XS
SM
MD
LG
Государственный Университет Телекоммуникаций

Адрес:
03110, Украина
г. Киев, ул. Соломенская, 7
Контактная информация:
Государственный Университет Телекоммуникаций

посібник

Поиск на сайте
Поиск
Страницы на которых встречается: "посібник"
Раздел: Кафедра Компьютерных наук
Раздел: Кафедра Мобильных и видеоинформационных технологий
Раздел: Кафедра Телекоммуникационных систем и сетей
Раздел: Кафедра Систем информационной и кибернетической защиты
Раздел: Кафедра Информационной и кибернетической безопасности
Раздел: Кафедра Менеджмента
Раздел: Кафедра Маркетинга
Раздел: Кафедра Предпринимательства, торговли и биржевой деятельности
Раздел: Кафедра Иностранных языков
Раздел: Кафедра Документоведения и информационной деятельности
Новости в которых встречается: "посібник"
На кафедре Безопасности жизнедеятельности и охраны труда сформирован план издательской деятельности на 2015-2016 год. Основные запланированные издания: 1. Курс лекцій з дисципліни «Захист професійної діяльності в галузі». Частина 1 &la..
08:39, 22-09-2015
На кафедре управления инновационной деятельностью опубликовано учебное пособие по дисциплине Корпоративное управление. Автор пособия - заведующий кафедрой, доктор экономических наук, профессор Гудзь Е.Е.: Гудзь О.Є. Корпоративне управління: навчал..
11:46, 08-12-2014
Книжки в которых встречается: "посібник"
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
506 Кб
Тип документа:
Пособие
Автор:
В.Ю. Соколов
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
2.1 Мб
Тип документа:
Пособие
У посібнику зроблено спробу подати логічно структурований комплексний виклад теоретичних основ інформаційних систем і технологій згідно із загальними підходами в Україні та в усьому світі. Розглядаються поняття, класифікація, сфери застосування, складові і ознаки, різні типи інформаційних систем, а також методи використання інформаційних технологій, їх застосування в різних інформаційних системах, стандарти управління і критерії оцінки. Для фахівців у галузі інформаційної безпеки.
Автор:
Калашников А.Ю., Шкулипа А.В., Горелик С.М.
Язык документа:
Русский
Раздем документа:
4.84 Мб
Тип документа:
Пособие
Учебное пособие содержит две части. В первой части дано краткое содержание теоретического материала, в которой рассмотрены преобразования аналоговых и дискретных сигналов. Вторая часть содержит методические указания к лабораторным работам. В приложениях представлены тест-вопросы для выявления степени готовности к выполнению лабораторных работ и примеры решения типовых задач по предлагаемым темам.a
Автор:
Андрєєв А.І., Банзак О.В.
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
1.79 Мб
Тип документа:
Пособие
У навчальному посібнику розглянуті джерела безперебійного живлення телекомунікаційних і комп'ютерних систем, наведені основні терміни й визначення, викладені відомості з системи стандартизації, розглянуті питання експлуатації герметизованих свинцево-кислотних акумуляторів, наведені відомості про виробників джерел безперебійного живлення постійним і змінним струмом і акумуляторів.
Автор:
Андрєєв А.І.
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
1.18 Мб
Тип документа:
Пособие
В навчальному посібнику розглянуто джерела безперебійного живлення телекомунікаційних і компютерних систем, приведено основні терміни й визначення, викладено відомості з системи стандартизації, розглянуто питання експлуатації герметизованих свинцево-кислотних акумуляторів, наведено відомості о виробниках джерел безперебійного живлення постійним і змінним струмом і акумуляторів. В додатках розглянуто питання проектування ЕЖУ та розрахунок надійності ЕЖУ. Напрям підготовки: телекомунікації. Спеціальність: 7.092.401
Автор:
М.В. Захарченко, А.Ф. Кадацький, О.П. Русу, І.П. Малявін, В.Б. Руса-ловський, О.А. Грабовий.
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
8.82 Мб
Тип документа:
Пособие
