраны труда сформирован план издательской деятельности на 2015-2016 год. Основные запланированные издания: 1. Курс лекцій з дисципліни «Захист про..
[ читать дальше ]
На кафедре опубликовано учебное пособие
На кафедре управления инновационной деятельностью опубликовано учебное пособие по дисциплине Корпоративное управление. Автор пособия - заведующий кафедрой, доктор экономических наук, профессор Гудзь Е..
[ читать дальше ]

Книжки в которых встречается: "посібник"


Посібник із закупівлі за позиками Міжнародного банку реконструкції та розвитку та кредитами Міжнародного агенства розвитку
Теория электрических цепей и сигналов. Модуль 4. Преобразования сигналов. Часть 1 и 2
Учебное пособие содержит две части. В первой части дано краткое содержание теоретического материала, в которой рассмотрены преобразования аналоговых и дискретных сигналов. Вторая часть содержит методи..
Джерела безперебійного живлення телекомунікаційних і комп'ютерних систем
У навчальному посібнику розглянуті джерела безперебійного живлення телекомунікаційних і комп'ютерних систем, наведені основні терміни й визначення, викладені відомості з системи стандартизації, ро..
Джерела безперебійного живлення телекомунікаційних і комп'ютерних систем: навчальний посібник. Модуль №2, Пристрої і системи електроживлення. Ч.2.
В навчальному посібнику розглянуто джерела безперебійного живлення телекомунікаційних і компютерних систем, приведено основні терміни й визначення, викладено відомості з системи стандартизації, розгля..
Електроживлення систем зв’язку. Модуль1. Електромагнітні та випрямні пристрої засобів електроживлення.
У посібнику викладено матеріал для вивчення дисципліни «Електроживлення систем зв’язку», що розділений на залікові й змістовні модулі. Приведені принципи побудови і функціонування пр..
Електроживлення систем зв’язку. Частина1. Лабораторний практикум, Теоретичні положення, Частина 2.
У посібнику викладено матеріал для вивчення дисципліни«Електроживлення систем зв’язку», що розділений на залікові й змістовні модулі. Приведені принципи побудови і функціонування при..
Системи оповіщення цивільного захисту: навчальний посібник Частина 1. Регіональні системи оповіщення цивільного захисту.
У навчальному посібнику надано матеріал для вивчення дисципліни «Системи оповіщення цивільного захисту» для проведення занять за напрямом «Телекомунікації», «Радіотехніка..
Основи бізнесу
В навчальному посібнику розкриваються питання, що стосуються сутності бізнесу, особливостей його внутрішнього і зовнішнього середовища в Україні, господарських і організаційних форм, аспектів інформац..
Інтелектуальна власність в галузі зв’язку: навчальний посібник
У навчальному посібнику викладено системний погляд на інтелектуальну власність як визначальну економіко-правову категорію інформаційного суспільства й економіки знань, висвітлено її науковий зміст, ге..
Економiка підприємства зв'язку
У посібнику подана методика підходу до проведення практичних занять з курсу Економіка зв'язку. Наводяться розрахунки і взаємозв'язок основних економічних показників, що характеризують результа..
Просмотров: 0
^