Державний Університет Телекомунікацій

Наукові гуртки - Кафедра Фізичної культури та охорони праці

На кафедрі Фізичної культури та охорони праці у 2016-2017 навчальному році продовжує роботу науковий гурток з предмету Екологія. Запрошуємо всіх бажаючих студентів ДУТ прийняти участь у роботі гуртка та підвищити свій рівень знань з питань екологічної безпеки.

Науковий гурток з предмету «Екологія»

Керівник: ст. викл. каф. ФК та ОП Глєбова О.І.

Кількість учасників гуртка: 16 чоловік

Список студентів наукового гуртка з предмету Екологія

з/п

Прізвище та ініціали

Навчальна група

З якого часу
працює у гуртку

Примітка

1

Тернова Юлія

РТД-42

01.09.2016

 

2

Козир Юлія

ТСД-41

01.09.2016

 

3

Калюжний Ілля

ТСД-41

01.09.2016

 

4

Кадун Богдан

ТСД-42

01.09.2016

 

5

Янчук Вадим

ТСД-42

01.09.2016

 

6

Хілініч Іван

РТД-41

01.09.2016

 

7

Щетініна Анастасія

ІМД-41

01.09.2016

 

8

Бритюк Леся

МНД-41

01.09.2016

 

9

Кудрик Богдан

ТСД-43

01.09.2016

 

10

Оченаш Костянтин

ТСД-43

01.09.2016

 

11

Комісарчук Наталія

ІМД-42

01.09.2016

 

12

Скаба Світлана

ІМД-43

01.09.2016

 

13

Кривльов Володимир

БСД-42

01.09.2016

 

14

Ковтун Юлія

УБД-41

01.09.2016

 

15

Марунченко Світлана

СЗД-41

01.09.2016

 

16

Євсєєв Костянтин

КСД-41

01.09.2016

 

Теми робіт, які рекомендовані для розробки студентами наукового гуртка «Екологія»
кафедри Фізичної культури та охорони праці на 2016/2017 навчальний рік (І семестр)

з/п

Назва теми

Науковий
керівник

Виконавець

Зв’язок з навчальним процесом або НДДКР кафедри

1

2

3

4

5

1.

Екологічне законодавство України та механізм його реалізації

старший викладач Глєбова О.І.

Євсєєв Костянтин

Бритюк Леся

Всі теми пов’язані з навчальним процесом

2.

Основні напрями і форми антропогенного впливу на довкілля

старший викладач Глєбова О.І.

Комісарчук Наталія

Скаба Світлана

3.

Ліквідація наслідків аварій на техногенно-небезпечних об’єктах

старший викладач Глєбова О.І.

Калюжний Ілля

Козир Юлія

4.

Дослідження і вплив мікроклімату на організм працівників

старший викладач Глєбова О.І.

Хілініч Іван

Ковтун Юлія

Теми робіт,

які рекомендовані для розробки студентами наукового гуртка «Екологія»

кафедри Фізичної культури  та охорони праці на 2016 /2017 навчальний рік (ІІ семестр)

з/п

Назва теми

Науковий керівник

Виконавець

Зв’язок з навчальним процесом або НДДКР кафедри

1

2

3

4

5

1.

Екологічні правопорушення. Природно-заповідний фонд України

старший викладач кафедри ФКтаОП

Глєбова О.І.

Годзь Вероніка

Глазиріна Олеся
(АЗД-11)

Всі теми пов’язані з
навчальним процесом

2.

Поняття ноосфери. Принципові положення теорії В.І. Вернадського про біосферу та ноосферу

старший викладач кафедри ФКтаОП Глєбова О.І.

Косенко Ангеліна

Рудницька Марина (ПУД-11)

3.

Об’єкти екологічної експертизи та вимоги щодо її проведення

старший викладач кафедри ФКтаОП Глєбова О.І.

Шарапін Микита

Кондрашова Діана
(ПТБ-11)

Полєха Ганна (МНД-11)

 

4.

Вплив Wi-Fi на організм людини

старший викладач кафедри ФКтаОП Глєбова О.І.

Водько Андрій

(ТСД-17)

Ярошенко Вікторія (ТСД-16)

В процесі занять у науковому гуртку «Екологія» студенти набувають практичних навичок роботи з науковою літературою та її аналізом. Учасники гуртку приймають активну участь та отримують досвід у студентських наукових конференціях України.

