Укр.   Рус.   Eng.

Державний Університет Телекомунікацій

Додатковий набір 2019

Навчальні дисципліни - Кафедра Інженерії програмного забезпечення

Навчальні дисципліни, закріплені за кафедрою, відносяться до циклу дисциплін базової професійної та практичної підготовки освітньо-кваліфікаційних рівнів за напрямами: «Інженерія програмного забезпечення». Всі дисципліни, які викладаються на кафедрі направлені на підготовку студентів до розуміння процесів на кожному з етапів створення програмного забезпечення. Умовно всі дисципліни кафедри можна поділити на 5 частин серед яких:

1. Основи мов програмування:

«Об’єктно орієнтовне програмування С#» - викладання даної дисципліни направлене на формування теоретичних засад та вироблення практичних навичок у роботі з мовою програмування С#. Під час проходження курсу занять по даній дисципліні студент зможе:

 • вивчити основні парадигми об’єктно орієнтовного програмування С#.
 • вивчити та закріпити на практиці використання синтаксису мови С# в достатньому об'ємі для отримання кваліфікації Junior C# Developer.
 • розробити свій перший повноцінний проект використовуючи мову програмування С# та середовище розробки Visual Studio.

«WEB-програмування» - в рамках даної дисципліни студенти набувають теоретичних та практичних навичок та знань у використанні HTML (Hypertext Markup Language — мови гіпертекстової розмітки). Під час проходження даної дисципліни студент знайомиться з основами створення WEB – сторінок з використанням HTML серед яких атрибути та структура документів в HTML.

«Програмування C++» - дисципліна в рамках якої студент знайомиться з основами мови програмування високого рівню С++ та особливостями її використання. Під час лабораторних та практичних занять з дано дисципліни студент зможе здобути та відточити свої навички у конструюванні ПЗ мовою С++ у достатній мірі для отримання кваліфікації  Junior C++ Developer.

«Конструювання програмного забезпечення(JAVA)» - дисципліна направлена на вивчення студентом основ мови JAVA та їх практичного відпрацювання, мірі для отримання кваліфікації  Junior JAVA Developer.

«Спеціалізовані мови програмування (Python)» - дисципліна в рамках якої студент зможе вивчити основні принципи програмування з використанням мови Python, та набути достатніх практичних навичок для отримання кваліфікації Junior Python Developer.

2. Особливості аналізу та конструювання ПЗ:

«Основи інженерії програмного забезпечення» - дисципліна направлена на формування у студента базису знань для роботи з ПЗ. В рамках даної дисципліни розглядаються основи конструювання ПЗ в незалежності від мови програмування. Розглядається поняття життєвого циклу програми,  на всіх його рівнях. Також дається вступ до використання UML, для аналізу ПЗ, навички роботи з GIT та методологією розробки ПЗ – SCRUM.

«Комп'ютерні дискретні структури» - в рамках даної дисципліни розглядаються методи та поняття дискретної математики та дискретних структур, а також на практиці відбувається рішення задач різної складності для поглиблення знань студента у відношенні аналізу та структури даних.

«Алгоритми та структура даних» - дисципліна базується на використанні мови програмування С++ та зосереджується на використанні класичних алгоритмів обробки та сортування даних, як наприклад бульбашкове сортування, а також розглядає структуровані конструкції даних такі як: стек, двозв’язний та однозв’язний список, графи.

«Аналіз вимог до програмного забезпечення» - дисципліна в рамках якої студенти вчяться аналізувати ПЗ та створювати комплексне програмне забезпечення, направлене на задоволення користувацьких вимог. А також працюють з стандартами конструювання ПЗ по методології SCRUM.

«Проектування інтерфейсу користувача» - дисципліна направлена на вивчення особливостей створення «дружнього» інтерфейсу для програмного забезпечення та методів аналізу його «зрозумілості».

«Дослідження операцій» -  в рамках даної дисципліни студенти знайомляться з трьома сценаріями створення програмного забезпечення такими як Лінійне та Нелінійне програмування і Теорія ігор, навички роботи з якими дозволяють програмістам досягати вищих рівнів оптимізації програмного забезпечення.

«Емпіричні методи програмної інженерії» - дана дисципліна знайомить студентів з основними методами статистичних досліджень програмного забезпечення такими як: регресія, коефіцієнт невизначеності, T-критерій, хі-квадрат, які дозволяють складати більш точний аналіз життєвого циклу програми на всіх його рівнях, та досягати вищих рівнів оптимізації ПЗ, розуміти поняття метрик та йогоаналізувати.

«Моделювання та аналіз програмного забезпечення» та «Моделювання та проектування програмного забезпечення» - є спорідненими дисциплінами основна увага в яких приділяється розробці та аналізу UML діаграм, для різних частин життєвого циклу програмного забезпечення. Метою такого аналізу є здатність відповісти на питання що стосуються оптимізації та придатності програмного забезпечення.

