XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Навчальні дисципліни

детальніше

Шановний абітурієнт!

До Вас звертається член приймальної комісії кафедри Інженерії програмного забезпечення Державного університету телекомунікацій.

Ви подали заяву для вступу на спеціальність 121-Інженерія програмного забезпечення за якою здійснюється підготовка на нашій кафедрі.

Дана спеціальність є однією з найбільш затребуваних та популярних спеціальностей на ринку праці.

Ми пропонуємо якісну освіту за помірною ціною. Вартість підготовки за спеціальністю 121-Інженерія програмного забезпечення складає 24600 грн. на рік, що значно нижче ніж у КПІ (33300 грн. на рік) та НАУ (29000 грн. на рік).

Якщо Вами до приймальної комісії будуть надані оригінали документів та сплачено за навчання, Ви гарантовано станете студентом нашої кафедри.

На кафедрі зроблено все можливе для того щоб збулися мрії студента та його батьків:

Кафедра Інженерії програмного забезпечення готує висококваліфікованих і затребуваних на ринку праці фахівців по одній із найбільш престижних спеціальностей для галузі інформаційних технологій.

Кафедрою укладено 9 договорів про співпрацю з компаніями, які є потенційними роботодавцями наших випускників.

В освітньо-професійній програмі кафедри в межах навчального процесу сплановано отримання сертифікатів компаній-партнерів КіберБіоніка Систематікс, Сisco, Microsoft, що надає право нашому випускнику отримати перше високооплачуване робоче місце в компанії, по якій отримано сертифікат, як в нашій країні, так і за кордоном.

Втілений на кафедрі інноваційний зміст навчання забезпечує навчання нашого студента тому, що потрібно і як потрібно, теоретично і практично, відповідно до компетенцій компаній-партнерів кафедри – потенційних роботодавців. Це дозволяє нашому студенту мати фахову перевагу на ринку праці.

Для повноцінного оволодіння теоретичними знаннями та практичними уміннями і навиками майбутньої професії, навчання по спеціальності на нашій кафедрі починається з 1-го курсу, а не з 3-го, як на аналогічних кафедрах інших університетів.

Половина навчальних занять, відповідно до вимог компаній-партнерів кафедри, проводиться практично з використанням сучасного програмного забезпечення на апаратно-програмних комплексах та обладнанні останнього покоління, які використовуються компаніями-партнерами кафедри у своїй роботі. Це дозволяє нашому студенту оволодіти сучасними практичними уміннями і навиками, які необхідні для успішної роботи в компаніях.

В компаніях ІТ галузі велика увага приділяється знанню англійської мови. Для оволодіння англійською мовою на кафедрі втілена система її поглибленого вивчення, яка забезпечує засвоєння англійської мови за час навчання на рівня міжнародного стандарту В2.

На нашій кафедрі посилено вивчається англійська мова, яка необхідна для успішної роботи за спеціальністю. На 1-му та 2-му курсах заняття по англійській мові проводяться 3 пари на тиждень з урахуванням термінології кафедри. На 3-му, 4-му, 5-му курсах по всім дисциплінам, які викладаються на кафедрі 20% занять проводяться англійською мовою, що надає конкурентну перевагу нашим випускникам.

Відповідно до вимог науково-технічного прогресу та компетенцій компаній для оволодіння практичними уміннями і навиками на кафедрі створена сучасна навчально-матеріальна база. Вона укомплектована програмним забезпеченням, апаратно-програмними комплексами та сучасним обладнанням компаній-партнерів кафедри Інженерії програмного забезпечення. Навчально-матеріальна база кафедри визнана однією з найкращих в Україні, про це свідчить гран-прі у номінації «Інноваційний розвиток навчально-лабораторної бази», яким нагороджена кафедра у 2019 році Міністерством освіти і науки України та Президентом Національної академії педагогічних наук України.

Навчальні класи та навчальні лабораторії укомплектовані сучасним обладнанням останнього покоління, програмно-апаратними комплексами та програмним забезпеченням компаній-партнерів кафедри. Це дозволяє нашим студентам навчатися по компетенціям компаній-партнерів кафедри – потенційних роботодавців. Всі приміщення кафедри забезпечені безкоштовним доступом до швидкісної мережі Інтернет, що дозволяє нашим студентам користуватись у навчанні ресурсом електронної бібліотеки Університету, періодичними світовими виданнями у галузі інформаційних технологій, використовувати дистанційне навчання Moodle та електронний розклад занять.

