Державний Університет Телекомунікацій

Правила прийому - Приймальна комісія

 Правила прийому 2018 року

Додаток 1 – Перелік освітніх ступенів (освітньо-кваліфікаційних рівнів) та спеціальностей за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Додаток 2 – Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

Додаток 3 - Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів)

Додаток 4 – Перелік спеціальностей підготовки Державного університету телекомунікацій, яким надається особлива підтримка

Додаток 5 - Таблиця відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, за значенням 200-бальної шкали

Додаток 6 – Перелік спеціальностей підготовки, на які під час участі у конкурсі при розрахунку конкурсного балу враховуються  5 відсотків балу за успішне закінчення підготовчих курсів

Додаток 7 - Додаткові бали за навчальні та наукові досягнення і суспільну активність особам, які здобувають ступінь магістра


 Правила прийому до Аспірантури 2018

Переглядів: 106 451
^