3. Особливості використання мов програмування для вузько направлених цілей:

«WEB-технології та WEB-дизайн» - в рамках даної дисципліни студент знайомиться з особливостями розробки WEB-сторінок та застосунків такими як використання спеціалізованих  WEB-технології, макетування та дизайн сайтів та вивчає мову JS.

«Розробка комп’ютерних ігор» - метою даної дисципліни є вироблення у студента практичних навичок у використанні ігрового двигуна Unity. 100% даного курсу складають практичні заняття, під час яких студент зможе вивчити основні принципи роботи в UNITY, серед яких:

 • скриптування ігрових процесів
 • робота з UI елементами, та створення адаптивного UI під різні розширення екрану
 • робота з анімацією та текстурами в середині Unity
 • принципи взаємодії між ігровими об’єктами
 • дизайн ігрових сцен та налаштування внутрішньо ігрових подій

По закінченню даного курсу студент зможе розробити свою першу 3D-гру.

«Програмування мобільних пристроїв» - особливостями даної дисципліни є орієнтування на практичні основи створення додатків під мобільні пристрої на базі операційних систем IOS та Android. 100% занять з даної дисципліни складають практичні та лабораторні заняття спрямовані на набуття студентом навичок в роботі з специфікою створення ПЗ для мобільних пристроїв.

«Програмування мультимедіа»  - дисципліна зосереджена на вивченні інструментів підтримки спектру завдань, що постають перед мультимедійною галуззю і як результат розробки програмного забезпечення направленого на рішення цих проблем.

4. Особливості експлуатації готового ПЗ

«Економіка програмного забезпечення» - дисципліна направлена на розгляд економічного підґрунтя розробки та впровадження програмного забезпечення та моделювання процесів пов’язаних з економічною доцільністю того чи іншого продукту.

«Сертифікація та ліцензування програмного продукту» - в рамках вивчення даної дисципліни студенти знайомляться з міжнародними стандартами сертифікації та особливостям отримання ліцензій та випадків порушення ліцензійних умов для різного роду програмного забезпечення.

«Якість програмного забезпечення та тестування» - дисципліна розглядає особливості процесу тестування на різних етапах створення програмного забезпечення а також оцінки, як окремих частин так і продукту в цілому.

5. Дисципліни виділені для проходження навчальних практик  

«Виробнича практика»«Вступ до фаху», «Професійна практика програмної інженерії» - під час проходження циклу цих дисциплін студенти проходять практику в компаніях-партнерах кафедри «ЕРАМ» та «CyberBionic systematics».

Магістри

«Методологія та організація проведення  наукових досліджень» - основною метою даної дисципліни є надання студенту розуміння основних понять наукових досліджень таких як: методика, метод, методологія наукових досліджень, а також особливостей написання звітів з проведених досліджень таких як: наукові статті та наукові дисертації.

«Іноземна мова (фахова)» - курс лекцій та практичних, направлених на вивчення студентом специфіки англійськомовної термінології в межах спеціальності «інженерії програмного забезпечення».

«Теорія прийняття рішень» - дисципліна, в якій вивчається використання понять і методів математики, статистики, економіки, менеджменту і психології, для аналізу закономірностей вибору людьми шляхів вирішення різного роду завдань, а також досліджень способів пошуку найбільш вигідних з можливих рішень.

«Мультимедійні технології»  - в рамках даної дисципліни вивчаються основні методів обробки зображень, аудіо та відео файлів таких як: фільтрування, покращення якості та відновлення, а також специфіка їх використання в залежності від формату файлу, для використання в галузі мультимедіа.

«DevOps» -дисципліна була створена кафедрою Інженерії програмного забезпечення за програмою компанії EPAM, включає наступні розділи:

 • розвиток навичок системного адміністрування (Linux, Windows); в рамках підготовки передбачено отримання сертифікату Cisco, завдяки співпраці з кафедрою Комп’ютерної інженерії, яка є партнером компанії Cisco.
 • формування базових алгоритмічних знань та знання інтерпретованих мов (Python, Bush)
 • отримання навиків роботи з основними інструментами DevOps: Chef, Puppet, Ansible
 • поглиблення знань Cloud провайдерів (Amazon, Microsoft Azure).
Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою

Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Отримати консультацію
у завідуючого кафедрою
Надіслати
Дякуємо Вам за звернення до Державного університету телекомунікацій
Ваш запрос успешно отправлен

Завідуючий кафедрою зателефонує Вам як тільки отримає повідомлення.

Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680, м.Київ,
вул. Соломянська 7, ауд.315 (кім. 3, 4)
тел. 249-25-96

Отримати консультацію

у завідувача кафедри
Надіслати запит

Презентація кафедри

Завантажити буклет
Переглядів: 7 380
^