У посібнику викладено матеріал для вивчення дисципліни «Електроживлення систем зв’язку», що розділений на залікові й змістовні модулі. Приведені принципи побудови і функціонування пристроїв та систем електроживлення телекомунікаційних систем. Викладено методику розрахунку та дослідження випрямлячів, згладжувальних фільтрів, стабілізаторів, імпульсних перетворювачів постійної напруги. Містить контрольні запитання й індивідуальні завдання різних рівнів складності, які сприяють придбанню навичок дослідження електричних процесів пристроїв і систем електроживлення засобів телекомунікацій. Посібник складається із двох частин. У даній частині приведено загальна характеристика дисципліни, теоретичні положення та методичні вказівки до першого модуля «Електромагнітні та випрямні пристрої засобів електроживлення», а також тестові завдання з дисципліни. Посібник призначений для самостійної роботи студентів, виконання УДРС, НДРС, курсового й дипломного проектування, він буде корисний для студентів при підготовці до лабораторних і практичних занять по дисципліні «Електроживлення систем зв'язку». Може бути корисний для інженерно-технічних працівників, що займаються дослідженням й проектуванням пристроїв і систем електроживлення.
Автор:
М.В. Захарченко, А.Ф. Кадацький, О.П. Русу, І.П. Малявін, В.Б. Ру-саловський, О.А. Грабовий
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
17.23 Мб
Тип документа:
Пособие
У посібнику викладено матеріал для вивчення дисципліни«Електроживлення систем зв’язку», що розділений на залікові й змістовні модулі. Приведені принципи побудови і функціонування пристроїв та систем електроживлення телекомунікаційних систем. Викладено методику розрахунку та дослідження випрямлячів, згладжувальних фільтрів, стабілізаторів, імпульсних перетворювачів постійної напруги. Містить контрольні запитання й індивідуальні завдання різних рівнів складності, які сприяють придбанню навичок дослідження електричних процесів пристроїв і систем електроживлення засобів телекомунікацій. Посібник призначений для самостійної роботи студентів, виконання УДРС, НДРС, курсового й дипломного проектування, він буде корисний для студентів при підготовці до лабораторних і практичних занять по дисципліні«Електроживлення систем зв'язку». Може бути корисний для інженерно-технічних працівників, що займаються дослідженням й проектуванням пристроїв і систем електроживлення.
Автор:
Воробієнко П.П., Білоусов С.І.
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
1.36 Мб
Тип документа:
Книга
У навчальному посібнику надано матеріал для вивчення дисципліни «Системи оповіщення цивільного захисту» для проведення занять за напрямом «Телекомунікації», «Радіотехніка» та «Інформаційна безпека». Надані принципи побудови та функціонування регіональних систем оповіщення цивільного захисту.
Автор:
Т.Ю. Тіханова, О.В. Калінчак, М.А. Кузнєцова, Н.Г. Кліщова, І.А. Кораблінова, І.С. Лаговник
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
1.2 Мб
Тип документа:
Пособие
В навчальному посібнику розкриваються питання, що стосуються сутності бізнесу, особливостей його внутрішнього і зовнішнього середовища в Україні, господарських і організаційних форм, аспектів інформаційного забезпечення, основних напрямів цієї діяльності, а також принципів ефективного функціонування сучасного підприємництва. Приділяється увага аналізу значення соціально-моральної спрямованості поведінки бізнесмена, його ділової етики, які відповідають сучасним вимогам цивілізованого підприємництва, а також характеристиці державного регулювання бізнесу.
Автор:
Грицуленко С.І., Потапова-Сінько Н.Ю., Гарбера К.М.
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
3.83 Мб
Тип документа:
Книга
У навчальному посібнику викладено системний погляд на інтелектуальну власність як визначальну економіко-правову категорію інформаційного суспільства й економіки знань, висвітлено її науковий зміст, генетичні зв’язки, теоретичні і практичні засади формування і реалізації як на державному, так і корпоративному рівнях. Наведено теоретичні, методичні, практичні основи і принципи організації інноваційної діяльності телекомунікаційних компаній високотехнологічної галузі зв'язку за рахунок ефективного використання інтелектуальної власності.
Просмотров: 21 066 959