Участь у наукових конференціях:

  • Співпраця зі студентом групи УБД-11 Вербиненко В.О., ст викл. Глєбова О.І. «Екологічна безпека» (тези для науково-технічної конференції студентів та молоді «Світ інформації та телекомунікації» м. Київ, ДУТ 19-20 травня 2015 року., 2 стор).
  • Співпраця зі студентом групи УБД-11 Стадник Р.Е. ст викл. Глєбова О.І. «Вплив електромагнітних полів на організм людини» (тези для науково-технічної конференції студентів та молоді «Світ інформації та телекомунікації» м. Київ, ДУТ 19-20 травня 2015 року., 2 стор).
  • Співпраця зі студентом групи ІМД-42 Говгаленко М.П. ст викл. Глєбова О.І. «Екологічна конверсія – актуальна проблема України» (тези для Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Метрологічні аспекти прийняття рішень в умовах роботи на техногенно небезпечних об’єктах» м. Харків 28-29 жовтня 2015 року., 4 стор.).
  • Співпраця зі студенткою групи ІМД-42 Горбаченко Т.Л. ст викл. Глєбова О.І. «Забруднення планетарної атмосфери» (тези для Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Метрологічні аспекти прийняття рішень в умовах роботи на техногенно небезпечних об’єктах» м. Харків 28-29 жовтня 2015 року., 4 стор.).
  • Співпраця зі студенткою групи ІМД-42 Купченко А.В. ст викл. Глєбова О.І. «Міжнародний досвід і міжнародне співробітництво у сфері охорони навколишнього природного середовища» (тези для Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Метрологічні аспекти прийняття рішень в умовах роботи на техногенно небезпечних об’єктах» м. Харків 28-29 жовтня 2015 року., 4 стор.).
  • Співпраця зі студентом групи КСД-21 Зайченко Є.А. ст викл. Глєбова О.І. «Космоекологія – наука про роль позаземного середовища для земного життя» (тези для Міжнародної науково-технічної конференції студентства та молоді «Світ телекомунікацій та інформатизації» м. Київ, ДУТ 24 грудня 2015 року., 2 стор.).
  • Співпраця зі студентом групи КСД-21 Манелюк А.О. ст викл. Глєбова О.І. «Екологізація виробництва – один з провідних напрямів науково-технічного прогресу» (тези для Міжнародної науково-технічної конференції студентства та молоді «Світ телекомунікацій та інформатизації» м. Київ, ДУТ 24 грудня 2015 року., 2 стор.).
  • Співпраця зі студенткою групи КСД-22 Ставицька Ю.В. ст викл. Глєбова О.І. «Вплив мобільного телефону на здоров’я» (тези для Міжнародної науково-технічної конференції студентства та молоді «Світ телекомунікацій та інформатизації» м. Київ, ДУТ 24 грудня 2015 року., 2 стор.).
  • Співпраця зі студентом групи КСД-21 Шаговий О.В. ст. викл. Глєбова О.І. «Комп’ютери і екологія» (тези для Міжнародної науково-технічної конференції студентства та молоді «Світ телекомунікацій та інформатизації» м. Київ, ДУТ 24 грудня 2015 року., 2 стор.).
  • Тези для Міжнародної науково-технічної конференції студентства та молоді «Світ телекомунікацій та інформатизації» м. Київ, ДУТ 24 грудня 2015 року., 4 стор. – С. 110-114 (секція №2, Сучасні інформаційні технології) студентки групи КСД-22 Бостанова Є.О. «Вплив Wi-Fi на здоров’я».

Графік роботи

наукового гуртка з предмету Екологія на 2016 – 20117 навчальний рік

з/п

Дата проведення

Час проведення

Місце проведення

Примітки

1.

23.09.2016

1515 -1650

Аудиторія 1Г

 

2.

21.10.2016

1515 -1650

Аудиторія 1Г

 

3.

25.11.2016

1515 -1650

Аудиторія 1Г

 

4.

23.12.2016

1515 -1650

Аудиторія 1Г

 

5.

02.03.2017

1515 -1650

Аудиторія 1Г

 

6.

30.03.2017

1515 -1650

Аудиторія 1Г

 

7.

27.04.2017

1515 -1650

Аудиторія 1Г

 

8.

25.05.2017

1515 -1650

Аудиторія 1Г

 

Переглядів: 1 900
^