Кафедрою організовуються і проводяться навчальні практики на виробничих базах в компанія-партнерах кафедри GlobalLogic, EPAM, Infopuls, DataArt, Альфа-банк, на 2-му курсі – ознайомча практика, для отримання первинних знань про професію; на 3-му курсі – виробнича практика, для набуття студентом практичних умінь виконання майбутніх службових обов’язків; на 4-му курсі переддипломна практика, для практичного застосування та удосконалення набутих теоретичних знань. Це дає можливість студенту краще зрозуміти суть спеціальності, за якою він навчається, та набути практичного досвіду роботи у компаніях і показати себе з кращого боку, щоб компанія була зацікавлена взяти його на роботу. Під час практик кращим студентам пропонується працевлаштування в цих компаніях.

Навчаючись за спеціальністю кафедри, Ви за доступною ціною отримаєте якісну вищу освіту, і що особливо важливо, отриманий під час навчання сертифікат компанії-партнера кафедри, гарантує Вам перше високооплачуване робоче місце.

Увага! Шановні абітурієнти!
В нашому університеті за зверненням студента з 1 курсу дозволяється помісячна оплата за навчання!

Для забезпечення підготовки бакалаврів

І. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

 1. Ділові комунікації
 2. Філософія                                                                            
 3. Іноземна мова
 4. Вища математика
 5. Комп'ютерні дискретні структури
 6. Соціально-екологічна безпека життєдіяльності
 7. Засади відкриття власного бізнесу
 8. Комп'ютерна обробка зображень та мультимедіа
 9. Застосування інформаційно-телекомунікаційних засобів
 10. Групова динаміка і комунікації

ІІ. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

2.1. Дисципліни спеціальності

 1. Програмування  С++
 2. Дослідження операцій
 3. Алгоритми і структура даних C++
 4. Організація баз даних та знань
 5. Економіка програмного забезпечення
 6. Об'єктно-орієнтоване програмування C#
 7. Розробка ігор
 8. Програмування мобільних пристроїв
 9. Моделювання та проектування програмного забезпечення
 10. Конструювання програмного забезпечення JAVA
 11. Безпека програм та даних
 12. Емпіричні методи програмної інженерії
 13. Математичні основи обчислювальної техніки
 14. Аналіз вимог до програмного забезпечення
 15. Проектування інтерфейсу користувача
 16. Сертифікація та ліцензування програмного продукту
 17. Основи інженерії програмного забезпечення
 18. Хмарні технології
 19. Штучний інтелект
 20. Професійна практика програмної інженерії

ІІІ. ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ СТУДЕНТА

3.1 Дисципліни циклу загальної підготовки

 1. Побудова SDN-мереж*     
 2. Технології Інтернет речей*
 3. Робототехніка*
 4. Іноземна мова

3.2 Дисципліни циклу професійної підготовки

 1. WEB-технології та WEB-дизайн
 2. Сучасні комп’ютерні системи та мережі
 3. WEB-програмування JS
 4. Основи мережевої безпеки
 5. Якість програмного забезпечення та тестування
 6. Сучасне мережне обладнання
 7. Спеціальні мови програмування
 8. Програмування мовою Асемблер
 9. Технології Business intelligence
 10. Обчислювальна техніка та мікропроцесори
 11. Серверні операційні системи     
 12. Інженерна графіка

 ПОЛОЖЕННЯ ПРО КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ БАКАЛАВРА
 


Для забезпечення підготовки магістрів

I.ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

 1. Захист професійної діяльності в галузі
 2. Педагогіка та психологія у вищій школі
 3. Методологія та організація проведення наукових досліджень
 4. Математичні методи моделювання та оптимізації

ІІ.ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

 1. Системне програмування
 2. Побудова організаційних систем управління
 3. Теорія інформації та кодування
 4. DevOps

ІІІ. ЦИКЛ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ СТУДЕНТА

3.1. Дисципліни  циклу загальної підготовки

 1. Іноземна мова (фахова)
 2. Інтелектуальна власність   
 3. Теорія прийняття рішень
 4. Штучний інтелект
 5. Дослідження та проектування інтелектуальних систем

3.2. Дисципліни  циклу професійної підготовки

 1. Нейромережева обробка інформації
 2. Хмарні технології
 3. GRID-технології
 4. Мультимедійні технології
 5. Розрока ігор

 ПОЛОЖЕННЯ ПРО КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ МАГІСТРА

 

ДЛЯ ОБРАННЯ ДИСЦИПЛІН ВІЛЬНОГО ВИБОРУ НА 2020-2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК ПЕРЕЙДІТЬ ЗА ПОСИЛАННЯМ:

Для студентів, що зараз навчаються на 1-му курсі: список дисциплін вільного вибору на 3 та 4 семестри навчання.

Для студентів, що зараз навчаються на 2-му курсі: список дисциплін вільного вибору на 5 та 6 семестри навчання.

Для студентів, що зараз навчаються на 3-му курсі: список дисциплін вільного вибору на 7 та 8 семестри навчання.

Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680, м.Київ,
вул. Соломянська 7, ауд.315 (кім. 3, 4)
тел. 249-25-96

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 11 009